Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : Yaklaşık Maliyet Fiyat Tespiti ( Yrd. Doç. Dr. Fadıl KUYUCUOĞLU - 2016-083)

  İhale Notu   : İrtibat: Sinan HOŞGELDİ Dahili: 10 54
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  17.02.2017
SAATİ :  00:00
YERİ :  
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  SONUÇLANMIŞ
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi - 1
TELEFON : 201 10 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58
DAHİLİ : -
FAKS : (0236) 201 14 47
E-POSTA : bap@cbu.edu.tr
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ
 T.C.

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

 

Sayı    : 75602888.604.01.05-

Konu  : Yaklaşık Maliyetle İlgili  Fiyat Talebi.                                                                    10 / 02 / 2017

                                                                                                                                         

                                                                      

 

 

 

Üniversitemiz Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fadıl KUYUCUOĞLU’nun 2016-083 nolu alt yapı projesi için aşağıda cinsi ve miktarları belirtilen malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi f bendi uyarınca yapılacak alımlar için 2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu ekindeki esas ve usullerin 20. maddesine göre ihalesi yapılarak satın alınacaktır.

Aşağıda belirtilen malzemenin KDV Hariç TL cinsinden fiyatlarını yazarak veya fiyatları belirten proforma faturaların en geç 17.02.2017 tarihi mesai saati sonuna kadar Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine ya da 0 236 201 14 47 numaraya faks gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim.

 

 

Satın Alınacak Malzemeler

Teslim Süresi: İhale onayına takiben yapılacak sözleşme tarihinden itibaren ... gün içinde

Nakliye: Satıcı Firmaya aittir.

Sigorta: Satıcı Firma tarafından yapılacaktır.

Teslim Yeri: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Müh. Bölümü

Teklifin Geçerlilik Süresi: ... gün olacaktır.

  

 

                                                                                                                               Ömer VAROL

                                                                                                                          BAP Şube Müdür V.

                                                                                                                                                                      

 

Mal / Hizmetin

Adı

Mal / Hizmetin

Miktarı

Ölçü

Birimi

Fiyatı

Tutarı

Özellikleri (Marka, Kod)

Doğru Akım Makineleri ve Üniversal Motor Enerji Verimliliği Test Sistemi

1

Adet

 

 

 

Asenkron Makineler için Enerji Verimliliği Test Sistemi

1

Adet

 

 

 

Elektrik Enerjisi Dönüşüm Makineleri Verimlilik Test Sistemi

1

Adet

 

 

 

 

Not: Vereceğiniz Teklif veya Proformaların aslının tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.     

 


 

ADRES   : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü  - Rektörlük Binası B Blok 2. Kat Oda:205     Muradiye /  MANİSA

TEL         : (236) 201 10 51  FAX : (236) 201 14 47         Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

Doğru Akım Makineleri ve Üniversal Motor Enerji Verimliliği Test Sistemi

Teknik Şartnamesi

 

 

Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulacak olan Doğru Akım Makineleri ve Üniversal Motor Enerji Verimliliği Test Sistemi, aşağıda teknik özellikleri belirtilen bileşenlerden oluşmalıdır.

Teklif verecek olan firmalar, ihale sonrası idaremizin talep etmesi halinde belirtilen takvim içerisinde okulumuz laboratuvarlarına demo ürün kuracaklardır. Demo ürün, laboratuvarlarda en az 1 hafta süre ile kullanılacak ve teknik değerlendirmeler, bu demo üzerinden yapılacaktır.

 

 

         BİLGİSAYAR ARABİRİM ÜNİTESİ                             

 

•        Bilgisayar arabirim modülü, eğitim setinde yer alan modüller ve motorlar kullanılarak yapılan deneylerin bilgisayar ortamında izlenebilmesi, ölçümlerin eşzamanlı gözlemlenebilmesi ve kayıt altına alınabilmesini sağlamalıdır.

•        Kanal başına örnekleme en az 5000 örnek / sn olmalıdır.

•        Modül üzerinde tüm giriş - çıkışlar çift yalıtkanlı, born vidalarla yapılmalıdır.

•        Şebekeden gelen yüksek güçlü sinyalleri izole edip, ölçüm cihazları için güvenilir seviyeye çeviren izolasyon kartını içermelidir.

•        İzolasyon kartı en az 4 kanal, her kanal Voltaj ve Akım giriş seçimli olmalıdır. Herhangi bir ölçüm noktasından gerilim ve akım dalga şekillerini osiloskop ekranında görüntüleyebilmelidir.

•        En az 3 kademe gerilim skalası bulunmalıdır.

•        Arabirim beraberinde Türkçe ve İngilizce dilinde hazırlanmış sistem yazılımı verilmelidir.

•        Yazılım ile akım, gerilim, tork, hız, elektriksel güç, mekanik güç, verimlilik ve güç faktörün hesaplanmalı ve gerçek zamanlı grafiklerle bilgisayar ortamında gösterilebilmelidir.

•        Akım – Gerilim, Tork – Hız karakteristikleri izlenebilmelidir.

•        Bilgilerin raporlanması, csv formatında kaydedilebilmesi, grafiklerin çizdirilmesi ve bu raporların çıktı alınmasına imkan sağlamalıdır.

•        Matlab/Simulink ile gerçek zamanlı kontrol uygulamaları için programlanabilir olmalıdır.

 

 

UYGULAMA MASASI                                                                    

 

·           Uygulama masası eloksallı sigma alüminyum profillerden yapılmış olmalıdır.

·           Uygulama masasının boyutları en az 175 x 130 x 70cm olmalıdır.

·           Uygulama masası üzerine monte edilmiş modül taşıyıcı raylar olmalıdır. Modül taşıma rayı en az 10 modül taşıma özelliğine sahip olmalıdır.

·           Uygulama masası çalışma alanı en az 30mm kalınlığında laminat malzemeden yapılmış olmalıdır.

·           Uygulama masası üzerinde, gerekli güç ve sinyal kaynakları ile ölçüm birimlerinin yer aldığı enerji ünitesi olmalıdır.

·           Enerji ünitesinde bulunan bütün enerji giriş - çıkışlar sigorta korumalı olmalıdır.

·           Enerji ünitesi üzerinde bulunan tüm giriş – çıkış üniteleri çift yalıtkanlı born vidalarla yapılmış olmalıdır.

·           Enerji ünitesi en az aşağıda belirtilen özellikleri sağlamalıdır.

 

Ø  Enerji giriş bölümünde; sigorta koruması, start-stop butonu, acil durdurma butonu, en az 30mA kaçak akım koruma rölesi bulunmalıdır. Ayrıca sinyal lambası olmalıdır.

 

Ø  AC enerji kaynağı bölümünde; En az birer adet prizli ve çift yalıtkanlı born vidalı olmak üzere trifaze enerji çıkışları olmalıdır. En az bir adet monofaze priz bulunmalıdır. A-V-W-VA-VAR-COSφ-Hz-kWh-kVARh değerlerinin dijital olarak gözlemlenebileceği enerji analizörü bulunmalıdır. Giriş – çıkışlar çift yalıtkanlı 4mm born vidalarla yapılmalıdır ve sigorta korumalı olmalıdır.

