Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : BAP ( Prof. Dr. Nogay Girginkardeşler 'in 2021-71 nolu projesi ) için 27 kalem sarf malzeme alımı yapılacaktır.

  İhale Notu   : İrtibat Betül Uğurlucan Tel : 0 236 201 10 52 - bap@cbu.edu.tr
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  28.09.2021
SAATİ :  23:59
YERİ :  Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  SONUÇLANMIŞ
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ
TELEFON : 201 1051
DAHİLİ : -
FAKS : 2011447
E-POSTA : bap@cbu.edu.tr
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ
 
TC
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Teklif Mektubu
Konu  :   Doğrudan Temin Yoluyla Malzeme Alımı                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                 22 / 09 / 2021
           Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğümüzce desteklenen  Prof. Dr. Nogay Girginkardeşler 'in 2021-071  nolu  projelerinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve  miktarı yazılı   malzemeler, 4734 sayılı KİK :nun 3.Maddesinin (f) bendi uyarınca  yapılacak alımlar için  2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu ekindeki esas ve usullerin  ( 21/d ) maddesine göre doğrudan temin yoluyla satın alınacaktır.                                                                          Son teklif verme süresi  28 / 09 / 2021  saat  17.00  'a kadardır.
 
TEL: 0 236 201 10 52    FAX: 0 236 201 14 47  e mail:bap@cbu.edu.tr Ömer VAROL
BAP Şube Müdürü
1- Teklif mektubuna firma adı, soyadı veya ticaret ünvanı yazılmalı ve yetkili kişilerce imzalanmalı ve kaşeli olmalıdır. Teklif mektubu ''Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi Muradiye kampüsü A Blok 2 Kat 45040 MANİSA''adresine gönderilmelidir.Teklifler faksla gönderilebilir  ancak aslı mutlaka gönderilmelidir.
2- Teklif mektuplarında teklif edilen bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmalı, mektubun üzerinde kazıntı silinti bulunmamalıdır.Teklifler TL olarak verilmelidir.Toplam teklif tutarı KDV hariç olarak yazılmalı,ayrıca KDV oranı belirtilmelidir.
3-  Teklif edilen cihaz ise ; marka ve modelinin ayrıntılı olarak belirtilmesi ve teknik şartnameye uygunluk cevapları ile katalog ve resimler  gönderilmeli ve 2 yıl garanti, 10 yıl yedek parça temini, servisle ilgili taahhütname verilmelidir.
4-Kimyasal sarf malzemelerinde,teklifte belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (datasheet) teklif mektubuna eklenmeli veya bap@bayar.edu.tr adresine  mail edilmelidir. Belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri  ( teknik
şartnameye cevaplar, katalog ve resimler ) eklenmelidir.  
5-Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri, montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri, eğitim gerektiren durumlarda proje ekibine eğitim verilmesi yükleniciye aittir.
6- Alternatif teklif verilmeyecektir.İdare doğrudan temin alımını yapıp yapmamakta serbesttir. Yukarıdaki şartlara  ve teknik şartnameye uygun verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.Teklifin süresi en az 30 gün olmalıdır.
7-Birimimiz malzemenin teslimine müteakip çok kısa sürede ilgili firmaya ödeme yapmaktadır.Teklif edilen fiyatlar bu hususu dikkate alarak düzenlemelidir.
8-Teklif mektubunda " Teknikşartnamede belirtilen maddeleri yerine getirmeyi taahhüt ediyorum " ibaresi yer almalıdır.
9- 27 Kalemin  tümüne teklif verilecektir. Alımlar kalem bazında değil toplam tutar üzerinden en düşük teklif verene göre degerlendirilecektir. 
Sıra  Malzemenin Cinsi Miktarı Ölçü Birim Fiyatı Tutarı TL Özellikleri (Markası,Kodu)
1 Hypericin Etken madde (5 mg) 1 Adet      
2 Cell Titer Glo kiti (10x10ml) 2 Adet    
3 TRI REAGENT RNA / DNA / PROTEIN ısolatıon reagent (500ml) 2 Adet      
4 Bromoanisole (BAN) (100ml)  1 Adet      
5 cDNA Sentez Kiti  2 Adet      
6 Human Apoptosis Realtime PCR primer paneli HPA-1 1 Adet      
7 Yuvarlak lamel (12 mm), 100ad/pk 10 Paket      
8 0.1 ml 4 strip PCR tüp 125x4=1000 test 4 Paket      
9 Fibronectin (5 mg) 1 Adet      
10 L-glutamine (100 ml) 3 Adet      
11 Actinomycin D, ıntercalating transcription inhibitör (5mg) 1 Adet      
12 12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate (TPA) (1mg)  1 Adet      
13 HEPES solüsyonu 1M (20ml) 2 Adet      
14 6 Well Plate,Steril, Cell Culture 50adet/Pkt 3 Adet      
15 96 well plate steril, cell culture  3 Adet      
16 2xSYBRgreen Master mix (25ml) 1 Adet      
17 Realtime PCR için DNA RNA free water (500ml) 2 Adet      
18 DPBS hücre kültürü için (500ml) 2 Adet      
19 Steril Filtreli Pipet Ucu (0.1–10 µl), 96, steril, 10 rack 40 Adet / Rack      
20 Steril 15 ml Santrifüj Tüpü, 50 adet 5 Paket      
21 Cell scraper, steril,1.3 cm 1 Adet      
22 Serolojik pipet, steril, 5ml 1pc./paper, 500adet/pkt 2 Paket      
23 Eldiven S vinil 10 Paket      
24 Gentamisin 10mg/10ml (100ml) 3 Adet      
25 Apoptosis Antibody sampler 2 Adet      
26 Steril Filtreli Pipet Ucu (100 µl), 96, steril, 10 rack 10 Adet / Rack      
27 Steril Filtreli Pipet Ucu (1000 µl), 96, steril, 10 rack 10 Adet / Rack      
  Toplam Tutar  
……………………………….Türk Lirasıdır. KDV %  
Genel Toplam  
Yukarıda adedi ve miktarı yazılı malzemeleri teknik şarnameye uygun olarak  yukarıda belirtilen bedelle vermeyi  tahahhüt ederim.Teslim süresi siparişe müteakip …....... takvim günüdür.
Kaşe/ İmza

