Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : BAP için 21 kalem malzeme alımı yapılacaktır. (Doç.Dr.Pınar SOLMAZ HASDEMİR'in 2021-023 nolu projesi kapsamında)

  İhale Notu   : 1055 Mehlika EFE KUŞOĞLU
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  20.08.2021
SAATİ :  23:59
YERİ :  
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  DEĞERLENDİLEN
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi - 1
TELEFON : 201 10 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58
DAHİLİ : -
FAKS : (0236) 201 14 47
E-POSTA : bap@cbu.edu.tr
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ
 T.C.
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi
Teklif Mektubu
                                                                                                                                                                                             
13.08.2021
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğümüzce desteklenen Doç.Dr.Pınar SOLMAZ HASDEMİR 'in 2021-023 nolu projesinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve miktarı yazılı  malzemeler, 4734 sayılı KİK:nun 3.Maddesinin (f) bendi uyarınca yapılacak alımlar için  2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu ekindeki esas ve usullerin  (21/d) maddesine göre doğrudan temin yoluyla satın alınacaktır. Son teklif verme süresi  20/08/2021   saat 17.00'a kadardır.
TEL: (236) 201 00 00 Dahili : 1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058   FAX : (236) 201 14 47   e mail :  bap@cbu.edu.tr           
Ömer VAROL
Şube Müdürü
1- Teklif mektubuna firma adı, soyadı veya ticaret ünvanı yazılmalı ve yetkili kişilerce imzalanmalı ve kaşeli olmalıdır. Teklif mektubu ''Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi Muradiye Kampüsü, 45040 MANİSA''
adresine gönderilmelidir.Teklifler faksla gönderilebilir  ancak aslı mutlaka gönderilmelidir.
2- Teklif mektuplarında teklif edilen bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmalı, mektubun üzerinde kazıntı silinti bulunmamalıdır.Teklifler TL olarak verilmelidir.Toplam teklif tutarı KDV hariç olarak yazılmalı,ayrıca KDV oranı belirtilmelidir.
3-  Teklif edilen cihaz ise ; marka ve modelinin ayrıntılı olarak belirtilmesi ve teknik şartnameye uygunluk cevapları ile katalog ve resimler  gönderilmeli ve 2 yıl garanti, 10 yıl yedek parça temini, servisle ilgili taahhütname verilmelidir.
4-Kimyasal sarf malzemelerinde,teklifte belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (datasheet) teklif mektubuna eklenmeli veya bap@bayar.edu.tr adresine  mail edilmelidir. Belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri  ( teknik
şartnameye cevaplar, katalog ve resimler ) eklenmelidir. 
5-Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri, montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri, eğitim gerektiren durumlarda proje ekibine eğitim verilmesi yükleniciye aittir.
6- Alternatif teklif verilmeyecektir.İdare doğrudan temin alımını yapıp yapmamakta serbesttir. Yukarıdaki şartlara  ve teknik şartnameye uygun verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.Teklifin süresi en az 30 gün olmalıdır.
7-Birimimiz malzemenin teslimine müteakip çok kısa sürede ilgili firmaya ödeme yapmaktadır.Teklif edilen fiyatlar bu hususu dikkate alarak düzenlemelidir.
8-Teklif mektubunda " Teknikşartnamede belirtilen maddeleri yerine getirmeyi taahhüt ediyorum " ibaresi yer almalıdır.
9-Firma teknikşartnamede belirtilen belgeleri teklif aşamasında faksla göndermelidir.
10- 21 kalemin tümünü teklif verilecektir. Alımlar kalem bazında değil toplam  tutar üzerinden en düşük teklif verene göre değerlendirilecektir.
Sıra Malzemenin Cinsi Miktarı Ölçü Birim Fiyatı Tutarı TL Özellikleri (Markası,Kodu)
1 PMSG(Pregnant Mare Serum Gonadotropin) 1 Adet
2 RANGTP (RAN) antibody 100 ul 1 Adet
3 DNAjB6 antibody 100 ul 1 Adet
4 FBXO43 antibody 100 μl 1 Adet
5 MAD2 antibody 100 ul 1 Adet
6 CDK1 antibody 100 ul 1 Adet
7 Cyclin-B1 antibody 100 ul 1 Adet
8 Primer Sentezi (100 NMOL -DESALTED) 650 Baz
9 Hybrid-R mini 100 preps 1 Adet
10 cDNA Synthesis Kit(High Capacity) 1 Adet
11 qPCR Master (SYBR) 1 Adet
12 Hybrid-R miRNA mini 50 test 1 Adet
13 UltraVision Polyvalent (Rabbit-Mouse) HRP Kit 125ml 1 Adet
14 DAB Chromogen & Substrate System 125ml 1 Adet
15 Parafin 5 kg 1 Adet
16 Pozitif Şarjlı SuperFrostPlusLam 10 Kutu
17 Pipet ucu - filtreli, şeffaf, 1000 ul,1000 ad/pk 1 Adet
18 10μl Filtered Pipette Tips with Rack 96 15 Adet
19 100μl Filtered Pipette Tips with Rack 96 10 Adet
20 1000μl Filtered Pipette Tips with Rack 96 10 Adet
21 TaqMan™ Universal Master Mix II, no UNG 5 ml 1 Adet
Yazıyla toplam tutar KDV Hariç……………………………………………..… Toplam Tutar
……………………………….Türk Lirasıdır. KDV %
Genel Toplam
Yukarıda adedi ve miktarı yazılı malzemeleri teknik şartnameye uygun olarak  yukarıda belirtilen bedelle vermeyi  tahahhüt ederim.Teslim süresi siparişe müteakip …....... takvim günüdür.
Kaşe/ İmza
 
