Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI B.D- RAFİYE KAPLAN

  İhale Notu   : KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI B.D- RAFİYE KAPLAN
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  19.06.2017
SAATİ :  00:00
YERİ :  DSİM
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  AKTİF
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ - 3
TELEFON : 2337068 - 69
DAHİLİ :
FAKS : 2337100
E-POSTA :
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ
  Hastanemiz KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI B.D İşine ait satın almanın yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Aşağıda cinsi, miktarı, evsafı, teknik ve idari şartları yazılı malzemeler, idaremizce 4734 sayılı Kamu İhale Yasasının 22. maddesine göre satın alınacak olup, fiyat teklifinizi (Kesin Fiyat) en geç 19/06/2017 kadar idaremize vermenizi rica ederim.

 

**ÖNEMLİ NOT** :  (Saat: 14.00’den sonra gelen fiyat teklifleri Dikkate Alınmayacaktır.)

 

HASTA ADI : RAFİYE KAPLAN

 

MAL / İŞE AİT TEKNİK VE İDARİ ŞARTLAR

1)- Teklif edilecek malzemenin lot ve UBB numaralarının mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

2)- Ödemeler malların tesliminden itibaren 750 (yediyüzelli) gün içinde yapılacaktır.

3)- Teklifin geçerlilik süresi, idareye teslim tarihinden itibaren 30 Takvim günü olacaktır.

4)- En düşük fiyat ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirilerek birim fiyatlar üzerinden teklif esas alınacaktır. 

5)- Teklif fiyatları KDV hariç olarak verilcektir.

6)- Mal / İş idareye 24 saat için de  teslim edilecektir.

7)- Mal / İş idarece denetim, muayene ve kabul işlemi yapıldıktan sonra teslim alınacaktır.

8)- İdare Mal / İşi alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.

9)- Teklif mektubu, okunup kabul edildiği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile yazılması, üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunmaması, Ad, Soyadı veya Ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır.

10)- İdare gerektiğinde numune isteyebilecektir.

11)- Teklif mektubu şartnamesinin uygulanmasından doğabilecek ihtilaflar Manisa Mahkemelerinde 4734 sayılı kanun hükümleri dâhilinde çözümlenir.

12)-SUT TAVAN FİYATLARI ÜZERİNDE KALAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

13)-FİRMALAR ÜZERİNDE MALZEME KALMASI HALİNDE KESİLEN FATURA EKİNDE HÜAP CD’SİNİ  TESLİM ETMELİDİRLER.

14)- SUT KODU VE SUT FİYATI BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER İLE SUT FİYATLARI ÜZERİNDE GELEN TEKLFİLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

              NOT:         İDARE KODU:    45764.38.41.00.01.330

                                 İDARE ADI:   Celal Bayar Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

 

15)-SİPARİŞ SATINALMA BİRİMİNDEN TESLİM ALINDIKTAN SONRA ASIL FATURANIN 3 (ÜÇ) GÜN İÇERİSİNDE DEPOYA TESLİM EDİLMESİ ZORUNLUDUR.

 

TEL: (236)  233 70 68 / 233 70 69

FAX: (236)  233 71 00

 

**ÖNEMLİ NOT: Malzeme kullanıldıktan sonra kesilecek olan FATURA nın bir nüshası depo tarafından istenilen malzemelerin ayrıntılı döküm belgesi ile birlikte aynı gün  AŞAĞIDA BELİRTİLEN  NUMARALARA FAX ÇEKİLMESİ GEREKMEKTEDİR.Aksi takdirde depo girişleri yapılamayacaktır.

DEPO  BİRİMİ FAX: 0236- 232 80 93

DÖNER SERMAYE İŞLET.MÜD. FAX: 0236 – 233 7100

 

 

**ÖNEMLİ:      FİYAT TEKLİFİ ATILAN MALZEMELER İÇİN PROFORMA FATURAYA İLGİLİ MALZEMELER İÇİN FİRMA BAYİ NO YAZILACAKTIR.

 

 

NOT: TEKNİK ŞARTNAME DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINA BİLİR.

NOT:Teklif verilmeden önce şartnamelerin firma tarafından mutlaka görülmesi gerekmektedir.

SATIN ALINACAK MAL / İŞ LİSTESİ

 

SIRA NO:               CİNSİ VE NİTELİĞİ                                                                                            ADETİ

1-BAHA 5 – 1 ADET -KB1022

 

KEMİK YOLU İŞİTME SİSTEMİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

(45 DESİBELE KADAR KEMİK EŞİKLERİ İÇİN)

Ses İşlemcisi ve İmplant Teknik Özellikleri:

1) Ses işlemcisi küçük ve ergonomik olmalıdır

2) Ses işlemcisinin 45db kadar kemik eşikleri bulunan hastalar için uyumlu olmalıdır.