 

Ø  Kumanda devre enerji ünitesi bölümünde; 0 - 250V aralığında ayarlanabilir AC enerji çıkışı olmalıdır. Ayrıca 24V-48V AC ve 24V-48V DC enerji çıkışları bulunmalıdır. Tüm giriş – çıkışlar çift yalıtkanlı 4mm born vidalarla yapılmalıdır ve sigorta korumalı olmalıdır.

 

Ø  DC enerji kaynağı bölümünde; 0 – 250V aralığında ayarlanabilir DC enerji çıkışı ve sabit 200V DC enerji çıkışı olmalıdır. DC çıkış değerlerinin gözlemlenebileceği dijital ampermetre ve voltmetre bulunmalıdır. Tüm giriş – çıkışlar çift yalıtkanlı 4mm born vidalarla yapılmalıdır ve sigorta korumalı olmalıdır.

 

Ø  Devir ve tork ölçüm bölümünde; motorların devir ve tork bilgilerinin dijital olarak ölçülebileceği üniteler bulunmalıdır. Tüm giriş – çıkışlar çift yalıtkanlı 4mm born vidalarla yapılmalıdır.

 

MOTOR KIZAĞI                                                                              

 

·                Elektrik motorunun yapılabilecek bütün deneylere uygun şekilde hazır olmasını sağlayan mekanik test yatağı ve akuple koruma aparatlarından oluşmalıdır.

·                Titreşimsiz, elle sıkılan kelebek vidalarla sabitlemeye ve masa üstü kullanıma uygun olmalıdır.

·                Galvaniz “U” raylı, lastik ayaklı olmalıdır ve metal profilden imal edilmiş olmalıdır.

 

SEYYAR ENERJİ ÜNİTESİ                                                           

 

·                Metal kutulu, yalıtkan panelli ve kilitlenebilir tekerlekli olmalıdır.

·                Trifaze beslemeli olmalıdır. Uygulama masası üzerinde yer alan enerji ünitesinden beslenebilir olmalıdır.

·                En az 3x2,5kVA gücünde, 3x380V AC ayarlanabilir çıkış gerilimi sağlamalıdır.

·                En az 0-400V aralığında ayarlanabilir DC çıkış gerilimi sağlamalıdır.

·                Gerilim ayarı +/- buton yardımıyla yapılmalı ve dijital ekran üzerinde ayarlanan akım ve gerilim değerleri görülebilmelidir.

·                A-V-W-VA-VAR-COSφ-Hz-kWh-kVARh değerlerinin dijital olarak gözlemlenebileceği enerji analizörü bulunmalıdır.

·                Tüm giriş – çıkışlar çift yalıtkanlı born vidalarla yapılmalıdır ve sigorta korumalı olmalıdır.

 

GÜÇ ÖLÇÜM ÜNİTESİ                                                                   

           

·                Uygulama masasında yer alan modül taşıma rayında kullanılabilecek ölçülerde ve yapıda uygulama modülü şeklinde olmalıdır.

·                Modül yalıtkan panelli ve plastik kutulu olmalıdır.

·                Besleme gerilimi 220V - 240V AC, 50 / 60Hz, IEC Fişli olmalıdır.

·                Ekran en az 5 (beş) ayrı değeri gösterebilecek şekilde dijital göstergeli olmalıdır. 4 dijit olmalıdır ve en fazla %1 hata oranına sahip olmalıdır.

·                Akım ölçme aralığı en az 0.1A - 40A, 40 / 5 akım trafolu, gerilim ölçme aralığı en az 10V - 600V AC olmalıdır.

·                Modül üzerinde aşağıda belirtilen ölçüm parametreleri bulunmalıdır.

A - V - W - VAR - VA - COSφ - Hz - kWh - kVARh - ∑A - ∑W - ∑VAR - ∑VA - LN - LL

·                Modül üzerinde tüm giriş – çıkışlar çift yalıtkanlı born vidalarla yapılmalıdır.

 

 

 

AC AMPERMETRE-VOLTMETRE ÜNİTESİ                           

      

·                Uygulama masasında yer alan modül taşıma rayında kullanılabilecek ölçülerde ve yapıda uygulama modülü şeklinde olmalıdır.

·                Modül yalıtkan panelli ve plastik kutulu olmalıdır.

·                Besleme gerilimi 220V AC, 50 Hz, IEC Fişli olmalıdır.

·                Modül üzerinde en az 3½ dijit ve en fazla %1 hata payına sahip iki ayrı dijital gösterge bulunmalıdır.

·                Ampermetre akım ölçme aralığı en az 0 - 15A AC, Voltmetre gerilim ölçme aralığı en az 0 - 750V AC olmalıdır.

·                Modül üzerinde tüm giriş – çıkışlar çift yalıtkanlı born vidalarla yapılmalıdır.

 

 

 

DC AMPERMETRE-VOLTMETRE ÜNİTESİ                           

 

·                Uygulama masasında yer alan modül taşıma rayında kullanılabilecek ölçülerde ve yapıda uygulama modülü şeklinde olmalıdır.

·                Modül yalıtkan panelli ve plastik kutulu olmalıdır.

·                Besleme gerilimi 220V AC, 50Hz, IEC Fişli olmalıdır.

·                Modül üzerinde en az 3½ dijit ve en fazla %1 hata payına sahip iki ayrı dijital gösterge bulunmalıdır.

·                Ampermetre akım ölçme aralığı en az 0 - 15A DC, Voltmetre gerilim ölçme aralığı en az 0 - 750V DC olmalıdır.

·                Modül üzerinde tüm giriş – çıkışlar çift yalıtkanlı born vidalarla yapılmalıdır.

 

 

    ANALOG AC/DC VOLTMETRE ÜNİTESİ                                 

 

·                Uygulama masasında yer alan modül taşıma rayında kullanılabilecek ölçülerde ve yapıda uygulama modülü şeklinde olmalıdır.

·                Modül yalıtkan panelli ve plastik kutulu olmalıdır.

·                Modül üzerinde en fazla %1 hata payına sahip analog voltmetre bulunmalıdır.

·                Voltmetre gerilim ölçme aralığı en az 0 – 500V AC/ DC olmalıdır.

·                Modül üzerinde tüm giriş – çıkışlar çift yalıtkanlı born vidalarla yapılmalıdır.

 

 

     ANALOG AC/DC AMPERMETRE ÜNİTESİ                             

 

·                Uygulama masasında yer alan modül taşıma rayında kullanılabilecek ölçülerde ve yapıda uygulama modülü şeklinde olmalıdır.

·                Modül yalıtkan panelli ve plastik kutulu olmalıdır.

·                Modül üzerinde en fazla %1 hata payına sahip analog ampermetre bulunmalıdır.

·                Ampermetre akım ölçme aralığı en az 0 – 15A AC/ DC olmalıdır.

·                Modül üzerinde tüm giriş – çıkışlar çift yalıtkanlı born vidalarla yapılmalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

     ANALOG VOLTMETRE KOMUTATOR ÜNİTESİ                              

 

·                Uygulama masasında yer alan modül taşıma rayında kullanılabilecek ölçülerde ve yapıda uygulama modülü şeklinde olmalıdır.

