Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : Yaklaşık Maliyet Fiyat Tespiti (Çift Dedektörlü Tavan Statifli Dijital Röntgen Cihazı) Dr. Öğr. Üyesi Fatma CAN

  İhale Notu   : İrtibat: Samet KARABACAK Dahili: 10 58
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  04.08.2021
SAATİ :  23:59
YERİ :  
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  DEĞERLENDİLEN
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi - 1
TELEFON : 201 10 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58
DAHİLİ : -
FAKS : (0236) 201 14 47
E-POSTA : bap@cbu.edu.tr
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ
 

T.C.

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

 

Sayı    : 75602888.604.01.05-

Konu  : Yaklaşık Maliyetle İlgili  Fiyat Talebi.                                                                28 / 07 / 2021

                                                                                                                                         

                                                                      

 

 

 

Üniversitemiz Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Fatma CAN’ın 2021-024 nolu alt yapı projesi için aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen cihaz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi f bendi uyarınca yapılacak alımlar için 2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu ekindeki esas ve usullerin 20. maddesine göre ihalesi yapılarak satın alınacaktır.

Aşağıda belirtilen cihazın KDV Hariç TL cinsinden fiyatını yazarak veya fiyatını belirten proforma faturaların en geç 04.08.2021 tarihi mesai saati sonuna kadar Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine ya da 0 236 201 14 47 numaraya faks gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim.

 

 

Satın Alınacak Malzemeler: 

Teslim Süresi: İhale onayına takiben yapılacak sözleşme tarihinden itibaren ... gün içinde

Nakliye: Satıcı Firmaya aittir.

Sigorta: Satıcı Firma tarafından yapılacaktır.

Teslim Yeri: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiognastik A.D.

Teklifin Geçerlilik Süresi: ... Gün olacaktır.

  

 

                                                                                                                          Samet KARABACAK

                                                                                                                          BAP Şube Müdür V.

                                                                                                                                                                      

 

 

 

Mal / Hizmetin

Adı

Miktarı

Ölçüsü

Fiyatı

Tutarı

Özellikleri (Marka, Kod)

Çift Dedektörlü Tavan Statifli Dijital Röntgen Cihazı

1

Adet

 

 

 

 

Not: Vereceğiniz Teklif veya Proformaların aslının tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADRES   : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü  - Rektörlük Binası A Blok 2. Kat Oda:203     Muradiye /  MANİSA

TEL         : (236) 201 10 58  FAX : (236) 201 14 47         Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

 

ÇİFT DEDEKTÖRLÜ TAVAN STATİFLİ

DİJİTAL RADYOGRAFİ SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

DİJİTAL RÖNTGEN CİHAZININ GENEL TARİFİ VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

1.Genel Hükümler

1.1. "Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi" adı altında hazırlanacak bu dokümanda, teknik şartname ve eklerindeki maddelere sırasıyla ayrı ayrı cevap verilecek ve cevap maddeleri, broşür, katalog veya dokümanlarda, şartname madde numarası verilmek suretiyle işaretlenecektir. Bu belgede, cevaplarda verilen bilgilerin, hangi dokümanda ve kaçıncı sayfada olduğu da ayrıca belirtilecektir. Cevap verilmeyen, işaretlenmeyen veya dokümanı belirtilmeyen maddeler, uygun olmadığı şeklinde değerlendirilecek ve firma ihale dışı bırakılacaktır. Teknik şartnameye uygunluk belgeleri, teklif veren firmanın antetli kağıdına yazılmış, firma kaşeli ve firma yetkilisi tarafından imzalanmış olacak ve resmi beyan olarak kabul edilecektir.

1.2. Dijital Radyografik Görüntüleme Sistemi ile direkt olarak kaset ihtiyacı olmadan çok amaçlı radyografi tetkikleri yapılabilmeli, dijital ortamda alınan görüntüler üzerinde manipülasyon yapılabilmelidir. Sistem ile hastanın yatarak, oturarak, ayakta, tekerlekli sandalye üzeri, sedye üzeri ve buki dışı masa üzeri röntgen çekimlerini yapmak mümkün olmalıdır.

1.3. Cihaz firma yetkili elemanları tarafından monte edilecektir. Montaj sırasında gerekli tavan, taban ve duvarlardaki kablo ve kanal işleri firma tarafından yapılarak sistem çalışır halde teslim edilecektir.

1.4. Sistemler, gelecekte yapılacak genişlemeye ve cihaz eklemelerine açık ve modüler bir yapıda olmalıdır.

1.5. Firma, teklif ettiği tüm ünite ve cihazlardan tamamen sorumlu olacak, garanti süresi içinde ücretsiz, garanti sonrası ücreti mukabili bakım ve servisini sağlayacaktır.

