Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : BAP İçin 36 Kalem malzeme alınacaktır.(Prof.Dr. Cüneyt BALCIOĞLU 'nun 2016-166 nolu projesi için)

  İhale Notu   : İrtibat:Sinan HOŞGELDİ Dahili:1054
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  23.02.2017
SAATİ :  00:00
YERİ :  
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  SONUÇLANMIŞ
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ
TELEFON : 201 1051
DAHİLİ : -
FAKS : 2011447
E-POSTA : bap@cbu.edu.tr
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ
 
T.C.
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi
Teklif Mektubu
Konu  :   Doğrudan Temin Yoluyla Malzeme Alımı                                                                                                                                                  
Sayı    :   75602888-604.01.05-                                                                                                                                        15 / 02 / 2017
            Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Birimince desteklenen Prof .Dr. Cüneyt BALCIOĞLU'nun 2016-166 nolu projesinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve miktarı yazılı  malzemeler, 4734 sayılı KİK:nun 3.Maddesinin (f) bendi uyarınca 
 yapılacak alımlar için  2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu ekindeki esas ve usullerin  (21/d) maddesine göre doğrudan temin yoluyla satın alınacaktır. Son teklif verme süresi 23/02/2017 saat 17.00'a kadardır.
TEL: (236) 201 1054  FAX : (236) 201 14 47   e mail :bap@cbu.edu.tr           
Ömer VAROL
BAP Şube Müdürü   V.
1- Teklif mektubuna firma adı, soyadı veya ticaret ünvanı yazılmalı ve yetkili kişilerce imzalanmalı ve kaşeli olmalıdır. Teklif mektubu ''Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri  Birimi  Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü 45140 - Yunusemre - MANİSA
adresine gönderilmelidir.Teklifler faksla gönderilebilir  ancak aslı 3 gün içerisinde mutlaka gönderilmelidir.
2- Teklif mektuplarında teklif edilen bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmalı, mektubun üzerinde kazıntı silinti bulunmamalıdır.Teklifler TL olarak verilmelidir.Toplam teklif tutarı KDV hariç olarak yazılmalı,ayrıca KDV oranı belirtilmelidir.
3-  Teklif edilen cihaz ise ; marka ve modelinin ayrıntılı olarak belirtilmesi ve teknik şartnameye uygunluk cevapları ile katalog ve resimler  gönderilmeli ve 2 yıl garanti, 10 yıl yedek parça temini, servisle ilgili taahhütname verilmelidir.
4-Kimyasal sarf malzemelerinde,teklifte belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (datasheet) teklif mektubuna eklenmeli veya bap@bayar.edu.tr adresine  mail edilmelidir. Belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri  ( teknik
şartnameye cevaplar, katalog ve resimler ) eklenmelidir.  
