Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : BAP için 21 kalem malzeme alınacaktır. (Prof.Dr.Tuğba Çavuşoğlu'nun 2021-074 nolu projesi için)

  İhale Notu   : BAP için 21 kalem malzeme alınacaktır. (Prof.Dr.Tuğba Çavuşoğlu'nun 2021-074 nolu projesi için)
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  21.09.2021
SAATİ :  23:59
YERİ :  
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  SONUÇLANMIŞ
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ
TELEFON : 201 1051
DAHİLİ : -
FAKS : 2011447
E-POSTA : bap@cbu.edu.tr
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ
 
T.C.
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi
Teklif Mektubu
Sayı    :  75602888.604.01.05-                                                                                                                                      14/09/ 2021
Konu  :   Doğrudan Temin Yoluyla Malzeme Alımı                                                                                                                                                  
   Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen Prof.Dr.Tuğba ÇAVUŞOĞLU'nun 2021-074 nolu    projesinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemeler, 4734 sayılı KİK.nun 3.Maddesinin (f) bendi uyarınca yapılacak alımlar için  2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu ekindeki esas ve usullerin (21/d)
 maddesine göre doğrudan temin yoluyla satın alınacaktır. Son teklif verme süresi 21/09/2021 saat 17.00'a kadardır.
TEL: (236)  201 10 57  Dahili    FAX : (236) 201 14 47   e mail :  bap@cbu.edu.tr           
Ömer VAROL
BAP Şube Müdürü
1- Teklif mektubuna firma adı, soyadı veya ticaret ünvanı yazılmalı ve yetkili kişilerce imzalanmalı ve kaşeli olmalıdır. Teklif mektubu ''Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi  Prof.Dr.İlhan Varank Yerleşkesi, 45040 MANİSA''
adresine gönderilmelidir.Teklifler faksla gönderilebilir  ancak aslı 3(üç) gün içinde mutlaka gönderilmelidir.
2- Teklif mektuplarında teklif edilen  bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmalı, mektubun üzerinde  kazıntı silinti bulunmamalıdır.Teklifler TL  olarak verilmelidir. Toplam teklif tutarı KDV hariç olarak yazılmalı, oranı belirtilmelidir.
3-  Teklif edilen cihaz ise ; marka ve modelinin ayrıntılı olarak belirtilmesi ve teknik şartnameye uygunluk cevapları ile katalog ve resimler  gönderilmeli ve 2 yıl garanti, 10 yıl yedek parça temini, servisle ilgili taahhütname verilmelidir.
4- Kimyasal sarf malzemelerinde, teklifte belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (datasheet) teklif mektubuna eklenmeli veya bap@cbu.edu.tr adresine  mail edilmelidir. Belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik
 veri bilgileri (teknik şartnameye cevaplar, katalog ve resimler ) eklenmelidir.  
5-Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri, montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri, eğitim gerektiren durumlarda proje ekibine eğitim verilmesi yükleniciye aittir.
6- Alternatif teklif verilmeyecektir.İdare doğrudan temin alımını yapıp yapmamakta serbesttir. Yukarıdaki şartlara  ve teknik şartnameye uygun verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.Teklifin süresi en az 30 gün olmalıdır.
7- Birimimiz malzemenin teslimine müteakip çok kısa sürede ilgili firmaya ödeme yapmaktadır.Teklif edilen fiyatlar bu hususu dikkate alarak düzenlemelidir.
8- Teklif mektuplarında "Teknikşartnamede belirtilen maddeleri yerine getirmeyi taahhüt ediyorum." ibaresi yer almalıdır.
9-  21 kalemin tümüne teklif verilecektir. Kalem bazında verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Sıra  Malzemenin Cinsi Miktarı Ölçü Birim Fiyatı Tutarı TL Özellikleri (Markası,Kodu)
1 mayers hematoksilen 1 adet      
2 EOSIN ALCOHOLIC [1L] 1 adet      
3 Folin-Chiocalteu çözeltisi ,500 ml 1 adet      
4 Bovine Serum Albumin (BSA), Fraction V, 10 gr 1 adet      
5 Mikrotom bıçağı (1 paket) 1 adet      
6 LAM POZİTİF CHARGE ISOTHERM 72 AD/KT 5 kutu      
7 LAM 1/3 A KALİTE BUZLU RODAJLI -ISOTHERM-TEK 5 kutu      
8 Trypsin, 125ml, 1250 test 1 adet      
9 sekonder kit,300 test 1 adet      
10 DAB chromogen 1 adet      
11 Rat proBDNF ELISA Kit 1 adet      
12 Rat BDNF ELISA Kit 1 adet      
13 Rat CRH ELISA kit 1 adet      
14 Rat TRKB (Tyrosine Kinase B) ELISA Kit 2 adet      
15 mounting medium Lam-Lamel Kapatıcı 500 ml 1 adet      
16 anti pro BDNF antibody 1 adet      
17 anti BDNF antibody 1 adet      
18 anti- CRH/CRF antibody 1 adet      
19 anti- TrkB antibody 1 adet      
20 Biosphere- Filter tip, 2-200 μl, neutral, Sterile,kt/96ad. 4 kutu      
21 Medihemp %10 30 ml 30000 mg Hemp Complete Raw 1 adet      
Yazıyla toplam tutar KDV Hariç………………………………………………  Toplam Tutar  
…………………………………..Türk Lirasıdır. KDV %  
Genel Toplam

