Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : BAP için 26 kalem malzeme alımı yapılacaktır. (Prof.Dr.Yıldız UYAR'ın 2021-063 nolu projesi kapsamında)

  İhale Notu   : 1055 MEHLİKA KUŞOĞLU
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  23.09.2021
SAATİ :  23:59
YERİ :  
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  İPTAL
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi - 1
TELEFON : 201 10 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58
DAHİLİ : -
FAKS : (0236) 201 14 47
E-POSTA : bap@cbu.edu.tr
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ
 T.C.
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi
Teklif Mektubu
                                                                                                                                                                                             
16.09.2021
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğümüzce desteklenen Prof.Dr.Yıldız UYAR'a ait 2021-063 nolu projesinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve miktarı yazılı  malzemeler, 4734 sayılı KİK:nun 3.Maddesinin (f) bendi uyarınca yapılacak alımlar için  2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu ekindeki esas ve usullerin  (21/d) maddesine göre doğrudan temin yoluyla satın alınacaktır. Son teklif verme süresi  23/09/2021 saat 17.00'a kadardır.
TEL: (236) 201 00 00 Dahili : 1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058   FAX : (236) 201 14 47   e mail :  bap@cbu.edu.tr           
Ömer VAROL
Şube Müdürü
1- Teklif mektubuna firma adı, soyadı veya ticaret ünvanı yazılmalı ve yetkili kişilerce imzalanmalı ve kaşeli olmalıdır. Teklif mektubu ''Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi Muradiye Kampüsü, 45040 MANİSA''
adresine gönderilmelidir.Teklifler faksla gönderilebilir  ancak aslı mutlaka gönderilmelidir.
2- Teklif mektuplarında teklif edilen bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmalı, mektubun üzerinde kazıntı silinti bulunmamalıdır.Teklifler TL olarak verilmelidir.Toplam teklif tutarı KDV hariç olarak yazılmalı,ayrıca KDV oranı belirtilmelidir.
3-  Teklif edilen cihaz ise ; marka ve modelinin ayrıntılı olarak belirtilmesi ve teknik şartnameye uygunluk cevapları ile katalog ve resimler  gönderilmeli ve 2 yıl garanti, 10 yıl yedek parça temini, servisle ilgili taahhütname verilmelidir.
4-Kimyasal sarf malzemelerinde,teklifte belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (datasheet) teklif mektubuna eklenmeli veya bap@bayar.edu.tr adresine  mail edilmelidir. Belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri  ( teknik
şartnameye cevaplar, katalog ve resimler ) eklenmelidir. 
5-Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri, montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri, eğitim gerektiren durumlarda proje ekibine eğitim verilmesi yükleniciye aittir.
6- Alternatif teklif verilmeyecektir.İdare doğrudan temin alımını yapıp yapmamakta serbesttir. Yukarıdaki şartlara  ve teknik şartnameye uygun verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.Teklifin süresi en az 30 gün olmalıdır.
7-Birimimiz malzemenin teslimine müteakip çok kısa sürede ilgili firmaya ödeme yapmaktadır.Teklif edilen fiyatlar bu hususu dikkate alarak düzenlemelidir.
8-Teklif mektubunda " Teknikşartnamede belirtilen maddeleri yerine getirmeyi taahhüt ediyorum " ibaresi yer almalıdır.
9-Firma teknikşartnamede belirtilen belgeleri teklif aşamasında faksla göndermelidir.
10- 26 kalemin tümünü teklif verilecektir. Alımlar kalem bazında değil toplam  tutar üzerinden en düşük teklif verene göre değerlendirilecektir.
Sıra Malzemenin Cinsi Miktarı Ölçü Birim Fiyatı Tutarı TL Özellikleri (Markası,Kodu)
1 Alfa V Beta 3 integrin antikor (αvβ3 integrin) 1 adet
2 Recombinant Anti-MUC1 antibody 1 adet
3 Lif antikor 1 adet
4 EGFR Polyclonal Antibody 1 adet
5 Recombinant Anti-GDF 9 antibody 1 adet
6 BMP15 Polyclonal Antibody 1 adet
7 UltraVision Detection System Anti-Polyvalent HRP Kit 125 ml Kullanıma Hazır 1250 Test 1 adet
8 DAB Kromojen Kiti 125 ml Kullanıma Hazır 1250 Test 1 adet
9 PBS(25X) 1000 ml (25x) Kons. 1 adet
10 Citrate Buffer (10X) 1000 ml (10x) Kons. 1 adet
11 Mayer Hematoksilen 1 Litrelik ambalajda 1 adet
12 Pap Pen Hidrofobik Doku Sınırlama Kalemi 1 adet
13 LAM POZİTİF CHARGE ISOTHERM 72 AD/KT 10 kutu
14 LAM 1/3 A KALİTE BUZLU RODAJLI -ISOTHERM-TEK 10 kutu
15 lamel - 24 x 50 mm - süper kalite - 100 ad/kutu 10 kutu
16 Mounting Medium Lam-Lamel Kapatıcı 1 adet
17 Mikrotom bıçağı (1 paket) 1 adet
18 1000 mikrolitrelik pipet ucu 500 adet/paket 1 pk
19 100 mikrolitrelik pipet ucu 1000 adet/paket 1 pk
20 etanol,1 lt 3 adet
21 Ksilen pure (1 lt) 3 adet
22 Karboksimetilselüloz 500 gr/kutu 1 adet
23 İrisin recombinant, expressed in CHO cells, FLAG® tagged, >95% (SDSPAGE) 1 adet
24 Rat FSH Elisa Kit 1 adet
25 Rat LH Elisa Kit 1 adet
26 Rat Testosteron Kit 1 adet
Yazıyla toplam tutar KDV Hariç……………………………………………..… Toplam Tutar
……………………………….Türk Lirasıdır. KDV %
Genel Toplam
Yukarıda adedi ve miktarı yazılı malzemeleri teknik şartnameye uygun olarak  yukarıda belirtilen bedelle vermeyi  tahahhüt ederim.Teslim süresi siparişe müteakip …....... takvim günüdür.
Kaşe/ İmza