 

TEKNİK ŞARTNAMELER

 

 

1- PMSG(PregnantMare Serum Gonadotropin)

 

·         Ürün, hamile kısrakların serumundan üretilen plasental bir glikoprotein hormonu olmalıdır.

·         Orijinal ambalajında etiketli olarak bulunmalıdır. Etiketin üzerinde üretici firma

bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

·         Çalışmada kullanılacak özellik HOR-272 olmalıdır.

·         2-8 derecede saklanmalıdır.

·         Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

·         Datasheetler ihale öncesi verilecektir. Orijinal ambalajında ürün 2000IU verilmelidir. Datasheetler inceleme sonucunda karar verilecektir. Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

·         Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

 

2-   RANGTP (RAN) antibody

 

·       Human,Rat,Mouse,Rabbit  dokusunda çalışmalıdır.

·       Monoclonal + polyclonalmiksantıbody olmalıdır.

·       Formolde tespit olmuş parafin blok ve Cryostat kesitlerine uygulanacaktır.

·       İmmunhistokimyasal boyama yönteminde kullanılacaktır.

·       Orijinal ambalajında etiketli olarak bulunmalıdır. Etiketin üzerinde üretici firma

bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

·  Çalışmada kullanılacak özellik A00204-1 olmalıdır.

·       Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

·       Datasheetler ihale öncesi verilecektir. Orijinal ambalajında ürün 200µl verilmelidir. Datasheetler inceleme sonucunda karar verilecektir. Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

·       Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

 

3- DNAjB6 antibody

 

·       Human,Rat,Mouse,Rabbit  dokusunda çalışmalıdır.

·       Monoclonal + polyclonalmiksantıbody olmalıdır.

·       Formolde tespit olmuş parafin blok ve Cryostat kesitlerine uygulanacaktır.

·       İmmunhistokimyasal boyama yönteminde kullanılacaktır.

·       Orijinal ambalajında etiketli olarak bulunmalıdır. Etiketin üzerinde üretici firma

bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

·       Çalışmada kullanılacak özellik orb247767 olmalıdır.

·       2-8 C’de saklanmalıdır.

·       Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

·       Datasheetler ihale öncesi verilecektir. Orijinal ambalajında ürün 200µl verilmelidir. Datasheetler inceleme sonucunda karar verilecektir. Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

·       Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

 

4-   FBXO43 antibody

 

·  Human,Rat,Mouse,Rabbit  dokusunda çalışmalıdır.

·  Monoclonal + polyclonalmiksantıbody olmalıdır.

·  Formolde tespit olmuş parafin blok ve Cryostat kesitlerine uygulanacaktır.

