Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ B.D-KAYICI UÇLU ÇİVİ PLAK GRUPLARI VE ÇİMENTOLU ENDOPROTEZ GRUBU ALIMI

  İhale Notu   : ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ B.D-KAYICI UÇLU ÇİVİ PLAK GRUPLARI VE ÇİMENTOLU ENDOPROTEZ GRUBU ALIMI
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  14.07.2017
SAATİ :  00:00
YERİ :  DSİM
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  AKTİF
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ - 3
TELEFON : 2337068 - 69
DAHİLİ :
FAKS : 2337100
E-POSTA :
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ
 TEKLİF MEKTUBU                  

 

                Hastanemiz ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ B.D İşine ait satın almanın yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Aşağıda cinsi, miktarı, evsafı, teknik ve idari şartları yazılı malzemeler, idaremizce 4734 sayılı Kamu İhale Yasasının 22. maddesine göre satın alınacak olup, fiyat teklifinizi (Kesin Fiyat) en geç 17/07/2017 kadar idaremize vermenizi rica ederim.

 

**ÖNEMLİ NOT** :  (Saat: 09.00’den sonra gelen fiyat teklifleri Dikkate Alınmayacaktır.)

KAYICI UÇLU ÇİVİ PLAK GRUPLARI VE ÇİMENTOLU ENDOPROTEZ GRUBU ALIMI

 

MAL / İŞE AİT TEKNİK VE İDARİ ŞARTLAR

1)- Teklif edilecek malzemenin lot ve UBB numaralarının mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

2)- Ödemeler malların tesliminden itibaren 750 (yediyüzelli) gün içinde yapılacaktır.

3)- Teklifin geçerlilik süresi, idareye teslim tarihinden itibaren 30 Takvim günü olacaktır.

4)- En düşük fiyat ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirilerek birim fiyatlar üzerinden teklif esas alınacaktır. 

5)- Teklif fiyatları KDV hariç olarak verilcektir.

6)- Mal / İş idareye 24 saat için de  teslim edilecektir.

7)- Mal / İş idarece denetim, muayene ve kabul işlemi yapıldıktan sonra teslim alınacaktır.

8)- İdare Mal / İşi alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.

9)- Teklif mektubu, okunup kabul edildiği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile yazılması, üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunmaması, Ad, Soyadı veya Ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır.

10)- İdare gerektiğinde numune isteyebilecektir.

11)- Teklif mektubu şartnamesinin uygulanmasından doğabilecek ihtilaflar Manisa Mahkemelerinde 4734 sayılı kanun hükümleri dâhilinde çözümlenir.

12)-SUT TAVAN FİYATLARI ÜZERİNDE KALAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

13)-FİRMALAR ÜZERİNDE MALZEME KALMASI HALİNDE KESİLEN FATURA EKİNDE HÜAP CD’SİNİ  TESLİM ETMELİDİRLER.

14)- SUT KODU VE SUT FİYATI BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER İLE SUT FİYATLARI ÜZERİNDE GELEN TEKLFİLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

              NOT:         İDARE KODU:    45764.38.41.00.01.330

                                 İDARE ADI:   Celal Bayar Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

 

15)-SİPARİŞ SATINALMA BİRİMİNDEN TESLİM ALINDIKTAN SONRA ASIL FATURANIN 3 (ÜÇ) GÜN İÇERİSİNDE DEPOYA TESLİM EDİLMESİ ZORUNLUDUR.

 

TEL: (236)  233 70 68 / 233 70 69

FAX: (236)  233 71 00

 

**ÖNEMLİ NOT: Malzeme kullanıldıktan sonra kesilecek olan FATURA nın bir nüshası depo tarafından istenilen malzemelerin ayrıntılı döküm belgesi ile birlikte aynı gün  AŞAĞIDA BELİRTİLEN  NUMARALARA FAX ÇEKİLMESİ GEREKMEKTEDİR.Aksi takdirde depo girişleri yapılamayacaktır.

