Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : BAP için 2 kalem cihaz alımı (Prof. Dr. Kemal ÖZBİLGİN - 2021-081)

  İhale Notu   : İrtibat: Samet KARABACAK Dahili: 1058
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  18.10.2021
SAATİ :  23:59
YERİ :  
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  İPTAL
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi - 1
TELEFON : 201 10 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58
DAHİLİ : -
FAKS : (0236) 201 14 47
E-POSTA : bap@cbu.edu.tr
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ
 
T.C.
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi
Teklif Mektubu
Sayı    :  75602888.604.01.05-  11.10.2021
Konu  :   Doğrudan Temin Yoluyla Malzeme Alımı                                                                                                                                                  
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen Prof. Dr. Kemal ÖZBİLGİN'in yürütücüsü olduğu 2021-081 nolu projesinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemeler, 4734 sayılı KİK.nun 3.Maddesinin (f) bendi uyarınca yapılacak alımlar için  2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu ekindeki esas ve usullerin (21/d)  maddesine göre doğrudan temin yoluyla satın alınacaktır. Son teklif verme süresi 18/10/2021 saat 17.00'a kadardır.
TEL: (236) 237 28 86 - 201 00 00   1058  Dahili    FAX : (236) 201 14 47   e mail :  bap@cbu.edu.tr           
Ömer VAROL
Şube Müdürü
1- Teklif mektubuna firma adı, soyadı veya ticaret ünvanı yazılmalı ve yetkili kişilerce imzalanmalı ve kaşeli olmalıdır. Teklif mektubu ''Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi Şehit Prof. Dr. İlhan VARANK Yerleşkesi -  Yunusemre / MANİSA'' adresine gönderilmelidir. Teklifler faksla gönderilebilir  ancak aslı 3(üç) gün içinde mutlaka gönderilmelidir.
2- Teklif mektuplarında teklif edilen  bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmalı, mektubun üzerinde  kazıntı silinti bulunmamalıdır. Teklifler TL  olarak verilmelidir. Toplam teklif tutarı KDV hariç olarak yazılmalı, oranı belirtilmelidir.
3-  Teklif edilen cihaz ise ; marka ve modelinin ayrıntılı olarak belirtilmesi ve teknik şartnameye uygunluk cevapları ile katalog ve resimler  gönderilmeli ve 2 yıl garanti, 10 yıl yedek parça temini, servisle ilgili taahhütname verilmelidir.
4- Kimyasal sarf malzemelerinde, teklifte belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (datasheet) teklif mektubuna eklenmeli veya bap@cbu.edu.tr adresine  mail edilmelidir. Belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (teknik şartnameye cevaplar, katalog ve resimler ) eklenmelidir.
5- Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri, montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri, eğitim gerektiren durumlarda proje ekibine eğitim verilmesi yükleniciye aittir.
6- Alternatif teklif verilmeyecektir.İdare doğrudan temin alımını yapıp yapmamakta serbesttir. Yukarıdaki şartlara  ve teknik şartnameye uygun verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.Teklifin süresi en az 30 gün olmalıdır.
7- Birimimiz malzemenin teslimine müteakip çok kısa sürede ilgili firmaya ödeme yapmaktadır.Teklif edilen fiyatlar bu hususu dikkate alarak düzenlemelidir.
8- Teklif mektuplarında "Teknik şartnamede belirtilen maddeleri yerine getirmeyi taahhüt ediyorum." ibaresi yer almalıdır.
9- 2 kalem malzemenin tümüne teklif verilecektir. Alımlar kalem bazında değil toplam tutar üzerinden en düşük teklif verene göre değerlendirilecektir.
Sıra  Malzemenin Cinsi Miktarı Ölçü Birim Fiyatı Tutarı TL Özellikleri (Markası,Kodu)
1 Orbital Shaker 1 Adet      
2 Agaroz jel tank sistem 1 adet      
             
             
             