 

17. TEKNİK ŞARTNAMELER

Malzeme Adı

Teknik Özellikleri

Celltiter glo(10x10ml)

·      Hücre proliferasyonu, canlılığı ve sitotoksisite için luminometrik olarak uygun olmalıdır.

·      Örnek madde, 96 oyuklu mikroplakalarda kültürlenen yapışkan ya da süspansiyon hücreleri belirlenebilmelidir.

·      Düşük hücre sayılarını algılayabilmelidir.

·      Kullanımı kolay, ilave reaktifler ve/veya hücre yıkama işlemleri için gerek duymamalıdır.

·      Uygun, bir luminometre dışında gerekli hiç bir enstrümantasyona gerek duymamalıdır.

·      10x10ml den 2 adet olmalıdır.

·      Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 (bir) yıl olmalıdır.

6 well Plate - Cell Culture 50adet/pkt

·      Steril olmalıdır.

·      Hücre ve doku kültürü çalışmasında kullanıma uygun 6 kuyucuklu nitelikte olmalıdır.

·      Ürün orijinal ambalajında saklama koşullarına uygun teslim edilmelidir.

·      Her pakette 50 adet olmak üzere 3 paket getirilmelidir. Toplam 150 adet.

·      Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 ( bir ) yıl olmalıdır.

96 well Plate - Cell Culture 50adet/pkt

·      Steril olmalıdır.

·      Hücre ve doku kültürü çalışmasında kullanıma uygun 96 kuyucuklu nitelikte olmalıdır.

·      Ürün orijinal ambalajında saklama koşullarına uygun teslim edilmelidir.

·      Her pakette 50 adet olmak üzere 3 paket teslim edilmelidir. Toplam 150 adet.

·      Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 ( bir ) yıl olmalıdır.

Hypericin Etken madde (1 mg)

·      1 mg olmalı

·      %98 ≥ saf olmalı

·      Moleküler ağırlığı: 504.44 olmalıdır.

·      Moleküler formülü: C30H16O8

·      DMSO (25 mg/mL), etanol (10 mM), metanol, aseton, etilmetilketon, piridin veya diğer organik çözücüler, bazlar ve 1 M NaOH (10 mg/mL) içinde çözünür olmalıdır. Suda çözünmemelidir.

·      Erime noktası 299-301°C olmalıdır.

·      Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 (bir) yıl olmalıdır.

