Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI B.D-AYSEL ÇAKIRTAŞ

  İhale Notu   : KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI B.D- AYSEL ÇAKIRTAŞ
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  19.06.2017
SAATİ :  00:00
YERİ :  DSİM
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  AKTİF
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ - 3
TELEFON : 2337068 - 69
DAHİLİ :
FAKS : 2337100
E-POSTA :
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ

 

 Hastanemiz KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI B.D İşine ait satın almanın yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Aşağıda cinsi, miktarı, evsafı, teknik ve idari şartları yazılı malzemeler, idaremizce 4734 sayılı Kamu İhale Yasasının 22. maddesine göre satın alınacak olup, fiyat teklifinizi (Kesin Fiyat) en geç 19/06/2017 kadar idaremize vermenizi rica ederim.

 

**ÖNEMLİ NOT** :  (Saat: 14:00’den sonra gelen fiyat teklifleri Dikkate Alınmayacaktır.)

 

HASTA ADI : AYSEL ÇAKIRTAŞ

 

MAL / İŞE AİT TEKNİK VE İDARİ ŞARTLAR

1)- Teklif edilecek malzemenin lot ve UBB numaralarının mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

2)- Ödemeler malların tesliminden itibaren 750 (yediyüzelli) gün içinde yapılacaktır.

3)- Teklifin geçerlilik süresi, idareye teslim tarihinden itibaren 30 Takvim günü olacaktır.

4)- En düşük fiyat ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirilerek birim fiyatlar üzerinden teklif esas alınacaktır. 

5)- Teklif fiyatları KDV hariç olarak verilcektir.

6)- Mal / İş idareye 24 saat için de  teslim edilecektir.

7)- Mal / İş idarece denetim, muayene ve kabul işlemi yapıldıktan sonra teslim alınacaktır.

8)- İdare Mal / İşi alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.

9)- Teklif mektubu, okunup kabul edildiği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile yazılması, üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunmaması, Ad, Soyadı veya Ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır.

10)- İdare gerektiğinde numune isteyebilecektir.

11)- Teklif mektubu şartnamesinin uygulanmasından doğabilecek ihtilaflar Manisa Mahkemelerinde 4734 sayılı kanun hükümleri dâhilinde çözümlenir.

12)-SUT TAVAN FİYATLARI ÜZERİNDE KALAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

13)-FİRMALAR ÜZERİNDE MALZEME KALMASI HALİNDE KESİLEN FATURA EKİNDE HÜAP CD’SİNİ  TESLİM ETMELİDİRLER.

14)- SUT KODU VE SUT FİYATI BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER İLE SUT FİYATLARI ÜZERİNDE GELEN TEKLFİLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

              NOT:         İDARE KODU:    45764.38.41.00.01.330

                                 İDARE ADI:   Celal Bayar Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

 

15)-SİPARİŞ SATINALMA BİRİMİNDEN TESLİM ALINDIKTAN SONRA ASIL FATURANIN 3 (ÜÇ) GÜN İÇERİSİNDE DEPOYA TESLİM EDİLMESİ ZORUNLUDUR.

 

TEL: (236)  233 70 68 / 233 70 69

FAX: (236)  233 71 00

 

**ÖNEMLİ NOT: Malzeme kullanıldıktan sonra kesilecek olan FATURA nın bir nüshası depo tarafından istenilen malzemelerin ayrıntılı döküm belgesi ile birlikte aynı gün  AŞAĞIDA BELİRTİLEN  NUMARALARA FAX ÇEKİLMESİ GEREKMEKTEDİR.Aksi takdirde depo girişleri yapılamayacaktır.

DEPO  BİRİMİ FAX: 0236- 232 80 93

DÖNER SERMAYE İŞLET.MÜD. FAX: 0236 – 233 7100

 

 

**ÖNEMLİ:      FİYAT TEKLİFİ ATILAN MALZEMELER İÇİN PROFORMA FATURAYA İLGİLİ MALZEMELER İÇİN FİRMA BAYİ NO YAZILACAKTIR.

 

 

NOT: TEKNİK ŞARTNAME DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINA BİLİR.

NOT:Teklif verilmeden önce şartnamelerin firma tarafından mutlaka görülmesi gerekmektedir.