             
Yazıyla toplam tutar KDV Hariç……………………………………………..… Toplam Tutar  
……………………………….Türk Lirasıdır. KDV %  
Genel Toplam  
Yukarıda adedi ve miktarı yazılı malzemeleri teknik şartnameye uygun olarak  yukarıda belirtilen bedelle vermeyi  taahhüt ederim. Teslim süresi siparişe müteakip …....... takvim günüdür.
Kaşe/ İmza
Orbital Çalkalayıcı Teknik Şartnamesi
1. Cihaz ithal malı olmalıdır.
2. Cihazın maksimum yükleme kapasitesi 7,5 kg olmalıdır.
3. Cihazın dijital led ekranı bulunmalı ve bu ekrandan eşzamanlı olarak çalıma hızı ve süresi izlenebilmelidir.
4. Cihazın hız kontrolü bulunmalı ve mikro işlemci kontrolü ile stabil çalışmalıdır.
5. Cihazın çalışma süresi 0 ile 99 saat 59 dakika arasında ayarlanabilmelidir.
6. Cihazın aşırı hız ve aşırı yükleme emniyeti olmalıdır
7. Cihazın hız ayarı 20 ile 500 rpm arasında ayarlanabilir olmalıdır.
8. Cihaz EN60529- IP21 koruma sınıfında olmalıdır.
9. Cihazın ölçüleri 450x400x105 mm olmalıdır.
10. Cihazla birlikte standart üniversal ataçman verilmelidir. Opsiyonel olarak erlen tutucu aparat verilebilmeldir.
11. Cihaz 220 volt 50-60 hz şehir elektriği ile çalışmalıdır.
12. Çalışmada kullanılacak özellik OR-Pro olmalıdır.
13. Cihaz her türlü üretim hatalarına karşı 2 yıl süre ile üretici firma tarafından garanti kapsamında olmalıdır.
14. Cihaz ücreti karşılığı 10 yıl süre ile yedek parça ve servis garantisinde olmalıdır.
15. Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

 

Agaroz Jel Tank Sistem
(Yatay Elektroforez Sistemi Ve Güç Kaynağı)Teknik Özellikler)

1. Sistem, moleküler biyoloji genetik ve konvansiyonel laboratuvarlarda; Northern, Southern blotting, RFLP, mikrosatelit, STS screening, DNA fingerprinting ve standart agarose çalışmalarına uygun olmalıdır.
2. Sistem UV geçirgen, üstünde floresant cetveli bulunan 7x10 cm'lik tepsi (tray) içermelidir.
3. Elektroforez tankı yekpare olmalı, yapıştırma olmamalı ve gerektiğinde platin elektrodlar değiştrilebilir olmalıdır.
4. Hem tank içerisinde hemde dışarıda jel dokmek için gerekli aparatları bulunmalıdır (gel-casting gates, gel caster gibi)
5. Sistemle birlikte 1,5 mm kalınlıkta bir adet 8 ve bir adet 15 kuyulu olmak üzere iki tarak ,1 adet 3 mm thick, preparative comb, 1 adet 1.5 mm thick, preparative comb,1 adet 3% TAE Mini ReadyAgarose™ Precast Gel, 7.1 x 10 cm, 8-well( ethidium bromide) verilmelidir.
6. Sistemin buffer hacmi maksimum 0,27 litre olmalıdır.
7. Değişik amaçlara uygun,(çoklu, multipipetlere uygun, preparative combs) taraklar opsiyonel olarak bulunmalıdır.
8. ISO, EC, (IEC1010, (EN 61010)) standartlarına uygun olmalıdır.
9. Teklif veren firma TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi ve ISO 9001 kalite belgelerini teklif ile beraber ihale komisyonuna sunmalıdır. Önerdiği marka TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde belirtilmiş olmalıdır.
10. Sistem ile birlikte bir güç kaynağı verilmeli verilecek güç kaynağının teknik özellikleri aşagıdaki gibi olmalıdır.
a. Cihaz, yatay ve dikey elektroforez çalışmalarına uygun olmalıdır.
b. Cihaz, 10 ile 300 V arasında 1 V luk basamaklarla veya 4 ile 400 mA arasında 1 mA lik basamaklarla ayarlama yapabilmelidir. 75 W maksimum güce sahip olmalıdır.
c. Cihaz 4 paralel çıkışa sahip olmalıdır.
d. 0-999 dakikalık zaman ayarlayıcısına sahip olmalıdır.
e. Cihazın ekranı LED’lerden oluşmalıdır.
f. Cihaz 0-40 derece sıcaklık ve 0-95% nemlilik arasında çalışabilmelidir.
g. Ani yükleme, ark, kaçak, aşırı yükleme ve kısa devre, aşırı voltaj yüklemesini belirtmeli ve elektrik kesintilerinden sonra tekrar devam edebilmelidir.
h. Cihaz hem 100-120 V hem de 220-240V ile çalışabilmelidir.