Alfa V Beta 3 integrin primer antikor teknik şartnamesi

1) Primer antikorlar için formalin, paraformaldehit ve nötral buffered salin ile tespit edilmiş dokularda çalışabilmelidir.

2) Antikor monoklonol olmalı, monoklonal bulunmadığı takdirde poliklonal olmalıdır.

3) Sıvı olmalı ve dilüe edilebilir formda immünohistokimyada kullanılabilmelidir.

4) Sıçan, fare, insan spesifik olmalıdır.

5) IHC-P, ICC, IF ve Western blot uyumlu olmalıdır.

6) Saklama koşulları +4 °C ya da -20 °C olmalı ve soğuk zincir ile taşınmalıdır.

7) Tüm primer antikorların etiketinde son kullanma tarihi bulunmalıdır ve laboratuara teslim tarihlerinden itibaren en az 16 ay kullanım süreleri olmalıdır.

8) Antikor çalışmadığı takdirde yenisi ile değiştirilmelidir.

9) Teklif veren firma sorun yaşanması halinde ürünü yenisi ile değiştireceğini taahhüt etmelidir.

10) Teklif edilen ürün daha önce bölümce denenmiş olmalıdır.

Muc1 primer antikor teknik şartnamesi

1) Primer antikorlar için formalin, paraformaldehit ve nötral buffered salin ile tespit edilmiş dokularda çalışabilmelidir.

2) Antikor monoklonol olmalı, monoklonal bulunmadığı takdirde poliklonal olmalıdır.

3) Sıvı olmalı ve dilüe edilebilir formda immünohistokimyada kullanılabilmelidir.

4) Sıçan, fare, insan spesifik olmalıdır.

5) IHC-P, ICC, IF ve Western blot uyumlu olmalıdır.

6) Saklama koşulları +4 °C ya da -20 °C olmalı ve soğuk zincir ile taşınmalıdır.

7) Tüm primer antikorların etiketinde son kullanma tarihi bulunmalıdır ve laboratuara teslim tarihlerinden itibaren en az 16 ay kullanım süreleri olmalıdır.

8) Antikor çalışmadığı takdirde yenisi ile değiştirilmelidir.

9) Teklif veren firma sorun yaşanması halinde ürünü yenisi ile değiştireceğini taahhüt etmelidir.

10) Teklif edilen ürün daha önce bölümce denenmiş olmalıdır.

Lif  primer antikor teknik şartnamesi

1) Primer antikorlar için formalin, paraformaldehit ve nötral buffered salin ile tespit edilmiş dokularda çalışabilmelidir.

2) Antikor monoklonol olmalı, monoklonal bulunmadığı takdirde poliklonal olmalıdır.

3) Sıvı olmalı ve dilüe edilebilir formda immünohistokimyada kullanılabilmelidir.