3) Hasta ve doktorun tercihine göre; sistem hem abutment hem de mıknatıslı sistemle

kullanılabilir ve asağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.

a) Ameliyatla kemiğe takılan titanyum implant ; saf titanyumdan imal edilmiş

olmalı ve 3mm-4mm olmak uzere iki uzunluğu bulunmalıdır

b) Hydroxyapatite kaplamalı abutment; 6mm , 8mm , 10mm ve 12mm olmak

üzere 4 ayrı boyutta olmalıdır.

c) Mıknatıslı sistem; cilt altına yerleştirilen mıknatıs ve cilt yüzeyine yerleştirilen

ses işlemcisinden oluşmalıdır

d) Pasif tutucu iç mıknatısın iki ucunda iki ayrı ters kutup olmalıdır.

e) Pasif tutucu dış mıknatıs cilt reaksiyonlarını engelleyici özel yumuşak

kaplamaya sahip olmalıdır.

f)Pasif tutucu dış mıknatısın farklı cilt kalınlıkları için 6 farklı güç seçeneği

bulunmalıdır.

4) Kulak arkasına takılan ses işlemcisi şu özellikleri taşımalıdır

a) Dijital olmalıdır

b) Standart işitme cihazı pili ile çalışmalıdır

c) 2.4 gHz kablosuz aksesuarlara bağlantı sağlamalıdır

d) Kullanıcının bulunduğu ortama göre cihaz programı otomatik olarak

değiştirmelidir.

e) Cihaz, hasta cihaz kullanımı ile bilgiler ayar yapılırken detaylı rapor halinde

vermelidir

5) Ses işlemcisinde entegre bluetooth özelliği bulunmalı ve IOS(iPhone,iPod,iPad)

cihazlar ile aparat gerekmeden direk bağlantıya geçmelidir.

a)Bluetooth özelliği ,IOS cihaz üzerinden işlemcinin tüm ayarlarını kablosuz olarak

yapıyor olmalıdır.

b) Bluetooth özelliği ,IOS cihaz üzerinden işlemcinin harita üzerinde nerede

olduğunu gösteriyor olmalıdır.

c)Bluetooth özelliği ,IOS cihaz üzerinden telefon konuşması, canlı dinleme ve müzik

dinleme gibi özelliklerini kablosuz olarak yapıyor olmalıdır.

6) Mikrofon yapısı nedeniyle işlemci, sağ ve sol her iki tarafta da kullanılmaya uygun

olmalıdır

7) Tüm malzemeler steril ambalaj içerisinde olmalıdır

8) MRG(Manyetik Rezonans Görüntüleme); Mıknatıslı sistem ile 1.5 Tesla MRG

çekilebilmektedir. İşlemci, MRI gerektiğinde çıkarılabilir, MR çekildikten sonra

tekrar yerine takılabilmektedir.Abutmentlı sistem 3 Tesla MRG’de uyumludur.

9) Ses işlemcisi, hastanın bulunacağı farklı işitsel ortamlarda rahat duyma/anlama için

bilgisayar programı ile işlemciye yüklenebilen, hastanın kullanabileceği 4 ayrı

programa sahip olmalıdır

10) Hastanın seçimi için en az 5 farklı renkte cihaz seçeneği olmalıdır, farklı kapaklarla

kullanıma uygun olmalıdır

11) Programlama esnasında işlemci üzerinden kemik yolu uyarımı ile kemik yolu eşikleri

belirlenebilmelidir

12) Gürültülü ortamlarda iyi anlama performansına sahip olmak için otomatik gürültü

azaltıcı programlara sahip olmalıdır

13) Firma tarafından ; Ses işlemcisi 2 yıl – titanium implant 3 yıl garanti kapsamında

olmalıdır

14) Ameliyat sırasında ve sonrasında ihtiyaç halinde gerekli destek, firma kendi

bünyesindeki uzman klinik veya eğitim odyologları tarafından destek sağlamalıdır

15) İmplant ameliyatı sırasında kullanılan özel cerrahi kit firma tarafından verilmelidir

16) Firmamız, Garanti sonrası 10 yıl boyunca ücreti karşılığı yedek parça teminini ve her türlü tamiratı yapmayı taahhüt etmektedir