DEPO  BİRİMİ FAX: 0236- 232 80 93

DÖNER SERMAYE İŞLET.MÜD. FAX: 0236 – 233 7100

 

 

**ÖNEMLİ:      FİYAT TEKLİFİ ATILAN MALZEMELER İÇİN PROFORMA FATURAYA İLGİLİ MALZEMELER İÇİN FİRMA BAYİ NO YAZILACAKTIR.

 

 

NOT: TEKNİK ŞARTNAME DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINA BİLİR.

NOT:Teklif verilmeden önce şartnamelerin firma tarafından mutlaka görülmesi gerekmektedir.

SATIN ALINACAK MAL / İŞ LİSTESİ

 

SIRA NO:               CİNSİ VE NİTELİĞİ                                                                                            ADETİ

1-PROKSİMAL TİBİA PLAK- 10 ADET TV1810

2- SPONGIOZ VİDA- 35 ADET TV 1050

3- KORTOKOL VİDA- 100 ADET TV1130

4-SPACER- 100 ADET TV1190

 

 

TİBİA PROKSİMAL UÇ PLAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÜRÜN ADI UBB KODU ÜRÜN KODU ÜRÜN

FİYATI

TIBIAL PLAK 1 ADET +H844020226100517 02.02261.005 2130

POLIAKSİYEL VİDA 15 ADET 150

POLIAKSİYEL SPONGIOZ VİDA 10 ADET 195

SPACER 15 ADET +H84402031503111 02.03150.311 95

KÖR VİDA ( NUT) 10 ADET +H844020315031317 02.03150.313 95

1. Tibia plağı titanyum titanyum alloy (TiAlV) Protasul-64 den imal edilmiş olmalıdır.

2. Plağın 5,7 ve 9 delikli seçenekleri bulunmalıdır.

3. Plak MIS kullanımına uygun olmalıdır.

4. Eksternal guide radyolusen olmalıdır.

5. Eksternal guide plağı kas altından miminum insizyon göndermeye yardımcı olmalı ve

yumuşak doku hasarını en aza indirmelidir.

6. Metafizyel vidalar poliaksiyel olmalı ve 30 derece açı ile istenildiği yönde gönderilebilmelidir.

7. Diafiz de kullanılan vidaların aksı arasında 8 derecelik bir fark bulunmalıdır.

8. Poliaksiyel vidalar tepe vidası yardımı ile plağa kilitlenmelidir.

9. Poliaksiyel kapamalar Protasul-64 ten imal edilmiş olmalıdır.

10. Sistemde kilitli-kilitsiz vida ayrımı olmamalı,sistemdeki tüm vidalar tercihe göre poliaksiyel

kapamalar ile plağa kilitlenebilmelidir.

11. Vidalar Protasul-64 ten imal edilmiş olmalıdır.

12. Sistemde plaklara uygun olarak 4,0 mm self tapping vidalar olmalıdır. Vida boyları 14mm ila

85 mm arasında olmalıdır.

13. Kansellöz vidalar Protasul-64 ten imal edilmiş olmalı ve 32mm yivli seçeneği ile

sunulmalıdır.Kansellöz Vida boyları 50-85 mm arası olmalıdır.

14. Sistemde 4,5 mm çapında kanülle kansellöz vidalar olmalı ve 50-85 mm arasında boyları

olmalıdır.

15. Sistemde periosta zarar vermemek için 1mm,2mm ve 3mm lik spacer seçenekleri

bulunmalıdır.

16. Spacerlar Protasul-64 ten imal edilmiş olmalıdır.

17. Spacerlar için renk kodlaması olmalı her boy için ayrı bir renk uygulaması olmalıdır.

18. Sistemde vida kullanılmayan delikler için kör vida seçeneği olmalıdır.

19. Kör vidalar Protasul-64 ten imal edilmiş olmalı ve 8mm çapında olmalıdır.