Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : BAP için 7 kalem malzeme alımı yapılacaktır. ( Doç.Dr Fehmi BARDAK'ın 2020-119 nolu projesi kapsamında)

  İhale Notu   : bap@cbu.edu.tr 1055 Mehlika KUŞOĞLU
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  04.03.2021
SAATİ :  23:59
YERİ :  
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  DEĞERLENDİLEN
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi - 1
TELEFON : 201 10 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58
DAHİLİ : -
FAKS : (0236) 201 14 47
E-POSTA : bap@cbu.edu.tr
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ
 T.C.
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi
Teklif Mektubu
                                                                                                                                                                                             
25.02.2021
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğümüzce desteklenen Doç.Dr.Fehmi BARDAK 2020-119 nolu projesinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve miktarı yazılı  malzemeler, 4734 sayılı KİK:nun 3.Maddesinin (f) bendi uyarınca yapılacak alımlar için  2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu ekindeki esas ve usullerin  (21/d) maddesine göre doğrudan temin yoluyla satın alınacaktır. Son teklif verme süresi 04/03/2021  saat 17.00'a kadardır.
TEL: (236) 201 00 00 Dahili : 1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058   FAX : (236) 201 14 47   e mail :  bap@cbu.edu.tr           
Ömer VAROL
Şube Müdürü
1- Teklif mektubuna firma adı, soyadı veya ticaret ünvanı yazılmalı ve yetkili kişilerce imzalanmalı ve kaşeli olmalıdır. Teklif mektubu ''Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi Muradiye Kampüsü, 45040 MANİSA''
adresine gönderilmelidir.Teklifler faksla gönderilebilir  ancak aslı mutlaka gönderilmelidir.
2- Teklif mektuplarında teklif edilen bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmalı, mektubun üzerinde kazıntı silinti bulunmamalıdır.Teklifler TL olarak verilmelidir.Toplam teklif tutarı KDV hariç olarak yazılmalı,ayrıca KDV oranı belirtilmelidir.
3-  Teklif edilen cihaz ise ; marka ve modelinin ayrıntılı olarak belirtilmesi ve teknik şartnameye uygunluk cevapları ile katalog ve resimler  gönderilmeli ve 2 yıl garanti, 10 yıl yedek parça temini, servisle ilgili taahhütname verilmelidir.
4-Kimyasal sarf malzemelerinde,teklifte belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (datasheet) teklif mektubuna eklenmeli veya bap@bayar.edu.tr adresine  mail edilmelidir. Belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri  ( teknik
şartnameye cevaplar, katalog ve resimler ) eklenmelidir. 
5-Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri, montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri, eğitim gerektiren durumlarda proje ekibine eğitim verilmesi yükleniciye aittir.
6- Alternatif teklif verilmeyecektir.İdare doğrudan temin alımını yapıp yapmamakta serbesttir. Yukarıdaki şartlara  ve teknik şartnameye uygun verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.Teklifin süresi en az 30 gün olmalıdır.
7-Birimimiz malzemenin teslimine müteakip çok kısa sürede ilgili firmaya ödeme yapmaktadır.Teklif edilen fiyatlar bu hususu dikkate alarak düzenlemelidir.
8-Teklif mektubunda " Teknikşartnamede belirtilen maddeleri yerine getirmeyi taahhüt ediyorum " ibaresi yer almalıdır.
9-Firma teknikşartnamede belirtilen belgeleri teklif aşamasında faksla göndermelidir.
Sıra Malzemenin Cinsi Miktarı Ölçü Birim Fiyatı Tutarı TL Özellikleri (Markası,Kodu)
1 ICP-OES Standardı 2 adet
2 Azot-protein Tayin cihazı ve Yakma Ünitesi 1 adet
3 Çözünmüş Oksijen Ölçüm Sistemi 1 adet
4 Hava Sterilizasyon Cihazı 1 adet
5 Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Cihazı 1 Adet
6 Sularda Renk Tayin Cihazı 1 adet
7 FT-IR lazer ışık kaynağı 1 adet
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Yazıyla toplam tutar KDV Hariç……………………………………………..… Toplam Tutar
……………………………….Türk Lirasıdır. KDV %
Genel Toplam
Yukarıda adedi ve miktarı yazılı malzemeleri teknik şartnameye uygun olarak  yukarıda belirtilen bedelle vermeyi  tahahhüt ederim.Teslim süresi siparişe müteakip …....... takvim günüdür.
Kaşe/ İmza 
 

