Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : NÖROŞİRURJİ B.D.-MEVLÜT ATAR

  İhale Notu   : NÖROŞİRURJİ B.D.-MEVLÜT ATAR
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  14.07.2017
SAATİ :  00:00
YERİ :  DSİM
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  AKTİF
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ - 3
TELEFON : 2337068 - 69
DAHİLİ :
FAKS : 2337100
E-POSTA :
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ

TEKLİF MEKTUBU                  

 

                Hastanemiz NÖROŞİRURJİ B.D İşine ait satın almanın yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Aşağıda cinsi, miktarı, evsafı, teknik ve idari şartları yazılı malzemeler, idaremizce 4734 sayılı Kamu İhale Yasasının 22. maddesine göre satın alınacak olup, fiyat teklifinizi (Kesin Fiyat) en geç 14/07/2017 kadar idaremize vermenizi rica ederim.

 

**ÖNEMLİ NOT** :  (Saat: 14:00’den sonra gelen fiyat teklifleri Dikkate Alınmayacaktır.)

 

HASTA ADI: MEVLÜT ATAR

 

MAL / İŞE AİT TEKNİK VE İDARİ ŞARTLAR

1)- Teklif edilecek malzemenin lot ve UBB numaralarının mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

2)- Ödemeler malların tesliminden itibaren 750 (yediyüzelli) gün içinde yapılacaktır.

3)- Teklifin geçerlilik süresi, idareye teslim tarihinden itibaren 30 Takvim günü olacaktır.

4)- En düşük fiyat ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirilerek birim fiyatlar üzerinden teklif esas alınacaktır. 

5)- Teklif fiyatları KDV hariç olarak verilcektir.

6)- Mal / İş idareye 24 saat için de  teslim edilecektir.

7)- Mal / İş idarece denetim, muayene ve kabul işlemi yapıldıktan sonra teslim alınacaktır.

8)- İdare Mal / İşi alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.

9)- Teklif mektubu, okunup kabul edildiği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile yazılması, üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunmaması, Ad, Soyadı veya Ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır.

10)- İdare gerektiğinde numune isteyebilecektir.

11)- Teklif mektubu şartnamesinin uygulanmasından doğabilecek ihtilaflar Manisa Mahkemelerinde 4734 sayılı kanun hükümleri dâhilinde çözümlenir.

12)-SUT TAVAN FİYATLARI ÜZERİNDE KALAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

13)-FİRMALAR ÜZERİNDE MALZEME KALMASI HALİNDE KESİLEN FATURA EKİNDE HÜAP CD’SİNİ  TESLİM ETMELİDİRLER.

14)- SUT KODU VE SUT FİYATI BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER İLE SUT FİYATLARI ÜZERİNDE GELEN TEKLFİLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

              NOT:         İDARE KODU:    45764.38.41.00.01.330

                                 İDARE ADI:   Celal Bayar Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

 

15)-SİPARİŞ SATINALMA BİRİMİNDEN TESLİM ALINDIKTAN SONRA ASIL FATURANIN 3 (ÜÇ) GÜN İÇERİSİNDE DEPOYA TESLİM EDİLMESİ ZORUNLUDUR.

 

TEL: (236)  233 70 68 / 233 70 69

FAX: (236)  233 71 00

 

**ÖNEMLİ NOT: Malzeme kullanıldıktan sonra kesilecek olan FATURA nın bir nüshası depo tarafından istenilen malzemelerin ayrıntılı döküm belgesi ile birlikte aynı gün  AŞAĞIDA BELİRTİLEN  NUMARALARA FAX ÇEKİLMESİ GEREKMEKTEDİR.Aksi takdirde depo girişleri yapılamayacaktır.

DEPO  BİRİMİ FAX: 0236- 232 80 93

DÖNER SERMAYE İŞLET.MÜD. FAX: 0236 – 233 7100

 

 

**ÖNEMLİ:      FİYAT TEKLİFİ ATILAN MALZEMELER İÇİN PROFORMA FATURAYA İLGİLİ MALZEMELER İÇİN FİRMA BAYİ NO YAZILACAKTIR.

 

 

NOT: TEKNİK ŞARTNAME DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINA BİLİR.

NOT:Teklif verilmeden önce şartnamelerin firma tarafından mutlaka görülmesi gerekmektedir.

