Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : BAP için 1 kalem malzeme alımı yapılacaktır. (Doç.Dr.Fehmi BARDAK'ın 2020-119 nolu projesi kapsamında)

  İhale Notu   : İrtibat: 1055 bap@cbu.edu.tr Mehlika EFE KUŞOĞLU
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  21.04.2021
SAATİ :  23:59
YERİ :  
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  DEĞERLENDİLEN
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi - 1
TELEFON : 201 10 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58
DAHİLİ : -
FAKS : (0236) 201 14 47
E-POSTA : bap@cbu.edu.tr
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ
 T.C.
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi
Teklif Mektubu
                                                                                                                                                                                             
14.04.2021
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğümüzce desteklenen Doç.Dr.Fehmi BARDAK 2020-119 nolu projesinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve miktarı yazılı  malzemeler, 4734 sayılı KİK:nun 3.Maddesinin (f) bendi uyarınca yapılacak alımlar için  2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu ekindeki esas ve usullerin  (21/d) maddesine göre doğrudan temin yoluyla satın alınacaktır. Son teklif verme süresi  21/04/2021   saat 17.00'a kadardır.
TEL: (236) 201 00 00 Dahili : 1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058   FAX : (236) 201 14 47   e mail :  bap@cbu.edu.tr           
Ömer VAROL
Şube Müdürü
1- Teklif mektubuna firma adı, soyadı veya ticaret ünvanı yazılmalı ve yetkili kişilerce imzalanmalı ve kaşeli olmalıdır. Teklif mektubu ''Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi Muradiye Kampüsü, 45040 MANİSA''
adresine gönderilmelidir.Teklifler faksla gönderilebilir  ancak aslı mutlaka gönderilmelidir.
2- Teklif mektuplarında teklif edilen bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmalı, mektubun üzerinde kazıntı silinti bulunmamalıdır.Teklifler TL olarak verilmelidir.Toplam teklif tutarı KDV hariç olarak yazılmalı,ayrıca KDV oranı belirtilmelidir.
3-  Teklif edilen cihaz ise ; marka ve modelinin ayrıntılı olarak belirtilmesi ve teknik şartnameye uygunluk cevapları ile katalog ve resimler  gönderilmeli ve 2 yıl garanti, 10 yıl yedek parça temini, servisle ilgili taahhütname verilmelidir.
4-Kimyasal sarf malzemelerinde,teklifte belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (datasheet) teklif mektubuna eklenmeli veya bap@bayar.edu.tr adresine  mail edilmelidir. Belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri  ( teknik
şartnameye cevaplar, katalog ve resimler ) eklenmelidir. 
5-Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri, montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri, eğitim gerektiren durumlarda proje ekibine eğitim verilmesi yükleniciye aittir.
6- Alternatif teklif verilmeyecektir.İdare doğrudan temin alımını yapıp yapmamakta serbesttir. Yukarıdaki şartlara  ve teknik şartnameye uygun verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.Teklifin süresi en az 30 gün olmalıdır.
7-Birimimiz malzemenin teslimine müteakip çok kısa sürede ilgili firmaya ödeme yapmaktadır.Teklif edilen fiyatlar bu hususu dikkate alarak düzenlemelidir.
8-Teklif mektubunda " Teknikşartnamede belirtilen maddeleri yerine getirmeyi taahhüt ediyorum " ibaresi yer almalıdır.
9-Firma teknikşartnamede belirtilen belgeleri teklif aşamasında faksla göndermelidir.
Sıra Malzemenin Cinsi Miktarı Ölçü Birim Fiyatı Tutarı TL Özellikleri (Markası,Kodu)
1 Azot-protein Tayin cihazı ve Yakma Ünitesi 1 adet
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Yazıyla toplam tutar KDV Hariç……………………………………………..… Toplam Tutar
……………………………….Türk Lirasıdır. KDV %
Genel Toplam
Yukarıda adedi ve miktarı yazılı malzemeleri teknik şartnameye uygun olarak  yukarıda belirtilen bedelle vermeyi  tahahhüt ederim.Teslim süresi siparişe müteakip …....... takvim günüdür.
Kaşe/ İmza
 
 

AZOT/PROTEİN TAYİN CİHAZI VE YAKMA ÜNİTESİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Cihaz iki üniteden oluşmalıdır a) Yakma Ünitesi b) Destilasyon Ünitesi

Yakma Ünitesi

 1. Cihaz aynı anda 8 numuneyi işleyebilecek kapasitede olmalıdır.
 2. Dış gövde çelik ve izoleli olmalıdır.
 3. Cihaz üzerinde 2.5’’ TFT  ful renkli ekran bulunmalı ve tabla sıcaklığı bu ekran üzerinden, oda sıcaklığı ile   430 derece arasında ayarlanabilmelidir. İsteğe bağlı olarak 450’ye kadar genişletebilmelidir.
 4. PID sıcaklık ayarı ±% 0,5 doğrulukla yapılabilmektedir.
 5. Cihaz ekranında sıcaklık ve çalışma süresi dijital olarak izlenebilmelidir.
 6. Sıcaklık °C ve °F birimlerinden ayarlanabilmelidir.
 7. 400  ml'lik yakma tüpleri ile kullanılabilmelidir.
 8. Yakma ünitesi 400  ml'lik 8 adet tüp taşıyabilmelidir.
 9. Cihaz hafızasında en az 99 adet önceden tanımlanmış çalışma programı bulunmalı ve bu programların her birinde en az 40 adet sıcaklık/zaman basamağı programlanabilmelidir.
 10. 30 adet önceden parametreleri tanımlanmış metot, cihaz hafızasında yer almalıdır.