 

RAT proBDNF ELISA KitELISA KIT TEKNIK ŞARTNAMESİ

1.Kit 96 testlik olmalıdır.

2.Assay hassasiyeti 46.875pg/ml olmalıdır.

3.Assay aralığı 78.125-5000pg/ml olmalıdır.

4.Kit sıçanda da ELISA yöntemle ölçüme uygun olmalıdır.

5.Kitin miyadı, teslim tarihi itibari ile en az 6 ay olmalıdır.

6.Kit orijinal ambalajlarında bulunmalıdır.

7.Ambalajlar üzerinde marka katalog no ve saklama koşulları bulunmalıdır.

8.Kit ile tükrük, serum ve doku homojenatlarından  çalışabilmelidir.

9.Kit içerisinde Pre-coated 96 well plateStandard,Assay Diluent concentrate,Biotin Antibody , HRP  Avidin, Wash Buffersample diluent ve 2 seviye kontrol  olmalıdır.

10.Kit yerli üretim olmamalı, uluslar arası bir kalite kontrol belgesine sahip olmalıdır.

11.Soğuk zincir kurallarına uygun olarak teslimat yapılmalıdır.

12.Çalışma sırasında laboratuvarımızda bulunan cihaz kullanılmak üzere, aplikasyon desteği istenebilecektir.

13.Teslimat sırasında kit içeriği kullanıcı tarafından kontrol edileceğinden kargo ile teslimat kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Rat BDNF ELISA Kit ELISA kit  TEKNIK ŞARTNAMESİ

1.Kit 96 testlik olmalıdır.

2.Kitin  hassasiyeti 18.75pg/ml olmalıdır.

3.Assay aralığı 31.25-2000pg/ml olmalıdır.

4.Kit sıçanda ELISA yöntemle ölçüme uygun olmalıdır.

5.Kitin miyadı, teslim tarihi itibari ile en az 6 ay olmalıdır.

6.Kit orijinal ambalajlarında bulunmalıdır.

7.Ambalajlar üzerinde marka katalog no ve saklama koşulları bulunmalıdır.

8.Kit ile tükrük, serum , plasma ve doku homojenatlarından  çalışabilmelidir.

9.Kit içerisinde Pre-coated 96 well plate ,Standard ,Assay Diluent concentrate,Biotin Antibody , HRP  Avidin, Wash Buffersample diluent ve 2 seviye kontrol  olmalıdır.

10. Kit yerli üretim olmamalı, uluslar arası bir kalite kontrol belgesine sahip olmalıdır.

11.Soğuk zincir kurallarına uygun olarak teslimat yapılmalıdır.

12.Çalışma sırasında laboratuvarımızda bulunan cihaz kullanılmak üzere, aplikasyon desteği istenebilecektir.

13.Teslimat sırasında kit içeriği kullanıcı tarafından kontrol edileceğinden kargo ile teslimat kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Rat CRH ELISA kitELISA Kit

1.Kit 96 testlik olmalıdır.

2.Assay hassasiyeti 0.188ng/ml olmalıdır.

3.Assay aralığı 0.313-20ng/ml  olmalıdır.

4.Kit sıçandada ELISA yöntemle ölçüme uygun olmalıdır.

5.Kitin miyadı, teslim tarihi itibari ile en az 6 ay olmalıdır.

6.Kit orijinal ambalajlarında bulunmalıdır.

7.Ambalajlar üzerinde marka katalog no ve saklama koşulları bulunmalıdır.

8.Kit ile tükrük, serum , plasma ve doku homojenatlarından  çalışabilmelidir.

