Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : BAP ( Prof. Dr. Nerimn Bağdatlıoğlu 'nun 2021-083 nolu projesi ) için 10 kalem sarf malzeme alımı yapılacaktır.

  İhale Notu   : İrtibat Betül Uğurlucan Tel : 0 236 201 10 52 - bap@cbu.edu.tr
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  28.09.2021
SAATİ :  23:59
YERİ :  Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  SONUÇLANMIŞ
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ
TELEFON : 201 1051
DAHİLİ : -
FAKS : 2011447
E-POSTA : bap@cbu.edu.tr
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ
 
TC
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Teklif Mektubu
Konu  :   Doğrudan Temin Yoluyla Malzeme Alımı                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                 22 / 09 / 2021
           Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğümüzce desteklenen  Prof. Dr. Neriman Bağdatlıoğlu 'nun 2021-083  nolu  projelerinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve  miktarı yazılı   malzemeler, 4734 sayılı KİK :nun 3.Maddesinin (f) bendi uyarınca  yapılacak alımlar için  2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu ekindeki esas ve usullerin  ( 21/d ) maddesine göre doğrudan temin yoluyla satın alınacaktır.                                                                          Son teklif verme süresi  28 / 09 / 2021  saat  17.00  'a kadardır.
 
TEL: 0 236 201 10 52    FAX: 0 236 201 14 47  e mail:bap@cbu.edu.tr Ömer VAROL
BAP Şube Müdürü
1- Teklif mektubuna firma adı, soyadı veya ticaret ünvanı yazılmalı ve yetkili kişilerce imzalanmalı ve kaşeli olmalıdır. Teklif mektubu ''Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi Muradiye kampüsü A Blok 2 Kat 45040 MANİSA''adresine gönderilmelidir.Teklifler faksla gönderilebilir  ancak aslı mutlaka gönderilmelidir.
2- Teklif mektuplarında teklif edilen bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmalı, mektubun üzerinde kazıntı silinti bulunmamalıdır.Teklifler TL olarak verilmelidir.Toplam teklif tutarı KDV hariç olarak yazılmalı,ayrıca KDV oranı belirtilmelidir.
3-  Teklif edilen cihaz ise ; marka ve modelinin ayrıntılı olarak belirtilmesi ve teknik şartnameye uygunluk cevapları ile katalog ve resimler  gönderilmeli ve 2 yıl garanti, 10 yıl yedek parça temini, servisle ilgili taahhütname verilmelidir.
4-Kimyasal sarf malzemelerinde,teklifte belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (datasheet) teklif mektubuna eklenmeli veya bap@bayar.edu.tr adresine  mail edilmelidir. Belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri  ( teknik
şartnameye cevaplar, katalog ve resimler ) eklenmelidir.  
5-Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri, montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri, eğitim gerektiren durumlarda proje ekibine eğitim verilmesi yükleniciye aittir.
6- Alternatif teklif verilmeyecektir.İdare doğrudan temin alımını yapıp yapmamakta serbesttir. Yukarıdaki şartlara  ve teknik şartnameye uygun verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.Teklifin süresi en az 30 gün olmalıdır.
7-Birimimiz malzemenin teslimine müteakip çok kısa sürede ilgili firmaya ödeme yapmaktadır.Teklif edilen fiyatlar bu hususu dikkate alarak düzenlemelidir.
8-Teklif mektubunda " Teknikşartnamede belirtilen maddeleri yerine getirmeyi taahhüt ediyorum " ibaresi yer almalıdır.
9- 10 Kalemin  tümüne teklif verilecektir. Alımlar kalem bazında değil toplam tutar üzerinden en düşük teklif verene göre degerlendirilecektir. 
Sıra  Malzemenin Cinsi Miktarı Ölçü Birim Fiyatı Tutarı TL Özellikleri (Markası,Kodu)
1 0,1 N NaOH Sodium Hydroxide solution 0,1 mol/L (0.1N) Titripur® 1 Adet / Litre      
2 0,1 N HCl Hydrochloric Acid solution 0,1 Mol/L (0,1N) Titripur® 1 Adet / Litre    
3 Acetonitrile Gradient Grade for Liquid
Chromatography Lichrosolv® Reag. Ph Eur
10 Adet / Litre      
4 Pipet ucu - mavi - 1000 µl (500 adet) 2 Paket      
5 Santrifüj tüpü 15 mL (17 x 120 mm) non steril (50 adet) 3 Paket      
6 Şırınga filtre kromatografi için - PTFE - hidrofilik 45/25  (100 adet) 3 Paket      
7 Vial - vida kapak - N9 - 1,5 ml - 11,6 x 32 mm -
şeffaf kapaklı vial  (100 adet)
2 Paket      
8 Kapak + septa - N9 - silikon/PTFE - yarıksız  (100 adet) 2 Paket      
9 Kaba Filtre Kağıdı / 50 gr/m2 40x40 cm  (250 adet) 2 Paket      
10 Pipet ucu - sarı - 200 µl  (1000 adet) 1 Paket      
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            
  Toplam Tutar  
……………………………….Türk Lirasıdır. KDV %  
Genel Toplam  
Yukarıda adedi ve miktarı yazılı malzemeleri teknik şarnameye uygun olarak  yukarıda belirtilen bedelle vermeyi  tahahhüt ederim.Teslim süresi siparişe müteakip …....... takvim günüdür.
Kaşe/ İmza

 

0,1 N NaOH Sodyum Hidroksil

0,1 mol/L (0.1N) Titripur® (normalitesi ayarlı çözelti)

Acetonitril Lichrosolv® Reag. Ph Eur

 

HPLC saflıkta min. %99.9

0,1 N NaOH Hidroklorik asit

0,1 mol/L (0.1N) Titripur® (normalitesi ayarlı çözelti)

Pipet ucu - 1000 µl

Mavi- 500 adet

Santrifüj tüpü 15 mL

(17 x 120 mm) non steril

Şırınga filtre kromatografi için - PTFE - hidrofilik 45/25

 PTFE - hidrofilik 45/25

Vial - vida kapak - N9 - 1,5 ml -

11,6 x 32 mm -
şeffaf kapaklı vial

Kapak + septa - N9 -

silikon/PTFE - yarıksız

Kaba Filtre Kağıdı /

50 gr/m2 40x40 cm

Pipet ucu - 200 µl

Sarı-1000 adet