SATIN ALINACAK MAL / İŞ LİSTESİ

 

SIRA NO:               CİNSİ VE NİTELİĞİ                                                                                            ADETİ

1-    KOKLERAR IMPLANT CİHAZI- 1 ADET KB1019

2-    KOKLEAR İMPLANT GENEL ŞARTNAME

3-    1) Koklear implant sistemi, her iki kulakta ileri/çok ileri sensorinöral işitme kaybı olan ve

4-    klasik işitme cihazından yarar görmeyen çocuk ve erişkin hastalar için, iç kulağa yerleştirilen

5-    elektrotların elektriksel uyarımı yolu ile işitmenin yeniden kazandırılması için tasarlanmış

6-    cihaz olmalıdır.

7-    2) Koklear implant cihazı iki parçadan oluşmalıdır

8-    a. Ameliyatla yerleştirilen iç parça

9-    b. Ortam ses ve konuşmaları iç parçaya aktaracak şekilde dizayn edilmiş dış parça ve

10- aksesuarlar

11-  A. İÇ PARÇA:

12- A.1. İç parça ameliyatta takılan alıcı elektroniklerin bulunduğu alıcı/uyarıcı plak ve işitme

13- sistemi içindeki sinir hücrelerinin elektriksel uyarımını sağlayan elektrot dizininden

14- oluşmalıdır.

15- A.2. İmplantın elektroniklerini içeren kısmı darbelere dayanıklı titanyumdan üretilmiş

16- muhafaza içinde olmalı, bunun çevresi yanında kabloların izolasyonu ve muhafazasında tıbbi

17- silikon kullanılmış olmalıdır.

18- A.3 Koklea içine yerleştirilen elektrot dizini 22 aktif elektrottan oluşan çok kanallı koklear

19- implant olmalıdır.

20- A.4. Elektrot dizini koklea içinde travma yaratmayacak incelikte olmalı ve koklea içinde

21- medial duvara yakın biçimde, özel tasarımlı bir stilet vasıtası ile atravmatik olarak

22- yerleştirmeye olanak sağlamalıdır.Elektrotta stilet yok ise, kokleaya rahat yerleştirilmesini

23- sağlamak üzere basal kısmında sertleştirici, elektrodun koklea içinde oryantasyonunu

24- sağlamak için ise elektrod üzerinde bir kanat bulunmalıdır.

25- A.5. İç parçanın elektroniği dış parçadan gelen sinyaller ile işitme sistemini uyarabilmelidir.

26- A.6. İç parça, ameliyat bitiminde cihazın işleyişini ve fonksiyonlarını kontrol edebilmek için

27- impedans, stapes refleks testi ve evoked Compound Action Potential (eCAP) gibi testlerin

28- yapılabilmesine olanak sağlamalı ve bu testlerin yapılabilmesi için gerekli yazılım

29- programları ücretsiz olarak sağlanmalıdır.

30- A.7. İç parçanın elemanları, 1.5 Tesla şiddete kadar mıktanısı yerinde, 3 Tesla şiddetine

31- kadar sadece mıknatıs çıkarılarak Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) tanı cihazlarına

32- uyumlu olmalıdır.

33- A.8. Koklear implantın iç parçası steril, korumalı paket içinde, kutulu bir şekilde

34- gönderilmelidir. Kutunun üzerinde ürün kodu, seri numarası, üretim ve son kullanma tarihleri

35- belirtilmelidir.

36- A.9. İç parça farklı konuşma stratejilerini uygulayabilecek özellikte olmalıdır.

37- A.10. Koklear implant sisteminin iç parçasının ameliyat sırasında bozuk çıkması, sterilitesinin

38- bozulması ve benzeri olumsuz durumlar için firma kliniğe bir adet yedek iç parça vermeyi

39- taahhüt etmeli ve ameliyat bitimine kadar iç parça ameliyathanede kalmalıdır

40- A.11. Birbirine komşu kontak noktaları arasında oluşabilecek elektrik akımı etkileşimini

41- engellemek için yalıtkan bölümler içermelidir.

42-  B. DIŞ PARÇA:

43- B. 1. Dış parça konuşma işlemcisi; iç parça ile iletişimi sağlayan aktarıcı plak, bağlantı

44- kablosu ve aksesuarlardan oluşan kulak arkası konuşma işlemcisi (BTE) veya tek parçadan

45- oluşan ve baş bölgesine takılan (OTE) konuşma işlemcisi seçeneği bulunmalıdır.

46- B.1.a) Kulak Arkası Konuşma İşlemcisi;

47- B.1.a.1- Konuşma işlemcisi ortam seslerini toplayıp iç parçanın anlayacağı sinyallere

48- dönüştürerek iç parçaya aktarabilmelidir.

49- B.1.a.2- Konuşma işlemcisi kulak arkasına takılacak şeklinde olmalıdır.