1.6. Alınacak dijital radyografi cihazının garanti süresi ve sonrasında yüksek performansta çalışabilmesi için teklif edilecek olan röntgen cihazında kullanılan dijital dedektörler, iş istasyonunda bulunan yazılımlar (işletim sistemi hariç) imaj işleme yazılımı, post prosesing yazılımı aynı marka olmalı ve dedektör üreticisi tarafından yazılmış ve üretilmiş olmalıdır.

1.7. Teklif edilen sistem uluslar arası güncel ve lisanslı DICOM 3.0 görüntü transfer sistemi standartlarına uygun olmalıdır ve en az aşağıda listelenen özellikler bulunmalıdır;

a- DICOM Store (PACS veya iş istasyonuna ya da DICOM Storage Server'a gönderme),

b- Modality Worklist Management (MWM) (HIS/RIS server'dan hasta listesi 'worklist' alabilme),

c- DICOM print Şebekeye bağlı tüm printer cihazlarından DICOM uyumlu printer ile doğrudan resim basabilmelidır.

d- Off-line Media ( DICOM FILES )

1.8. Sistem, Hastane Bilgi Sistemine firma tarafından ücretsiz bağlanacaktır. Hastane gerekli altyapıyı (Hastane Bilgi Sistemine bağlanabilmek için) sağlayacaktır. Yazılım, hasta bilgilerini HBYS'den alacak ve işlem sonucunda sonuç bilgilerini HBYS'ye gönderecektir.

1.9.İş istasyonundan menü seçimi, kV, mA veya mAs parametreleri, organ programları seçilerek şutlama için hazırlık yapılmalıdır. Sistemde hasta kayıt işlemleri, jeneratör parametreleri ve imaj görüntüleme post processing işlemlerinin tümü tek bir konsol ve monitör üzerinden yapılmalıdır.

1.10. Skolyoz çekimi için omurganın tek bir imaj halinde görülebilmesi için sistemde en az 2 veya 3 ardışık çekimin tek bir imaj olarak ekranda görülebilmesine sahip "otostiching” yazılımı ve donanımı bulunacaktır. Operatörün konsoldan ilgili programı seçmesinden ve üst ve alt konum saptama alanları onaylandıktan sonra şutlama sonrası kolimatör pozisyonları değiştirerek ardışık ve yine otomatik olarak, 3 parçaya kadar çekim yapabilecektir. Bu işlem sırasında teknisyenin sistemi ilk pozisyonlandırması ve şutlaması dışında bir müdahalesi olmadan skolyoz çekimi yapılabilmelidir. Alınan imajlar teknisyenin herhangi bir müdahalesi olmadan sistemde bulunan yazılım sayesinde otomatik olarak birleştirilecektir. Skolyoz çekiminde hastayı sabit tutma ve gerekli ölçümlerin yapılabilmesi için tekerlekleri kilitlenebilir skolyoz çekim standı verilecektir.

 

SİSTEMİ OLUŞTURAN BİLEŞENLER

2.1.1. Asansörlü Yüzer Hasta Masası

2.1.2. Kolimatör

2.1.3. Vertikal Hareketli Açılanabilir Akciğer Statifi

2.1.4. Röntgen Tüpü Ve Tavan Statifi

2.1.5. Röntgen Jeneratörü

2.1.6. Dijital Flat Panel Dedektörler

2.1.7 Dedektör Kumanda konsolu

 

2.1.1 ASANSÖRLÜ YÜZER HASTA MASASI

2.1.1.1 Masa tablası her yöne yüzer tipte ve X-ışınını yüksek oranda geçirimli (100 kV de en fazla 1 mm Alüminyum eşdeğerlikte absorbsiyon değerine sahip) malzemeden yapılmış olacaktır. Yere sabitlenmiş yüzer masa, altı yöne hareketli ve asansörlü olacak, mobil tipte olmayacaktır.

2.1.1.2 Sistemle birlikte teklif edilecek masa yüzeyinin yanlara doğru hareketi her iki yönde toplam en az 25 cm, boylamasına hareketi her İki yönde toplam en az 96 cm olmalıdır. Masa hareketlerinin ayak pedalı veya el butonu ile kontrolü mümkün olacaktır.

2.1.1.3. Dedektörler hasta masası bukisi içerisinde şarj olabilecek ve görüntü gönderebilecektir. Buki içindeki Dedektörün yerinden çıkarılmadan yatay eksende döndürülebildiği mekanizma mevcut olmalıdır. Dedektörü kare olanlarda yatay eksene dönme özelliği aranmayacaktır.

2.1.1.4. Masanın genişliği en az 80 cm boyu ise en az 235 cm olmalıdır,

2.1.1.5. Masa tablası ya tüp taşıyıcı kol üzerindeki butonlar ya da ayak butonları ile istenilen konuma getirilebilmelidir.