TRI REAGENT® RT - RNA / DNA / PROTEIN ısolatıon reagent

·      Kit 3 faz ayrımını sağlamalıdır.

·      DNA, RNA ve protein izolasyonu yapılabilmelidir.

·      500 ml olmalıdır.2 adet teslim edilmelidir.

·      Dokulardan, pelet hücrelerden ve tek tabakada büyütülen hücrelerden RNA izolasyonu yapılabilmelidir.

·      Oda sıcaklığında saklanabilmelidir.

·      PCR analizinde 35 döngü ile test edilmiş olmalıdır.

·      Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 ( bir ) yıl olmalıdır.

cDNA Sentez Kiti , 200 reaksiyon

·      200 reaksiyon için yeterli olmalıdır.2 adet teslim edilmelidir.

·      20 µL reaksiyonda 2 µg'a kadar toplam RNA'nın tek iplikli cDNA'ya kantitatif dönüşümü için gerekli tüm bileşenleri içermelidir.

·       Optimum reaksiyon sıcaklığı 37°C olmalıdır.

·      10X RT Tamponu; 10X RT Rastgele primer; 25X dNTP Karışımı (100mM); MultiScribe Ters Transkriptaz (50U/μL) içermelidir.

·      Kuru buz ile teslim edilmelidir.

·      Gerçek Zamanlı Kantitatif PCR (qPCR), Ters Transkriptaz PCR (RT-PCR) analizleri için uygun olmalıdır.

·      Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 ( bir ) yıl olmalıdır.

Human Apoptosis Realtime PCR primer paneli HPA-1

·      HPA 1 olmalıdır.

·      Apoptoz genlerine yönelik 88 primer seti ve 8 referans gen primer seti içermelidir.

·      96 kuyulu bir mikroplaka (20 ul - 10 uM) içinde genler teslim edilmelidir.

·       Reaksiyon başına 20 ul test hacmine dayalı olarak,100'e kadar PCR analizi  gerçekleştirilebilmelidir.

·      Sadece cDNA örneği ve SYBR green karışımı eklenerek PCR analizine hazır olmalıdır.

·      Realtimeprimers.com da dizayn edilmiş olmalıdır.

·      Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 ( bir ) yıl olmalıdır.

Yuvarlak lamel (12 mm), 100ad/pk

·      Çapı 12 mm olmalıdır.

·      Bir pakette 100 adet olmalıdır.10 paket teslim edilmelidir.

·      100'lük şeffaf plastik kutuda teslim edilmelidir.

·      Saf, şeffaf ve kimyasal direnci yüksek, borosilikat cam hidrolik sınıf I, kalınlık 0.13 - 0.16 mm olmalıdır.

·      Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 ( bir ) yıl olmalıdır.

Fibronectin (5 mg)

·      5 mg olmalıdır.

·      CAS Number: 86088-83-7 olmalıdır.

·      0.2 um membran filtrelenerek steril edilmeli ve bakteri, mantar ve mikoplazma varlığı negatif bulunmalıdır.

·      SDS-PAGE ile saflık ≥90% olmalıdır.

·      4°C'de saklanmalıdır.

·      Fibronectin, insan plasmasından saflaştırılmış olmalıdır.

·      Moleküler ağırlığı 440 kDa ve dimeric glycoprotein yapıda olmalıdır.

·      Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 ( bir ) yıl olmalıdır.

L-glutamine (100 ml) (200mM)

·      200 mM (milimolar) olmalıdır.

·      100 ml olmalıdır. Üç adet teslim edilmelidir. Toplam 300 ml.

·      100 X konsantrasyonunda olmalıdır.

·      Kuru buz ile teslim edilmelidir.

·      Sıvı formda olmalıdır.

·      Süspansiyon hücre Kültürü ve yapışkan hücre Kültürü için kullanılmalıdır.

·      Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 ( bir ) yıl olmalıdır.

Serological pipet,5ml,steril,1 pc./paper 500adet/pkt

·       Plastik enjektör 5 ml olmalıdır

·       Plastik, steril ve tek kullanımlık olmalıdır.

·       Bir pakette 500 adet olmalıdır. İki paket teslim edilmelidir.

·       Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 (bir) yıl olmalıdır.

Steril 15 ml Santrifüj Tüpü, 50 adet

·   Tüplerin hacimleri 15 ml olmalıdır.