AZOT-PROTEİN TAYİN CİHAZI VE YAKMA ÜNİTESİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Cihaz iki üniteden oluşmalıdır a) Yakma Ünitesi b) Destilasyon Ünitesi

a)        Yakma Ünitesi

 1. Cihaz aynı anda 8 numuneyi işleyebilecek kapasitede olmalıdır.
 2. Dış gövde çelik ve izoleli olmalıdır.
 3. Cihaz üzerinde 2.5’’ TFT ful renkli ekran bulunmalı ve tabla sıcaklığı bu ekran üzerinden, oda sıcaklığı ile 430 derece arasında ayarlanabilmelidir. İsteğe bağlı olarak 450’dereceye kadar genişletebilmelidir.
 4. PID sıcaklık ayarı ±% 0,5 doğrulukla yapılabilmektedir.
 5. Cihaz ekranında sıcaklık ve çalışma süresi dijital olarak izlenebilmelidir.
 6. Sıcaklık °C ve °F birimlerinden ayarlanabilmelidir.
 7. 250/300  ml'lik 300x42 mm ebadında yakma tüpleri ile kullanılabilmelidir.
 8. Yakma ünitesi 250/300 ml'lik 8 adet tüp taşıyabilmelidir.
 9. Cihaz hafızasında en az 99 adet önceden tanımlanmış çalışma programı bulunmalı ve bu programların her birinde en az 40 adet sıcaklık/zaman basamağı programlanabilmelidir.
 10. 30 adet önceden parametreleri tanımlanmış metot, cihaz hafızasında yer almalıdır.
 11. Cihazın program hafızası şifre korumalı olmalı ve sadece yetkili kişiler program basamaklarını değiştirebilmelidir.
 12. Cihaz alarm sinyali ile kullanıcıyı uyarabilmelidir. Bu sinyal kullanıcı isteğine göre aktive veya deaktive edilebilmelidir.
 13. Tüplerin üzerinde tek bir parçadan oluşan ve 8 adet sabit gaz çıkış borusu (bacası) içeren pyrex camdan oluşan bir gaz tahliye sistemi olmalıdır.
 14. Gaz tahliye sisteminde toplanan gazlar tek bir çıkıştan tahliye edilmeli ve sürekli çalışma esnasında güvenilir ve dengeli bir asit buharı emişi sağlanmalıdır. Bu buhar bir su trombu ile musluğa verilmelidir.
 15. Çalışma esnasında gaz tahliye sistemi iki adet özel çelik askı ile 8 tüp üzerine yerleştirilebilmelidir. Gaz tahliye sisteminin iki yanında üzeri yanmaz madde ile kaplı tutaçlar bulunmalıdır.
 16. Tüplerin yerleştirildiği ısıtıcı gövdeden izoleli olmalıdır. Böylece kullanıcının emniyeti sağlanmış olmalıdır.
 17. Cihazın dijital göstergeli sıcaklık kontrol ünitesi olmalı,0-450 C arasında aktüel sıcaklık ve zaman dijital olarak izlenmelidir. Kontrol ünitesi bir termokapl bağlantısı ile ısıtma bloğundan mesaj alabilmelidir.
 18. Excel csv formatında bilgileri alabilmek adına USB girişi bulunmalıdır.
 19. Yakma ünitesi ile birlikte 8 adet 250-300 ml’lik orijinal cihazla aynı marka borosilikat cam yakma tüpü verilmelidir.
 20. Cihazla aynı marka 1000 adetlik 1 kutu katalizör tablet verilmelidir.