4) Sıçan, fare, insan spesifik olmalıdır.

5) IHC-P, ICC, IF ve Western blot uyumlu olmalıdır.

6) Saklama koşulları +4 °C ya da -20 °C olmalı ve soğuk zincir ile taşınmalıdır.

7) Tüm primer antikorların etiketinde son kullanma tarihi bulunmalıdır ve laboratuara teslim tarihlerinden itibaren en az 16 ay kullanım süreleri olmalıdır.

8) Antikor çalışmadığı takdirde yenisi ile değiştirilmelidir.

9) Teklif veren firma sorun yaşanması halinde ürünü yenisi ile değiştireceğini taahhüt etmelidir.

10) Teklif edilen ürün daha önce bölümce denenmiş olmalıdır.

EGF primer antikor teknik şartnamesi

1) Primer antikorlar için formalin, paraformaldehit ve nötral buffered salin ile tespit edilmiş dokularda çalışabilmelidir.

2) Antikor monoklonol olmalı, monoklonal bulunmadığı takdirde poliklonal olmalıdır.

3) Sıvı olmalı ve dilüe edilebilir formda immünohistokimyada kullanılabilmelidir.

4) Sıçan, fare, insan spesifik olmalıdır.

5) IHC-P, ICC, IF ve Western blot uyumlu olmalıdır.

6) Saklama koşulları +4 °C ya da -20 °C olmalı ve soğuk zincir ile taşınmalıdır.

7) Tüm primer antikorların etiketinde son kullanma tarihi bulunmalıdır ve laboratuara teslim tarihlerinden itibaren en az 16 ay kullanım süreleri olmalıdır.

8) Antikor çalışmadığı takdirde yenisi ile değiştirilmelidir.

9) Teklif veren firma sorun yaşanması halinde ürünü yenisi ile değiştireceğini taahhüt etmelidir.

10) Teklif edilen ürün daha önce bölümce denenmiş olmalıdır.

GDF-9 primer antikor teknik şartnamesi

1) Primer antikorlar için formalin, paraformaldehit ve nötral buffered salin ile tespit edilmiş dokularda çalışabilmelidir.

2) Antikor monoklonol olmalı, monoklonal bulunmadığı takdirde poliklonal olmalıdır.

3) Sıvı olmalı ve dilüe edilebilir formda immünohistokimyada kullanılabilmelidir.

4) Sıçan, fare, insan spesifik olmalıdır.

5) IHC-P, ICC, IF ve Western blot uyumlu olmalıdır.

6) Saklama koşulları +4 °C ya da -20 °C olmalı ve soğuk zincir ile taşınmalıdır.

7) Tüm primer antikorların etiketinde son kullanma tarihi bulunmalıdır ve laboratuara teslim tarihlerinden itibaren en az 16 ay kullanım süreleri olmalıdır.

8) Antikor çalışmadığı takdirde yenisi ile değiştirilmelidir.

9) Teklif veren firma sorun yaşanması halinde ürünü yenisi ile değiştireceğini taahhüt etmelidir.

10) Teklif edilen ürün daha önce bölümce denenmiş olmalıdır.

BMP-15 primer antikor teknik şartnamesi

1) Primer antikorlar için formalin, paraformaldehit ve nötral buffered salin ile tespit edilmiş dokularda çalışabilmelidir.

2) Antikor monoklonol olmalı, monoklonal bulunmadığı takdirde poliklonal olmalıdır.

3) Sıvı olmalı ve dilüe edilebilir formda immünohistokimyada kullanılabilmelidir.

4) Sıçan, fare, insan spesifik olmalıdır.

5) IHC-P, ICC, IF ve Western blot uyumlu olmalıdır.

6) Saklama koşulları +4 °C ya da -20 °C olmalı ve soğuk zincir ile taşınmalıdır.

7) Tüm primer antikorların etiketinde son kullanma tarihi bulunmalıdır ve laboratuara teslim tarihlerinden itibaren en az 16 ay kullanım süreleri olmalıdır.

8) Antikor çalışmadığı takdirde yenisi ile değiştirilmelidir.

9) Teklif veren firma sorun yaşanması halinde ürünü yenisi ile değiştireceğini taahhüt etmelidir.

10) Teklif edilen ürün daha önce bölümce denenmiş olmalıdır.

Universal Sekonder Kit Teknik Şartnamesi

1) Sıçan, fare, insan uyumlu olmalıdır.

2) IHC-P, ICC çalışmalarına uygun olmalıdır.