5-Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri, montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri, eğitim gerektiren durumlarda proje ekibine eğitim verilmesi yükleniciye aittir.
6- Alternatif teklif verilmeyecektir.İdare doğrudan temin alımını yapıp yapmamakta serbesttir. Yukarıdaki şartlara  ve teknik şartnameye uygun verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.Teklifin süresi en az 30 gün olmalıdır.
7-Birimimiz malzemenin teslimine müteakip çok kısa sürede ilgili firmaya ödeme yapmaktadır.Teklif edilen fiyatlar bu hususu dikkate alarak düzenlemelidir.
8- Teklif mektuplarında "Teknik şartnamede belirtilen maddeleri yerine getirmeyi taahhüt ediyorum."ibaresi  yer almalıdır.
9- 36Otuzaltı) Kalemin  tümüne teklif verilecektir. Kalem bazında verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
  Malzemenin Cinsi Miktarı Ölçü Birim Fiyatı Tutarı TL Özellikleri (Markası,Kodu)
1 Primer – Prob Seti 1 set      
2 DNA İzolasyon kiti 1 Kutu      
3 Glycogen solüsyonu 1 Kutu      
4 Probe PCR Kit 2 Kutu      
5 Dimethyl Sulphoxide (DMSO) Hybri-Max 5x10 ml 5 Kutu      
6 Dimethyl Sulphoxide (DMSO) 250 ml 3 Adet      
7 Disposable Latex Eldiven, Medium, 100ad/kt 30 Kutu      
8 Disposable Latex Eldiven, Large, 100ad/kt 30 Kutu      
9 Disposable Vinly Pudrasız Eldiven, Medium, 100ad/kt 30 Kutu      
10 Disposable Vinly Pudrasız Eldiven, Large, 100ad/kt 30 Kutu      
11 Plastik Enjektör 1 ml 10 Kutu      
12 Plastik Enjektör 5 ml 10 Kutu      
13 Plastik Enjektör 10 ml 8 Kutu      
14 Plastik Enjektör 20 ml 5 Kutu      
15 2.0ml Skirted Cryovial with Internal Thread,
Silicone Seal 500 ad/paket
10 Paket      
16 2.0ml Skirted Cryovial with External Thread, Silicone Seal 500 ad/paket 10 Paket      
17 Lam - rodajlı - düz, 50ad/kt 300 Kutu      
18 lamel - 24x24 mm, 100ad/kt 50 Kutu      
19 15ml Santrifüj Tüpü, (Steril) / 50Adet/pkt 100 Paket      
20 50ml Santrifüj Tüpü, Etekli (Steril) 50 Paket      
21 Filitreli Steril Pipet ucu 0,1-10µl 96 Rack 40 Rack      
22 Filitreli Steril Pipet Ucu 1-100µl 96 Rack 40 Rack      
23 Filitreli Steril Pipet Ucu 1-200µl 96 Rack 80 Rack      
24 Filitreli Steril Pipet Ucu 100-1000µl 96 Rack 80 Rack      
25 Ependorf Tüpü 0,2 ml 3 Poşet      
26 Ependorf Tüpü 1,5 ml 5 Poşet      
27 Ependorf Tüpü 2 ml 2 Poşet      
28 Kaba Filitre Kağıdı 10 Paket      
29 Whatman 3 nolu Filitre Kağıdı 10 Paket      
30 Ultra Saf Su 1 Şişe      
31 Steril Distile Su (1000 ml) 10 Şişe      
32 Serum Fizyolojik 10 Kutu      
33 Parafilm 1 Adet      
34 Salvosol Konsantre 1000 ml 10 Kutu      
35 Giemsa Boyası 500 ml 3 Şişe      
36 Entellan 1 Şişe      
Yazıyla toplam tutar KDV Hariç……………………………………………..… Toplam Tutar  
……………………………….Türk Lirasıdır. KDV %  
Genel Toplam  
Yukarıda adedi ve miktarı yazılı malzemeleri teknik şarnameye uygun olarak  yukarıda belirtilen bedelle vermeyi  tahahhüt ederim.Teslim süresi siparişe müteakip …....... takvim günüdür.