 

b)            Destilasyon Ünitesi

 

1.      Distilasyon ünitesi mikroprosesör kontrollü olmalıdır ve en az 7 inch’lik TFT dokunmatik renkli ekrana sahip olmalıdır.

 1. Tüm program basamakları, hata mesajları çalışma süresince dijital ekrandan izlenebilmelidir.
 2. Distilasyon ünitesi kimyasallara karşı dayanıklı olmalı, cihazın ön kısmı cam bir kapak ile tamamen kapalı olmalıdır. Bu sayede destilasyon prosesi dışarıdan izlenebilmelidir.
 3. Distilasyon tüpü cihaza yerleştirilmeden cihaz çalışmamalıdır. Bu durumda cihaz hata mesajı ile kullanıcıyı uyarmalıdır.
 4. Buhar jeneratörü otomatik olarak buhar üretmeli ve aşırı sıcaklık koruması bulunmalıdır. Buhar basıncının aşırı yükselmesi durumunda buhar jeneratörü otomatik olarak kapanmalıdır.
 5. Cihaz minimum seviyede soğutma suyu tüketmeli ve stand-by modunda soğutma suyu otomatik olarak kesilmelidir.
 6. Cihazın dedeksiyon limiti 0.1 mg N olmalıdır.
 7. Distilasyon ünitesi mikroprosesor kontrollü olmalı ve aşağıdaki basamaklar mikroprosesor tarafından kontrol edilerek programlanabilmelidir;

 

§ NaOH ‘in otomatik olarak eklenmesi

§ H2O otomatik olarak eklenmesi

§ Reaksiyon süresi

§ Destilasyon süresi

§ Buhar gücü  (10-100 % )

§ Örnek atığı atma süresi

 

 1. Değişik uygulamalarda kullanılmak amacı ile tüm hacimlerdeki (100-800 ml aralığında) yakma tüpleri ile çalışma imkanı olmalıdır.
 2. Distilasyon ünitesinde önceden tanımlanmış metotlar olmalıdır ve ayrıca kullanıcı metot tanımlayabilmelidir.
 3. Cihazın destilasyon zamanı proğramlanabilmeli ve Kjeldahl destilasyonunu 2-4 dakika aralığında gerçekleştirilmelidir.
 4. Cihaz çalışma sonunda numune atıklarını otomatik olarak atık tankına boşaltmalıdır ve atık boşaltma süresi programlanabilmelidir.
 5. Cihazın üretici firmasının ISO sertifikası olmalıdır.
 6. Teklif veren firma kendi ISO kalite belgesini de sunmalıdır.
 7. Cihaz CE işareti taşımalıdır. CE belgesi ihale dosyasında sunulmalıdır.
 8. Cihaz 220 Volt,50 Hz ile çalışmalıdır.
 9. Cihaz imalat hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz, ayrıca 10 yıl ücreti karşılığı yedek parça ve servis temini garantili olmalıdır. Garanti süresince yılda bir yetkili firma tarafında bakım yapılmalı.
 10. Yüklenici firma teklif ettiği markanın direkt üretici firmasından alınmış Türkiye mümessillik belgesini ihale dosyasında sunmalıdır.
 11. Yüklenici firmanın TSE’den onaylı teknik servis hizmet yeterlilik belgesi olmalıdır.
 12. Cihazın garantisi, cihazın kurulumu yapıldıktan ve gerekli eğitimler verildikten sonra başlamalıdır.
 13. Teklif veren firma teknik servis elemanlarının bilgilerini içeren teknik servis altyapısı, belgelemelidir.
 
 

FTIR LAZER IŞIK KAYNAĞI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

Lazer ışık kaynağı Helyum-Neon Lazer (1107P-3326 1100 serisi) olmalı ve aşağıdaki özellikleri sağlamalıdır.