·                Modül üzerinde %1 hata payına ölçüm yapabilen analog gösterge bulunmalıdır.

·                Voltmetre gerilim ölçme aralığı en az 0 – 500V AC olmalıdır.

·         Modül üzerinde 6 pozlu voltmetre komitatör şalteri bulunmalıdır

·                Modül üzerinde tüm giriş – çıkışlar çift yalıtkanlı born vidalarla yapılmalıdır.

 

 

 

     DİJİTAL VOLTMETRE KOMUTATOR ÜNİTESİ                               

 

·                Uygulama masasında yer alan modül taşıma rayında kullanılabilecek ölçülerde ve yapıda uygulama modülü şeklinde olmalıdır.

·                Besleme gerilimi 220V - 240V AC, 50 / 60Hz, IEC Fişli olmalıdır.

·                Modül üzerinde en az 3½ dijit ve en fazla %1 hata payına ölçüm yapabilen dijital gösterge bulunmalıdır.

·                Voltmetre gerilim ölçme aralığı en az 0 – 750V AC olmalıdır.

·         Modül üzerinde 7 pozlu voltmetre komitatör şalteri bulunmalıdır

·                Modül üzerinde tüm giriş – çıkışlar çift yalıtkanlı born vidalarla yapılmalıdır.

 

 

     COSφMETRE – FREKANSMETRE ÜNİTESİ                           

 

·                Uygulama masasında yer alan modül taşıma rayında kullanılabilecek ölçülerde ve yapıda uygulama modülü şeklinde olmalıdır.

·                Besleme gerilimi 220V - 240V AC, 50 / 60Hz, IEC Fişli olmalıdır.

·         Modül üzerinde en az 2 adet  3 dijit dijital gösterge yer almalıdır

·         Cosφmetre ölçme aralığı en az 0.00 - 0.99 (İndüktif - Kapasitif) olmalıdır

·         Frekansmetre ölçme aralığı en az 20 – 400 Hz olmalıdır.

·                Modül üzerinde tüm giriş – çıkışlar çift yalıtkanlı born vidalarla yapılmalıdır.

 

 

3 FAZ SİNCAP KAFESLİ ASENKRON MOTOR                                                                      

 

·                Motor kızağı ve uygulama masası üzerinde kullanıma uygun ölçülerde ve yapıda olmalıdır.

·                Motorun kızağa montajı elle yapılabilmelidir.

·                Motor bağlantıları metal kutulu, yalıtkan panelli ve yıldız kaplinli olmalıdır.

·                Motor üzerinde devir sensörü bulunmalıdır.

·                Panel üzerinde devre şeması bulunmalıdır.

·                Motor üzerinde tüm giriş – çıkışlar çift yalıtkanlı 4mm born vidalarla yapılmalıdır.

·                Motor besleme gerilimi ∆ 220V AC  /  λ 380V AC, 3~, 50Hz olmalıdır.

·                Motor akımı gücü en az 1kW olmalıdır.

·                Motorun devri en az 1350 rpm, Cosφ en az 0.75 olmalıdır.

·                Motor S1 IP55 standardında olmalıdır.

 

     3 FAZ BİLEZİKLİ ASENKRON MOTOR                                   

 

·                Motor kızağı ve uygulama masası üzerinde kullanıma uygun ölçülerde ve yapıda olmalıdır.

·                Motorun kızağa montajı elle yapılabilmelidir.

·                Motor bağlantıları metal kutulu, yalıtkan panelli ve yıldız kaplinli olmalıdır.

·                Motor üzerinde devir sensörü bulunmalıdır.

·                Panel üzerinde devre şeması bulunmalıdır.

·                Motor üzerinde tüm giriş – çıkışlar çift yalıtkanlı 4mm born vidalarla yapılmalıdır.

·                Motor besleme gerilimi ∆ 220V AC  /  λ 380V AC, 3~, 50Hz olmalıdır.

·                Motor gücü en az 1kW olmalıdır.

·                Motorun devri en az 1400rpm, Cosφ en az 0.75 olmalıdır.

·                Motor S3 IP23 standardında olmalıdır.

 

 

 

     UNIVERSAL MOTOR

 

·                Motor kızağı ve uygulama masası üzerinde kullanıma uygun ölçülerde ve yapıda olmalıdır.

·                Motorun kızağa montajı elle yapılabilmelidir.

·                Motor bağlantıları metal kutulu, yalıtkan panelli ve yıldız kaplinli olmalıdır.

·                Panel üzerinde devre şeması bulunmalıdır.

·                Motor üzerinde tüm giriş – çıkışlar çift yalıtkanlı 4mm born vidalarla yapılmalıdır.

·                Üniversal motor en az 1kW olmalıdır. 220V, 50Hz AC ve 48 V DC gerilimde çalışabilmelidir.

·                En az 8000rpm devir sayısına sahip olmalıdır.

·                Üniversal motor standardı S1 IP23 olmalıdır.

 

GÖLGE KUTUPLU MOTOR                     

 

·                Motor kızağı ve uygulama masası üzerinde kullanıma uygun ölçülerde ve yapıda olmalıdır.

·                Motorun kızağa montajı elle yapılabilmelidir.

·                Motor bağlantıları metal kutulu, yalıtkan panelli ve yıldız kaplinli olmalıdır.

·                Panel üzerinde devre şeması bulunmalıdır.

·                Motor üzerinde tüm giriş – çıkışlar çift yalıtkanlı 4mm born vidalarla yapılmalıdır.

·                Gölge kutuplu motor en az 5W, 2400rpm olmalıdır

·                 220V, 50Hz gerilimde çalışabilmelidir.

·                Gölge kutuplu motor standardı S3 IP23 olmalıdır.

 

 

SENKRON MOTOR                                                                         

 

·                Motor kızağı ve uygulama masası üzerinde kullanıma uygun ölçülerde ve yapıda olmalıdır.

·                Motorun kızağa montajı elle yapılabilmelidir.

·                Motor bağlantıları metal kutulu, yalıtkan panelli ve yıldız kaplinli olmalıdır.

·                Motor üzerinde devir sensörü bulunmalıdır.

·                Panel üzerinde devre şeması bulunmalıdır.

·                Motor üzerinde tüm giriş – çıkışlar çift yalıtkanlı 4mm born vidalarla yapılmalıdır.

·                Makine besleme gerilimi λ 380V AC, 3~, 50Hz olmalıdır.

·                Makine gücü en az 1kW olmalıdır.

·                Makine devri en az 1500rpm olmalıdır.

·                Makine S3 IP23 standardında olmalıdır.

 

DC KADEMELİ KOMPUND MOTOR                                                                

 

·                Motor kızağı ve uygulama masası üzerinde kullanıma uygun ölçülerde ve yapıda olmalıdır.

·                Motorun kızağa montajı elle yapılabilmelidir.

·                Motor bağlantıları metal kutulu, yalıtkan panelli ve yıldız kaplinli olmalıdır.

·                Motor üzerinde devir sensörü bulunmalıdır.

