Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ B.D- İBRAHİM ÇETİN

  İhale Notu   : ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ B.D- İBRAHİM ÇETİN
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  14.07.2017
SAATİ :  00:00
YERİ :  DSİM
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  AKTİF
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ - 3
TELEFON : 2337068 - 69
DAHİLİ :
FAKS : 2337100
E-POSTA :
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ

TEKLİF MEKTUBU                  

 

                        Hastanemiz ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ B.D İşine ait satın almanın yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Aşağıda cinsi, miktarı, evsafı, teknik ve idari şartları yazılı malzemeler, idaremizce 4734 sayılı Kamu İhale Yasasının 22. maddesine göre satın alınacak olup, fiyat teklifinizi (Kesin Fiyat) en geç 14/07/2017 kadar idaremize vermenizi rica ederim.

 

**ÖNEMLİ NOT** :  (Saat 17:00’den sonra gelen fiyat teklifleri Dikkate Alınmayacaktır.)

 

HASTA ADI : İBRAHİM ÇETİN

 

MAL / İŞE AİT TEKNİK VE İDARİ ŞARTLAR

1)- Teklif edilecek malzemenin lot ve UBB numaralarının mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

2)- Ödemeler malların tesliminden itibaren 750 (yediyüzelli)gün içinde yapılacaktır.

3)- Teklifin geçerlilik süresi, idareye teslim tarihinden itibaren 30 Takvim günü olacaktır.

4)- En düşük fiyat ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirilerek birim fiyatlar üzerinden teklif esas alınacaktır.

5)- Teklif fiyatları KDV hariç olarak verilcektir.

6)- Mal / İş idareye 24 saat için de  teslim edilecektir.

7)- Mal / İş idarece denetim, muayene ve kabul işlemi yapıldıktan sonra teslim alınacaktır.

8)- İdare Mal / İşi alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.

9)- Teklif mektubu, okunup kabul edildiği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile yazılması, üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunmaması, Ad, Soyadı veya Ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır.

10)- İdare gerektiğinde numune isteyebilecektir.

11)- Teklif mektubu şartnamesinin uygulanmasından doğabilecek ihtilaflar Manisa Mahkemelerinde 4734 sayılı kanun hükümleri dâhilinde çözümlenir.

12)-SUT TAVAN FİYATLARI ÜZERİNDE KALAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

13)-FİRMALAR ÜZERİNDE MALZEME KALMASI HALİNDE KESİLEN FATURA EKİNDE HÜAP CD’SİNİ  TESLİM ETMELİDİRLER.

14)- SUT KODU VE SUT FİYATI BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER İLE SUT FİYATLARI ÜZERİNDE GELEN TEKLFİLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

              NOT:         İDARE KODU:    45764.38.41.00.01.330

                                 İDARE ADI:   Celal Bayar Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

 

15)-SİPARİŞ SATINALMA BİRİMİNDEN TESLİM ALINDIKTAN SONRA ASIL FATURANIN 3 (ÜÇ) GÜN İÇERİSİNDE DEPOYA TESLİM EDİLMESİ ZORUNLUDUR.

 

TEL: (236)  233 70 68 / 233 70 69

FAX: (236)  233 71 00

 

**ÖNEMLİ NOT: Malzeme kullanıldıktan sonra kesilecek olan FATURA nın bir nüshası depo tarafından istenilen malzemelerin ayrıntılı döküm belgesi ile birlikte aynı gün  AŞAĞIDA BELİRTİLEN  NUMARALARA FAX ÇEKİLMESİ GEREKMEKTEDİR.Aksi takdirde depo girişleri yapılamayacaktır.

DEPO  BİRİMİ FAX: 0236- 232 80 93

DÖNER SERMAYE İŞLET.MÜD. FAX: 0236 – 233 7100

 

 

**ÖNEMLİ:      FİYAT TEKLİFİ ATILAN MALZEMELER İÇİN PROFORMA FATURAYA İLGİLİ MALZEMELER İÇİN FİRMA BAYİ NO YAZILACAKTIR.

 

 

NOT: TEKNİK ŞARTNAME DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINA BİLİR.

NOT:Teklif verilmeden önce şartnamelerin firma tarafından mutlaka görülmesi gerekmektedir.

SATIN ALINACAK MAL / İŞ LİSTESİ

 

SIRA NO:   CİNSİ VE NİTELİĞİ                                                                                            ADETİ

 

 

1.      BİO EMİLEBİLİR İNTERFERANS VİDASI 2 ADET

2.      FEMORAL FİKSASYON DÜĞME İMPLANT ASANSÖR ASKI SİSTEMİ 1 ADET

3.      ULTRA GÜÇLENDİRİLMİŞ SUTURE #2- 4 ADET

4.      LİGAMENT STAPLE (U STAPLE) 2 ADET

5.      SHAVER  UCU (CUTTER) 1 ADET

6.      SHAVER UCU (BURR) 1 ADET

7.      GRAFT PASSİNG PİN 2,4mm 1 ADET

8.      FELKSİBLE NİTİNOL GUİDE TELİ 0,9mm 1 ADET

9.      TİTANYUM İNTERFERANS VİDASI 2 ADET

10.  FEMORAL ASKI SİSTEMİ DÜĞME İMPLANTI 1 ADET

11.  TAMAMI İÇERİDE MENİSKÜS TAMİR DİKİŞİ (ALL İNSİDE & ALL SUTURE) 3 ADET

12.  ALL İNSİDE & ALL SUTURE MENİSKÜS DİKİŞİ 5 ADET

13. FEMORAL FİKSASYON DÜĞME İMPLANT ASANSÖR ASKI SİSTEMİ BTB 1 ADET

 

1.     