 

OPTİK Lazer Özellikleri

1

Minimum Outpu Çıkışı

0.8 mW

2

DalgaBoyu

632.8 nm

3

Modu Saflığı

>%95

4

Demet çapı (beam diameter)

0.48 mm

5

Demet sapması (beam divergence)

1.7 mrad

6

Polarizasyon oranı

500:1

7

Boylamsal mode

1090 MHz

8

Maksimum gürültü

30 Hz-10MHz arası -> 0.1

9

Maksimum Tarama Katkısı

10

10

Lazer  noktasal Işık stabilite olma şartı

Standard (Soğuktan – odasıcaklığına kadar) ve 15 dk sonra

11

Çalışma Voltajı (operating  voltaj)

1250 Volt

12

Çalışma Akımı

4.0 Amper

13

L-Uzunluk

7 inç

14

D-çap

1.245 inç

15

B-uzunluk

0.75 inç

16

A-uzunluk

0.50 inç

17

Lazer türü

Helyum-neon

18

Üretim yılı

2020 veya sonrasında üretilmiş olmalı

 

 HAVA STERİLİZASYON CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.      Cihazın çalışma frekansı 50/60 HZ güç kaynağı en az 230 V ~±10% olmalıdır.

2.      Cihaz en fazla 150 W güç tüketimi yapmalıdır.

3.      Cihaz saatte en az 120 metre küp havayı steril edebilmeli.

4.      Cihazın içerisinde en az 4(+1) adet 25 watt UV-C lamba bulunmalıdır ve bu lambaların gerekli sertifikaları olmalıdır.

5.      Cihazın içerisindeki lambaların dalga boyu en az 253,7 nm olmalıdır.

6.      Cihaz duvara monte veya ayaklı olarak kurulabilmelidir.

7.      Cihazın ses seviyesi hastayı ve hekimi rahatsız etmemesi için 35 dB den yüksek olmamalıdır.

8.      Cihazın çalışma saatleri günlük, haftalık olarak ayarlanabilmelidir.

9.      Cihaz açılması ve kapanması programlanabilir olmalıdır.

 

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

1.      Cihaz özellikle su ve atıksu analizleri için tasarlanmış olmalı ve hafızasında en az aşağıda belirtilmiş olan farklı su kirliliği parametresinin ölçümü yapılabilecek metodlara sahip olmalıdır;

 

-Alkalinity-m (total) - Alkalinity-p - Ammonia - Boron - Bromine - Chloride - Chlorine Dioxide - COD (koi) - Copper - Cyanide - Cyanuric Acid - DEHA - Fluoride - HAZEN - Hydrazine - Hyrogen Peroxide - Iodine - Iron - Manganese - Molybdate - Nitrate - Nitrite - Ozone - pH - Phospahte - Potassium - Silica - Sulphate - Sulphide - Total Hardness - Total Nitrogen - Turbidty (attenuated radiation method) - Urea - Zinc - Arsenic - Chromium - Formaldehyde - Lead - Spectral Absorption-Coefficient - TOC

 

2.      Cihazın çalışma aralığı 330-900 nm olmalı ve single-beam ışık teknolojisi ile çalışmalıdır.

3.      Cihazın ışık kaynağı tungsten halogen lamba olmalıdır.

4.      Cihazın monokromatörü halografik olarak dizayn edilmiş olmalıdır.

5.      Cihazın dedektörü silikon fotodiod olmalıdır.

6.      Cihazın fotometrik aralığı –0.3 ile 2.5 Abs aralığında olmalıdır.

7.      Spectral bandwidth 10 nm olmalı ve dalga boyu hassasiyeti +/- 2 nm olmalıdır.

8.      Cihazın ekranı backlit LCD grafik ekran olmalıdır.

9.      Cihaz; hiç bir ekstra aksesuar gerektirmeden 16 ve 24 mm çapında dairesel küvetler ve 10-50 mm uzunluğunda dikdörtgen küvetlerle çalışmalıdır.

10.  Cihaz üretici firma tarafından cihaza yüklenmiş olan standart kitlerle ölçüm yapılan test metodları yanında aşağıdaki ölçümleri de yapabilmelidir;

 

-Absorbtion

-Transmission

-Concentration

-Kinetics

-Spectrum recording

 

11.  Cihaz laboratuar şartlarındaki ölçüm yanında standart bataryası ile arazi şartlarında çalışmak için uygun olmalıdır.