9.Kit içerisinde Pre-coated 96 well plateStandardAssay Diluent concentrateBiotinylated Detection AntibodySAV-HRPWash BufferChromogen hrp diluent Stop SolutionAdhesive Plate Covers olmalıdır.

10.Kit yerli üretim olmamalı, uluslar arası bir kalite kontrol belgesine sahip olmalıdır.

11.Soğuk zincir kurallarına uygun olarak teslimat yapılmalıdır.

12.Çalışma sırasında laboratuvarımızda bulunan cihaz kullanılmak üzere, aplikasyon desteği istenecektir.

13.Teslimat sırasında kit içeriği kullanıcı tarafından kontrol edileceğinden kargo ile teslimat kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Rat TRKB (Tyrosine Kinase B) ELISA Kit TEKNIK ŞARTNAMESİ

1.Kit 96 testlik olmalıdır.

2.Kitin  hassasiyeti 56.25pg/ml olmalıdır.

3.Assay aralığı 93.75-6000pg/ml olmalıdır.

4.Kit sıçanda ELISA yöntemle ölçüme uygun olmalıdır.

5.Kitin miyadı, teslim tarihi itibari ile en az 6 ay olmalıdır.

6.Kit orijinal ambalajlarında bulunmalıdır.

7.Ambalajlar üzerinde marka katalog no ve saklama koşulları bulunmalıdır.

8.Kit ile tükrük, serum , plasma ve doku homojenatlarından  çalışabilmelidir.

9.Kit içerisinde Pre-coated 96 well plate ,Standard ,Assay Diluent concentrate,Biotin Antibody , HRP  Avidin, Wash Buffersample diluent ve 2 seviye kontrol  olmalıdır.

10.Kit yerli üretim olmamalı, uluslar arası bir kalite kontrol belgesine sahip olmalıdır.

11.Soğuk zincir kurallarına uygun olarak teslimat yapılmalıdır.

12.Çalışma sırasında laboratuvarımızda bulunan cihaz kullanılmak üzere, aplikasyon desteği istenecektir.

13.Teslimat sırasında kit içeriği kullanıcı tarafından kontrol edileceğinden kargo ile teslimat kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Sekonder Kit  Teknik Şartnamesi

1.HRP içermelidir. IHCP çalışmalara uygun olmalı.

2.  Biotin içermelidir. En az 1200 reaksiyonluk olmalı.

3.  Streptavin içermelidir.

4.  Blocking medyum içermelidir.

5. Dabchromogen ile birlikte teslim edilmelidir.

6.  İndirektimmunohistokimyada kullanılmalıdır.

7.  Soğuk zincir ile teslim edilmelidir.

8.  Antikor çalışmadığı takdirde firma yenisi ile değiştirmelidir.

DAB Detection Kit Teknik Şartnamesi

1.Sistemi teklif eden firma, primer antikor ve lam/lamel hariç, immünohistokimya testlerini yapmak için gerekli tüm malzemeleri (deparafinizasyon, enzim, antijen retrieval, detection kiti, zıt boyama vb) temin etmelidir.

2.Kitler cihaz için optimize edilmiş olmalıdır.

3.Kullanılacak görüntüleme kitinin tümü avidin-biotin veya multimer bazlı yüksek hassasiyetli olmalıdır.

4.Kromojen DAB olmalıdır.

5.İHK ve ISH tekniklerinin gerektirdiği kapalı reaksiyon ortamını sağlayan, yüksek ısıya dayanıklı, slayt üzerindeki dokunun kurumasını ve kontaminasyonuengelleyen solüsyon da verilmelidir.

6.Testler en az aşağıdaki malzemeleri kapsamalıdır.

6.a.Ultra Ivıew DAB Detection Kit. İçindekiler:

Endojenperoksidazinhibitor

Biotin etiketli sekonder antikor

Peroksidaz etiketli streptavidin

DAB kromojen

DAB kromojensubstrat (DAB H2O2)

CopperEnhancer

6.b.Deparafinizasyon solüsyonu

6.c.Yıkama solüsyonu

6.d.Yüksek ısıya uygun buffer (tampon solüsyonu)

6.e.Yüksek ısıya uygun likid kaplama solüsyonu

Filtreli pipet ucu Teknik Şartnamesi

1.200 µl , 96 rık raklarda toplam 10 pk teslim edilmelidir.

2.Filtreli olmalıdır.

3.Laboratuarımızda bulunan pipetlerle uyumlu olmalıdır.