Kaşe/ İmza

 TEKNİK ŞARTNAMESİ

İstenilen cihazın, kırtasiyenin vd. adı

Teknik Özellikleri

Primer – Prob Seti

1. Plasmodium berghei için uygun gen bölgesine özgü primer ve probe dizaynını firma yapmalıdır.

2. Verilen primer ve probe’lar proje yöneticisine ait olmalı ve başka hiçbir araştırmacıya satışı yapılmamalıdır. Ayrıca daha önce başka çalışmalarda kullanılan primer probelar özgünlük açısından kabul edilmeyecektir.

3. Dizi yüklenici firma tarafından gizli tutulmalıdır.

4. Gen bölgesinden sentezlenecek primer-probe dizilerinin sentezlenmesini firma yapacak ve optimize oluncaya kadar teknik destek sağlayacaktır.

5. Verilen primer-probelar çalışmazsa firma tekrar yeni bir dizayn ve sentezleme yapmak durumundadır.

DNA İzolasyon kiti

1. Kit kanda, hücrede ekstraksiyon yapabilmelidir.

2. Spin-kolon yöntemine uygun olmalıdır. Yani yüksek tuz konsantrasyonunda DNAnın filtreye bağlanma özelliğini taşımalıdır.

3. High-purity elde edilen DNA, dH2O veya düşük tuz konsantrasyonlu tampon ile muamele edildiğinde 260/280 dalga boyunda 1,7-1,9 arasında absorbans değeri vermelidir.

4. Bir kutu kit 250 testlik ambalajlarda olmalıdır.

5. Spin-kolonlu tüpler ile normal tüpler ayrı ambalajlarda olmalıdır.

6. Kit içeriğindeki Wash buffer konsantre halde olmalıdır.

7. Elüsyon buffer, 10 mM Tris-HCI ve pH8,5 içeriğinde olmalıdır.

8. Kit ile birlikte 1 adet kullanma kılavuzu verilmelidir.

9. Kitin saklama koşulu Room Temperature (RT) olmalıdır.

10.               RNase A (DNase-Free, 20mg/ml) kullanımı isteğe bağlı olmalıdır.

11.               Kitin içerisinde Proteinaz K bulunmalıdır.

12.               Kitten elde edilen DNA bütün rutin ve bilimsel yayın çalışmalarında kullanılabilmelidir.

13.               Daha önce laboratuarımızda denenmemiş ürünler için numune bırakılması gereklidir.

Glycogen solüsyonu

1.                 20 mg/ml olmakıdır.

2.                 0,5 ml’lik tüplerde olmalıdır.

3.                 Bir kutu içerisinde 8 tüp olmalıdır.

4.                 Steril olmalıdır.

5.                 Son kullanma tarihi teslim tarihinden sonra en az 1 ( bir ) yıl olmalıdır.

Probe PCR kit

1. Az sayıda kopya içeren örneklerin saptanması için duyarlı olmalıdır

2. Templete’in kantitatif değer vermesi için kullanılmaya uygun olmalıdır

3. Herhangibir Reel Time PCR cihazında sekansa özgü probelar ile kullanılabilir olmalıdır

4. uracil-N-glycosylase (UNG) ile yada uracil-N-glycosylase (UNG)’sız kullanıma uygun olmalıdır

5. Reaksiyon veya siklus ile optimizasyona gerek olmadan çalışmalıdır

6. 4 C derecede saklanmalı ve uygun koşullarda teslim edilmelidir

7. 50 ul’lik hacimde en az 200 reaksiyon kurmak için yeterli olmalıdır

Dimethyl Sulphoxide (DMSO) Hybri-Max 5x10 ml

1. Steril olmalıdır.

2. 5 X 10 ml ambalajda olmalıdır.

3. Üzerinde lot numarası, üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.

4. Orijinal ambalajında açılmamış olmalıdır.

5. Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 ( bir ) yıl olmalıdır.

Dimethyl Sulphoxide (DMSO) 250 ml

1. Steril olmalıdır.

2. 250 ml ambalajda olmalıdır.

3. Üzerinde lot numarası, üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.

4. Orijinal ambalajında açılmamış olmalıdır.

5. Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 ( bir ) yıl olmalıdır.

Disposable Latex Eldiven, Medium, 100ad/kt

1.                 Eldivenler kauçuk olmalıdır.

2.                 Non-steril olmalıdır.

3.                 Kutularda 100 adet olmalıdır.

4.                 Medium olmalıdır.

Disposable Latex Eldiven, Large, 100ad/kt

1. Eldivenler kauçuk olmalıdır.

2. Non-steril olmalıdır.

3. Kutularda 100 adet olmalıdır.

4. Large olmalıdır.

Disposable Vinly Pudrasız Eldiven, Medium, 100ad/kt

1. PVC (Poli Vinyl Klorür)’den mamul olmalıdır.

2. Bileşimlerinde lateks bulunmamalıdır.

3. Pudrasız ve medium olmalıdır.

4. 1 Kutuda 100 adet olmalıdır.

5. Teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miadlı olmalıdır.

Disposable Vinly Pudrasız Eldiven, Large, 100ad/kt

1. PVC (Poli Vinyl Klorür)’den mamul olmalıdır.

2. Bileşimlerinde lateks bulunmamalıdır.

3. Pudrasız ve medium olmalıdır.

4. 1 Kutuda 100 adet olmalıdır.

5. Teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miadlı olmalıdır.

Plastik Enjektör 1 ml

1. Plastik enjektör 1 ml/cc olmalıdır.

2. Plastik, steril ve tek kullanımlık olmalıdır.

3. 29 G X ½ olmalıdır.

4. Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 ( bir ) yıl olmalıdır.

Plastik Enjektör 5 ml

1. Plastik enjektör 5 cc olmalıdır

2. Plastik, steril ve tek kullanımlık olmalıdır.

Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 ( bir ) yıl olmalıdır.

Plastik Enjektör 10 ml

3. Plastik enjektör 10 cc olmalıdır

4. Plastik, steril ve tek kullanımlık olmalıdır.

Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 ( bir ) yıl olmalıdır.

Plastik Enjektör 20 ml

5. Plastik enjektör 20 cc olmalıdır

6. Plastik, steril ve tek kullanımlık olmalıdır.

7. Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 ( bir ) yıl olmalıdır.

2 ml İçten kapaklı cryo tüp

1. İçten kapaklı olmalıdır. Kapaklarının iç kısmında silikon membran olmalıdır. Tüpler sıvı azot tankına alındığında sızdırma ya da atma yapmamalıdır

2. Steril olmalıdır

3. Tüpler etekli olmalı, düz zemin üzerinde ayakta durabilmelidir

4. Tüp hacmi maksimum 2.0 ml olmalıdır

5. Tüplerin üzeri hacmi gösterecek şekilde derecelendirilmiş olmalıdır

6. Her bir poşette 50 Adet tüp olmalıdır. Bir pakette 500 adet olmalıdır.

2 ml Dıştan kapaklı cryo tüp

1. Dıştan kapaklı olmalıdır.

2. Tüpler sıvı azot tankına alındığında sızdırma ya da atma yapmamalıdır

3. Steril olmalıdır

4. Tüpler etekli olmalı, düz zemin üzerinde ayakta durabilmelidir

5. Tüp hacmi maksimum 2.0 ml olmalıdır

6. Tüplerin üzeri hacmi gösterecek şekilde derecelendirilmiş olmalıdır

7. Her bir poşette 50 Adet tüp olmalıdır. Bir pakette 500 adet olmalıdır.

Lam rodajlı düz 50 ad/kt

1. Ekstra beyaz camdan imal edilmiş olmalıdır

2. Rodajlı, bir ucu 18-20 mm uzunluğunda renkli olmalıdır

3. Renkli kısmı xylene, Aseton ve alkole dirençli olmalıdır.

4. Bir pakette 50 adet bulunmalı ve tozsuz olmalıdır.

Lamel 24x24 mm 100 ad/kt

1. Işığı kırmayan iyi kalite (A kalite) camdan yapılmış olmalıdır.

2. 24x24 mm ebatlarında olmalıdır.

3. Mikroskopta büyük büyütmelerde bile bulanık görüntüye neden olmamalıdır.

4. Lameller esnek, berrak, çatlaksız, kirsiz ve tozsuz olmalıdır.

5. Birbirine yapışmayan iyi kaliteli ve temiz, tamamen şeffaf camdan yapılmış olmalıdır.

6. 100 lük kutularda ambalajlanmış olmalıdır.

15ml Santrifüj Tüpü, (Steril) / 50Adet/pkt

1. Tüplerin hacimleri 15 ml olmalıdır.

2. %100 polipropilenden üretilmiş olmalı, DNA, RNA ve pirojen free olmalıdır.

3. Kullanım kolaylığı sağlaması açısından tüpler 50şerli karton racklar ile ambalajlanmış olarak teslim edilmelidir.

4. Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 ( bir ) yıl olmalıdır.