12.  Cihaz her çalışma başlangıcında kendi optik sistemini ve kalibrasyonunu kontrol eden self-test özelliğine sahip olmalıdır.

13.  Cihaz sonradan geliştirilecek olan metodları ve faklı kullanıcı metodunu yüklemeye imkan tanıyan özellikte olmalıdır.

14.  Cihazın PC ve Printer bağlantılarına imkan tanıyan RS 232 C seri arayüze sahip olmalıdır.

15.  Cihazın yazılımı ve hafızsındaki metodlar internetten üretici firma web sayfası aracılığı ile güncellenebilir olmalıdır.

16.  Cihazın hafızasına en az 1000 adet ölçüm sonucu kaydedilebilir olmalıdır.

17.  Cihaz ISO 9000 kalite sertifikasına sahip olmalıdır.

18.  Cihaz ile birlikte analiz yapılacak parametreler için kitler ve termoreaktör verilmelidir.

19.  Cihaz ile birlikte verilecek termoreaktör 24 adet 16 mm çapında test tüpü alabilmelidir.

20.  Termoreaktör sıcaklığı 100/120/150 ºC ye ayarlanabilmelidir.

21.  Termoreaktör çalışma süresi 30, 60, 120 dakika veya sürekli çalışma moduna ayarlanabilmelidir.

22.  Termoreaktörün 20 C den 150 C ye ısınma süresi 12 dakikayı geçmemelidir.

23.  Aşırı ısınmaya karşı 190 C derecede koruma olmalıdır ve cihaz ısıtmayı otomatik olarak kapatmalıdır.

24.  Cihaz her türlü fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı iki (2) yıl süreyle ücretsiz, ayrıca on (10) yıl süreyle de ücreti mukabili servis ve yedek parça garantili olmalıdır

25.  Cihaz ile birlikte 1 adet 100-1000 mikrolitrelik ayarlanabilir mikro pipet verilmeli

26.  Cihaz ile birlikte 1 adet 500-5000 mikrolitrelik ayarlanabilir mikro pipet verilmeli.

 

SULARDA RENK TAYİN CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

1.      Cihaz su ve atık su numunelerinde kolorimetrik olarak Pt-Co platin kobalt skalasında otomatik olarak renk ölçümü yapmalıdır.

 1. APHA 2120, ASTM D1209, ASTM E308, ISO 6271 standartlarına göre ölçüm yapabilmelidir.
 2. Ölçüm prensibi: 9 girişim filtreli olmalıdır.
 3. Spektral aralığı 420-710 nm olmalıdır.
 4. Bant genişliği: 10 nm olmalıdır.
 5. Ölçüm süresi: 30 saniye gibi kısa sürelerde olmalıdır.
 6. Temel kalibrasyon, tek tuşa basma; tam otomatik olmalıdır.
 7. Aydınlatıcılar: CIE aydınlatıcı A, B, C, D65 olmalıdır.
 8. Gözlemci 2 °, 10 ° olmalıdır.
 9. Yol uzunluğu: 0,1 - 50 mm olmalıdır.
 10. Arayüzler: USB, LAN, RS232 sahip olmalıdır.
 11. 100.000'den fazla ölçüm depolayabilmelidir.
 12. Uyumluluk CE, RoHS, WEEE olmalıdır.
 13. Ekran: 240 x 128, arkadan aydınlatmalı grafik ekran olmalıdır.
 14. Tuş takımı: dokunmatik membran tuş takımı olmalıdır.
 15. Cihaz ile birlikte USB ve LAN kablosu, kullanım kılavuzu, CD ROM (Windows® işletim sistemini ve el kitaplarını içerir), uzaktan kalibrasyon seti, halojen ampul, uygunluk konfarmasyon filtresi, 1 x 10 mm optik cam küvet, 1 50 mm optik cam küvet verilmelidir.
 16. Cihaz ile birlikte 50 ml x25 adet/paket etekli PP Falkon tüpten 5 paket,
 17. Cihaz ile birlikte 15 ml x125 adet/paket etekli PP vidalı kapaklı santrifüj tüpten 10 paket.