Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : BAP ( Prof. Dr. Süleyman Koçak 'ın 2021-057 nolu projesi ) için 9 kalem sarf malzeme alımı yapılacaktır.

  İhale Notu   : İrtibat Betül Uğurlucan Tel : 0 236 201 10 52 - bap@cbu.edu.tr
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  24.09.2021
SAATİ :  23:59
YERİ :  Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  SONUÇLANMIŞ
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ
TELEFON : 201 1051
DAHİLİ : -
FAKS : 2011447
E-POSTA : bap@cbu.edu.tr
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ
 
TC
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Teklif Mektubu
Konu  :   Doğrudan Temin Yoluyla Malzeme Alımı                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                 21 / 09 / 2021
           Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğümüzce desteklenen  Prof. Dr. Süleyman Koçak 'ın 2021-057  nolu  projelerinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve  miktarı yazılı   malzemeler, 4734 sayılı KİK :nun 3.Maddesinin (f) bendi uyarınca  yapılacak alımlar için  2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu ekindeki esas ve usullerin  ( 21/d ) maddesine göre doğrudan temin yoluyla satın alınacaktır.                                                                          Son teklif verme süresi  24 / 09 / 2021  saat  17.00  'a kadardır.
 
TEL: 0 236 201 10 52    FAX: 0 236 201 14 47  e mail:bap@cbu.edu.tr Ömer VAROL
BAP Şube Müdürü
1- Teklif mektubuna firma adı, soyadı veya ticaret ünvanı yazılmalı ve yetkili kişilerce imzalanmalı ve kaşeli olmalıdır. Teklif mektubu ''Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi Muradiye kampüsü A Blok 2 Kat 45040 MANİSA''adresine gönderilmelidir.Teklifler faksla gönderilebilir  ancak aslı mutlaka gönderilmelidir.
2- Teklif mektuplarında teklif edilen bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmalı, mektubun üzerinde kazıntı silinti bulunmamalıdır.Teklifler TL olarak verilmelidir.Toplam teklif tutarı KDV hariç olarak yazılmalı,ayrıca KDV oranı belirtilmelidir.
3-  Teklif edilen cihaz ise ; marka ve modelinin ayrıntılı olarak belirtilmesi ve teknik şartnameye uygunluk cevapları ile katalog ve resimler  gönderilmeli ve 2 yıl garanti, 10 yıl yedek parça temini, servisle ilgili taahhütname verilmelidir.
4-Kimyasal sarf malzemelerinde,teklifte belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (datasheet) teklif mektubuna eklenmeli veya bap@bayar.edu.tr adresine  mail edilmelidir. Belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri  ( teknik
şartnameye cevaplar, katalog ve resimler ) eklenmelidir.  
5-Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri, montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri, eğitim gerektiren durumlarda proje ekibine eğitim verilmesi yükleniciye aittir.
6- Alternatif teklif verilmeyecektir.İdare doğrudan temin alımını yapıp yapmamakta serbesttir. Yukarıdaki şartlara  ve teknik şartnameye uygun verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.Teklifin süresi en az 30 gün olmalıdır.
7-Birimimiz malzemenin teslimine müteakip çok kısa sürede ilgili firmaya ödeme yapmaktadır.Teklif edilen fiyatlar bu hususu dikkate alarak düzenlemelidir.
8-Teklif mektubunda " Teknikşartnamede belirtilen maddeleri yerine getirmeyi taahhüt ediyorum " ibaresi yer almalıdır.
9- 9 Kalemin  tümüne teklif verilecektir. Alımlar kalem bazında değil toplam tutar üzerinden en düşük teklif verene göre degerlendirilecektir. 
Sıra  Malzemenin Cinsi Miktarı Ölçü Birim Fiyatı Tutarı TL Özellikleri (Markası,Kodu)
1 Camsı karbon elektrot (GCE) (7.5 cm uzunluğunda çalışma alanı 3mm çaplı) 4 Adet      
2 Pt tel 1 mm, 40cm saflık 999.5 1 Adet    
3 Karbon nanotüp, (multi-walled >90% carbon basis, D × L 110-170 nm × 5-9 μm) 2 g 1 Adet      
4 Plastik, Sıcaklık Entegreli pH Elektrodu (LE 438) 1 Adet      
5 1-Methylimidazole ReagentPlus®, 99% 100g 1 Adet      
6 Melamine 99% 1 Adet /Kg      
7 Tartım kabı - P.S - elips form - beyaz - 5 ml 1 Adet      
8 Tartım kabı - P.S - elips form - beyaz - 30 ml 1 Adet      
9 Eldiven nitril 10 Adet / paket      
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            
  Toplam Tutar  
……………………………….Türk Lirasıdır. KDV %  
Genel Toplam  
Yukarıda adedi ve miktarı yazılı malzemeleri teknik şarnameye uygun olarak  yukarıda belirtilen bedelle vermeyi  tahahhüt ederim.Teslim süresi siparişe müteakip …....... takvim günüdür.
Kaşe/ İmza

 

Malzeme Adı

Teknik Özellikleri

Camsı karbon elektrot

3 mm çalışma yüzeyi olmalı. Dış kısmı asit dayanıklı yalıtkan malzemeden kaplı olmalı.

 -Uzunluk: 7.5 cm,

-Çap: 6mm,

-Çalışma Alanı: 3 mm

Karbon nanotüp (Çok duvarlı)

Multi-walled carbon basis Saflık >90% olmalı, D × L :110-170 nm × 5-9 μm olmalı

Plastik, Sıcaklık Entegreli pH Elektrodu (LE 438)

Dış kısmı plastik korumalı olmalı,

Mettler Toledo pH metre cihazını uygun olmalı,

1-Methylimidazole

Saflığı ReagentPlus®, 99% olmalı,

Empirical Formula: C4H6N2, Molecular Weight: 82.10, CAS Number: 616-47-7

Melamine, 99%

Saflığı 99% olmalı,

Synonym: 2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine, sym-Triaminotriazine, Empirical Formula (Hill Notation): C3H6N6, Molecular Weight: 126.12, CAS Number: 108-78-1

Tartım kabı -  5 ml

Plastik malzemeden olmalı, beyaz renkli olmalı, paketinde 100 adet olmalı,

Tartım kabı - 30 ml

Plastik malzemeden olmalı, beyaz renkli olmalı, paketinde 100 adet olmalı,

Eldiven nitril

Eldiven nitril özellikte olmalı

Delinme direnci yüksek olmalı, Güçlü koruma sağlayan kimyasal dirence sahip olmalı,

Sürtünme direnci düşük olmalı, Elin şeklini kolayca almalı, Raf ömrü uzun olmalı,

Gerilme dayanımı yüksek olmalı, Sızdırmazlık özelliği yüksek olmalı, Çok amaçlı kullanılabilmeli.

Pt tel

Pt den yapılmış olmalı ,saflık 999.5 olmalı, Tel kalınlığı 1 mm, uzunluğu 40 cm olmalı.