 

 1. Cihazın program hafızası şifre korumalı olmalı ve sadece yetkili kişiler program basamaklarını değiştirebilmelidir.
 2. Cihaz akustik alarm sinyali ile kullanıcıyı uyarabilmelidir. Bu sinyal kullanıcı isteğine göre aktive veya deaktive edilebilmelidir.
 3. Tüplerin üzerinde tek bir parçadan oluşan ve 8 adet sabit gaz çıkış borusu (bacası) içeren pyrex camdan oluşan bir gaz tahliye sistemi olmalıdır.
 4. Gaz tahliye sisteminde toplanan gazlar tek bir çıkıştan tahliye edilmeli ve sürekli çalışma esnasında güvenilir ve dengeli bir asit buharı emişi sağlanmalıdır. Bu buhar bir su trombu ile musluğa verilmelidir.
 5. Çalışma esnasında gaz tahliye sistemi iki adet özel çelik askı ile 8 tüp üzerine yerleştirilebilmelidir. Gaz tahliye sisteminin iki yanında üzeri yanmaz madde ile kaplı tutaçlar bulunmalıdır.
 6. Tüplerin yerleştirildiği ısıtıcı gövdeden izoleli olmalıdır. Böylece kullanıcının emniyeti sağlanmış olmalıdır.
 7. Cihazın dijital göstergeli sıcaklık kontrol ünitesi olmalı,0-450 C arasında aktüel sıcaklık ve zaman dijital olarak izlenmelidir. Kontrol ünitesi bir termokapl bağlantısı ile ısıtma bloğundan mesaj alabilmelidir.
 8. Excel csv formatında bilgileri alabilmek adına USB girişi bulunmalıdır.
 9. Yakma ünitesi ile birlikte 8 adet 400 ml’lik orijinal cihazla aynı marka borosilikat cam yakma tüpü verilmelidir.
 10. Cihazla aynı marka 1000 adetlik 1 kutu katalizör tablet verilmelidir.
 11. Cihazla birlikte Borik asit ve NaOH verilmeli

 

 

DESTİLASYON ÜNİTESİ

 

1.      Distilasyon ünitesi mikroprosesör kontrollü olmalıdır ve 7 inchlik TFT dokunmatik renkli ekrana sahip olmalıdır.

 1. Tüm program basamakları, hata mesajları çalışma süresince  dijital ekrandan izlenebilmelidir.
 2. Distilasyon ünitesi kimyasallara karşı dayanıklı olmalı, cihazın ön kısmı cam bir kapak ile tamamen kapalı olmalıdır. Bu sayede destilasyon prosesi dışarıdan izlenebilmelidir.
 3. Distilasyon tüpü cihaza yerleştirilmeden cihaz çalışmamalıdır. Bu durumda cihaz hata mesajı ile kullanıcıyı uyarmalıdır.
 4. Buhar jeneratörü otomatik olarak buhar üretmeli ve aşırı sıcaklık koruması bulunmalıdır. Buhar basıncının aşırı yükselmesi durumunda buhar jeneratörü otomatik olarak kapanmalıdır.
 5. Cihaz minimum seviyede soğutma suyu tüketmeli ve stand-by modunda soğutma suyu otomatik olarak kesilmelidir.
 6. Cihazın dedeksiyon limiti 0.1 mg N olmalıdır.
 7. Distilasyon ünitesi mikroprosesor kontrollü olmalı ve aşağıdaki basamaklar mikroprosesor tarafından kontrol edilerek programlanabilmelidir;

 

§ NaOH ‘in otomatik olarak eklenmesi

§ H2O otomatik olarak eklenmesi

§ Reaksiyon süresi

§ Destilasyon süresi

§ Buhar gücü  (10-100 % )

§ Örnek atığı atma süresi

 

 1. Değişik uygulamalarda kullanılmak amacı ile tüm hacimlerdeki ( 100-800 ml aralığında ) yakma tüpleri ile çalışma imkanı olmalıdır.
 2. Distilasyon ünitesinde önceden tanımlanmış metotlar olmalıdır ve ayrıca kullanıcı metot tanımlayabilmelidir.
 3. Cihazın destilasyon zamanı proğramlanabilmeli ve Kjeldahl destilasyonunu 2-4 dakika aralığında gerçekleştirilmelidir.
 4. Cihaz çalışma sonunda numune atıklarını otomatik olarak atık tankına boşaltmalıdır ve atık boşaltma süresi programlanabilmelidir.
 5. Cihazın üretici firmasının ISO sertifikası olmalıdır.
 6. Teklif veren firma kendi ISO kalite belgesini de sunmalıdır.
 7. Cihaz CE işareti taşımalıdır. CE belgesi ihale dosyasında sunulmalıdır.
 8. Cihaz 220 Volt,50 Hz ile çalışmalıdır.
 9. Cihaz imalat hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz, ayrıca 10 yıl ücreti karşılığı yedek parça ve servis temini garantili olmalıdır.
 10. Yüklenici firma teklif ettiği markanın direkt üretici firmasından alınmış Türkiye mümessillik belgesini ihale dosyasında sunmalıdır.
 11. Yüklenici firmanın TSE’den onaylı teknik servis hizmet yeterlilik belgesi olmalıdır.
 12. Cihazın garantisi, cihazın kurulumu yapıldıktan ve gerekli eğitimler verildikten sonra başlamalıdır.
 13. Teklif veren firma teknik servis elemanlarının bilgilerini içeren teknik servis altyapısı, belgelemelidir.