Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : BAP için 23 kalem malzeme alınacaktır. (Prof.Dr.Yüksel ABALI'nın2021-016 nolu projesi için)

  İhale Notu   : BAP için 23 kalem malzeme alınacaktır. (Prof.Dr.Yüksel ABALI'nın2021-016 nolu projesi için) İlgili Zeynep ZEHİR 0 (236) 201 10 57
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  13.08.2021
SAATİ :  23:59
YERİ :  
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  DEĞERLENDİLEN
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ
TELEFON : 201 1051
DAHİLİ : -
FAKS : 2011447
E-POSTA : bap@cbu.edu.tr
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ
 
T.C.
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi
Teklif Mektubu
Sayı    :  75602888.604.01.05-                                                                                                                                      06/08/ 2021
Konu  :   Doğrudan Temin Yoluyla Malzeme Alımı                                                                                                                                                  
   Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen Prof.Dr.Yüksel ABALI'nın 2021-016 nolu    projesinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemeler, 4734 sayılı KİK.nun 3.Maddesinin (f) bendi uyarınca yapılacak alımlar için  2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu ekindeki esas ve usullerin (21/d)
 maddesine göre doğrudan temin yoluyla satın alınacaktır. Son teklif verme süresi 13/08/2021 saat 17.00'a kadardır.
TEL: (236)  201 10 57  Dahili    FAX : (236) 201 14 47   e mail :  bap@cbu.edu.tr           
Ömer VAROL
BAP Şube Müdürü
1- Teklif mektubuna firma adı, soyadı veya ticaret ünvanı yazılmalı ve yetkili kişilerce imzalanmalı ve kaşeli olmalıdır. Teklif mektubu ''Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi  Prof.Dr.İlhan Varank Yerleşkesi, 45040 MANİSA''
adresine gönderilmelidir.Teklifler faksla gönderilebilir  ancak aslı 3(üç) gün içinde mutlaka gönderilmelidir.
2- Teklif mektuplarında teklif edilen  bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmalı, mektubun üzerinde  kazıntı silinti bulunmamalıdır.Teklifler TL  olarak verilmelidir. Toplam teklif tutarı KDV hariç olarak yazılmalı, oranı belirtilmelidir.
3-  Teklif edilen cihaz ise ; marka ve modelinin ayrıntılı olarak belirtilmesi ve teknik şartnameye uygunluk cevapları ile katalog ve resimler  gönderilmeli ve 2 yıl garanti, 10 yıl yedek parça temini, servisle ilgili taahhütname verilmelidir.
4- Kimyasal sarf malzemelerinde, teklifte belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (datasheet) teklif mektubuna eklenmeli veya bap@cbu.edu.tr adresine  mail edilmelidir. Belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik
 veri bilgileri (teknik şartnameye cevaplar, katalog ve resimler ) eklenmelidir.  
5-Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri, montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri, eğitim gerektiren durumlarda proje ekibine eğitim verilmesi yükleniciye aittir.
6- Alternatif teklif verilmeyecektir.İdare doğrudan temin alımını yapıp yapmamakta serbesttir. Yukarıdaki şartlara  ve teknik şartnameye uygun verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.Teklifin süresi en az 30 gün olmalıdır.
7- Birimimiz malzemenin teslimine müteakip çok kısa sürede ilgili firmaya ödeme yapmaktadır.Teklif edilen fiyatlar bu hususu dikkate alarak düzenlemelidir.
8- Teklif mektuplarında "Teknikşartnamede belirtilen maddeleri yerine getirmeyi taahhüt ediyorum." ibaresi yer almalıdır.
9-  23 kalemin tümüne teklif verilecektir. Kalem bazında verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Sıra  Malzemenin Cinsi Miktarı Ölçü Birim Fiyatı Tutarı TL Özellikleri (Markası,Kodu)
1 0.5 mm Alüminyum Levha 1000x250 mm 1 adet      
2 0,5 mm paslanmaz sac 304 1000*2000mm 1 Adet      
3 Eldiven nitril small/large 100 adetlikpaket 8 Paket      
4 378097 Silicon carbide -200 mesh particle size 250 gr 1 adet      
5 Aluminyum Oksit Extra pure 1 kg 1 adet      
6  Tetraethyl orthosilicate, 98%  1 lt 1 adet      
7  Polietilen Glikol 1 kg 1 adet      
8 Zirconium(IV) propoxide, ca. 70%, solution in 1-Propanol  100 ml 1 adet      
9 Aluminium isopropoxide, 98%  500 gr 1 adet      
10 Alüminyum Nitrat Nonahidrat ACS grade  1 kg 1 adet      
11  Aluminium triisopropylate  1 kg 1 adet      
12 Ethyl acetoacetate, 99+%, extra pure  500 gr 1 adet      
13  Aluminium tri-sec-butoxide, 97%  500 gr 1 adet      
14 Sodyum Bromür Extra pure  1 kg 1 adet      
15  Amonyak Sol. % 25  1 lt 1 adet      
16 Sodium Hydroxide  1 kg 1 adet      
17 2-Propanol  2.5 lt 1 adet      
18 (1-Methoxy-2-propyl) acetate  2.5 lt 1 adet      
19 Aseton  10 lt 1 adet      
20 Acetylacetone For Synthesis 1 lt 1 adet      
21 Polyvinylpyrrolidone  100 gr 1 adet      
22 Cetyltrimethylammonium Bromide, Molecular Biology Grade  100 gr 1 adet      
23  Silindirik reaksiyon kabı, Ceketli 250 ml Hacim , 60 Flanş Ölçüsü DN , Çap * Boy 70 x 125 mm 2 Adet      
             
Yazıyla toplam tutar KDV Hariç………………………………………………  Toplam Tutar  
…………………………………..Türk Lirasıdır. KDV %  
Genel Toplam