Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : BAP için 5 kalem malzeme alımı yapılacaktır. (Prof.Dr.Süleyman KOÇAK'ın 2021-041 nolu projesi kapsamında)

  İhale Notu   : 1055
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  25.05.2021
SAATİ :  23:59
YERİ :  
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  DEĞERLENDİLEN
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi - 1
TELEFON : 201 10 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58
DAHİLİ : -
FAKS : (0236) 201 14 47
E-POSTA : bap@cbu.edu.tr
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ
 T.C.
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi
Teklif Mektubu
                                                                                                                                                                                             
18.5.2021
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğümüzce desteklenen Prof.Dr.Süleyman KOÇAK 2021-041 nolu projesinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve miktarı yazılı  malzemeler, 4734 sayılı KİK:nun 3.Maddesinin (f) bendi uyarınca yapılacak alımlar için  2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu ekindeki esas ve usullerin  (21/d) maddesine göre doğrudan temin yoluyla satın alınacaktır. Son teklif verme süresi  25.05.2021   saat 17.00'a kadardır.
TEL: (236) 201 00 00 Dahili : 1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058   FAX : (236) 201 14 47   e mail :  bap@cbu.edu.tr           
Ömer VAROL
Şube Müdürü
1- Teklif mektubuna firma adı, soyadı veya ticaret ünvanı yazılmalı ve yetkili kişilerce imzalanmalı ve kaşeli olmalıdır. Teklif mektubu ''Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi Muradiye Kampüsü, 45040 MANİSA''
adresine gönderilmelidir.Teklifler faksla gönderilebilir  ancak aslı mutlaka gönderilmelidir.
2- Teklif mektuplarında teklif edilen bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmalı, mektubun üzerinde kazıntı silinti bulunmamalıdır.Teklifler TL olarak verilmelidir.Toplam teklif tutarı KDV hariç olarak yazılmalı,ayrıca KDV oranı belirtilmelidir.
3-  Teklif edilen cihaz ise ; marka ve modelinin ayrıntılı olarak belirtilmesi ve teknik şartnameye uygunluk cevapları ile katalog ve resimler  gönderilmeli ve 2 yıl garanti, 10 yıl yedek parça temini, servisle ilgili taahhütname verilmelidir.
4-Kimyasal sarf malzemelerinde,teklifte belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (datasheet) teklif mektubuna eklenmeli veya bap@bayar.edu.tr adresine  mail edilmelidir. Belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri  ( teknik
şartnameye cevaplar, katalog ve resimler ) eklenmelidir. 
5-Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri, montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri, eğitim gerektiren durumlarda proje ekibine eğitim verilmesi yükleniciye aittir.
6- Alternatif teklif verilmeyecektir.İdare doğrudan temin alımını yapıp yapmamakta serbesttir. Yukarıdaki şartlara  ve teknik şartnameye uygun verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.Teklifin süresi en az 30 gün olmalıdır.
7-Birimimiz malzemenin teslimine müteakip çok kısa sürede ilgili firmaya ödeme yapmaktadır.Teklif edilen fiyatlar bu hususu dikkate alarak düzenlemelidir.
8-Teklif mektubunda " Teknikşartnamede belirtilen maddeleri yerine getirmeyi taahhüt ediyorum " ibaresi yer almalıdır.
9-Firma teknikşartnamede belirtilen belgeleri teklif aşamasında faksla göndermelidir.
10- 5 kalemin tümünü teklif verilecektir. Alımlar kalem bazında değil toplam  tutar üzerinden en düşük teklif verene göre değerlendirilecektir.
Sıra Malzemenin Cinsi Miktarı Ölçü Birim Fiyatı Tutarı TL Özellikleri (Markası,Kodu)
1 Ultrasonik Banyo (Kapaklı ve sepetli 4 Litre 1 adet) 1 Adet
2 Pt tel (1 mm saflık 999.5, 7g, 42 cm) 1 Adet
3 0.01   Mikron alümina parlatma çözeltisi 1 Litre
4 0.05   Mikron alümina parlatma çözeltisi 1 Litre
5 0.1   Mikron alümina parlatma çözeltisi 1 Litre
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Yazıyla toplam tutar KDV Hariç……………………………………………..… Toplam Tutar
……………………………….Türk Lirasıdır. KDV %
Genel Toplam
Yukarıda adedi ve miktarı yazılı malzemeleri teknik şartnameye uygun olarak  yukarıda belirtilen bedelle vermeyi  tahahhüt ederim.Teslim süresi siparişe müteakip …....... takvim günüdür.
Kaşe/ İmza
 