Pro bdnf  Antikoru Teknik Şartnamesi

1.WB, IHC-P, Flow Cyt, IP, ICC/IF çalışmasına uygun olmalıdır.

2.İnsan , fare ve sıçan dokularında çalışmalaıdır.

 ambalajda monoklonal antikor olmalıdır.

4.Hostu rabbit olmalıdır.

5.moleküler ağırlığı 35kDA olmalıdır.

6.Antikor soğuk zincir kurallarına uygun teslim edilmelidir.

BDNF  Antikoru Teknik Şartnamesi

1.WB, IHC-P, ELISAçalışmasına uygun olmalıdır.

2.İnsan , fare ve sıçan dokularında çalışmalıdır.

R ambalajda monoklonal antikor olmalıdır.

4.Hostu rabbit olmalıdır.

5.Moleküler ağırlığı 74kDA olmalıdır.

6.Antikor soğuk zincir kurallarına uygun teslim edilmelidir.

CRF Antikoru Teknik Şartnamesi

1.WB, IP, IF, IHC(P) and ELISA çalışmasına uygun olmalıdır.

2.İnsan , fare ve sıçan dokularında çalışmalıdır.

R/ml  ambalajda monoklonal antikor olmalıdır.

4.Hostu rabbit olmalıdır.

5.Moleküler ağırlığı 60kDA olmalıdır.

6.Antikor soğuk zincir kurallarına uygun teslim edilmelidir.

TrkB  Antikoru Teknik Şartnamesi

1.WB, IP, IHC(P) and ELISA çalışmasına uygun olmalıdır.

2.İnsan , fare ve sıçan dokularında çalışmalıdır.

GR/ml  ambalajda monoklonal antikor olmalıdır.

4.Hostu rabbit olmalıdır.

5.Moleküler ağırlığı 92kDA olmalıdır.

6.Antikor soğuk zincir kurallarına uygun teslim edilmelidir.

Bovine Serum Albumin Teknik Şartnamesi

1.10 gr liyofilize halde olmalıdır.

2.Moleküler ağırlığı  ~66 kDa olmalıdır.

3.pH 7, ≥98% özellikte olmalıdır.

Mikrotom Bıçağı Teknik Şartnamesi
1.Orijinal ambalajında olmalı ve her ambalaj 50 adet bıçak içermelidir.
2.Kaliteli kesit almayı sağlayacak şekilde keskin olmalı ve tek bıçakla en az 30 blok kesebilmelidir.
3.Bıçak paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olmalı kullanılan mikrotoma uyumlu olmalıdır.
4.Sert doku için N35, rutin kesit için S35 gibi kodlarla verilmelidir.
5.Her bıçağın üzerinde üretici firmanın logosu bulunmalıdır.
6.Uluslar arası standartlara uygunluğu belgelenmelidir.

Folin Ciocalteu Fenol Reaktifi Teknik Şartnamesi

1.Konsantrasyonu 1.9-2.1 N olmalıdır. Raf ömrü 4 sene olmalıdır.

2.Ürün 100 ml 'lik orijinal ambalajında ithal olmalıdır.

Mayers Hematoksilen Teknik Şartnamesi

1.1 L’lik orijinal ambalajında olmalıdır.

2.Orijinal renginde sıvı halde ve tortusuz olacaktır.

3.Kullanıma hazır formda olmalıdır

4.Ambalaj boyanın özelliğini koruyacak şekilde ışığı geçirmeyen formda olmalıdır.

5.Ambalajın dibinde tortu olmamalıdır.

6.Üretici, ürün içeriği, kimyasaldan korunma yöntemleri ve son kullanma tarihi ambalaj üzerinde belirtilmiş olmalıdır.

7.Son kullanma tarihi 1 yıl olmalıdır.

Trypsin Teknik Şartnamesi

1.İmmunohistokimyasal çalışmalar için kullanıma uygun olmalıdır.

2.Dokular arası protein bağlarının koparılması (Enzimatik Digestion)  için uygun olmalıdır.

3.Teklif veren firma sorun yaşanması halinde ürünü yenisi ile değiştireceğini taahhüt etmelidir.

Eozin Y solution Teknik Şartnamesi

1.Genel doku boyası olarak nukleus ve sitoplazma ayırımında kullanımı olan ve dokunun farklı bölgelerini farklı olarak boyayan içerikte olmalıdır.

2.IVD-CE belgesine dahip olmalıdır.

3.500 ml ‘lik özel ambalajında teslim edilmelidir.