50- B.1.a.3- Bebeklerin kullanımına olanak sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır

51- B.1.a.4- Konuşma işlemcisi değişik konuşma stratejilerinin kullanımına olanak

52- sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olmalı, bir yazılım sistemi aracılığı ile her hasta için

53- programlanabilmeli ve bu programları kaydedip saklayabilecek kapasitede olmalıdır.

54- B.1.a.5- Konuşma işlemcisi üzerinde uyarı ve alarmları kullanıcıya ve/veya bakıcıya

55- bildirecek bir sistem olmalıdır.

56- B.1.a.6- Konuşma işlemcisi üzerinde program değiştirme ve ses ayar düğmeleri

57- olmalıdır.

58- B.1.a.7- Konuşma işlemcisi FM sistemlerinin bağlanabilmesine olanak sağlayacak

59- yapıda olmalıdır.

60- B.1.a.8- Konuşma işlemcisi tek kullanımlık ve şarj edilebilir pil ile çalışabilir

61- olmalıdır.

62- B.1.a.9- Konuşma işlemcisi gürültüde konuşma ayırt etme performansını arttırmak

63- için iki adet çok-yönlü mikrofona sahip olmalıdır.

64- B.1.a.10-Ses işlemcisi standart pil ünitesi ile IP44– şarj edilebilir pil ünitesi ile IP57

65- toza ve suya karşı dayanıklılık özelliklerine sahip olmalıdır.

66- B.1.a.11- İşlemcinin kumanda seçeneği ile de kullanılabilme imkanı olmalıdır ve bu

67- akıllı kumanda ile işlemciyi tarayıp, sorunlu parçanın tespiti sağlanabilir olmalıdır.

68- B.1.a.12- İşlemci farklı boyutta ve güçte şart edilebilir veya standart pil seçeneklerine

69- sahip olmalıdır.

70- B.1.a.13- Telefonda iletişimi kolaylaştırmak amacı ile işlemcide otomatik telecoil

71- özelliği olmalıdır.

72- B.1.a.14- FM sistemlerine bağlanabilmesi için aksesuar girişi olmalıdır.

73- B.1.a.15- Konuşma işlemcisi kullanıcının ihtiyaçları doğrultusunda 4 farklı program

74- yüklenebilmeye olanak vermelidir.

75- B.1.a.16- Ortam tanıma özelliği sayesinde, gürültülü ortam, gürültüde konuşma sessiz,

76- konuşma, rüzgar, müzik gibi farklı altı çevresel ortamlarda kullanılmak üzere

77- otomatik geçiş imkanı sağlanmalıdır.

78- B.1.a.17- Kablosuz aksesuar uyumu, yazılım üzerinden aktifleştirilebilmelidir.

79- B.1.a.18- Data kayıt sistemine sahip olmalıdır.

80- B.1.a.19- Dış parça , akustik ses bileşeni eklenerek kalıntı bir işitmeden

81- faydalanabilecek hybrid elektro akustik işitme cihazına dönüştürülebilmelidir

82- B.1.b) Tek Parça Konuşma İşlemcisi;

83- B.1.a.1- Konuşma işlemcisi ortam seslerini toplayıp iç parçanın anlayacağı sinyallere

84- dönüştürerek iç parçaya aktarabilmelidir.

85- B.1.a.2- Konuşma işlemcisi baş bölgesine tek parça halinde takılacak şeklinde

86- olmalıdır.

87- B.1.a.3- Çocukların kullanımına olanak sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır

88- B.1.a.4- Konuşma işlemcisi değişik konuşma stratejilerinin kullanımına olanak

89- sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olmalı, bir yazılım sistemi aracılığı ile her hasta için

90- programlanabilmeli ve bu programları kaydedip saklayabilecek kapasitede olmalıdır.

91- B.1.a.5- Konuşma işlemcisi üzerinde uyarı ve alarmları kullanıcıya ve/veya bakıcıya

92- bildirecek bir sistem olmalıdır.

93- B.1.a.6- Konuşma işlemcisi üzerinde program değiştirme, telecoil aktivasyonu ve açıp

94- kapatma tek bir düğmeden yapılabiliyor olmalıdır.

95- B.1.a.7-Konuşma işlemcisi FM sistemlerine aksesuar aracılığı ile bağlanabilmesine

96- olanak sağlayacak yapıda olmalıdır.

97- B.1.a.8- Konuşma işlemcisi tek kullanımlık pil ile çalışabilir olmalıdır.

98- B.1.a.9-Konuşma işlemcisi gürültüde konuşma ayırt etme performansını arttırmak için

99- iki adet çok-yönlü mikrofona sahip olmalıdır.