SATIN ALINACAK MAL / İŞ LİSTESİ

 

SIRA NO:               CİNSİ VE NİTELİĞİ                                                                                            ADETİ

 

1-     Vida-8 adet

2-     Rod- 2 adet

3-     Transver- 2 adet

4-     Kemik grefti- 2 adet

 

 

 

 

15CC SENTETİK GRANÜL GREFT ŞARTNAMESİ

1. Ürün paketi kullanım amacına uygunlukla tek paket içerisinde 15cc’lik 1 adet granül

greft ihtiva etmelidir.

2. Ürün ambalaj şekli ürün miktarına uygunlukla “cam şişe” olmalıdır.

3. Ürün rezorbe olabilen ve biosorb özelliğinde Betatrikalsiyum Fosfat((β-TCP = β-

Ca3(PO4)2) olmalıdır.

4. Ürün çeşitli cerrahi kullanım alanlarına uygunluk gösterebilme avantajı için %45 ile

%70 oranlarında gözeneklilik özelliğine sahip olmalıdır.

5. Ürünler gamma irradiation yöntemi ile (1.000° üzerinde) steril edilmiş olmalıdır.

6. Ürün, biyolojik uyumluluk göstermelidir.

7. Ürünler kemik boşlukları doldurmada kullanılabilmelidir.

8. Ürünlerin osteokondüktif özelliği olmalıdır.

9. Ürünler frontal , temporal , kemik defektlerinde kafa kaidesinin translabirentin

yaklaşımlarında ve rekonstrüksiyonlarında kullanılabilmeli, aynı zamanda ürünlerin

spinal cerrahi uygulamalarda ve ortopedik defektli kırık cerrahilerinde de kullanılabilir

özellikte olması gereklidir.

10. Ürünün en az 2 yıl raf ömrü olmalı.

SUT KODU : SG1060

 

 

30CC SENTETİK GRANÜL GREFT ŞARTNAMESİ

1. Ürün paketi kullanım amacına uygunlukla tek paket içerisinde 15cc’lik 2 adet

toplamda 30cc granül greft ihtiva etmelidir.

2. Ürün ambalaj şekli ürün miktarına uygunlukla “cam şişe” olmalıdır.

3. Ürün rezorbe olabilen ve biosorb özelliğinde Betatrikalsiyum Fosfat((β-TCP = β-

Ca3(PO4)2) olmalıdır.

4. Ürün çeşitli cerrahi kullanım alanlarına uygunluk gösterebilme avantajı için %45 ile

%70 oranlarında gözeneklilik özelliğine sahip olmalıdır.

5. Ürünler gamma irradiation yöntemi ile (1.000° üzerinde) steril edilmiş olmalıdır.

6. Ürün, biyolojik uyumluluk göstermelidir.

7. Ürünler kemik boşlukları doldurmada kullanılabilmelidir.

8. Ürünlerin osteokondüktif özelliği olmalıdır.

9. Ürünler frontal , temporal , kemik defektlerinde kafa kaidesinin translabirentin

yaklaşımlarında ve rekonstrüksiyonlarında kullanılabilmeli, aynı zamanda ürünlerin

spinal cerrahi uygulamalarda ve ortopedik defektli kırık cerrahilerinde de kullanılabilir

özellikte olması gereklidir.

10. Ürünlerin tanımlanmış kuruluş numaralı CE sertifikası olmalı, idarece istendiğinde

gösterilebilmelidir.

11. Ürünün en az 2 yıl raf ömrü olmalı.

SUT KODU : SG1080

 

ANTİBAKTERİYEL GÜMÜŞ İYON KAPLI

POLİAKSİYELTRANSPEDİKÜLER SİSTEM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Sistem CE veya FDA kalite standartlarından en az bir tanesine sahip olmalıdır.

İstenildiğinde idareye sunulmalıdır.

2. Sistem, Trokar, Lomber, Sakral bölgelerde, spinaldeformitelerde, dejeneratif

hastalıklarda, tümörlerde ve travmalarda her yaş grubuna ayrı ayrı veya tek sistem

halinde uygulanabilir olmalıdır.

3. Sistemde kullanılan malzemeler ASTM F136 standartlarına uygun Titanyumdan imal

edilmiş olmalıdır.

4. Enfeksiyon riskine karşılık sistemin parçaları titanyum üzeri antimikrobiyel gümüş

iyonla kaplı olmalıdır.

5. İnsan sağlığı açısından zararlı olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış olan siyanürün

herhangi bir şekilde ve aşamada titanyum üzeri gümüş kaplamada kullanılmamış

olması gereklidir.