·  İmmunhistokimyasal boyama yönteminde kullanılacaktır.

·  Orijinal ambalajında etiketli olarak bulunmalıdır. Etiketin üzerinde üretici firma

bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

·  Çalışmada kullanılacak özellik orb556216 olmalıdır.

·  2-8 C’de saklanmalıdır.

·  Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

·  Datasheetler ihale öncesi verilecektir. Orijinal ambalajında ürün 200µl verilmelidir. Datasheetler inceleme sonucunda karar verilecektir. Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

·  Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

 

5- MAD2 antibody

 

·  Human,Rat,Mouse,Rabbit  dokusunda çalışmalıdır.

·  Monoclonal + polyclonalmiksantıbody olmalıdır.

·  Formolde tespit olmuş parafin blok ve Cryostat kesitlerine uygulanacaktır.

·  İmmunhistokimyasal boyama yönteminde kullanılacaktır.

·  Orijinal ambalajında etiketli olarak bulunmalıdır. Etiketin üzerinde üretici firma

bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

·  Çalışmada kullanılacak özellik orb167112olmalıdır.

·  2-8 C’de saklanmalıdır.

·  Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

·  Datasheetler ihale öncesi verilecektir. Orijinal ambalajında ürün 200µl verilmelidir. Datasheetler inceleme sonucunda karar verilecektir. Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

·  Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

 

6- CDK1 antibody

 

·  Human,Rat,Mouse,Rabbit  dokusunda çalışmalıdır.

·  Monoclonal + polyclonalmiksantıbody olmalıdır.

·  Formolde tespit olmuş parafin blok ve Cryostat kesitlerine uygulanacaktır.

·  İmmunhistokimyasal boyama yönteminde kullanılacaktır.

·  Orijinal ambalajında etiketli olarak bulunmalıdır. Etiketin üzerinde üretici firma

bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

·  Çalışmada kullanılacak özellik PB9533 olmalıdır.

·  2-8 C’de saklanmalıdır.

·  Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

·       Datasheetler ihale öncesi verilecektir. Orijinal ambalajında ürün 200µl verilmelidir. Datasheetler inceleme sonucunda karar verilecektir. Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

·  Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

 

 

 

 

 

 

 

7- Cyclin-B1 antibody

 

·  Human,Rat,Mouse,Rabbit  dokusunda çalışmalıdır.

·  Monoclonal + polyclonalmiksantıbody olmalıdır.

·  Formolde tespit olmuş parafin blok ve Cryostat kesitlerine uygulanacaktır.

·  İmmunhistokimyasal boyama yönteminde kullanılacaktır.

·  Orijinal ambalajında etiketli olarak bulunmalıdır. Etiketin üzerinde üretici firma

bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

·  Çalışmada kullanılacak özellik A00745-1 olmalıdır.

·  2-8 C’de saklanmalıdır. 

·  Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

·  Datasheetler ihale öncesi verilecektir. Orijinal ambalajında ürün 200µl verilmelidir. Datasheetler inceleme sonucunda karar verilecektir. Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

·  Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

 

8-   PRİMER SENTEZİ  (100NMOL - DESALTED)

 

·           Oligonükleotidlerinpürifikasyonudesaltedgrade olmalıdır.

·           Oligonükleotidler, liyofilize halde olmalıdır.

·           Primerkonsantrasyonunmol ve µg olarak belirtilmelidir.

·           Her primere ait analiz sertifikası primer ile birlikte verilmelidir.

·           Sentez skalası 100 nmol olmalıdır.

·           Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

·           Oda sıcaklığında saklanmalıdır, sentezde kullanılacak tüm sarflar verilmelidir.

·           Datasheetler ihale öncesi verilecektir. Datasheetler inceleme sonucunda karar verilecektir. Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

·           Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

 

 

9-   Hybrid-R mini

 

·       Rat,Mouse,Human,Rabbit dokusunda ve hücre kültüründe kullanıma uygun olmalıdır.

·       Doku örnekleri ve hücre kültürlerinin total RNA izolasyonları için kullanıma hazır bir kit olmalıdır.

·       Kit kolay uygulanabilir, güvenilir ve duyarlı olmalıdır.