2.1.1.6. Hasta masası, en az 295 kg ağırlığı hareketleri etkilenmeden taşıyabilmelidir.

2.1.1.7. Masa hareketleri elektromanyetik frenli olacak, frenler ayak pedalı yardımıyla çözülebilecektir.

2.1.1.8. Hasta transferinin rahat gerçekleştirilebilmesi amacı ile masa yüksekliği en alt konumda iken en fazla 55 cm olmalı ve en az 30 cm yukarı yönde motorize hareket ederek en az 85 cm’ye kadar yükselebilmelidir.

2.1.1.9. Hasta masası yükseklik ayarının değiştirildiği durumlarda, SID mesafesinin sabit kalmasını otomatik olarak sağlamak üzere, tüp statifi masa ile vertikal senkronize hareket edecektir ve aynı zamanda manuel olarakta kullanılabilecektir.

2.1.1.10. Hasta Masasında AEC (otomatik ekpojur kontrol) bulunmalıdır.

2.1.1.11. Bukinin grid oranı ise en az 8 :1 olmalıdır.

2.1.2. KOLİMATÖR:         

2.1.2.1. Sistemde istenilen bölgeler kolime edilerek çekilecek bölgenin istenmeyen bölgelerinin X-ışını alması engellenmelidir.

2.1.2.2. Sistemde lazerli veya halojen lambalı merkezleme düzeneği olacaktır.

2.1.3. VERTİKAL HAREKETLİ AKCİĞER STATİFİ:

2.1.3.1 Akciğer statifine bağlı detektör ünitesi aşağı yönde zemine yaklaştırılıp son noktasına getirildiğinde; detektör orta noktasından yere olan yükseklik 32+/-1 cm' den fazla olmayacaktır.

2.1.3.2 İmaj-foküs mesafesinin geniş bir aralıkta ayarlanabilir olması gerekmektedir.

2.1.3.3 Bukinin grid oranı ise en az 8:1 olmalıdır.

2.1.3.4 Dedektör kablosuz ise akciğer bukisi içerisinde şarj olabilecek ve görüntü gönderebilecektir. Buki içindeki dedektörün yerinden çıkarılmadan yatay eksende döndürülebileceği veya dedektör bloğunun komple döndürebileceği mekanizma mevcut olmalıdır. Dedektörü kare olanlarda yatay eksene dönme özelliği aranmayacaktır.

2.1.3.5 Akciğer statifi vertikal hareketini manuel olarak yapmalıdır. Akciğer statifinin vertikal hareketi dedektör ünitesinin arkasındaki kol veya butonlar ile kontrol edilebilmelidir.

2.1.3.6 Akciğer statifinin vertikal hareket mesafesi en az 135 cm olacaktır.

2.1.3.7 Flat panel dedektör alanı istenilen tetkik alanı doğrultusunda kolime edilerek ayarlanabilmelidir.

2.1.3.8 Akciğer statifinde AEC (otomatik ekpojur kontrol) bulunmalıdır.

 

2.1.4. RÖNTGEN TÜPÜ VE TAVAN STATİFİ:

2.1.4.1 Röntgen tüpleri ve jeneratöründe aşırı ısınmaya karşı elektronik koruyucu devre bulunmalıdır ve röntgen tüpü soğutma sistemi olacaktır.

2.1.4.2 Röntgen tüpü anod ısı kapasitesi en az 400.000 HU olacaktır.

2.1.4.3 Röntgen tüpü haube ısı kapasitesi en az 2.000.000 HU olacaktır.

2.1.4.4 Anod soğutma kapasitesi en az 75.000 HU/dk olacaktır.

2.1.4.5 Tüp fokal spot ebatları

2.1.4.6 Küçük foküs için en fazla 0,6 mm

2.1.4.7 Büyük foküs için en fazla 1.2 mm olmalıdır.

2.1.4.8 Küçük foküs gücü en az 38 kW

2.1.4.9 Büyük foküs gücü en az 92 kW olmalıdır.

2.1.4.10 Tüp statifinin, akciğer statifindeki dedektörü takip ederek senkronize hareket etmesini sağlayacak 'tracking' (İzleme) özelliği bulunmalıdır. Sistemde X-ışını tüpü vertikal olarak bukiyi merkezleyecek şekilde yükseklik ayarları otomatik olarak yapılmalıdır.

2.1.4.11 Röntgen tüpü tavanda hareket eden bir statife monteli olacaktır. Tüp statifi hareketleri motorize veya manuel olarak hareket edebilecektir.

2.1.4.12 Tüp statifi tavana monteli olacaktır. Statif, uzunlamasına en az 300 cm, dikey olarak en az 170 cm, yanlamasına en az 200 cm hareket edebilmelidir.

