Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : BAP için 1 kalem malzeme alımı yapılacaktır.(Dr.Öğr.Üyesi Can ÇİVİ'nin 2021-070 nolu projesi kapsaminda)

  İhale Notu   : BAP için 1 kalem malzeme alımı yapılacaktır.(Dr.Öğr.Üyesi Can ÇİVİ'nin 2021-070 nolu projesi kapsaminda) irtibat: Ayşe KARAARSLAN 1054
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  21.10.2021
SAATİ :  23:59
YERİ :  
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  SONUÇLANMIŞ
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi - 1
TELEFON : 201 10 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58
DAHİLİ : -
FAKS : (0236) 201 14 47
E-POSTA : bap@cbu.edu.tr
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ
 T.C.
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi
Teklif Mektubu
                                                                                                                                                                                             
14.10.2021
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğümüzce desteklenen.Dr.Öğr.Üyesi  Can ÇİVİ'nın 2021/070 nolu projesinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve miktarı yazılı  malzemeler, 4734 sayılı KİK:nun 3.Maddesinin (f) bendi uyarınca yapılacak alımlar için  2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu ekindeki esas ve usullerin  (21/d) maddesine göre doğrudan temin yoluyla satın alınacaktır. Son teklif verme süresi 21/10/2021  saat 17.00'a kadardır.
TEL: (236) 201 00 00 Dahili : 1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058   FAX : (236) 201 14 47   e mail :  bap@cbu.edu.tr           
Ömer VAROL
Şube Müdürü
1- Teklif mektubuna firma adı, soyadı veya ticaret ünvanı yazılmalı ve yetkili kişilerce imzalanmalı ve kaşeli olmalıdır. Teklif mektubu ''Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi Muradiye Kampüsü, 45040 MANİSA''
adresine gönderilmelidir.Teklifler faksla gönderilebilir  ancak aslı mutlaka gönderilmelidir.
2- Teklif mektuplarında teklif edilen bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmalı, mektubun üzerinde kazıntı silinti bulunmamalıdır.Teklifler TL olarak verilmelidir.Toplam teklif tutarı KDV hariç olarak yazılmalı,ayrıca KDV oranı belirtilmelidir.
3-  Teklif edilen cihaz ise ; marka ve modelinin ayrıntılı olarak belirtilmesi ve teknik şartnameye uygunluk cevapları ile katalog ve resimler  gönderilmeli ve 2 yıl garanti, 10 yıl yedek parça temini, servisle ilgili taahhütname verilmelidir.
4-Kimyasal sarf malzemelerinde,teklifte belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (datasheet) teklif mektubuna eklenmeli veya bap@cbu.edu.tr adresine  mail edilmelidir. Belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri  ( teknik
şartnameye cevaplar, katalog ve resimler ) eklenmelidir. 
5-Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri, montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri, eğitim gerektiren durumlarda proje ekibine eğitim verilmesi yükleniciye aittir.
6- Alternatif teklif verilmeyecektir.İdare doğrudan temin alımını yapıp yapmamakta serbesttir. Yukarıdaki şartlara  ve teknik şartnameye uygun verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.Teklifin süresi en az 30 gün olmalıdır.
7-Birimimiz malzemenin teslimine müteakip çok kısa sürede ilgili firmaya ödeme yapmaktadır.Teklif edilen fiyatlar bu hususu dikkate alarak düzenlemelidir.
8-Teklif mektubunda " Teknikşartnamede belirtilen maddeleri yerine getirmeyi taahhüt ediyorum " ibaresi yer almalıdır.
9-Firma teknikşartnamede belirtilen belgeleri teklif aşamasında faksla göndermelidir.
Malzemenin Cinsi Miktarı Ölçü Birim Fiyatı Tutarı TL Özellikleri (Markası,Kodu)
1 İndüksiyon Makine Sistemi 1 Adet
2
3
4
5
6
7
8
Yazıyla toplam tutar KDV Hariç……………………………………………..… Toplam Tutar
……………………………….Türk Lirasıdır. KDV %
Genel Toplam
Yukarıda adedi ve miktarı yazılı malzemeleri teknik şartnameye uygun olarak  yukarıda belirtilen bedelle vermeyi  tahahhüt ederim.Teslim süresi siparişe müteakip …....... takvim günüdür.
Kaşe/ İmza

İndüksiyon Makine Sistemi Teknik Şartnamesi

 

Tür: Alüminyum Isıtma İçin İndüksiyon Makine Sistemi

 

Ana Gövde:

1. Çelik şasiden oluşmalıdır.

2. Bobinler bakır borudan sürtünme karıştırma kaynak alanına bağlı odaksal ısıtma için sarılacaktır

Kontrol Ünitesi:

1.      Panasonic PLC Elektronik Kontrol Ünitesine sahip olmalıdır.

2.      Programlanabilir olmalıdır.

3.      Dokunmatik panel Easywiew olmalıdır.

Güç Ünitesi

1.      Alüminyum ısıtmaya uygun şekilde Minimum 12 kW güce sahip olmalıdır.

2.      Çalışma Frekansı 10-30 Khz olmalıdır.

3.      Giriş Voltajı 3 Faz 380V AC olmalıdır.

4.      Giriş Frekansı 50-60Hz olmalıdır.

5.      Yeni nesil IGBT ile üretilmiş olmalıdır.

6.      Elektronik kartlar ile oluşturulan frekansın en verimli şekilde ısıtılacak kaynak noktasına aktarılmasını sağlamalıdır.

7.      Sitem PLC ile kontrollü olmalıdır.

8.      Ekranda sistemin durumunu sürekli gösterir ve hataları görsel olarak haber verir olmalıdır.

9.      Makine otomatik ve manuel olmak üzere iki ayrı modda çalışmalıdır..

 

Soğutma ünitesi

1.      Alüminyum ısıtmaya uygun kapalı sistem Chiller soğutma 2500 kCal kapasitede olmalıdır.

 

Sensör  Mekanizmaları:

1.      Alüminyum için Lazer ısı okuyucu sistemine sahip olmalıdır.