·       Orijinal ambalajında etiketli olarak bulunmalıdır. Etiketin üzerinde üretici firma

bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

·   Çalışmada kullanılacak özellik 305olmalıdır.

·       2-8 C’de saklanmalıdır.

·       Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

·       Datasheetler ihale öncesi verilecektir. Orijinal ambalajında ürün 200test verilmelidir. Datasheetler inceleme sonucunda karar verilecektir. Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

·       Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

 

10-    cDNASynthesis Kit(High Capacity)

 

·       Rat,Mouse,Human,Rabbit dokusunda ve hücre kültüründe kullanıma uygun olmalıdır.

·       RNA şablonlarından yüksek kapasiteli cDNA'nın verimli sentezi için kullanıma uygun olmalıdır.

·       Kit kolay uygulanabilir, güvenilir ve duyarlı olmalıdır.

·       Orijinal ambalajında etiketli olarak bulunmalıdır. Etiketin üzerinde üretici firma

bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.Çalışmada kullanılacak özellik W2211 olmalıdır.

·       2-8 C’de saklanmalıdır.

·       Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

·       Datasheetler ihale öncesi verilecektir. Orijinal ambalajında ürün 400test verilmelidir. Datasheetler inceleme sonucunda karar verilecektir. Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

·       Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

 

11- qPCR Master (SYBR)

 

·         Ürün, SYBR Green I boya içeren gerçek zamanlı kantitatif PCR testleri için optimize edilmiş olmalıdır.

·         -20 C’de saklanmalıdır.

·         Orijinal ambalajında etiketli olarak bulunmalıdır. Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

·         Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

·         Çalışmada kullanılacak özellik W1711R olmalıdır.

·         Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

·         Datasheetler ihale öncesi verilecektir. Orijinal ambalajında ürün 8x1ml verilmelidir. Datasheetler inceleme sonucunda karar verilecektir. Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

·         Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

 

12- Hybrid-R miRNA mini

 

·         Rat,Mouse,Human,Rabbit dokusunda ve hücre kültüründe kullanıma uygun olmalıdır.

·         Ürün, hücre kültürü veya hayvan dokularından ayrı olarak büyük ve küçük RNA’nın

saflaştırılması için tasarlanmış olmalıdır.

·         Kit kolay uygulanabilir, güvenilir ve duyarlı olmalıdır.

·         Orijinal ambalajında etiketli olarak bulunmalıdır. Etiketin üzerinde üretici firma

·         bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

·         Çalışmada kullanılacak özellik 325 olmalıdır.

·         2-8 C’de saklanmalıdır.

·         Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

·         Datasheetler ihale öncesi verilecektir. Orijinal ambalajında ürün 100test verilmelidir. Datasheetler inceleme sonucunda karar verilecektir. Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

·         Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

 

 

 

13- UltraVisionPolyvalent (Rabbit-Mouse) HRP Kit

 

·         Mikro polymer teknoloji ile üretilmiş, datasheet de mikro polymer ifadesi bulunmalıdır.

·         Rat,Mouse,Human dokusunda ve hücre kültüründe kullanımına uygun olmalıdır

·         Monoclonal + polyclonal mix antikorlarla uyumlu çalışabilmedir.

·         İmmunhistokimyasal boyama yönteminde kullanılacaktır

·         Orijinal ambalajında etiketli olarak bulunmalıdır. Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri,

·         LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

·         Çalışmada kullanılacak özellik TP-125-HL olmalıdır.

·         Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

·         Datasheetler ihale öncesi verilecektir, Orijinal ambalajında ürün 125ml kullanıma hazır formda iki adet verilmelidir. Datasheetler inceleme sonucunda karar verilecektir. Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

·         Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

 

 

14- DAB Chromogen&SubstrateSystem

 

·         Monoclonal + polyclonal mix antikorlarla uyumlu çalışabilmedir.

·         İmmunhistokimyasal boyama yönteminde kullanılacaktır

·         Orijinal ambalajında etiketli olarak bulunmalıdır. Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri,

·         LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

·         IVD ve CE belgeli olmalıdır.

·         Çalışmada kullanılacak özellik TP-125-HD olmalıdır.

