Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : BAP için 16 kalem malzeme alımı yapılacaktır.(Prof.Dr.Aydın ŞENCAN'ın 2021-072 nolu projesi kapsaminda)

  İhale Notu   : BAP için 16 kalem malzeme alımı yapılacaktır.(Prof.Dr.Aydın ŞENCAN'ın 2021-072 nolu projesi kapsaminda) irtibat:Ayşe karaarslan 201 10 54
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  21.09.2021
SAATİ :  23:59
YERİ :  
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  SONUÇLANMIŞ
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi - 1
TELEFON : 201 10 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58
DAHİLİ : -
FAKS : (0236) 201 14 47
E-POSTA : bap@cbu.edu.tr
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ
 T.C.
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi
Teklif Mektubu
                                                                                                                                                                                             
14.09.2021
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğümüzce desteklenenProf.Dr.Aydın ŞENCAN'ın 2021/072 nolu projesinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve miktarı yazılı  malzemeler, 4734 sayılı KİK:nun 3.Maddesinin (f) bendi uyarınca yapılacak alımlar için  2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu ekindeki esas ve usullerin  (21/d) maddesine göre doğrudan temin yoluyla satın alınacaktır. Son teklif verme süresi 21/09/2021  saat 17.00'a kadardır.
TEL: (236) 201 00 00 Dahili : 1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058   FAX : (236) 201 14 47   e mail :  bap@cbu.edu.tr           
Ömer VAROL
Şube Müdürü
1- Teklif mektubuna firma adı, soyadı veya ticaret ünvanı yazılmalı ve yetkili kişilerce imzalanmalı ve kaşeli olmalıdır. Teklif mektubu ''Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi Muradiye Kampüsü, 45040 MANİSA''
adresine gönderilmelidir.Teklifler faksla gönderilebilir  ancak aslı mutlaka gönderilmelidir.
2- Teklif mektuplarında teklif edilen bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmalı, mektubun üzerinde kazıntı silinti bulunmamalıdır.Teklifler TL olarak verilmelidir.Toplam teklif tutarı KDV hariç olarak yazılmalı,ayrıca KDV oranı belirtilmelidir.
3-  Teklif edilen cihaz ise ; marka ve modelinin ayrıntılı olarak belirtilmesi ve teknik şartnameye uygunluk cevapları ile katalog ve resimler  gönderilmeli ve 2 yıl garanti, 10 yıl yedek parça temini, servisle ilgili taahhütname verilmelidir.
4-Kimyasal sarf malzemelerinde,teklifte belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (datasheet) teklif mektubuna eklenmeli veya bap@cbu.edu.tr adresine  mail edilmelidir. Belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri  ( teknik
şartnameye cevaplar, katalog ve resimler ) eklenmelidir. 
5-Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri, montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri, eğitim gerektiren durumlarda proje ekibine eğitim verilmesi yükleniciye aittir.
6- Alternatif teklif verilmeyecektir.İdare doğrudan temin alımını yapıp yapmamakta serbesttir. Yukarıdaki şartlara  ve teknik şartnameye uygun verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.Teklifin süresi en az 30 gün olmalıdır.
7-Birimimiz malzemenin teslimine müteakip çok kısa sürede ilgili firmaya ödeme yapmaktadır.Teklif edilen fiyatlar bu hususu dikkate alarak düzenlemelidir.
8-Teklif mektubunda " Teknikşartnamede belirtilen maddeleri yerine getirmeyi taahhüt ediyorum " ibaresi yer almalıdır.
9-Firma teknikşartnamede belirtilen belgeleri teklif aşamasında faksla göndermelidir.
10-16 kalemin tümünü teklif verilecektir. Alımlar kalem bazında değil toplam  tutar üzerinden en düşük teklif verene göre değerlendirilecektir.
Malzemenin Cinsi Miktarı Ölçü Birim Fiyatı Tutarı TL Özellikleri (Markası,Kodu)
1 Alfa-MEM medium 3 adet
2 Fetal Bovine Serum 2 adet
3 Penicillin-Streptomycin Solution 100X - 100ml 2 adet
4 L-Glutamine 100X, 200mM - 100ml 2 adet
5 ApopTag® Plus Peroxidase In Situ Apoptosis Kit 2 adet
6 Tripsin EDTA 2 adet
7 DMSO, cell culture grade sigma 1 adet
8 5 mL Serological Pipette, Individually Wrapped, Sterile, 200/pk, 1 kutu
9 10 mL Serological Pipette, Individually Wrapped, Sterile, 200/pk 1 kutu
10 Hidrofobik Kalem PAP Pen Mini 2 adet
11 EOSIN ALCOHOLIC [1L] 1 adet
12 sekonder kit ,300 test 1 adet
13 DAB chromogen,300-600 slides 1 adet
14 Formaldehit % 10 1 adet
15 miRCURY Exosome Cell/Urine/CSF Kit 2 adet
16 Filtreli pipet ucu, 2-200 μl, neutral, Sterile ,10x96 rack 1 kutu
17
Yazıyla toplam tutar KDV Hariç……………………………………………..… Toplam Tutar
……………………………….Türk Lirasıdır. KDV %
Genel Toplam
Yukarıda adedi ve miktarı yazılı malzemeleri teknik şartnameye uygun olarak  yukarıda belirtilen bedelle vermeyi  tahahhüt ederim.Teslim süresi siparişe müteakip …....... takvim günüdür.
Kaşe/ İmza
 

Alfa-MEM medium TEKNİK ŞARTNAMESİ

 1. 500 ml olmalıdır.
 2. İçerisinde l-glutamin ve nucleosidler olmamalıdır.
 3. Steril olmalıdır.
 4. Daha önce laboratuarımızda denenmiş olmalıdır.

