Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : BAP İçin 10 Kalem malzeme alınacaktır.(Doç.Dr. Uğur ÇAVDAR 'ın 2016-162 nolu projesi için)

  İhale Notu   : İrtibat:Sinan HOŞGELDİ Dahili:1054
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  24.07.2017
SAATİ :  00:00
YERİ :  
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  SONUÇLANMIŞ
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ
TELEFON : 201 1051
DAHİLİ : -
FAKS : 2011447
E-POSTA : bap@cbu.edu.tr
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ
 
T.C.
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi
Teklif Mektubu
Konu  :   Doğrudan Temin Yoluyla Malzeme Alımı                                                                                                                                                  
Sayı    :   75602888-604.01.05-                                                                                                                                        11 / 07 / 2017
            Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Birimince desteklenen Doç.Dr. Uğur ÇAVDAR 'ın 2016-162 nolu projesinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve miktarı yazılı  malzemeler, 4734 sayılı KİK:nun 3.Maddesinin (f) bendi uyarınca 
 yapılacak alımlar için  2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu ekindeki esas ve usullerin  (21/d) maddesine göre doğrudan temin yoluyla satın alınacaktır. Son teklif verme süresi 24/07/2017 saat 17.00'a kadardır.
TEL: (236) 201 1054  FAX : (236) 201 14 47   e mail :bap@cbu.edu.tr           
Ömer VAROL
BAP Şube Müdürü  V.
1- Teklif mektubuna firma adı, soyadı veya ticaret ünvanı yazılmalı ve yetkili kişilerce imzalanmalı ve kaşeli olmalıdır. Teklif mektubu ''Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri  Birimi  Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü 45140 - Yunusemre - MANİSA
adresine gönderilmelidir.Teklifler faksla gönderilebilir  ancak aslı 3 gün içerisinde mutlaka gönderilmelidir.
2- Teklif mektuplarında teklif edilen bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmalı, mektubun üzerinde kazıntı silinti bulunmamalıdır.Teklifler TL olarak verilmelidir.Toplam teklif tutarı KDV hariç olarak yazılmalı,ayrıca KDV oranı belirtilmelidir.
3-  Teklif edilen cihaz ise ; marka ve modelinin ayrıntılı olarak belirtilmesi ve teknik şartnameye uygunluk cevapları ile katalog ve resimler  gönderilmeli ve 2 yıl garanti, 10 yıl yedek parça temini, servisle ilgili taahhütname verilmelidir.
4-Kimyasal sarf malzemelerinde,teklifte belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (datasheet) teklif mektubuna eklenmeli veya bap@bayar.edu.tr adresine  mail edilmelidir. Belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri  ( teknik
şartnameye cevaplar, katalog ve resimler ) eklenmelidir.  
5-Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri, montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri, eğitim gerektiren durumlarda proje ekibine eğitim verilmesi yükleniciye aittir.
6- Alternatif teklif verilmeyecektir.İdare doğrudan temin alımını yapıp yapmamakta serbesttir. Yukarıdaki şartlara  ve teknik şartnameye uygun verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.Teklifin süresi en az 30 gün olmalıdır.
7-Birimimiz malzemenin teslimine müteakip çok kısa sürede ilgili firmaya ödeme yapmaktadır.Teklif edilen fiyatlar bu hususu dikkate alarak düzenlemelidir.
8- Teklif mektuplarında "Teknik şartnamede belirtilen maddeleri yerine getirmeyi taahhüt ediyorum."ibaresi  yer almalıdır.
9- 10(On) Kalemin  tümüne teklif verilecektir. Kalem bazında verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
  Malzemenin Cinsi Miktarı Ölçü Birim Fiyatı Tutarı TL Özellikleri (Markası,Kodu)
1 Alüminyum Tozu (0-50 µm, %99,9)  3 kg 1 Adet      
2 Bakır Tozu (<63 µm, %99,9)  250 gr 1 Adet      
3 Magnezyum Tozu (45 µm, %99,8)  100 gr 1 Adet      
4 Silisyum Tozu (45 µm, %99) 50 gr 1 Adet      
5 Lityum Tozu (Granül, %99)  25 gr 1 Adet      
6 Silisyum Karbür Tozu (12.8 µm, > %98)  1 kg 1 Adet      
7 Bor Karbür Tozu (12.8 µm, > %96)  1 kg 1 Adet      
8 TiO2 Tozu (10 µm, %99.9) 1 kg 1 Adet      
9 SiO2 Tozu (10 µm, %99.9)  1 kg 1 Adet      
10 Grafit Tozu (%80-85) 1 kg 1 Adet      
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            
Yazıyla toplam tutar KDV Hariç……………………………………………..… Toplam Tutar  
……………………………….Türk Lirasıdır. KDV %  
Genel Toplam  
Yukarıda adedi ve miktarı yazılı malzemeleri teknik şarnameye uygun olarak  yukarıda belirtilen bedelle vermeyi  tahahhüt ederim.Teslim süresi siparişe müteakip …....... takvim günüdür.

Kaşe/ İmza

 TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

İstenilen cihazın, kırt. adı

Teknik Özellikleri

Alüminyum Tozu

(Toz boyutu 0-50 µm, %99,9 saflıkta), 3 Kg

Bakır Tozu

( Toz boyutu <63 µm, %99,9  saflıkta), 250 gram

Magnezyum Tozu

( Toz boyutu 45 µm, %99,8  saflıkta), 100 gram

Silisyum Tozu

( Toz boyutu 45 µm, %99  saflıkta), 50 gram

Lityum Tozu

(Granül, %99  saflıkta), 25 gram

Silisyum Karbür Tozu

( Toz boyutu 12.8 µm, > %98  saflıkta), 1 Kg

Bor Karbür Tozu

( Toz boyutu 12.8 µm, > %96  saflıkta), 1 Kg

TiO2 Tozu

( Toz boyutu 10 µm, %99.9  saflıkta), 1 Kg

SiO2 Tozu

( Toz boyutu 10 µm, %99.9  saflıkta), 1 Kg

Grafit Tozu

(Saflık %80-85), 1 Kg