3) Bloking içermelidir.

4) Biotin içermelidir.

5) Streptavin içermelidir.

6) 1250 testlik olmalıdır

7) Fare ve tavşandan türetilmiş primer antikorları tanımalı, aynı anda çalışma yapılabilmeli, tavşan antikorları için ayrı bir prosedüre gerek olmamalıdır.

8) Tüm solüsyonlar 125 ml’lik damlalıklı şişelerde bulunmalıdır.

9) Orijinal ambalajında etiketli olarak bulunmalıdır. Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

10) Laboratuara teslim tarihinden itibaren en az 20 ay kullanım süresi olmalıdır.

11) Saklama koşulları +2-8°C özellikte olmalıdır.

12) Soğuk zincir ile teslim edilmelidir.

13) Çalışmadığı takdirde firma yenisi ile değiştirmelidir.

14) Teklif veren firma sorun yaşanması halinde ürünü yenisi ile değiştireceğini taahhüt etmelidir.

15)Teklif edilen ürün daha önce bölümce denenmiş olmalıdır.

 

DAB Kromojen Teknik Şartnamesi

1) İmmunohistokimyasal boyama işlemlerinde kullanıma uygun olmalıdır.

2) Bu ürün, DAB kromojen ve DAB substrat olmak üzere iki bileşenden oluşmalıdır.

3) Bu bileşenler sıvı formda olmalıdır.

4) Standart çalışma solüsyonu her 1ml DAB substratı için 1-2 damla DAB kromojen ile karıştırılarak hazırlanmalıdır.

5) Orijinal ambalajında etiketli olarak bulunmalıdır. Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

6) Laboratuara teslim tarihinden itibaren en az 20 ay kullanım süresi olmalıdır.

7) Saklama koşulları +2-8°C özellikte olmalıdır.

Phosphate Buffered Saline, 10x  Teknik Şartnamesi 

1) İmmünhistokimya uygulamalarında kullanılacak Fosfat Tamponlu Tuz, gerekli basamaklarda üzerinde doku bulunan lamların yıkanması için uygun olmalıdır.

2) pH’sı 7.4 (+/- %5) olmalıdır.

3) Sıvı formda 1000 ml olmalıdır.

4) 1000ml’lik ambalajda 10 konsantre olarak bulunmalıdır.

5) Laboratuara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

6) Çalışmadığı takdirde firma yenisi ile değiştirmelidir.

7) Teklif veren firma sorun yaşanması halinde ürünü yenisi ile değiştireceğini taahhüt etmelidir.

8)Teklif edilen ürün daha önce bölümce denenmiş olmalıdır.

 

Citrat Buffer 10X Teknik Şartnamesi 

1) Formalin-fikse, parafine gömülü doku kesitlerinde immünhistokimya çalışmalarında ısıyla yapılan Epitop Geri Kazanımı (HIER) yöntemine uygun olmalıdır.

2) Solüsyonun pH’sı 6.0 olmalıdır.

3) 1000ml’lik ambalajda 10 konsantre olarak bulunmalıdır.

4) Orijinal ambalajında etiketli olarak bulunmalıdır. Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

5) Laboratuara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

6) Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

7) Çalışmadığı takdirde firma yenisi ile değiştirmelidir.

8) Teklif veren firma sorun yaşanması halinde ürünü yenisi ile değiştireceğini taahhüt etmelidir.

9)Teklif edilen ürün daha önce bölümce denenmiş olmalıdır.

 

Mayers Hematoksilen (Lille’s modification) Teknik Şartnamesi 

1) Zıt boyamaya uygun olmalıdır, immünohistokimyasal uygulamalarda kullanım için olmalıdır.

2) Lille’s modification olmalıdır.

3) 1000 ml’lik şişede bulunmalıdır.

4) Orijinal ambalajında etiketli olarak bulunmalıdır. Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

5) Laboratuara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

6) Saklama koşulları oda ısısı olmalıdır.

7) Çalışmadığı takdirde firma yenisi ile değiştirmelidir.

8) Teklif veren firma sorun yaşanması halinde ürünü yenisi ile değiştireceğini taahhüt etmelidir.

9)Teklif edilen ürün daha önce bölümce denenmiş olmalıdır.

 

PAP-PEN Teknik Şartnamesi 

 1) Bu kalem immünhistokimya uygulamalarında lam üzerindeki dokuların etrafının sınırlandırılmasında kullanılmalıdır.