·                Panel üzerinde devre şeması bulunmalıdır.

·                Motor üzerinde tüm giriş – çıkışlar çift yalıtkanlı 4mm born vidalarla yapılmalıdır.

·                Motor, kompund, seri ve şönt motor olarak kullanıma uygun yapıda olmalıdır.

·                Motor gücü en az 1kW, devri en az 1500rpm olmalıdır.

·                Motor iki kademeli seri sargıya sahip olmalıdır.

·                Motor S3 IP23 standardında olmalıdır.

 

 

     DC STEP MOTOR VE SÜRÜCÜ ÜNİTESİ                                                        

 

·                Modül yalıtkan panelli olmalıdır.

·                Besleme gerilimi 220V AC, 50 Hz, IEC Fişli olmalıdır.

·                Modül üzerinde 12V DC stepper motor bulunmalıdır. Hız kontrolü ve sağ-sol dönüş kontrolü potansiyometreler ile yapılmalıdır.

·                Modül üzerinde, uygun sürücü olmalıdır.

 

 

 

     FIRÇASIZ DC MOTOR VE SÜRÜCÜ ÜNİTESİ            

 

·                Motor kızağı ve uygulama masası üzerinde kullanıma uygun ölçülerde ve yapıda olmalıdır.

·                Motorun kızağa montajı elle yapılabilmelidir.

·                Panel üzerinde devre şeması bulunmalıdır.

·                Motor ve sürücü üzerinde tüm giriş – çıkışlar çift yalıtkanlı 4mm born vidalarla yapılmalıdır.

·                Fırçasız DC motor yapısında olmalı ve gücü en az 1kW, devri en az 1500rpm olmalıdır.

·                Besleme gerilimi 24 veya 48V DC olmalıdır.

·                Motor beraberinde, motoru sürebilecek yapıda ve özellikte sürücü modülü olmalıdır.

 

 

 

ELEKTROMAGNETİK FUCOLT FREN ÜNİTESİ                                                      

 

·                Motor kızağı ve uygulama masası üzerinde kullanıma uygun ölçülerde ve yapıda olmalıdır.

·                Frenin kızağa montajı elle yapılabilmelidir.

·                Fren bağlantıları metal kutulu, yalıtkan panelli ve yıldız kaplinli olmalıdır.

·                Panel üzerinde devre şeması bulunmalıdır.

·                Fren üzerinde tüm giriş – çıkışlar çift yalıtkanlı 4mm born vidalarla yapılmalıdır.

·                Fren üzerinde devir sensörü bulunmalıdır.

·                Fren en az 20NM  olmalıdır.

·                Fan 220V AC, 50Hz olmalıdır.

·                Fren devri en az 4000rpm olmalıdır.

 

 

 

        

 

 

DC MOTOR SÜRÜCÜ ÜNİTESİ                                        

 

·         Uygulama masasında yer alan modül taşıma rayında kullanılabilecek ölçülerde ve yapıda

    uygulama modülü şeklinde olmalıdır.

·         Modül yalıtkan panelli ve plastik kutulu olmalıdır.

·                Besleme gerilimi 220V AC, 50 Hz, 1~ olmalıdır.

·                Çıkış gerilimi 0 – 200V DC olmalıdır.

·                Armatür akım sınırı 10A olmalıdır.

·                Uyartım akım sınırı 2A olmalıdır.

·                Sürücü üzerinde harici başlat-durdur ve devir ayarı özellikleri olmalıdır.

·                Modül üzerinde tüm giriş – çıkışlar çift yalıtkanlı 4mm born vidalarla yapılmalıdır.

 

 

     AC MOTOR SÜRÜCÜ ÜNİTESİ (BİLGİSAYAR HABERLEŞMELİ)                                           

 

·         Uygulama masasında yer alan modül taşıma rayında kullanılabilecek ölçülerde ve yapıda

   uygulama modülü şeklinde olmalıdır.

·         Modül yalıtkan panelli ve plastik kutulu olmalıdır.

·                Besleme gerilimi 220V V AC, 50 Hz, 1~ olmalıdır.

·                Çıkış gerilimi 200V - 240V AC, 3~ , Motor gücü en az 1kW olmalıdır.

·                Sürücü üzerinden motor parametre girişi olmalıdır.

·                Sürücü üzerinde Hız (Frekans), Tork, Hareket, Fren kontrolü yapılabilmelidir.

·                Frekans aralığı en az 1-500 Hz olmalıdır.

·                Sürücü üzerinde bulunan tuş takımdan kontrol edilebilmelidir.

·                LCD göstergede parametre ve kontrol konumlarının izlenimi olmalıdır.

·                Sürücü, bilgisayar haberleşme portu içermelidir ve eğitim setinde yer alan bilgisayar arabirimi ile bilgisayar üzerinden dönüş yönü ve hızı kontrol edilebilmelidir.

·                Modül üzerinde tüm giriş – çıkışlar çift yalıtkanlı born vidalarla yapılmalıdır.

 

 

3 FAZLI ASENKRON MOTORA YOL VERME ÜNİTESİ       

 

·                Modül yalıtkan panelli ve metal kutulu olmalıdır.

·                En az 4 kademeli ayar anahtarı olmalıdır.

·                Fan soğutmalı olmalıdır.

·                Bilezikli asenkron motora yol verme özelliğine sahip olmalı ve uygun değerlerde dirençleri içermelidir.

·                Modül üzerinde devre şeması bulunmalıdır.

·                Modül üzerinde tüm giriş - çıkışlar çift yalıtkanlı, 4mm born vidalarla yapılmalıdır.

 

 

 

            3 FAZ BARA ÜNİTESİ                                                                                       

 

  • Uygulama masasında yer alan modül taşıma rayında kullanılabilecek ölçülerde ve yapıda uygulama modülü şeklinde olmalıdır.
  • Modül üzerinde L1 – L2 – L3 – PE sıralı ve her sırada 20A min. 4 adet bulunmalıdır.
  • Modül üzerinde devre şeması bulunmalıdır.
  • Modül üzerinde tüm giriş - çıkışlar çift yalıtkanlı, born vidalarla yapılmalıdır.

 

 

 

           

3 FAZ AYARLI OHMİK YÜK ÜNİTESİ                          

 

·                Modül yalıtkan panelli, metal kutulu ve kilitlenebilir tekerlekli olmalıdır.

·                Modül üzerinde enerji göstergesi için metal kılıflı sinyal lambaları olmalıdır.

·                Modülün besleme gerilimi 220V AC, 50Hz olmalıdır.

·                Modül üzerinde 3 Faz ve her fazda en az 5x100W ohmik yük olmalıdır.

·                Modülün her fazı 0 – 5 konumlu, 20A paket şalterli olmalıdır.

·                Modülün her kademesi en az 480Ω - 100W olmalıdır.

·                Modülün her fazı 1x4A sigorta korumalı olmalıdır.

·                Modül fan soğutmalı olmalıdır

·                Modül üzerinde tüm giriş - çıkışlar çift yalıtkanlı, 4mm born vidalarla yapılmalıdır.