2.1.4.13 Tüpün vertikal eksendeki hareketleri motorize olacak ve rotasyon hareketleri teklifte belirtilecektir.

2.1.4.14 Kolon rotasyonu manuel veya otomatik ± 150 derece dönebilmelidir.

2.1.4.15 Röntgen tüpü üzerinde dokunmatik veya normal LCD ekranlı kontrol paneli bulunmalıdır ve bu ekran üzerinden hastaya verilecek kVp ve/veya mAs değerleri ve/veya tüp rotasyon açıları, SID mesafesi ve hata mesajları v.b. izlenebilmelidir.

 

2.1.5 RÖNTGEN JENERATÖRÜ:

2.1.5.1 Teklif edilecek röntgen jeneratörü 400/480V veya 380/400 V ± %10 ve 50/60 Hz trifaze şebeke gerilimiyle çalışmalıdır. X-lşını jeneratörü doz kalitesi açısından mikroprocessor kontrollü HF (Yüksek Frekans) teknolojisine sahip ve Jeneratör yüksek frekans değeri en az 200 khz ve dijital sistemlere uygun yapıda olmalıdır.

2.1.5.2 Röntgen jeneratörünün gücü en az 80 kW olmalıdır. Yüksek frekans tekniğiyle çalışmalıdır.

2.1.5.3 kV : 40 -en az 150 kV

2.1.5.4 mA : en az 630 mA

2.1.5.5 mAs değeri : 0.1- 630 mAs aralığında ayarlanabilmelidir.

2.1.5.6 Grafi çalışmaları sırasında kilovolt, miliamper veya miliamper saniye değerleri ayrı ayrı kumanda konsolu üzerinden seçilebilmeli ve dijital göstergelerden izlenebilir olmalıdır. Kumanda konsolu ve Jeneratör birbirine tam entegrasyon içinde olmalıdır.

2.1.5.7 Teklif edilecek röntgen Jeneratöründe hastaya verilecek kV. mA, mAs gibi radyografik parametrelerinin ayarlanması Dijital dedektörlerin işletim ve görüntüleme parametrelerinin ayarlandığı entegre ve aynı tek bir monitör üzerinden yapılmalıdır.

 

2.1.6 DİJİTAL FLAT PANEL DETEKTÖR 2 Adet

2.1.6.1 Dijital dedektörler, solid state flat panel tipinde olacak, dedektör materyali amorf silikon/sezyum iyodid’den yapılmış olacaktır. Dedektör stabilizasyonu ve verimliliğin daha yüksek olması için cihazda X-ray’in algılanabilir ışığa çevirimi sezyum iyod tabakası tarafından gerçekleştirilmeli, ışık Amorfus Slikon içeren fotodiyod dedektör matriksi tarafından elektrik sinyallerine dönüştürülerek, dijitalize edilmelidir. CCD veya GoS dedektörler kabul edilmeyecektir.

2.1.6.2 Akciğer statifinde kullanılacak olan dedektör sabit veya kablosuz olacak ve boyutu en az 42x42cm (+/-1 cm) olacaktır. Masada kullanılacak olan dedektör ise wireless (kablosuz) olacak ve boyutu en az 35x42 cm (+/-1 cm) olacaktır. Dedektörlerin DQE değeri en az %65 olmalıdır.

2.1.6.3. Kullanıcıların çalışma esnasında kendilerine veya hastalara zarar vermelerini engellemek için taşınabilir dedektörler en fazla 3,1 kg ağırlığında olacaktır.

2.1.6.4. Detektörlerde görüntüleme matriks boyutu en az 2800x3408 pixelden oluşmalıdır. Detektör sisteminde, A/D çevrim işlemi en az 16 bit derinliğinde olmalıdır. Her bir pikselin boyutu 125 mikrondan büyük olmayacaktır.

2.1.6.5. Görüntülerin ekrana gelme süresi ekspojur sonrası 3 saniyeyi geçmeyecektir, iki ekspojur arasındaki süre en fazla 15 saniye olacaktır. Teklif edilen dedektörler de masada kablosuz tipte dedektör, akciğer statifin de sabit veya kablosuz olmalıdır.

2.1.6.6.  Dedektörler de, masada (kablosuz) buki içerisinde takılı olduğu halde şarj olabilmelidir, akciğer statifindeki dedektör sabit ise bu özellik aranmamaktadır.

2.1.6.7. Teklif edilecek dedektörler dış darbelere dayanıklı olmalıdır, en az 40 mm çapında ve en az 100 kg ‘lık noktasal baskıya ve tüm dedektör yüzeyine en az 310 kg'a kadar yüzeysel baskıya dayanıklı olduğu orijinal dokümanlarda gösterilecektir.