50ml Santrifüj Tüpü, Etekli (Steril)

1. Tüplerin hacimleri 50 ml olmalıdır.

2. %100 polipropilenden üretilmiş olmalı, DNA, RNA ve pirojen free olmalıdır.

3. Steril olmalıdır.

4. Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 ( bir ) yıl olmalıdır.

Filitreli Steril Pipet ucu 0,1-10µl 96 Rack

1. DNase-RNase free olmalıdır.

2. Steril olmalıdır.

3. Filtre içermelidir.

4. Pipet uçları 0.1-20 ul sıvı çekebilmelidir.

5. Uzun uç (XL) olmalıdır.

6. %99,9 sıvı bırakma kapasitesine sahip olmalı ve RPT (low retention tips) özellikte olmalıdır

7. Bir adet rack 96 adet uç içermelidir.

8. Numune bırakılması gereklidir.

Filitreli Steril Pipet Ucu 1-100µl 96 Rack

1. DNase-RNase free olmalıdır.

2. Steril olmalıdır.

3. Filtre içermelidir.

4. %99,9 sıvı bırakma kapasitesine sahip olmalı ve RPT (low retention tips) özellikte olmalıdır

5. Pipet uçları 1-100 ul sıvı çekebilmelidir.

6. Bir adet rack 96 adet uç içermelidir.

Filitreli Steril Pipet Ucu 1-200µl 96 Rack

1. DNase-RNase free olmalıdır.

2. Steril olmalıdır.

3. Filtre içermelidir.

4. %99,9 sıvı bırakma kapasitesine sahip olmalı ve RPT (low retention tips) özellikte olmalıdır

5. Pipet uçları 1-200 ul sıvı çekebilmelidir.

6. Bir adet rack 96 adet uç içermelidir.

Filitreli Steril Pipet Ucu 100-1000µl 96 Rack

1. DNase-RNase free olmalıdır.

2. Steril olmalıdır.

3. Uzun uç (XL) olmalıdır.

4. Pipet uçları 100-1000 ul sıvı çekebilmelidir. RPT özellikte olmalıdır

5. Bir adet 96 rack uç içermelidir.

Ependorf Tüpü 0,2 ml

1.                       DNase, RNase, Pyrogen ve PCR inhibitörleri free olmalıdır.

2.                       % 100 polipropilenden yapılmış olup ince duvarlı olmalıdır.

3.                       200 mikrolitre hacimli olmalıdır ve otoklavlanabilmelidir.

4.                       Düz kapaklı olup, güvenli bir şekilde kapanmalıdır.

5.                        Steril olmalıdır.

6.                 PCR çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.

7.                 121 OC de otoklavlanabilmelidir.

8.                 10000 g de santrifüjlenebilmelidir.

Ependorf Tüpü 1,5 ml

1. Mikrosantrifüj tüpleri 1,5 mllik ölçüde olmalıdır.

2. 500 adetlik orijinal ambalaj içinde olmalıdır.

3. Şeffaf olmalı ve yüksek kalitede polipropilenden üretilmiş olmalıdır.

4. -80 ve 1200 °C’lerde kullanılabilir olmalıdır.

5. Otoklavlanabilir olmalıdır.

6. Ürün Avrupa üretimi CE belgeli olmalıdır.

7. Çalışma sırasında sorun çıktığında firma tarafından yenisi ile değiştirilmelidir.

Ependorf Tüpü 2 ml

1. Mikrosantrifüj tüpleri 2.0 ml’lik ölçüde olmalıdır.

2. 1000 adetlik orijinal ambalaj içinde olmalıdır.

3. Şeffaf olmalı ve yüksek kalitede polipropilenden üretilmiş olmalıdır.

4. -80 ve 1200C lerde kullanılabilir olmalıdır.

5. Otoklavlanabilir olmalıdır.

6. Ürün Avrupa üretimi CE belgeli olmalıdır.

7. Çalışma sırasında sorun çıktığında firma tarafından yenisi ile değiştirilmelidir.

Kaba Filitre Kağıdı

1. 40X40 cm boyutlarında olmalıdır.