 

0.05 mikron alümina parlatma çözeltisi, 1Litre 1 litre Alüminyum oksit içermeli, Süspansiyon şeklinde 1 litre verilmeli. Tanecik boyutu 0.05 mikron olmalı

4 0.01 mikron alümina parlatma çözeltisi, 1Litre 1 litre Alüminyum oksit içermeli, Süspansiyon şeklinde 1 litre verilmeli. Tanecik boyutu 0.01 mikron olmalı

5 0.3 mikron alümina parlatma çözeltisi, 1Litre 1 litre Alüminyum oksit içermeli, Süspansiyon şeklinde 1 litre verilmeli. Tanecik boyutu 0.3 mikron olmalı
 

Pt tel (1 mm saflık 999.5, 7g, 42cm)

1 adet Platin tel en az %999.5 saflıkta olmalı, 1 mm kalınlığında ve 42 cm uzunluğunda çekilmiş olmalı
 

Ultrasonik Banyo Teknik Şartname

· Cihaz dışı 180°C’de fırınlanır, yüzeyden asla kopmaz epoksi statik boyalı olmalıdır.

· Cihazın şasesi hassas lazer kesim üretim, su akıntılarına karşı elektrik paneli koruyan ergonomik tasarımlı olmalıdır.

· Cihaz 4 lt lik olmalıdır.

· Cihazın Dış ölçüleri minumum 300x255x230 mm olmalıdır.

· Tank ölçüleri Minunum 240x135x150mm olmalıdır.

· Ultrasonik frekansı 40kHz olmalıdır

· Ultrasonik gücü minumum 60W olmalıdır

· Cihazın transducer i 1 Adet /2 piezoseramik olmalıdır ortalama ömrü 38000 saat olmalıdır.

· Isıtıcı gücü 150w x 2adet olmalıdır.

· Cihaz susuz çalışmaya karşı korumalı olmalıdır

· Toplam Azami Gücü ~850W olmalıdır

· Zamanlayıcısı 0-100dk aralığında olmalıdır. Dijital ve çift haneli olmalıdır.

· Termostatı 0-90 0C arasında dijital programlanabilir çift haneli olmalıdır.

· Ürünle birlikte Yıkama sepeti ve kapak verilmelidir.

· Ürünün Kullanım alanları Hastane ekipmanları, Cerrahi aletler, Dezenfeksiyon uygulamaları, Laboratuvar uygulamaları , ilaç sanayi vb olmalıdır.

· Cihazı teklif veren firmada en az 1 kimyager ve 1 biyolog çalışmalıdır.

· Cihaz teklifini veren firmada en az bir kişide Sağlık bakanlığı tarafından verilen sorumlu müdür belgesi olmalıdır. Ve bunu belgelemelidir.

· Cihaz teklifini veren firmada en az bir kişide klinik destek elamanı belgesi olmalıdır. Ve bunu belgelemelidir.

· Cihazın Teklifini veren firma Sağlık bakanlığının verdiği Tıbbi cihaz satış merkezi Yetki belgesi olmalıdır. Ve bunu belgelemelidir.

· Teklif veren firmanın Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı ve Anadolu Üniversitesi tarafından verilen İş sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin yürütümüne İlişkin İşveren veya İşveren Vekili Eğitimi tamamlama belgesi olmalıdır. Ve Bunu belgelemelidir