 

2.1.7.   DEDEKTÖR KUMANDA KONSOLU

2.1.7.1. Kontrol konsolundaki bilgisayarın minimum özellikleri; sabit disk kapasitesi en az 500 GB, işlemcisi en az CPU intel Core İ5 veya muadili, RAM kapasitesi en az 8 GB, klavye, Mouse ve en az 19 inç renkli LCD monitör olmalıdır. Kontrol konsolunda bulunan yazılım, dedektörden gelen görüntüleri otomatik olarak işlemelidir.

2.1.7.2. Dedektörden gelen veriler bu iş istasyonundaki bilgisayarlara aktarıldıktan sonra film baskısına ve/veya PACS sistemine gönderilmeye hazır hale gelmelidir. Worklistten hasta seçilecek, sonra çekim yapılacaktır.

2.1.7.3. Dijital ünite yazılım paketinde parlaklık ayarı, kontrast ayarı, reprocessıng, flip/rotate özellikleri ile reset fonksiyonu ve post processing işlemleri yapılabilecektir. Sistem en az aşağıdaki imaj işleme fonksiyonlarını içermelidir,

• Ekranda çoklu İmaj gösterimi,

• Görüntü büyütme ve kaydırma,

• Siyah/Beyaz dönüşümü,

• Yukarı/Aşağı, Sağ/Sol dönüşümü,

• Kenar belirginleştirme İçin filtreleme seçimi

• Sağ/sol ve AP/PA işaretleme, annotasyon ekleme

2.1.7.4. Görüntülerdeki netliğin sağlanabilmesi için kenar kontrastı artırılabilmeli ve ince kontrast detaylarını, detayın büyüklüğüne bakılmaksızın, görülebilir hale getirebilmelidir.

2.1.7.5. Sistem görüntüyü net hale getirmek için üzerinde oluşan dijital gürültü etkisini (noise) ve granüler etkiyi azaltabilmelidir.

2.1.7.6. İşlenen görüntülerin ve henüz görüntüsü oluşturulmamış ancak diğer bilgileri olan hastaların listelenebileceği, görüntüsü olan hastaların görüntülerinin ekrana getirilebileceği ve film basma işlemleri bilgisayar ve monitör vasıtasıyla yapılabilmelidir

2.1.7.7. İş istasyonun da kayıtlı tüm hastalar bir liste halinde görüntülenebilmeli ve listede hasta adı, numarası doğum tarihi, tetkik gibi veriler görülebilmelidir.

2.1.7.8. Sistemde tek birden fazla görüntü basılabilmelidir. 1:1, 2:1(yatay ve düşey), formatlarda kuru sistem kameraya görüntü gönderilebilecektir, istenilen boyutlarda çekilen görüntüler, istenilen kareye istenilen resim seçilerek basılabilmelidir. Sistem: DICOM uyumlu her marka kuru sistem printer cihazına görüntü gönderebilmelidir.

2.1.7.9. Sistemin görüntü saklama kapasitesi en az 10.000 imaj veya en az 500GB olmalıdır.

2.1.7.10. Gerektiğinde film basımı için, yüklenici firma Radyoloji bölümünde mevcut lazer kameralara sistemin bağlantısını ücretsiz yapacaktır.

2.1.7.11. Konsoldaki görüntü işleme yazılımlarında saçılan x ışınlarının grid kullanılmadan yapılan çekimlerdeki negative etkisini ortadan kaldırabilmelidir. Bu sayede grid kullanmaksızın iyi derecede kontrast elde etmemizi sağlayarak iş akışını iyileştirebilmelidir.

2.1.8.        AKSESUARLAR

2.1.8.1    1 adet hafif tip kurşun koruyucu önlük verilecektir.

2.1.8.2    1 adet tiroid koruyucu boyunluk verilecektir.

2.1.8.3    Sistemle birlikte bilgisayar sistemi ve sistemin dijital hafızasını, voltaj oynamalarına ve elektrik kesintilerine karşı korumak ve yapmakta olduğu işlemi bitirmesi amacıyla, en az 10 dakika çalıştıracak, dijital radyografi sistemi ile uyumlu on-line özellikli, elektrik şebekesinden kaynaklanan gürültüyü giderecek elektronik filtre sistemli kesintisiz güç kaynağı (UPS) verilecektir.

 

3. EĞİTİM, TEKNİK SERVİS, GARANTİ VE YEDEK PARÇA

3.1. Cihazlar (sistem) tüp dahil en az 2 yıl garanti kapsamında olacaktır. Garanti süreleri boyunca cihaz kataloğunda belirtilen periyotlarda (altı aylık) yedek parça dâhil her türlü servis, bakım ve onarım hizmetleri garanti kapsamında yetkili firma tarafından ücretsiz olarak verilecektir.