 

 

 

3 FAZ AYARLI KAPASİTİF YÜK ÜNİTESİ                  

 

·                Modül yalıtkan panelli, metal kutulu ve kilitlenebilir tekerlekli olmalıdır.

·                Modül üzerinde enerji göstergesi için metal kılıflı sinyal lambaları olmalıdır.

·                Modülün besleme gerilimi 220V AC, 50Hz olmalıdır.

·                Modül üzerinde 3 Faz ve her fazda en az 0 - 500VAR endüktif yük olmalıdır.

·                Modülün her fazı 0 – 5 konumlu, 20A paket şalterli olmalıdır.

·                Modülün her fazı 1x4A sigorta korumalı olmalıdır.

·         Modülün her kademesi en az 8µF 450V AC olmalıdır.

·                Modül üzerinde tüm giriş - çıkışlar çift yalıtkanlı, 4mm born vidalarla yapılmalıdır.

 

 

 

3 FAZ AYARLI ENDÜKTİF YÜK ÜNİTESİ                   

 

·                Modül yalıtkan panelli, metal kutulu ve kilitlenebilir tekerlekli olmalıdır.

·                Modül üzerinde enerji göstergesi için metal kılıflı sinyal lambaları olmalıdır.

·                Modülün besleme gerilimi 220V AC, 50Hz olmalıdır.

·                Modül üzerinde 3 Faz ve her fazda en az 0 - 1000VAR endüktif yük olmalıdır.

·                Modülün her fazı 1x2A sigorta korumalı olmalıdır.

·                Modül fan soğutmalı olmalıdır.

·                Potansiyometre kontrollü olmalıdır.

·                Modül üzerinde tüm giriş - çıkışlar çift yalıtkanlı, 4mm born vidalarla yapılmalıdır.

 

 

3 FAZ SABİT REZİSTİF YÜK ÜNİTESİ 3x530W                       

 

·                Uygulama masasında yer alan modül taşıma rayında kullanılabilecek ölçülerde ve yapıda uygulama modülü şeklinde olmalıdır.

·                Modül yalıtkan panelli olmalıdır.

·                Modül 3 fazlı olmalıdır ve modül üzerinde her fazda en az 530Ω 100W rezistif yük olmalıdır.

·                Yükler seri, paralel, λ / ∆ bağlanmaya uygun olmalıdır.

·                Modül üzerinde tüm giriş - çıkışlar çift yalıtkanlı, 4mm born vidalarla yapılmalıdır.

 

 

3 FAZ SABİT REZİSTİF YÜK ÜNİTESİ 3x800W                       

 

·                Uygulama masasında yer alan modül taşıma rayında kullanılabilecek ölçülerde ve yapıda uygulama modülü şeklinde olmalıdır.

·                Modül yalıtkan panelli olmalıdır.

·                Modül 3 fazlı olmalıdır ve modül üzerinde her fazda en az 800Ω 75W rezistif yük olmalıdır.

·                Yükler seri, paralel, λ / ∆ bağlanmaya uygun olmalıdır.

·                Modül üzerinde tüm giriş - çıkışlar çift yalıtkanlı, 4mm born vidalarla yapılmalıdır.

 

 

 

AYARLI REOSTA (50Ω 1000W)                                                                

 

·            Reosta en az 50Ω değerinde olmalıdır.

·                Reosta en az 1000W gücünde olmalıdır.

·                Reosta ayarlı (sürgülü) olmalıdır.

·                Reosta lastik ayaklı, masa üzeri kullanıma uygun olmalıdır.

·                Reosta üzerinde tüm giriş - çıkışlar çift yalıtkanlı, 4mm born vidalarla yapılmalıdır.

 

 

    AYARLI REOSTA (100Ω 500W)                                                                

 

·            Reosta en az 100Ω değerinde olmalıdır.

·                Reosta en az 500W gücünde olmalıdır.

·                Reosta ayarlı (sürgülü) olmalıdır.

·                Reosta lastik ayaklı, masa üzeri kullanıma uygun olmalıdır.

·                Reosta üzerinde tüm giriş - çıkışlar çift yalıtkanlı, 4mm born vidalarla yapılmalıdır.

 

 

 

     3 FAZ AYARLI OHMİK YÜK ÜNİTESİ                                     

 

·                Uygulama masasında yer alan modül taşıma rayında kullanılabilecek ölçülerde ve yapıda uygulama modülü şeklinde olmalıdır.

·                Modül yalıtkan panelli ve plastik kutulu olmalıdır.

·         Modül 500Ω 100W potansiyometre ayarlı  rezistif yük içermelidir.

·                Modül üzerinde tüm giriş - çıkışlar çift yalıtkanlı, 4mm born vidalarla yapılmalıdır.

 

 

 

BAĞLANTI KABLOLARI                                                                  

 

·         Bağlantı kabloları 4mm born vidaya uygun yapıda olmalıdır.

·         Bağlantı kabloları çift izoleli olmalıdır.

·         Bağlantı kabloları en az 1000V gerilim ve en az 32A akım dayanımını sağlamalıdır.

·         Bağlantı kabloları toplamda en az 60 adet olacak şekilde 50cm ve 100cm boyutlarında verilmelidir. Kırmızı-siyah-mavi ve sarı-yeşil renklerden oluşacaktır.

·         Bağlantı kabloları ile birlikte en az 6 adet IEC fişli kablo verilecektir. IEC fişli kablolar bir tarafı erkek IEC diğer tarafı dişi IEC olmak üzere en az 50cm uzunluğunda olmalıdır.

 

 

 

MUHAFAZA DOLABI                                                                           

 

·         Dolap en az 170 x 70 x 60cm boyutlarında, 2mm saçtan imal ve elektrostatik fırın boyalı olmalıdır.

·         Saklama dolabı kilitli olmalıdır.

·         Dolap içerisinde en az 5 adet raf bulunmalıdır.

·         Dolap içerisinde bulunan raflar modül yerleştirebilmek için en az 4 sıra metal raylı olmalıdır.

 

 

KULLANIM VE DENEY KİTABI                                         

 

·                Deneylerin yapılışlarını ayrıntılı bir şekilde anlatmalıdır.

·                Kitap içerisinde deneylerle ilgili soruların bulunduğu bölüm olmalıdır.

·                Kitap ilgili deney konusu hakkında teorik bilgileri de içermelidir.

·                Kitap hem Türkçe hem İngilizce olarak basılı ve CD halinde teslim edilmelidir.

 

GENEL HUSUSLAR

 

·                Eğitim setinin montaj ve kurulum işlemleri okulumuz laboratuvarlarına yapılacak, deneylerin yapılışı ve setin kullanımı ile ilgili en az 8 saatlik ayrıntılı eğitimler verilecektir.

·                Eğitim seti en az 2 yıl boyunca garantili olacaktır. Garanti süresi bitiminden sonra en az 5 yıl boyunca ücreti mukabili servis ve yedek parça sağlanması konusunda firma taahhütü bulunacaktır.

·                Firmanın TSE’den alınmış satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesi bulunacaktır.

·                Ürünlere ait CE dökümanları ve üretici firmanın ISO vb. kalite belgeleri ihale aşamasında sunulacaktır.

Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

Elektrik Enerjisi Dönüşüm Makineleri Verimlilik Test Sistemi

Teknik Şartnamesi

 

 

Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulacak olan Elektrik Enerjisi Dönüşüm Makineleri Verimlilik Test Sistemi, aşağıda teknik özellikleri belirtilen bileşenlerden oluşmalıdır.

 

Teklif verecek olan firmalar, ihale sonrası idaremizin talep etmesi halinde belirtilen takvim içerisinde okulumuz laboratuvarlarına demo ürün kuracaklardır. Demo ürün, laboratuvarlarda en az 1 hafta süre ile kullanılacak ve teknik değerlendirmeler, bu demo üzerinden yapılacaktır.

 

 

         BİLGİSAYAR ARABİRİM ÜNİTESİ                           

 

•        Bilgisayar arabirim modülü, eğitim setinde yer alan modüller ve motorlar kullanılarak yapılan deneylerin bilgisayar ortamında izlenebilmesi, ölçümlerin eşzamanlı gözlemlenebilmesi ve kayıt altına alınabilmesini sağlamalıdır.

•        Kanal başına örnekleme en az 5000 örnek / sn olmalıdır.

•        Modül üzerinde tüm giriş - çıkışlar çift yalıtkanlı, born vidalarla yapılmalıdır.

•        Şebekeden gelen yüksek güçlü sinyalleri izole edip, ölçüm cihazları için güvenilir seviyeye çeviren izolasyon kartını içermelidir.

•        İzolasyon kartı en az 4 kanal, her kanal Voltaj ve Akım giriş seçimli olmalıdır. Herhangi bir ölçüm noktasından gerilim ve akım dalga şekillerini osiloskop ekranında görüntüleyebilmelidir.

•        En az 3 kademe gerilim skalası bulunmalıdır.

•        Arabirim beraberinde Türkçe ve İngilizce dilinde hazırlanmış sistem yazılımı verilmelidir.

•        Yazılım ile akım, gerilim, tork, hız, elektriksel güç, mekanik güç, verimlilik ve güç faktörün hesaplanmalı ve gerçek zamanlı grafiklerle bilgisayar ortamında gösterilebilmelidir.

•        Akım – Gerilim, Tork – Hız karakteristikleri izlenebilmelidir.

•        Bilgilerin raporlanması, csv formatında kaydedilebilmesi, grafiklerin çizdirilmesi ve bu raporların çıktı alınmasına imkan sağlamalıdır.

•        Matlab/Simulink ile gerçek zamanlı kontrol uygulamaları için programlanabilir olmalıdır.

 

 

UYGULAMA MASASI                                                                    

 

·           Uygulama masası eloksallı sigma alüminyum profillerden yapılmış olmalıdır.

·           Uygulama masasının boyutları en az 175 x 130 x 70cm olmalıdır.

·           Uygulama masası üzerine monte edilmiş modül taşıyıcı raylar olmalıdır. Modül taşıma rayı en az 10 modül taşıma özelliğine sahip olmalıdır.

·           Uygulama masası çalışma alanı en az 30mm kalınlığında laminat malzemeden yapılmış olmalıdır.

·           Uygulama masası üzerinde, gerekli güç ve sinyal kaynakları ile ölçüm birimlerinin yer aldığı enerji ünitesi olmalıdır.

·           Enerji ünitesinde bulunan bütün enerji giriş - çıkışlar sigorta korumalı olmalıdır.

·           Enerji ünitesi üzerinde bulunan tüm giriş – çıkış üniteleri çift yalıtkanlı born vidalarla yapılmış olmalıdır.

·           Enerji ünitesi en az aşağıda belirtilen özellikleri sağlamalıdır.

 

Ø  Enerji giriş bölümünde; sigorta koruması, start-stop butonu, acil durdurma butonu, en az 30mA kaçak akım koruma rölesi bulunmalıdır. Ayrıca sinyal lambası olmalıdır.

 

Ø  AC enerji kaynağı bölümünde; En az birer adet prizli ve çift yalıtkanlı born vidalı olmak üzere trifaze enerji çıkışları olmalıdır. En az bir adet monofaze priz bulunmalıdır. A-V-W-VA-VAR-COSφ-Hz-kWh-kVARh değerlerinin dijital olarak gözlemlenebileceği enerji analizörü bulunmalıdır. Giriş – çıkışlar çift yalıtkanlı 4mm born vidalarla yapılmalıdır ve sigorta korumalı olmalıdır.

 

Ø  Kumanda devre enerji ünitesi bölümünde; 0 - 250V aralığında ayarlanabilir AC enerji çıkışı olmalıdır. Ayrıca 24V-48V AC ve 24V-48V DC enerji çıkışları bulunmalıdır. Tüm giriş – çıkışlar çift yalıtkanlı 4mm born vidalarla yapılmalıdır ve sigorta korumalı olmalıdır.

 

Ø  DC enerji kaynağı bölümünde; 0 – 250V aralığında ayarlanabilir DC enerji çıkışı ve sabit 200V DC enerji çıkışı olmalıdır. DC çıkış değerlerinin gözlemlenebileceği dijital ampermetre ve voltmetre bulunmalıdır. Tüm giriş – çıkışlar çift yalıtkanlı 4mm born vidalarla yapılmalıdır ve sigorta korumalı olmalıdır.

 

Ø  Devir ve tork ölçüm bölümünde; motorların devir ve tork bilgilerinin dijital olarak ölçülebileceği üniteler bulunmalıdır. Tüm giriş – çıkışlar çift yalıtkanlı 4mm born vidalarla yapılmalıdır.

 

MOTOR KIZAĞI                                                                              

 

·                Elektrik motorunun yapılabilecek bütün deneylere uygun şekilde hazır olmasını sağlayan mekanik test yatağı ve akuple koruma aparatlarından oluşmalıdır.

·                Titreşimsiz, elle sıkılan kelebek vidalarla sabitlemeye ve masa üstü kullanıma uygun olmalıdır.

·                Galvaniz “U” raylı, lastik ayaklı olmalıdır ve metal profilden imal edilmiş olmalıdır.

 

SEYYAR ENERJİ ÜNİTESİ                                                           

 

·                Metal kutulu, yalıtkan panelli ve kilitlenebilir tekerlekli olmalıdır.

·                Trifaze beslemeli olmalıdır. Uygulama masası üzerinde yer alan enerji ünitesinden beslenebilir olmalıdır.

·                En az 3x2,5kVA gücünde, 3x380V AC ayarlanabilir çıkış gerilimi sağlamalıdır.

·                En az 0-400V aralığında ayarlanabilir DC çıkış gerilimi sağlamalıdır.

·                Gerilim ayarı +/- buton yardımıyla yapılmalı ve dijital ekran üzerinde ayarlanan akım ve gerilim değerleri görülebilmelidir.

·                A-V-W-VA-VAR-COSφ-Hz-kWh-kVARh değerlerinin dijital olarak gözlemlenebileceği enerji analizörü bulunmalıdır.

·                Tüm giriş – çıkışlar çift yalıtkanlı born vidalarla yapılmalıdır ve sigorta korumalı olmalıdır.