2. Temiz olmalıdır.

3. Paketinde 250 adet olmalıdır.

Whatman 3 nolu Filitre Kağıdı

1. Son derece emici olmalıdır.

2. Orta kalınlıkta olmalıdır.

3. Akış hızı orta olmalıdır.

4. 6 µm partikül tutma özelliği olmalıdır.

5. Temiz olmalıdır.

Ultra Saf Su

1. Moleküler biyoloji çalışmalarına uygun olmalıdır.

2. Yüksek saflıkta olmalıdır.

3. Steril olmalı, RNA, DNA ve pirojen içermemelidir.

4. 5.0 ml*5’lik ambalaj halinde teslim edilmelidir.

Steril Distile Su (1000 ml)

1. Teklif edilen ürün 1 litrelik plastik orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

2. Teklif edilen ürün steril, filtre edilmiş yüksek kalitede saf su olmalıdır.

Serum Fizyolojik

1. Sodyum klorür 9 mg/ml olmalıdır.

2. 10 ml X 10 ampul ambalajda olmalıdır.

3. Üzerinde lot numarası, üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.

4. Orijinal ambalajında açılmamış olmalıdır.

5. Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 ( bir ) yıl olmalıdır.

Parafilm

1. Parafilm rulo şeklinde ambalajlanmış olmalıdır.

2. Parafilm laboratuar şişe ve kaplarının ağızlarını sıkıca kapatmaya yarayan esnek bir film olmalıdır.

3. Uygun şekilde kullanıldığı zaman kesin sızdırmazlık sağlamalıdır.

4. %200 genişleme ve uzama kapasitesi olan bu film her çeşit kimyasal etkiye karşı dayanıklı olmalıdır.

Salvosol Konsantre 1000 ml

1. Ürün kullanıcıya ve çevreye zarar vermemelidir.

2. Ürün kısa sürede dezenfeksiyon etkisine sahip olmalıdır.

3. Ürün uygulama sonrası kalıntı bırakmamalı, durulama ve yıkama gerektirmemelidir.

4. 1000 ml’lik şişede olmalıdır.

5. %15 Setrimid, %1,5 Klorheksidinglukonat, 2-Propanol içermelidir.

6. Üzerinde lot numarası, üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.

7. Orijinal ambalajında açılmamış olmalıdır.

8. Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 ( bir ) yıl olmalıdır.

Giemsa Boyası 500 ml

1. Sitolojik ve histolojik materyalierin boyanmasında kullanılmalıdır.

2. Stok solüsyon halinde 500 ml’lik sızdırmaz vidalı kapaklı cam orijinal ambalajlarda olmalıdır.

3. Ürün teslim tarihinden itibaren en az 12 ay miyadlı olmalıdır.

4. Oda sıcaklığında saklanabilmelidir.

5. Üzerinde orijinal fabrika etiketi bulurımalıdır ye bu etiket üretici firma.içindeki malzemenin özellikleri, üretim ve son kullanma tarihi olmalıdır.

6. Teklifte malzemenin markası mutlaka belirtilmelidir.

7. Kullanım sonucunda bozuk olduğu saptanan ya da iyi sonuç alınamayan ürün firma tarafından yenisi ile değiştirilmelidir.

Entellan

1. İthal olmalıdır.

2. 500 ml' lik  vidalı kapaklı renkli cam veya sert plastik şişelerde olmalıdır.

3. Özgül ağırlığı en az 0.92 gr/cm3  (20 derecede ) olmalıdır.

4. Suda çözünmemelidir

5. Xylene içeriği  %1-9 arası olmalıdır.

6. Refraktif indeksi 1.3 ile 1.6 arası olmalıdır.

7. Lam ve Lamel arası dağılımı homojen olmalı, hava kabarcığı kalmamalıdır.

8. Ürün ile yapılan kapamalarda 100 lük büyütmede dahi netlik kaybı olmamalıdır.

9. Ambalaj üzerinde üretici firma adı, üretim tarihi, son kullanma tarihi, lot numarası olmalıdır.

10.               Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.