3.2. Garanti süresi bitiminden sonra, cihaz kataloğunda belirtilen periyotlarda (üç aylık) servis, bakım ve onarım hizmetlerinin 8 yıl süreyle ücreti karşılığında vermeyi taahhüt edecektir.

3.3. Cihazın montajının tamamlanmasından sonra en az 2 (iki) gün süreli, kullanıcı eğitimi ve hastanemiz biyomedikal birimindeki teknik ekibe eğitim verilecektir. İhtiyaç duyulması halinde garanti süresi içerisinde farklı bir zamanda satıcı firmadan en az 2 kez bu eğitimin tekrarı istenebilecektir.

3.4. Garanti süresi içinde arıza bildiriminden sonra 24 saatlik bir müdahale süresi, yüklenici taahhüdünün bir parçası olmalıdır (Pazartesi - Cuma 09.00-18.00 arası; Resmi Tatiller ve Bayramlar hariç). Firmalar tarafından sözleşme süresince %95 uptime garantisi verilecektir. Uptime hesaplaması yıllık bazda ve her cihaz için ayrı ayrı yapılacak ve sadece cihazı tamamen durdurmak suretiyle hasta alımını engelleyen durumlar donwntime olarak kabul edilecektir. %95 uptime'ın altına düşüldüğü her iş günü için ilgili cihazların garantisi 3 gün uzatılacaktır. Downtime hesaplamasında 1 gün 9,5 (08.00-17.30 arası) saat olarak alınacak; hafta sonları, resmi tatiller, dini bayramlar, mücbir sebeplerden kaynaklanacak durumlar, olumsuz çevre koşulları downtime süresine dahil edilmeyecektir.

3.5. Yüklenicinin sorumlu teknik servisi,  arızayı  24(yirmidört)   saat  içinde ilk  müdahaleyi  yapmakla yükümlüdür. Yüklenici yurt dışından yedek parça ithali gerekmediği durumda en geç 2 (iki) iş günü içinde cihazı çalışır duruma getirmek zorunda, yurt dışından yedek parça gereksinimi varsa; en geç 15 (on beş) iş günü içinde ithalatı gerçekleştirmek ve cihazı çalışır duruma getirmek zorundadır. Bu süre, resmi kurumlarca ithalatı kısıtlı ya da özel izne tabi yedek parçalar gerektiği durumlarda yüklenicinin bu durumu belgelendirmesi ile kurum tarafından uzatılacaktır.

3.6. Sistemin teşhis ve tedavi amaçlı fonksiyonlarının nitelik ve nicelik olarak,  üreticinin belirlediği normların altına düşmesi ve hasta alınamaması durumları " arıza" olarak kabul edilecektir. Yukarıdaki arıza tespit ve onarım süreleri, oluşan arızanın yapısı ve karmaşıklığı göz önüne alınarak uzatılabilecektir.

3.7. Satıcı garanti süresi içerisinde kullanma hatası olmaksızın meydana gelebilecek her türlü arıza ve eksikliği giderecek veya yenisi ile değiştirecektir. Bu işlemlerden dolayı satıcı tarafından herhangi bir hak iddiasında bulunulmayacaktır.

3.8. Cihazın idareye teslim edildiği tarihten itibaren, kullanım hataları dışında garanti süresi içince kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın 3 ve daha fazla sayıda tekrarlanması, farklı tipteki arızaların 7 ve daha fazla sayıda meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının 14 ve daha fazla sayıda olması ve bu arızaların cihazdan yararlanamama sonucunu ortaya çıkarması durumunda, yüklenici cihazı değiştirmekle yükümlüdür. Ancak,   cihazının birden fazla üniteden oluşması halinde yüklenici, sadece arızanın meydana geldiği ünite veya üniteleri değiştirmekle yükümlüdür

 

4 -. MONTAJ VE YER HAZIRLIĞI

4.1              Cihazların yerleştirileceği oda ve cihazlar için gerekli tüm donanımlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. Celal Bayar Üniversitesi hastanesi, Röntgen cihazı için, hastane tarafından belirlenen odada mevcuttaki tavan ve duvar alçıpanlarının ve klimaların sökülmesi, her türlü molozun yatay ve düşey olarak taşınması, mevcut duvarlar üzerine, yerden 250 santimetre yüksekliğe kadar 2 mm kalınlığında kurşun levhalarla kurşun kaplama yapılması, metal taşıyıcı konstrüksiyonunun yapılması, 12,5 mm Tek kat çift taraflı alçı panel giydirme yapılması, duvarların alçı, sıva ve boya işleri, 2 mm kurşunlu kapının üretimi ve yerine montajı, Röntgen cihazının askı taşıyıcı ünitelerinin hazırlanması ve montajının yapılması, 1 adet soyunma odasının yapılması, X-ray odasına hastanenin ana panosundan gereken ana kablonun ve topraklama kablosunun çekilmesi, Egzoz sisteminin borularının kurulması, duvar tipi split klima (1 ad en az 24000BTU gücünde) ve gerekli altyapısının hazırlaması, zemindeki pvc işleri ve asma tavan işleri, cihaz için gereken elektrik ve mekanik işlerinin yapılmasına ait teknik şartnamedir. Bu işler X-RAY CİHAZI ALTYAPI İŞLERİ İÇİN YAPILACAK İŞLER bölümünde detaylandırılmıştır.