2) Kalemin hidrofobik sıvı içeriği sayesinde doku üzerine damlatılan malzeme sınırlandırılan alan üzerinde kalmalıdır.

3) Kalemle 1000 çizim yapılabilmelidir.

4) Kimyasallardan etkilenmemelidir.

5) Uygulamadan hemen sonra 1 saniyede kurumalıdır.

6)Teklif edilen ürün daha önce bölümce denenmiş olmalıdır.

Rodajlı Lam Teknik Şartnamesi

1) Bir kenarı rodajlı olmalıdır

2) 25x75x1mm ebatlarında olmalıdır

3) Kutu içinde en az 50 adet olmalıdır

Pozitif şarjlı Lam Teknik Şartnamesi 

1) Lam polysine ile kaplı veya pozitif şarjlı olmalıdır. 

2) 72 adet içeren kutular halinde olmalıdır.

3) İndirek immunohistokimya çalışmalarında dokunun alınmasına uygun olmalıdır.

4) Bir kenarı rodajlı olmalıdır.

5) Lam üzerinde lizinli olduğunu belirten işaret olmalıdır.

6) 25x75xlmm ebatlarında olmalıdır.

7) Malzemenin tozdan ve nemden etkilenmernesi için dış ambalajı jelatinle kaplı olmalıdır.

8) Buzlu ya da boyalı etiket kısmına kurşun kalemle okunaklı şekilde yazılabilmelidir.

9) Birbirine yapışmayan iyi kaliteli ve temiz, şeffaf camdan yapılmış olmalıdır.

10)Teklif edilen ürün daha önce bölümce denenmiş olmalıdır. 

Entellan Teknik Şartnamesi

1) Parafin gömme materyali kullanılmış kesitlerde çalışabilmeli.

2) Şeffaf ve akıcı olmalıdır.

3) Ksilen bazlı olmalıdır.

4) Histokimyasal ve immunohistokimyasal yöntemlerle boyanan kesitlerin kapatılması için uygun kapatma medyumu olmalıdır.

5) Ambalaj üzerinde üretici firma ismi, üretim tarihi, son kullanma tarihi, lot numarası olmalıdır.

6) En az 500 ml' lik güneş ışığı geçirmeyen ürünü bozmayan ambalajlarda olmalıdır.

8) Düşük yoğunluklu ve çabuk kurumalıdır.

9) Lam-Iamel arasındaki dağılımı homojen olmalı ve hava kabarcığı kalmamalıdır.

Lamel Teknik Şartnamesi 

1) 24x50 mm boyutlarında,1 kutuda 100 adet olmalıdır.

2) Esneyebilmeli,üzerinde toz ve leke olmamalıdır.

3) Renksiz şeffaf ince olmalıdır                           

Mikrotom bıçağı Teknik Şartnamesi

1) Leica RM-2245 rotary mikrotomda kullanılabilir olmalıdır.

2) S35 kodlu ürün veya eşdeğeri olmalıdır.

3) Parafin bloklardan kesit almak için uygun olmalıdır.

4) Paslanmaz çelikten olmalıdır.

5) 1 kutu içinde 50 adet olmalıdır.

6) Tek kullanımlık olmalıdır.

7) Bıçaklar orjinal otomatik sürücü kaset içinde olmalıdır.

Parafin Teknik Şartnamesi

1) Histolojik ve Patolojik çalışmalara uygun olmalıdır.

2) Beyaz renkli ve boncuk şeklinde olmalıdır.

3) 56oC’de eriyebilmelidir.

4) 2,5 kg’lık toz ve nemden koruyan orijinal ambalajlarda olmalıdır.

5) Parafin doku takibinde ksilen ile çalışmaya uygun olmalıdır.

Mavi Pipet Ucu Teknik Şartnamesi

1) Ependorf ve Thermo Scientific marka otomatik pipetlere uyumlu olmalıdır.

2) Pipetleme hacmi 100-1000 µl olmalıdır.

3) Mavi renkte olmalıdır.

4) Pipet ucu yumuşak ve esnek yapısı ile mükemmel sızdırmazlık oluşturmalıdır.

5) Uzun ve uca doğru incelen yapısı ile küçük hacimlerle çalışma kolaylığı sağlamalıdır.

6) 1000’ lik poşette olmalıdır.

7) Otoklavlanabilmelidir ve otoklav sonrası deforme olmamalıdır.

Sarı Pipet Ucu Teknik Şartnamesi

1) Ependorf ve Thermo Scientific marka otomatik pipetlere uyumlu olmalıdır.