·    %100 polipropilenden üretilmiş olmalı, DNA, RNA ve pirojen free olmalıdır.

·   Kullanım kolaylığı sağlaması açısından tüpler 50şerli karton racklar ile ambalajlanmış olarak teslim edilmelidir. Toplam 5 paket teslim edilmelidir.

·   Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 ( bir ) yıl olmalıdır.

Steril Filtreli Pipet Ucu (0.1–10 µl)

·   DNase-RNase free olmalıdır.

·   Steril olmalıdır.

·    Filtre içermelidir.

·   Pipet uçları 0.1-10 µl sıvı çekebilmelidir.

·   Uzun uç (XL) olmalıdır.

·   %99,9 sıvı bırakma kapasitesine sahip olmalı ve RPT (low retention tips) özellikte olmalıdır

·   Bir adet rack 96 adet uç içermelidir. Toplamda 40 rack teslim edilmelidir.

·   Numune bırakılması gereklidir.

·   Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 ( bir ) yıl olmalıdır.

0.1 ml 4 strip PCR tüp 125x4=1000 test

·   DNase, RNase, Pyrogen ve PCR inhibitörleri free olmalıdır.

·    % 100 polipropilenden yapılmış olup ince duvarlı olmalıdır.

·    200 mikrolitre hacimli olmalıdır ve otoklavlanabilmelidir.

·    Düz kapaklı olup, güvenli bir şekilde kapanmalıdır. Steril olmalıdır.

·    4 paket teslim edilmelidir.

·   PCR çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.

·   121 OC de otoklavlanabilmelidir.

·   10.000 devirde santrifüjlenebilmelidir.

·   Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 ( bir ) yıl olmalıdır.

Actinomycin D, Intercalating transcription inhibitör (1 mg)

·      5 mg olmalıdır.

·      Moleküler formül : C 62 H 86 N 12 O 16 olmalıdır.

·      Moleküler ağırlığı 1255.5 olmalıdır.

·      Streptomyces parvulus'tan izole edilmiş olmalıdır.

·      Cas numara 50-76-0 olmalıdır.

·      Saflık ≥98% (TLC) olmalıdır.

·      Görünümü kırmızı-turuncu kristal katı yapıda olmalıdır.

·      DMSO (>20mg/ml), %100 etanol (1mg/ml) veya metanol içinde çözünür olmalıdır.

·      Hücre kültüründe kullanılır olmalıdır.

·      Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 ( bir ) yıl olmalıdır.

12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate (TPA) (1mg)

·      1 mg toz yapıda olmalıdır.

·      DMSO ve etanol içerisinde çözünür olmalıdır.

·      Moleküler ağırlığı 616.83 g/mol olmalıdır.

·      Saflık >%99,5 olmalıdır.

·      Moleküler formülü C 36 H 56 O 8  olmalıdır.

·      CAS numarası 16561-29-8 olmalıdır.

·      Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 ( bir ) yıl olmalıdır.

HEPES solüsyon (20ml) (1 M)

·      1 Molar olmalıdır.

·      20 ml olmalıdır. İki adet teslim edilmelidir (40ml).

·      Hücre kültüründe kullanılır olmalıdır.

·      Sıvı formda olmalıdır.

·      Ph aralığı 7,2 ila 7,5 olmalıdır.

·      Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 ( bir ) yıl olmalıdır.

2xSYBRgreen Master mix (25ml) 400 reaksiyon

·      Gerçek zamanlı PCR kullanımı için uygun olmalıdır.

·      25 ml olmalıdır.

·      2X olmalıdır.

·      QIAGEN Rotorgene Q cihazı için uyumlu olmalıdır.

·      Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 ( bir ) yıl olmalıdır.

Realtime PCR için DNA RNA free water , ultra saf su

·      Moleküler biyoloji çalışmalarına uygun olmalıdır.

·      Yüksek saflıkta olmalıdır.

·      Steril olmalı, RNA, DNA ve pirojen içermemelidir.

·      5.0 ml*5’lik ambalaj halinde teslim edilmelidir. 500 ml olmalıdır. 2 adet teslim edilmelidir.

·      Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 (bir) yıl olmalıdır.

Dulbecco'nun fosfat tamponlu salini, DPBS (500ml)

·      DPBS, kalsiyum ve magnezyum içermemelidir.

·      500 ml olmalıdır. İki adet teslim edilmelidir (1000ml).