 

 X-RAY CİHAZI ALTYAPI İŞLERİ İÇİN YAPILACAK İŞLER

·         X-ray cihazı için, hastane tarafından belirlenen odada mevcuttaki tavan ve duvar alçıpanlarının ve klimaların sökülmesi, gerekli tahliyenin ve temizliğin yapılması.

·         X-ray odası, mevcutta bulunan duvarların kurşun zırhlanması için gerekli metal taşıyıcı iskeletin oluşturulması ve tek taraflı tek kat alçıpan panel uygulaması yapılacaktır.

·         X-RAY odası duvarlarının h:250 cm olacak şekilde, 2 mm kalınlığında kurşun ile zırhlanacaktır. 2 mm kurşun levha üretimi, radyasyon sızdırmazlık için bindirmeler dahil usulune uygun şekilde yapılacaktır.

·         Yeni yapılacak olan kontrol odası ara bölmesinin (duvarının ) ve X-ray odası bahçeye bakan duvarın kurşun zırhlaması için gereken metal taşıyıcı iskeletin oluşturulması ve çift taraflı tek kat alçıpan panel uygulaması yapılacaktır.

·         X-ray odası, yeni düzenlemedeki alçıpan kaplı duvarlarına 2 kat alçı sıva uygulanması, filesi ve üzerine saten alçı + 1. kalite silikonlu iç cephe boyası astar+ 2 kat uygulaması yapılacaktır.

·         X-ray odası radyasyonlu kurşunlu kapının, 2 mm kurşun zırhlı özel ağır tip menteşeli, 100 cmx 220 cm tek kanat, ayarlı kasa ile üretilmesi gerekmektedir. Kapı yüzeyi hastane tarafından belirlenecek olan Laminat ile kaplanacaktır. Sac kapı kasaları için projedeki ölçüler esastır. Sac kapı kasaları imalat yeterlilik belgeleri ve standard belgeleri ile hastanenin onayına sunulduktan ve onay alındıktan sonra uygulacaktır.

·         X-ray odası için belirlenen konuma, 80 cm yükseliğinde,60 cm genişliğinde 2mm kurşuna eşdeğer Kurşunlu Cam’ın temini ve yerine usulüne uygun olarak montajı Yüklenici tarafından yapılacaktır.

·         Kumanda odasına, çalışanların kullanabilmesi için özel ölçüye göre çalışma bankosu ve masasının temin edilecek ve yerine montajı yapılacaktır.

·         Akciğer grafiği cihazında kullanılacak olan askı taşıyıcı sisteminin +/- 2 mm hassasiyetle tavana usulüne uygun montajı yapılması gerekmektedir.

·         X-ray cihazını kullanacak hastalar için yapılacak soyunma odası kapıları, 80cm x 210cm ölçülerinde, özel menteşeli, laminat kanat ayarlı metal kasanın üretimi ve yerine montajı yapılması gerekmektedir.

·         X-RAY odası, kontrol odası duvarlarında kurşun zırhlama sonrasında gereken her türlü elektrik alt yapı, zayıf ve kuvvetli akım kablo ve anahtarların tadilatı yapılmalı ve gerekli tüm malzemeler temin edilmelidir.

·         Hastanenin mevcuttaki elektik ana panosundan,  X-RAY Odasına gereken yaklaşık 100 m ,3 faz 70 mm2  ana kablo enerji kablosu  ve aynı kesitte bağımsız toprak kablosu temin edilerek montaj alanına kadar çekilecektir.

·         X-ray Odasındaki iyonizasyon radyasyonunun tahliyesi için yerden emilmesi için ekzoz konulacaktır. Emilen hava usulüne uygun olarak dışarıya atılacaktır. Borular ve bağlayıcı elemanlar usulüne uygun yapılması gerekmektedir.

·         X-Ray odası için duvar tipi split klima için enerji ve tahliye altyapısı hazırlanacaktır.

·         X-Ray odası ve Kumanda odası zeminine dekoratif ithal pvc kaplanması gerekmektedir. ( self şap+ithal 1.kalite hastaneler için geliştirilmiş trafiği yoğun alanlar için kompakt+antistatik+antibakteriyel+hijyenik+az bakımlı vinil döşeme uygulamasıdır.)