 

GÜÇ ÖLÇÜM ÜNİTESİ                                                                   

           

·                Uygulama masasında yer alan modül taşıma rayında kullanılabilecek ölçülerde ve yapıda uygulama modülü şeklinde olmalıdır.

·                Modül yalıtkan panelli ve plastik kutulu olmalıdır.

·                Besleme gerilimi 220V - 240V AC, 50 / 60Hz, IEC Fişli olmalıdır.

·                Ekran en az 5 (beş) ayrı değeri gösterebilecek şekilde dijital göstergeli olmalıdır. 4 dijit olmalıdır ve en fazla %1 hata oranına sahip olmalıdır.

·                Akım ölçme aralığı en az 0.1A - 40A, 40 / 5 akım trafolu, gerilim ölçme aralığı en az 10V - 600V AC olmalıdır.

·                Modül üzerinde aşağıda belirtilen ölçüm parametreleri bulunmalıdır.

A - V - W - VAR - VA - COSφ - Hz - kWh - kVARh - ∑A - ∑W - ∑VAR - ∑VA - LN - LL

·                Modül üzerinde tüm giriş – çıkışlar çift yalıtkanlı born vidalarla yapılmalıdır.

 

 

AC AMPERMETRE-VOLTMETRE ÜNİTESİ                           

      

·                Uygulama masasında yer alan modül taşıma rayında kullanılabilecek ölçülerde ve yapıda uygulama modülü şeklinde olmalıdır.

·                Modül yalıtkan panelli ve plastik kutulu olmalıdır.

·                Besleme gerilimi 220V AC, 50 Hz, IEC Fişli olmalıdır.

·                Modül üzerinde en az 3½ dijit ve en fazla %1 hata payına sahip iki ayrı dijital gösterge bulunmalıdır.

·                Ampermetre akım ölçme aralığı en az 0 - 15A AC, Voltmetre gerilim ölçme aralığı en az 0 - 750V AC olmalıdır.

·                Modül üzerinde tüm giriş – çıkışlar çift yalıtkanlı born vidalarla yapılmalıdır.

 

 

 

DC AMPERMETRE-VOLTMETRE ÜNİTESİ                           

 

·                Uygulama masasında yer alan modül taşıma rayında kullanılabilecek ölçülerde ve yapıda uygulama modülü şeklinde olmalıdır.

·                Modül yalıtkan panelli ve plastik kutulu olmalıdır.

·                Besleme gerilimi 220V AC, 50Hz, IEC Fişli olmalıdır.

·                Modül üzerinde en az 3½ dijit ve en fazla %1 hata payına sahip iki ayrı dijital gösterge bulunmalıdır.

·                Ampermetre akım ölçme aralığı en az 0 - 15A DC, Voltmetre gerilim ölçme aralığı en az 0 - 750V DC olmalıdır.

·                Modül üzerinde tüm giriş – çıkışlar çift yalıtkanlı born vidalarla yapılmalıdır.

 

 

 

     COSφMETRE – FREKANSMETRE ÜNİTESİ                           

 

·                Uygulama masasında yer alan modül taşıma rayında kullanılabilecek ölçülerde ve yapıda uygulama modülü şeklinde olmalıdır.

·                Besleme gerilimi 220V - 240V AC, 50 / 60Hz, IEC Fişli olmalıdır.

·         Modül üzerinde en az 2 adet  3 dijit dijital gösterge yer almalıdır

·         Cosφmetre ölçme aralığı en az 0.00 - 0.99 (İndüktif - Kapasitif) olmalıdır

·         Frekansmetre ölçme aralığı en az 20 – 400 Hz olmalıdır.

·                Modül üzerinde tüm giriş – çıkışlar çift yalıtkanlı born vidalarla yapılmalıdır.

 

 

 

DİJİTAL SENKRONOSKOP ÜNİTESİ                                                    

 

·                Uygulama masasında yer alan modül taşıma rayında kullanılabilecek ölçülerde ve yapıda uygulama modülü şeklinde olmalıdır.

·                Besleme gerilimi 220V - 240V AC, 50 / 60Hz, IEC Fişli olmalıdır.

·                Dijital gösterim yapabilecek türde senkronoskop içermelidir.

·                Dijital senkronoskop; en az 4 dijit dijital göstergeye sahip olmalı, faz farklarını açısal olarak gösterebilmelidir. Senkron anında SYNC yazısı ve röle kontak çıkışı aktif olmalıdır.

·                Modül üzerinde tüm giriş – çıkışlar çift yalıtkanlı born vidalarla yapılmalıdır.

 

 

 

 

SENKRONİZM LAMBALARI ÜNİTESİ                                     

 

·                Uygulama masasında yer alan modül taşıma rayında kullanılabilecek ölçülerde ve yapıda uygulama modülü şeklinde olmalıdır.

·         Modül üzerinde 2 şer lambadan oluşan 3 seri lamba grubu bulunmalı ve her bir lamba besleme

    gerilimi 400V olmalıdır

·         Modül üzerinde Sönen lamba ve Yanan - Sönen lamba senkronizasyonu yapılmalıdır

·                Modül üzerinde tüm giriş – çıkışlar çift yalıtkanlı born vidalarla yapılmalıdır.

 

 

 

FAZ SIRASI GÖSTERGE ÜNİTESİ                                             

 

·                Uygulama masasında yer alan modül taşıma rayında kullanılabilecek ölçülerde ve yapıda uygulama modülü şeklinde olmalıdır.

·         Modül çalışma gerilimi 160 – 450V, çalışma frekansı 45 – 100 Hz olamıldır

·         Modül, faz sırası doğru girildiğinde sağa ve yanlış girildiğinde sola olmak üzere dairesel yön  

    göstergesine sahip olmalıdır.

·                Modül üzerinde tüm giriş – çıkışlar çift yalıtkanlı born vidalarla yapılmalıdır.

 

 

 

ANALOG FREKANS ÖLÇÜM ÜNİTESİ                                                 

 

·                Uygulama masasında yer alan modül taşıma rayında kullanılabilecek ölçülerde ve yapıda uygulama modülü şeklinde olmalıdır.

·                Çalışma gerilimi 0-380V AC olmalıdır.

·                Modül üzerinde en az 2x(45-55Hz) aralığında ölçüm yapabilecek çift dilli analog frekansmetre bulunmalıdır.

·                Modül üzerinde tüm giriş – çıkışlar çift yalıtkanlı born vidalarla yapılmalıdır.

 

 

 

    1 FAZ ASENKRON MOTOR                                                          

 

·                Motor kızağı ve uygulama masası üzerinde kullanıma uygun ölçülerde ve yapıda olmalıdır.

·                Motorun kızağa montajı elle yapılabilmelidir.

·                Motor bağlantıları metal kutulu, yalıtkan panelli ve yıldız kaplinli olmalıdır.

·                Motor üzerinde devir sensörü bulunmalıdır.

·                Panel üzerinde devre şeması bulunmalıdır.

·                Motor üzerinde tüm giriş – çıkışlar çift yalıtkanlı 4mm born vidalarla yapılmalıdır.