 

FetalBovine Serum Teknik Şartnamesi

 1. 500 ml’ lik ambalajda teslim edilecektir.
 2. Hücre kültür çalışmalarına uygun olmalıdır.  
 3. Toplam protein 3.0 – 4.5 g/dl olmalıdır.

4.      Projede istenen tüm kalemler için teklif verilecektir. Alımlar kalem bazında değil toplam tutar üzerinden en düşük teklif verene göre değerlendirilecektir. 

5.      Laboratuvarımızda daha önce denemiş olmalıdır.

 

DMEM Teknik Şartnamesi

1. Ürün hücre kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır.

 2. Ürün High Glucose, L-Glutamine, Phenol Red ve Sodium Pyruvate içermelidir.

3. Ürün HEPES içermemelidir.

4. Ürün 500 ml’lik orijinal ambalajında olmalıdır.

5. Ürün sıvı formda olmalıdır.

6. Ürünün son kullanım tarihi üretiminden itibaren en az 12 ay olmalıdır.

Penisilin-Streptomisin Solüsyonu Teknik Şartnamesi

 1. 100 ml’lik şişelerde olmalıdır
 2. 10.000 unite/ ml penicilin, 10 mg/ml streptomycin, %0,9 NaCl içermelidir.
 3. Steril olmalıdır.
 4. Hücre kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır.
 5. -20 º C ‘de saklanmalı ve 2 yıl kullanım miyadı olmalıdır.

6.      Projede istenen tüm kalemler için teklif verilecektir. Alımlar kalem bazında değil toplam tutar üzerinden en düşük teklif verene göre degerlendirilecektir.

 

 

L-Glutamin Solüsyonu Teknik Şartnamesi

 1. 100 ml’lik şişelerde olmalıdır
 2. 200 mM L-glutamin içermelidir.
 3. Steril olmalıdır.
 4. Hücre kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır.
 5. -20 º C ‘de saklanmalı ve 2 yıl kullanım miyadı olmalıdır.
 6. 3 gün (+37º C) de stabil kalmalıdır.

 

Trypsin EDTA teknik Şartnamesi

1. 100ML Steril ve donmuş halde olmalıdır.

2. EDTA oranı 220 mg/l olmalıdır.

3. %0,25 LİK olmalıdır

 

DMSO Teknik Şartnamesi

1.      CAS numarası 67-68-5 olmalıdır.

2.      5x5 ml olmalıdır.

3.      Hücre kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır.

 

ApoptosisTunel kit Teknik Şartnamesi

1.Kit 40 testlik olmalıdır.

2.Kit indirekt TUNEL Metodu ile apoptotik hücrelerdeki DNA iplik kesimlerinin   işaretlenerek ayırt edilmesi temeline dayanmalıdır.

3.40 örneğin immunoperoxidase boyanması için gerekli  materyali, pozitif kontrol slide’larını   ve  DAB Buffer ve Substratını içermelidir.

4.Sonuçlar ışık mikroskobuyla değerlendirilebilmelidir.

5.Kit, formalin fiske ve parafine gömülü dokularda, hücre süspansiyonlarında ve hücre kültürlerinde, histokimyasal ve sitokimyasal boyamalar için geliştirilmiş olmalıdır.

6.Kitin içeriğinde; EquilibrationBuffer (3,0 ml), ReactionBuffer (2,0ml), TdTEnzyme (0,672 ml), Stop/WashBuffer (20 ml), Anti-Digoxigenin-Peroxidase (3,0 ml), PlasticCoverslips (100 a), Control Slides (2 a), DAB Substrate (130µl),  DAB DilutionBuffer (6,5 ml), bulunmalıdır.

7. Kit ilk kullanıma kadar -15°C ile -25°C arasında, ilk kullanımdan sonra TdT -15°C ile -25°C diğer komponentler 2°C ile 8°C arasında muhafaza edilmelidir.

8.Kit saklama koşullarına uygun teslim edilmelidir.

9.Kit en az 6 ay miyadlı olmalıdır

10.Kit soğuk zincir ile ulaştırılmalıdır.     

 

Serolojik Pipet Teknik Şartnamesi

1.5ml ve 10ml ambalajında olmalıdır.

2.Yazıları okunabilir olmalıdır.

3.Steril tek tek olmalıdır.

4.Tek kullanımlık olmalıdır.

