Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : Hastane Eczanesi İlaç Alımı (34 kalem)

  İhale Notu   : Ödeme Süresi 90 gündür
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  20.06.2017
SAATİ :  00:00
YERİ :  dsim
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  AKTİF
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ - 3
TELEFON : 2337068 - 69
DAHİLİ :
FAKS : 2337100
E-POSTA :
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ
                                                                                                               T.C.

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

 

Sayı

: 62813453/

  

Tarih : 14.06.2017

Konu

: Teklife Davet

 

 

 

Hastanemizin ihtiyacı olan Hastane Eczanesi İlaç Alımı (34 kalem) işi satın alınacaktır. Aşağıda cinsi, miktarı, evsafı, teknik ve idari şartları yazılı malzemeler, idaremizce 4734 sayılı Kamu İhale Yasasının 22. maddesine göre satın alınacak olup, fiyat teklifinizi (Kesin Fiyat) en geç 20.06.2017 tarihine kadar idaremize vermenizi rica ederim.                                                                                                                                                                                         

MAL / İŞE AİT TEKNİK VE İDARİ ŞARTLAR

1)- Teklif edilecek malzemenin lot ve UBB numaralarının mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

2)- Ödemeler malların tesliminden itibaren 90 (Doksan) gün içinde yapılacaktır.

3)- Teklifin geçerlilik süresi, idareye teslim tarihinden itibaren 30 Takvim günü olacaktır.

4)- En düşük fiyat ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirilerek birim fiyatlar üzerinden teklif esas alınacaktır.

5)- Teklif fiyatları KDV hariç olarak verilecektir.

6)- Mal / İş idareye 15 Takvim gününde teslim edilecektir.

7)- Mal / İş idarece denetim, muayene ve kabul işlemi yapıldıktan sonra teslim alınacaktır.

8)- İdare Mal / İşi alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.

9)- Teklif mektubu, okunup kabul edildiği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile yazılması, üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunmaması, Ad, Soyadı veya Ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır.

10)- İdare gerektiğinde numune isteyebilecektir.

11)- Teklif mektubu şartnamesinin uygulanmasından doğabilecek ihtilaflar Manisa Mahkemelerinde 4734 sayılı kanun hükümleri dâhilinde çözümlenir.

TEL       : (236) 233 70 68

FAKS    : (236) 233 71 00

 

 

 

SATIN ALINACAK MAL / İŞ LİSTESİ

 

Sıra

İş Kalemi Açıklaması

Birim

Miktar

Birim Fiyatı (Kdv Hariç)

Tutarı

(Kdv Hariç)

1

Acetylsalicylic acid 100 mg tb

 Adet

 3.000

 

 

2

Acetylsalicylic acid 300 mg tb

 Adet

 3.000

 

 

3

Alprazolam 0,5 mg tb

 Adet

 1.800

 

 

4

Amlodipin bezilat 10 mg+İndapamit 2,5 mg+Perindopril arginin 10 mg tablet

 Adet

 60

 

 

5

Amlodipin bezilat 5 mg+İndapamit 2,5 mg+Perindopril arginin 10 mg tablet

 Adet

 60

 

 

6

B1-B6 250 mg, B12 1 mg tb (vitamin)

 Adet

 3.000

 

 

7

Diazepam 5 mg tablet

 Adet

 2.000

 

 

8

Digoxine 0,25 mg tb

 Adet

 1.000

 

 

9

Digoxine 0,5 mg/2ml ampul

 Adet

 1.000

 

 

10

Diltiazem HCl 25 mg ampul

 Adet

 400

 

 

11

Doksazosın mezılat 2 mg tb

 Adet

 1.000

 

 

12

Filgrastim 15000000 Ü enjektör

 Adet

 25

 

 

13

Fucidik asit %2+betametazon valerat %0,1 krem

 Adet

 100

 

 

14

Gabapentin 300 mg tb

 Adet

 6.000

 

 

15

Glycerol Trinitrate 10 mg/10 ml Amp

 Adet

 5.000

 

 

16

Insulın aspart 100 IU enj.kalemi

 Adet

 300

 

 

17

insülin detemir 100 İÜ enj.kalemi

 Adet

 150

 

 

18

İnsülin Lispro 100 IU/ml çözelti için kalem

 Adet

 100

 

 

19

Kaptopril 25 mg tb

 Adet

 10.000

 

 

20

Ketamin hidroklorür 500mg/10ml flakon

 Adet

 100

 

 

21

Klozapin 25 mg tb

 Adet

 1.000

 

 

22

Kristalize İnsulin 100 İÜ / 10 ml flk (regüler)

 Adet

 200

 

 

23

Lerkanidipin hidroklorür 10 mg tablet

 Adet

 600

 

 

24

Levetirasetam 100 mg oral çözelti

 Adet

 5

 

 

25

Lidokain hidroklorür 100 mg ampul

 Adet

 2.000

 

 

26

Mivacurium Chloride (2 mg/ml) 10 mg ampul

 Adet

 1.000

 

 

27

Paracetamol 120 mg/5 ml suspansıyon

 Adet

 500

 

 

28

Potasyum Sitrat 2170 mg/Potasyum karbonat 2000 mg eff.tb

 Adet

 1.500

 

 

29

Sennoside A+B Kalsiyum&Sorbitol 250 ml Sol.

 Adet

 250

 

 

30

Sennozit A+B, kalsiyum tuzu 20 mg tablet

 Adet

 800

 

 

31

Silostazol 100 mg tablet

 Adet

 1.200

 

 

32

Terlipressin 1 mg flk

 Adet

 100

 

 

33

Tramadol HCL 100 mg/ml damla

 Adet

 50

 

 

34

Tramadolol HCL 100 mg Tb

 Adet

 1.500

 

 

                             

 

 

 

 

 

Tülin BARIŞ

 

İşletme Müdürü