·                Motor besleme gerilimi 220VV AC, 1~ olmalıdır.

·                Motor gücü en az 1kW, frekansı 50Hz olmalıdır.

·                Motorun devri en az 1400rpm olmaıdır.

·                Motor kondansatörlü olmalıdır.

·                Motor S1 IP55 standardında olmalıdır.

 

3 FAZ SİNCAP KAFESLİ ASENKRON MOTOR                                                                      

·                Motor kızağı ve uygulama masası üzerinde kullanıma uygun ölçülerde ve yapıda olmalıdır.

·                Motorun kızağa montajı elle yapılabilmelidir.

·                Motor bağlantıları metal kutulu, yalıtkan panelli ve yıldız kaplinli olmalıdır.

·                Motor üzerinde devir sensörü bulunmalıdır.

·                Panel üzerinde devre şeması bulunmalıdır.

·                Motor üzerinde tüm giriş – çıkışlar çift yalıtkanlı 4mm born vidalarla yapılmalıdır.

·                Motor besleme gerilimi ∆ 220V AC  /  λ 380V AC, 3~, 50Hz olmalıdır.

·                Motor akımı gücü en az 1kW olmalıdır.

·                Motorun devri en az 1350 rpm, Cosφ en az 0.75 olmalıdır.

·                Motor S1 IP55 standardında olmalıdır.

 

3 FAZ BİLEZİKLİ ASENKRON MOTOR                                   

 

·                Motor kızağı ve uygulama masası üzerinde kullanıma uygun ölçülerde ve yapıda olmalıdır.

·                Motorun kızağa montajı elle yapılabilmelidir.

·                Motor bağlantıları metal kutulu, yalıtkan panelli ve yıldız kaplinli olmalıdır.

·                Motor üzerinde devir sensörü bulunmalıdır.

·                Panel üzerinde devre şeması bulunmalıdır.

·                Motor üzerinde tüm giriş – çıkışlar çift yalıtkanlı 4mm born vidalarla yapılmalıdır.

·                Motor besleme gerilimi ∆ 220V AC  /  λ 380V AC, 3~, 50Hz olmalıdır.

·                Motor gücü en az 1kW olmalıdır.

·                Motorun devri en az 1400rpm, Cosφ en az 0.75 olmalıdır.

·                Motor S3 IP23 standardında olmalıdır.

 

3 FAZ SENKRON MOTOR                                                                         

 

·                Motor kızağı ve uygulama masası üzerinde kullanıma uygun ölçülerde ve yapıda olmalıdır.

·                Motorun kızağa montajı elle yapılabilmelidir.

·                Motor bağlantıları metal kutulu, yalıtkan panelli ve yıldız kaplinli olmalıdır.

·                Motor üzerinde devir sensörü bulunmalıdır.

·                Panel üzerinde devre şeması bulunmalıdır.

·                Motor üzerinde tüm giriş – çıkışlar çift yalıtkanlı 4mm born vidalarla yapılmalıdır.

·                Makine besleme gerilimi λ 380V AC, 3~, 50Hz olmalıdır.

·                Makine gücü en az 1kW olmalıdır.

·                Makine devri en az 1500rpm olmalıdır.

·                Makine S3 IP23 standardında olmalıdır.

 

DC KADEMELİ KOMPUND MOTOR                                                                

 

·                Motor kızağı ve uygulama masası üzerinde kullanıma uygun ölçülerde ve yapıda olmalıdır.

·                Motorun kızağa montajı elle yapılabilmelidir.

·                Motor bağlantıları metal kutulu, yalıtkan panelli ve yıldız kaplinli olmalıdır.

·                Motor üzerinde devir sensörü bulunmalıdır.

·                Panel üzerinde devre şeması bulunmalıdır.

·                Motor üzerinde tüm giriş – çıkışlar çift yalıtkanlı 4mm born vidalarla yapılmalıdır.

·                Motor, kompund, seri ve şönt motor olarak kullanıma uygun yapıda olmalıdır.

·                Motor gücü en az 1kW, devri en az 1500rpm olmalıdır.

·                Motor iki kademeli seri sargıya sahip olmalıdır.

·                Motor S3 IP23 standardında olmalıdır

 

     FIRÇASIZ DC MOTOR VE SÜRÜCÜ ÜNİTESİ            

 

·                Motor kızağı ve uygulama masası üzerinde kullanıma uygun ölçülerde ve yapıda olmalıdır.

·                Motorun kızağa montajı elle yapılabilmelidir.

·                Panel üzerinde devre şeması bulunmalıdır.

·                Motor ve sürücü üzerinde tüm giriş – çıkışlar çift yalıtkanlı 4mm born vidalarla yapılmalıdır.

·                Fırçasız DC motor yapısında olmalı ve gücü en az 1kW, devri en az 1500rpm olmalıdır.

·                Besleme gerilimi 24 veya 48V DC olmalıdır.

·                Motor beraberinde, motoru sürebilecek yapıda ve özellikte sürücü modülü olmalıdır.

 

ELEKTROMAGNETİK FUCOULT FREN ÜNİTESİ                                                   

 

·                Motor kızağı ve uygulama masası üzerinde kullanıma uygun ölçülerde ve yapıda olmalıdır.

·                Frenin kızağa montajı elle yapılabilmelidir.

·                Fren bağlantıları metal kutulu, yalıtkan panelli ve yıldız kaplinli olmalıdır.

·                Panel üzerinde devre şeması bulunmalıdır.

·                Fren üzerinde tüm giriş – çıkışlar çift yalıtkanlı 4mm born vidalarla yapılmalıdır.

·                Fren üzerinde devir sensörü bulunmalıdır.

·                Fren en az 20NM  olmalıdır.

·                Fan 220V AC, 50Hz olmalıdır.

·                Fren devri en az 4000rpm olmalıdır.

 

         MAGNETİK TOZ FREN ÜNİTESİ                                                       

 

·                Motor kızağı ve uygulama masası üzerinde kullanıma uygun ölçülerde ve yapıda olmalıdır.

·                Frenin kızağa montajı elle yapılabilmelidir.

·                Fren bağlantıları metal kutulu, yalıtkan panelli ve yıldız kaplinli olmalıdır.

·                Fren üzerinde yük hücresi ile tork ölçümü olmalıdır.

·                Fren üzerinde devir sensörü bulunmalıdır.

·                Panel üzerinde devre şeması bulunmalıdır.

·                Fren üzerinde tüm giriş – çıkışlar çift yalıtkanlı 4mm born vidalarla yapılmalıdır.

·                Fren en az 20NM, termistör korumalı olmalıdır.

·                Fan 220V AC, 50Hz olmalıdır.

·                Fren devri en az 3000rpm olmalıdır.

 

    AC MOTOR SÜRÜCÜ ÜNİTESİ                                        

 

·         Uygulama masasında yer alan modül taşıma rayında kullanılabilecek ölçülerde ve yapıda

   uygulama modülü şeklinde olmalıdır.

·         Modül yalıtkan panelli ve plastik kutulu olmalıdır.

·                Besleme gerilimi 220V V AC, 50 Hz, 1~ olmalıdır.

·