·         Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

·         Datasheetler ihale öncesi verilecektir, Orijinal ambalajında ürün 125ml kullanıma hazır formda iki adet verilmelidir. Datasheetler inceleme sonucunda karar verilecektir. Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

·         Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

 

15- Parafin

 

·         Histolojik çalışmalarda kullanıma uygun olmalıdır.

·         Beyaz renkli pul şeklinde olmalıdır.

·         Erime sıcaklığı 54-55 C olmalıdır.

·         Clone: 107151 olmalıdır.

·         60 ay raf ömrü olmalıdır.

·         Yoğunluğu 0.77 g/cm 3  (80 °C), buhar basıncı < - 0.1 hPa (20 °C) , kinematik vizkositesi4.2 mm 2 /s (100 °C) olmalıdır.

·         Doku penetrasyonunun artması için DMSO (Dimetilsulfoxide) içermelidir.

·         Üretici tarafından verilen analiz sertifikası teslim edilmelidir.

·         Orijinal ambalajında etiketli olarak bulunmalıdır. Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri,

LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

·         Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

·         Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

·         Datasheetler ihale öncesi verilecektir. Orijinal ambalajında ürün 10kg verilmelidir. Datasheetler inceleme sonucunda karar verilecektir. Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

·         Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

 

16-       Pozitif Şarjlı Süperfrost Plus Lam

 

·         İmmunhistokimyasal boyama yönteminde kullanılacaktır.

·         1 kutuda 72 adet Pozitif şarjlı Süperfrost Plus J1800AMNZ özelliğinde lam bulunmalıdır.

·         Orijinal ambalajında etiketli olarak bulunmalıdır. Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri,

LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

·         Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

·         Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

·         Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.

·         Data sheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

·         Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

 

 

17-       1000 µl pipet ucu, filtreli

 

·         Ürün, filtreli ve şeffaf olmalıdır.

·         Ürün hacmi 1000 µl olmalıdır.

·         Orijinal ambalajında etiketli olarak bulunmalıdır. Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

·         Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

·         Datasheetler ihale öncesi verilecektir. Orijinal ambalajında ürün 1000adet iki paket verilmelidir. Datasheetler inceleme sonucunda karar verilecektir. Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

·         Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

 

18-       10µl Filtered Pipette TipswithRack

 

·         Ürün, filtreli ve rack içerisinde olmalıdır.

·         Ürün hacmi 10 µl olmalıdır.

·         Orijinal ambalajında etiketli olarak bulunmalıdır. Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

·         Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

·         Datasheetler ihale öncesi verilecektir. Orijinal ambalajında ürün 96rack iki onlu paket verilmelidir. Datasheetler inceleme sonucunda karar verilecektir. Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

·         Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

 

 

19-       100 µl Filtered Pipette TipswithRack

 

·         Ürün, filtreli ve rack içerisinde olmalıdır.

·         Ürün hacmi 100 µl olmalıdır.

·         Orijinal ambalajında etiketli olarak bulunmalıdır. Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

·         Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

·         Datasheetler ihale öncesi verilecektir. Orijinal ambalajında ürün 96rack iki onlu paket verilmelidir. Datasheetler inceleme sonucunda karar verilecektir. Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

·         Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

 

20-       1000 µl Filtered Pipette TipswithRack

 

·         Ürün, filtreli ve rack içerisinde olmalıdır.

·         Ürün hacmi 1000 µl olmalıdır.

·         Orijinal ambalajında etiketli olarak bulunmalıdır. Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

·         Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

·         Datasheetler ihale öncesi verilecektir. Orijinal ambalajında ürün 96rack iki onlu paket verilmelidir. Datasheetler inceleme sonucunda karar verilecektir. Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

·         Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

 

 

21-       TaqMan™ Universal Master Mix II, no UNG  

 

·         Ürün urasil-N-glikosilaz (UNG) içermemelidir.

·         Ürün PCR ve qPCR çalışmalarına uygun olmalıdır.

·         Orijinal ambalajında etiketli olarak bulunmalıdır. Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

·         Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

·         2-8 C’de saklanmalıdır.

·         Çalışmada kullanılacak özellik 4440040 olmalıdır.

·         Datasheetler ihale öncesi verilecektir. Orijinal ambalajında ürün 10ml verilmelidir. Datasheetler inceleme sonucunda karar verilecektir. Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

·         Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.