·         X-ray odası tavanının, Alçıpan veya Taş yünü malzemeden asma tavan işleri yapılacak, kullanılacak malzeme tercihi idare tarafından yapılacaktır.

·         2 adet operatör kullanımı için dönerli koltuk

·         Konsol masası ve bir adet cihaz ekipmanları, kitapları vs. koruma amaçlı dolap  

Yukarıda sıralanan işler Celal Bayar Üniversitesi hastanesi için, X-ray cihazı altyapısı için yapılacaktır. X-ray cihazının konumlanabileceği idare tarafından öngörülen iki alternatif alan bulunmakta olup, idare uygun bulacağı seçeneği montaj öncesinde bildirecek ve montaj bu alana yapılacaktır.

 

4.2              Yüklenici, cihazı kurum idaresinin istediği yere ücretsiz olarak monte edecek ve tüm malzeme ve aksesuarları ile çalışır durumda teslim edecektir. Montaj için gerekli tüm malzeme ve masraflar firma tarafından karşılanacaktır. Cihazın nakliye ve montajı esnasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur ve hasarı onarmakla yükümlüdür.

4.3              Teklif edilen sistemin teknik şartnameye uygunluğunu belirlemek için teknik şartname maddelerine sırayla cevaplanmış ‘Teknik şartnameye Uygunluk Belgesi’ verilecektir. Bu belge firma yetkililerince imzalanmış olacaktır. Teknik şartnameye Uygunluk Belgesinde kendi teklif ettiği sistemi tanımlayacak şekilde cevaplanan maddelerin her biri için, yeterli bilginin bulunduğu orijinal katalog, broşür vb. dokümanlarda ki sayfa numarası, paragraf ve satır bilgileri parantez içerisinde belirtilmelidir, ayrıca bu özellikler orijinal katalog, broşür… vb. üzerinde işaretlenmelidir.

4. 4.    Nükleer Düzenleme Kurumundan, ruhsat alınması ile ilgili masraflar firma tarafından karşılanacaktır.

4.5. Satıcı firma Sistemin Nükleer Düzenleme Kurumu’ nun radyasyon güvenliğine ilişkin ilgili yönetmelik ve standartlarına uygun olarak kurulmasını, lisanslamasını, ortamın soğutulmasını, röntgen cihazının ve çekim odasının split klimalarla havalandırılmasını, iklimlendirilmesi, temiz hava girişi ve kirli hava çıkışının sağlanması ve sistemin ideal koşullarda çalıştırılmasını temin edecek şekilde gerekli hazırlık ve düzenlemenin yapılmasından sorumludur.

4.6. Teklif edilen cihazlar T.C: İlaç ve TIBBİ Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TITUBB) veya ürün takip sisteminde (ÜTS),   imalatçı veya bayi olarak kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.

KABUL ve MUAYENE

5.1. Cihazların kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır. Kontrol ve muayenede, şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu kontrol edilecektir. Ayrıca yedek parça, aksesuar ve sarf malzemelerinin kontrol ve sayımı yapılacaktır.

5.2. Kabul ve muayene sırasında firmalardan cihazın teknik özellikleri ve performansına ilişkin testlerin yapılması istenildiğinde gerekli personel ve düzeneği firmalar ücretsiz olarak sağlayacaktır. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur.

5.3. Cihazın teslim süresi, sözleşme imzalandıktan sonra işe başlama yazısına istinaden en geç 120

(yüz yirmi) gün içerisinde olacaktır.

5.4. Sistemin tüm parçaları kullanılmamış olmalıdır. Yüklenici genel sorumlu statüsünde olduğundan, sistemde kullanılan ve başka firmalar tarafından üretilen diğer bileşenlerden de sorumlu olacaktır. Aynı zamanda sistem hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilecektir. Daha önce " demo" amaçlı olarak kullanılmış sistem teslim edilmeyecektir.

5.5. Tasarım ve imalat hatası nedeniyle sistemin neden olacağı insan kazaları ve her türlü maddi hasardan yüklenici sorumlu olacaktır.

5. 6.Yüklenici,   satacağı sisteme dair içeriğinde sistemin blok devre şemalarını, bileşen parça dokümanlarını (kullanıcı kılavuzları ve servis el kitapları), her cihaz için 2 (iki) nüsha olmak üzere kurumun teknik elemanına sistemin teslimatı sırasında ücretsiz olarak verecektir   (Türkçe ve İngilizce)

5.7. Yüklenici,   ilgili sistemin teknik bakım ve onarımının yapılabilmesi için profesyonel düzeyde tecrübesi bulunan teknik eleman/elemanları sürekli olarak bünyesinde bulunduracağını yazılı olarak belgeleyecek ve ilgili belgeyi muayene kabul komisyonuna verecektir.