·      Hücre kültürü için kullanılır olmalıdır.

·      Sıvı formda ve 1X olmalıdır.

·      Ozmolalitesi 270 - 300 mOsm/kg olmalıdır.

·      Sodyum Piruvat ve fenol kırmızısı olmamalıdır.

·      Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 ( bir ) yıl olmalıdır.

Bromoanisole (BAN) (100ml)

·      4-bromoanisole

·      100 ml olmalıdır.

·      Moleküler formülü BrC6H4OCH3 olmalıdır.

·      Moleküler ağırlığı 187.03 olmalıdır.

·      TRI Reageant prosedürlerinde faz ayrımı için kullanılabilir olmalıdır.

·      Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 ( bir ) yıl olmalıdır.

Eldiven S-Vinil

·      Eldiven uluslararası standartlara uygun ölçü ve biçimde olmalıdır.

·      Eldivenin ambalajı sağlam olmalı. Üzerinde lot no, parti no, üretim tarihi ve son kullanma tarihi yazılı olmalı, kolay açılabilir ambalaj kapağı olmalı.

·      Eldiven anti alerjik pudrasız olmalı, cildi tahriş etmemelidir.

·      Eldiven dayanıklı olmalı, yırtılmamalıdır.

·      Eldiven TSE onaylı CE işareti bulunmalıdır.

·      Eldivenin alımına numune denendikten sonra karar verilecektir.

·      Eldiven SMALL ebatlarında olmalıdır.10 adet teslim edilmelidir.

Gentamicin(10mg/ml) 100ml

·      Hücre kültürü çalışmaları için uygun olmalıdır

·      Sıvı, steril ve filtrelenmiş olmalıdır.

·      10 mg/ml olmalıdır.

·      Ambalaj boyutu 100 ml olmalıdır.3 adet teslim edilmelidir.

·      Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 (bir) yıl olmalıdır.

Apoptosis Antibody Sampler Kit #9915

·      Kaspaz 3, kaspaz 7, Kaspaz 9, PARP, cleaved parp ve antikorlarını içermelidir. 2 adet kit teslim edilmelidir.

·      HRP işaretli IgG  Anti Rabit ve IgG Anti goat içermelidir.

·      Westernblot testi için uygulanabilir olmalıdır.

·      Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 ( bir ) yıl olmalıdır.

Cell scraper, steril (Hücre kazıyıcı)

·      Steril olmalıdır.

·      Hücre kazıyıcı, 2 konumlu bıçak şeklinde ve boyut: S olmalıdır.

·      Sap uzunluğu: 24 cm, bıçak uzunluğu: 1,35 cm olmalıdır.

·      Steril, pirojenik olmamalıdır.

·      Endotoksin içermemeli ve sitotoksik olmamalıdır.

·      Tekli olmak üzere steril paketlenmiş olmalıdır.

·      Bir pakette 100 tane olmalıdır.

·      Ürün mazlemesi , Polistiren (PS) olmalı ve bıçak malzemesi termoplastik elastomerler (TPE) olmalıdır.

Steril Filtreli Pipet Ucu (100 µl), 96, steril, 10 rack

·   DNase-RNase free olmalıdır.

·   Steril olmalıdır.

·    Filtre içermelidir.

·   Pipet uçları 100 µl sıvı çekebilmelidir.

·   Uzun uç (XL) olmalıdır.

·   %99,9 sıvı bırakma kapasitesine sahip olmalı ve RPT (low retention tips) özellikte olmalıdır

·   Bir adet rack 96 adet uç içermelidir. Toplamda 10 rack teslim edilmelidir.

·   Numune bırakılması gereklidir.

·   Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 (bir ) yıl olmalıdır.

Steril Filtreli Pipet Ucu (1000 µl), 96, steril, 10 rack

·   DNase-RNase free olmalıdır.

·   Steril olmalıdır.

·    Filtre içermelidir.

·   Pipet uçları 1000 µl sıvı çekebilmelidir.

·   Uzun uç (XL) olmalıdır.

·   %99,9 sıvı bırakma kapasitesine sahip olmalı ve RPT (low retention tips) özellikte olmalıdır

·   Bir adet rack 96 adet uç içermelidir. Toplamda 10 rack teslim edilmelidir.

·   Numune bırakılması gereklidir.

·      Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 (bir ) yıl olmalıdır.