100-             B.1.a.10-Ses işlemcisi standart pil (tek kullanımlık pil) ile IP54 toza ve suya karşı

101-             dayanıklılık özelliklerine sahip olmalıdır.

102-             B.1.a.11- İşlemcinin kumanda seçeneği ile de kullanılabilme imkanı olmalıdır.

103-             B.1.a.12- Telefonda iletişimi kolaylaştırmak amacı ile işlemcide otomatik telecoil

104-             özelliği olmalıdır.

105-             B.1.a.13- Konuşma işlemcisi kullanıcının ihtiyaçları doğrultusunda 4 farklı program

106-             yüklenebilmeye olanak vermelidir.

107-             B.1.a.14- Ortam tanıma özelliği sayesinde, gürültülü ortam, gürültüde konuşma sessiz,

108-             konuşma, rüzgar, müzik gibi farklı altı çevresel ortamlarda kullanılmak üzere

109-             otomatik geçiş imkanı sağlanmalıdır.

110-             B.1.a.15- Kablosuz aksesuar uyumu, yazılım üzerinden aktifleştirilebilmelidir.

111-             B.1.a.16- İşlemci programlama ve rehabilitasyon sürecini iyileştirmek amacıyla

112-             cihaz kullanım data kayıt sistemine sahip olmalıdır.

113-             B.1.a.17- Kullanıcı ihtiyaçlarına göre 8 farklı renk seçeneği bulunmalıdır.

114-                     C. AKSESUARLAR

115-             C.1. Kulak arkası işlemci için şarj edilebilir pil kullamı için şarj cihazı temin edilmelidir.

116-             C.2. Standart pil kullanımında konuşma işlemcilerinde ilk aktive edildiğinde kullanılmak

117-             üzere yeterli sayıda tek kullanımlık pil olmalıdır.

118-             C.3. Koklear implant için nem alma kabı ve ilk kullanım için nem alma tableti verilmelidir.

119-             C.4. Kulak arkası işlemcisi için pil yuvası kutusu olmalıdır.

120-             C.5. Konuşma işlemcisinin kullanımı için gerekli aksesuarlar temin edilmelidir.

121-             C.6. Kulak arkası işlemci için 1 adet yedek kablo verilmelidir.

122-                     D. GARANTİ KOŞULLARI

123-             D.1. İç parça her türlü üretim, fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 10 yıl garantili olmalıdır.

124-             D.2. Konuşma işlemcisi her türlü üretim, fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 3 yıl garantili

125-             olmalıdır.

126-             D.3. Dış parçadaki aktarıcı bobin her türlü üretim, fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl

127-             garantili olmalıdır.

128-             D.4. Garanti süresi içinde dış parça ya da aktarıcı bobin bir arıza olduğunda firma, kullanıcıyı

129-             zor durumda bırakmayacak şekilde arızayı en kısa zamanda gidermeye çalışmalı, arızanın

130-             giderilme süresince kullanıcıya geçici başka bir cihaz temin etmeyi taahhüt etmelidir.

131-             D.4. Firma, ürün her türlü yedek parça, aksesuar ve teknik servis hizmetini 10 yıl süreyle

132-             temin edeceğini taahhüt etmelidir. Yukarıda belirtilen garanti süreleri bitiminde bu temin ve

133-             hizmetler bedeli karşılığında verilecektir.

134-             D.5. Firma yeterli yedek parça ve aksesuarı bulundurmalıdır.

135-                     E. GENEL ŞARTLAR

136-             E.1. Ameliyat öncesi, ameliyat sırasında ve ameliyat sonrasında kliniğin talep etmesi

137-             durumunda firma gerekli teknik desteği sağlamalı ve bu destek firma bünyesinde çalışan

138-             Uzman Odyolog tarafından sağlanmalıdır.

139-             E.2. Koklear implant teknolojisi, elektrot dizaynları ve cerrahi teknikleri zaman içinde

140-             değişebilmektedir. Bu durumlarda firma implant ekibini bu gelişmeleri öğrenmeleri için

141-             eğitime göndermeyi taahhüt etmelidir.

142-             E.3. İmplant ameliyatı sırasında kullanılan özel cerrahi kit ücretsiz olarak verilmeli,

143-             uygulayıcı klinik gerekli gördüğünde bu aletler yenilenmelidir.

144-             E.4. İmplantın dış parçasının programlanabilmesi için gerekli yazılımı içeren bilgisayar

145-             programı ve programlama için gerekli ekipmanı ücretsiz verilmeli, gerekli olduğunda

146-               yenilenmelidir.