5.  Ölçülendirilmiş olmalıdır.

6.   Hücre kültüründe kullanılmaya uygun olmalıdır.

7.   Pipet tabancasında kullanılabilmelidir.

Sekonder Kit  Teknik Şartnamesi

1.  HRP içermelidir. IHCP çalışmalara uygun olmalı.

2.  Biotin içermelidir. En az 1200 reaksiyonluk olmalı.

3.  Streptavin içermelidir.

4.  Blocking medyum içermelidir.

5. Dabchromogen ile birlikte teslim edilmelidir.

6.  İndirektimmunohistokimyada kullanılmalıdır.

7.  Soğuk zincir ile teslim edilmelidir.

8.  Antikor çalışmadığı takdirde firma yenisi ile değiştirmelidir.

DAB Detection Kit Teknik Şartnamesi

a-Sistemi teklif eden firma, primer antikor ve lam/lamel hariç, immünohistokimya testlerini yapmak için gerekli tüm malzemeleri (deparafinizasyon, enzim, antijen retrieval, detection kiti, zıt boyama vb) temin etmelidir.

c-Kitler cihaz için optimize edilmiş olmalıdır.

d-Kullanılacak görüntüleme kitinin tümü avidin-biotin veya multimer bazlı yüksek hassasiyetli olmalıdır.

e-Kromojen DAB olmalıdır.

f-İHK ve ISH tekniklerinin gerektirdiği kapalı reaksiyon ortamını sağlayan, yüksek ısıya dayanıklı, slayt üzerindeki dokunun kurumasını ve kontaminasyonuengelleyen solüsyon da verilmelidir.

i-Testler en az aşağıdaki malzemeleri kapsamalıdır.

1-Ultra Ivıew DAB Detection Kit. İçindekiler:

Endojenperoksidazinhibitor

Biotin etiketli sekonder antikor

Peroksidaz etiketli streptavidin

DAB kromojen

DAB kromojensubstrat (DAB H2O2)

CopperEnhancer

2-Deparafinizasyon solüsyonu

3-Yıkama solüsyonu

4-Yüksek ısıya uygun buffer (tampon solüsyonu)

5-Yüksek ısıya uygun likid kaplama solüsyonu

6-Antijen retrieval solüsyonları

8-Enzim kullanılacak teknikler için protease.(0,5 U/ml)

10-Zıt boyama için Hematoxylin

Formaldehit % 10 Teknik Şartnamesi

1.Kimyasal formülü CH2O, CAS numarası (50-00-0) ve molekül ağırlığı 30,026 olmalıdır.

2.Özgül ağırlığı 1.07 - 1.09 gr/cm3 (20 0C'de) olmalıdır. 3.2,5 veya 5 lt'lik, vidalı kapaklı cam yada sert plastik şişelerde ambalajlanmış olmalıdır.

Eksozom İzolasyon Kiti (Serum/Plasma/doku ) Teknik Özellikleri

 1. Kit serum ve plazma ve dokulardan  örneklerinden eksozom izolasyonu için uygun olmalıdır.
 2. İzolasyon su moleküllerini yakalama presibine dayanmalıdır. Örnekler Çöktürme Tamponu ile karıştırıldığında, partiküllerin su ile çevrilmesi engellenmiş olur. Bu sayede 10 nm’ den küçük moleküller düşük hızdaki bir santrifüj işlemi ile çöktürülebilir hale gelir.
 3. Kit ile 500-1400 µL hacmindeki serum veya plasma örneklerinden eksozom izole edilebilmelidir.
 4. Thrombin ve Thrombin solüsyonu kitin içinde gelmelidir.
 5. Kit 20 - 120 nm arası vesiküleri izole etmek için uygun olamlıdır.
 6. Kit protokolü elde edilen eksozompeletindenmiRCURY™ RNA Isolation Kit - Biofluids  kiti ile miRNAizolasyonu yapmak için valide edilmiş olmalıdır.
 7. Eksozomizolasyonu ölü hücre ve kalıntıların çöktürülmesi, örneklerin Çöktürme Tamponu ile karıştırılması ve inkübe edilmesi, eksozom içerek fraksiyonun çöktürülmesi ve çöken eksozomların tekrar süspansiyon haline getirilmesi aşamalarından oluşmalıdır. 
 8. Tüm solüsyonlar 2-8°C arasında saklanmalıdır.
 9. Kit ekzozom izolasyonunu santirfuj ,ihtiyacı olmadan yapabilmelidir.

 

Pap pen Teknik Şartnamesi

Hidrofobik Kalem, PAP Pen  Hidrofobik özelikte doku sınırlayıcı olarak kullanıma uygun olmalıdır.

• Yaklaşık 500 kullanımlık olmalıdır.

• Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

• Ürün araştırma amaçlı olmalıdır.

 

Filtreli pipet ucu Teknik Şartnamesi

1.      200 µl , 96 rık raklarda toplam 10 pk teslim edilmelidir.

2.      Filtreli olmalıdır.

3.      Laboratuarımızda bulunan pipetlerle uyumlu olmalıdır.