6. Uygulanan titanyum üzeri gümüş kaplama sonrası cerrahinin herhangi bir

aşamasında sıyrılmaması, bozulmaması ve başka bir temas halinde kaplamanın

karakterinin bozularak kalkmaması gereklidir.

7. Gümüş iyon kaplama uygulanan sistemin biomekanik özelliklerinden değişiklik

olmaması ve kullanılacak materyale bağlı yan etki olmaması için mikrogram

ağırlığında kaplama materyali, mikron kalınlığında olacak şekilde sisteme uygulanmış

olmalıdır.

8. Cerrahi öncesi sterilizasyon şartlarında implantta kararma, sıyrılma vb. değişiklikler

olmamalıdır.

9. Uygun olmayan kaplamalar titanyum sistemden herhangi bir şekilde sıyrılarak,

çizilerek veya koparak, ağır bir metal olan gümüşün kontrolsüz salınımına izin verip

insan sağlığına toksik etki yapmamalıdır. Malzemelerin toksik etki yapmadığına dair

belge ,stendiğinde sunulmalıdır.

10. Sistemin anti bakteriyel özelliği uluslar arası kabul görmüş bir yayın organınca

yayınlanmış olmalıdır.

11. Vidaların dış çapı silindirik, iç çapı 1 derece konik yapıda self tapping özellikte

olmalıdır.

12. Sistemde hem monoaxial, hem poliaxial vidalar, hem de listezis vidalar olmalıdır.

13. Poliaksiyal vidalar en az 28.5 derece açılanmaya uygun olmalıdır.

14. Omurganın özel ameliyatlarında (spondilolistezis) kullanılmak üzere özel olarak

dizayn edilmiş5.5 - 6.5 ve 7.5 mm çaplarında 40mm den 55mm ye kadar 5 er mm

aralıklarla büyüyen redüksiyon vidalarına sahip olmalıdır.

15. Poliaksiyal vidalar 4.5-5.0-5.5-6.0-6.5-7.0-7.5-8.0 mm çaplarında olup 20 mm den

başlayarak 55mm ye kadar 5 er mm aralılarla büyüyen vida çeşitlerine sahip

olmalıdır.

16. Sistemde kullanılan vidalar üzerinde çap, boy ve firma bilgisi olmalıdır.

17. Vida rod kilitlenmesi yalnızca bir set screw ile kilitleme mekanizmasına sahip

olmalıdır.

18.Set screwlarda sıyırmayı önleyen Torx olmalıdır.

19. Rodlar omurganın değişik mesafelerinde kullanılmak üzere40 mm den 600 mm ye

kadar 10mm aralıklarla büyüyen tüm alternatifleri bulunmalıdır. Ayrıca skolyoz

vakalarından kullanılmak için 600 mm likrod bulunmalıdır.

20. Rodlar lazer markalama yöntemiyle çizgili olmalıdır.

21.Ameliyat esnasında rodlara yön verebilmek için İnstubending aleti bulunmalıdır. Rod

uçları bu alete göre şekillendirilmiş olmalıdır.

22. Sistemderotasyonel yöndeki hareketlerini engelleyen transvers bağlantı olmalıdır.

23. Transver bağlantılar konektörlü vemultiaxial olmak üzere iki farklı seçenekte

olmalıdır.

24. Sistemde skolyoz vakalarında kullanılmak üzere Laminar, Pediküler, monoaxial,

poliaxial ve omniaxialHooklar, ayrıca uzatma konnektör de (domino) bulunmalıdır.

25. Kullanım setinde tork anahtarı ve vida sabitlemesini kolaylaştırmak için rocker aleti

olmalıdır.

26.Set içerisinde listhesiz vakalarında çektirme işlemi için özel poursaydr aleti olmalıdır.

27.Sette vidalara hareket vermek için omniaxialconnectör olmalıdır.

28. Sistem vida ve el aleti seçiminde karışıklığa neden olmaması için özel tasarlanmış

vida ve el aleti konteynerları içinde olmalıdır.

29. Sistemdeki el aletleri paslanmaz çelikten silikon saplı olmalıdır.

30. Sistemdeki vidalar seçimini kolaylaştırmak için Anodizing sistemiyle renklendirilmiş

olmalıdır.

31. Kullanılan titanium materyalin Uluslar arası kalite belgesi olmalıdır.

32. Firma Sağlık Bakanlığı T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı

olmalı ve ürünlerin TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı tarafından onayı olmalıdır.

33.Setler ihtiyaç süresince ameliyata hazır şekilde hastanede bulundurulmalıdır