2) Pipetleme hacmi 10-100 µl olmalıdır.

3) Sarı renkte olmalıdır.

4) Pipet ucu yumuşak ve esnek yapısı ile mükemmel sızdırmazlık oluşturmalıdır.

5) Uzun ve uca doğru incelen yapısı ile küçük hacimlerle çalışma kolaylığı sağlamalıdır.

6) 1000’ lik poşette olmalıdır.

7) Otoklavlanabilmelidir ve otoklav sonrası deforme olmamalıdır.

Absolu Ethanol Teknik Şartnamesi

1) Histoloji laboratuvarında kullanıma uygun olmalıdır.

2) Saflık derecesi ≥%99.8 olmalıdır.

3) Orijinal ambalajda olmalıdır.

4) 2,5 lt lik plastik veya çam şişede olmalıdır.

5) Ambalaj üzerinde üretici firma ismi, üretim tarihi, son kullanma tarihi, lot numaraları belirtilmelidir.

 

Ksilen Teknik Şartnamesi

1) Histolojik çalışmalarda kullanılmaya uygun olmalıdır.

2) Şeffaflandırma ve deparaffinize özelliği yüksek olmalıdır.

3) Ambalajı 2.5 litrelik metal, plastik veya cam olmalıdır.

4) Renksiz ve tortusuz olmalıdır.

Karboksimetilselüloz Teknik Şartnamesi

1) ≥%99.5 saflıkta olmalıdır

2) Toz halde olmalıdır.

3) 500 gr’lık plastik ya da cam kutuda olmalıdır.

4) Suda çözünebilir formda olmalıdır.

5) İlaç ve kozmetik uygulamalarında kullanılabilmelidir.

6) İhaleden önce numune verilecektir.

7) Özellikleri laboratuarımızda test edildikten sonra karar verilecektir.

Irisin Teknik Şartnamesi

1) Moleküler ağırlığı 13 ya da ~26 kDa olmalıdır.

2) Liyofilize olmalıdır.

3) >%95 saflıkta olmalıdır.

4) Soğuk zincir ile teslim edilmelidir.

5) Çalışmadığı takdirde firma yenisi ile değiştirmelidir.

6) Teklif veren firma sorun yaşanması halinde ürünü yenisi ile değiştireceğini taahhüt etmelidir.

Rat FSH Elisa Kit Teknik Şartnamesi

1) E-EL-R0391 kodlu ürün veya eşleniği olmalıdır

2) Rat serum örneklerinde çalışabilmelidir.

3) 96 test olmalıdır

4) Tanım aralığı 3.13-200 ng/ml olmalıdır

5) Sensivitesi 1.88 ng/ml olmalıdır.

6) Soğuk zincir ile teslim edilmelidir.

7) Son kullanma tarihi en az 6 ay veya 1 yıl olmalıdır.

8) Çalışmadığı takdirde firma yenisi ile değiştirmelidir.

9) Teklif veren firma sorun yaşanması halinde ürünü yenisi ile değiştireceğini taahhüt etmelidir.

Rat LH Elisa Kit Teknik Şartnamesi

1) E-EL-R0026 kodlu ürün veya eşleniği olmalıdır

2) Rat serum örneklerinde çalışabilmelidir.

3) 96 test olmalıdır

4) Tanım aralığı 1.56-100 mlU/mL olmalıdır

5) Sensivitesi 0.94 mlU/mL olmalıdır.

6) Soğuk zincir ile teslim edilmelidir.

7) Son kullanma tarihi en az 6 ay veya 1 yıl olmalıdır.

8) Çalışmadığı takdirde firma yenisi ile değiştirmelidir.

9) Teklif veren firma sorun yaşanması halinde ürünü yenisi ile değiştireceğini taahhüt etmelidir.

Rat Testosteron Kit Teknik Şartnamesi

1) E-EL-R0155 kodlu ürün veya eşleniği olmalıdır

2) Rat serum örneklerinde çalışabilmelidir.

3) 96 test olmalıdır

4) Tanım aralığı 0.31-20 ng/mL olmalıdır

5) Sensivitesi 0.17 ng/mL olmalıdır.

6) Soğuk zincir ile teslim edilmelidir.

7) Son kullanma tarihi en az 6 ay veya 1 yıl olmalıdır.

8) Çalışmadığı takdirde firma yenisi ile değiştirmelidir.

9) Teklif veren firma sorun yaşanması halinde ürünü yenisi ile değiştireceğini taahhüt etmelidir.