 

 

 

 

1.     

ÖN ÇAPRAZ BAG / ARKA ÇAPRAZ BAG REKONSTRÜKSivONU MALZEME SETi

Bio Emilebilir interferans Vidası Teknik Özellikleri

Önçapraz ve arkaçapraz bağ tamirlerinde bağın kemiğe tespitinde kullanılmalıdır. 
iç k
ısmı kanüllü olmalı ve delik çapı 2 mm olmalıdır.

Üretim maddesi; Lactosorb ( %82 PLLA / %18 PGA ) olmalıdır. 
Vucut içerisinde emilebilmelidir.

Uca doğru daralan konik şeklinde olmalıdır.

Dış çaplar 7, 8, 9, ve 10mm, boyları 20, 25 ve 30 mm uzunluklarında olmalıdır. 
Yiv uzunlu
ğu 1 mm olmalı

Yivler aralığı 2 mm olmalıdır

Vida arkası tam yuvarlatılmış olmalıdır. 
Kullan
ıma hazır ve sterile paketlerde olmalıdır. 
Sterilizasyon süreleri minumum S y
ılolmalıdır.

Ligament Staple ( U Staple ) Teknik Özellikleri

Yumuşak Doku Veya Ligament Fiksasyonunda Kullanılmalıdır.

Şeklinde Olmalı Ve iç Orta Kısmında Kaymayı Engelleyecek Dişleri Olmalıdır. 
Ayak Uzunlu
ğu Max. 21 mm Olmalıdır.

Üretim Maddesi Titanyum veya Kromkobalt Olmalıdır.

Tutunma Yüzeyini Arttıracak Ayaklar Üzerinde Ters Çıkıntıları Olmalıdır. 
D
ış Genişliği Maksimum 15 mm, iç Genişliği Maksimum 10 mm Olmalıdır.

Femoral Fiksasyon Düğme implant Asansör Askı Sistemi Teknik Özellikleri

Femoral tünel hamstring tespitinde kortekse asılarak tespit edilebilmelidir.

implantın alt kısmında hamstring graftin asılabilmesi için gövdeye geçirilmiş olan loop şeklinde askısı olmalıdır. 
Loop 
şeklindeki askı özel zıt yönlü kayan bir kilitlerne sistemi sayesinde, loop kısmı daraltarak, tendonu yukarı doğru çekerek asansör özelliği taşımalıdır.

Zıt yönlü kayan kilitleme sistemi ilerleyen zamanda kesinlikle gevşememeli ve test sonuçları mevcut olmalıdır. 
ğme implantın hammaddesi titanyum olmalı ve üzerinde iki adet sütur deliği olmalıdır.

implantın Loop askı suturu hammaddesi özel güçlendirilmiş #7 UHMWPE ( Ultra High Molecular Weight Polyethylene ) olmalıdır.

implantın tüneli set içerisinde mevcut olan 4,5 mm bir drill ile açılabilmelidir.

Sistemin üzerinde tendonu ve implantı tünele yerleştirebilmek için loop askısı ve çekme suturu hazır olarak bulunmalıdır.

Kullanıma hazır ve sterile paketlerde olmalıdır. 
Sterilizasyon süreleri minumum 5 y
ılolmalıdır.

Ultra Güçlendirilmiş Suture Teknik Özellikleri

Ham maddesi UHMPWPE ( Ultra Hight Molecular Weight Polyethylene ) olmalıdır. 
Mavi ve beyaz renk seçenekleri olmal
ıdır.

Suturun uzunluğu 97 cm ( 38 inc ) olmalıdır.

2 numara kalınlığında olmalıdır.

Suturun bir ucunda iğnesi olmalıdır. 
Nonabsorbable ( absorbe olmayan) olmal
ıdır. 
Kullan
ıma hazır ve tekli steril paketlerde olmalıdır.

5. Shaver Ucu ( Cutter ) Teknik Özellikleri

 

•       Blade'ler aşağıdaki türlerde olmalıdır.

 

        o      Kesici blade ( Shaver Cutter )

·          Bladelerin keskinliği elektropolishing metodu ile yapılmış olmalıdır.

 

·         Bladeler için asgari ve azami hız değerleri digital ekrandan izlenebilmelidir. Aktif RPM cihaz tarafından tanımlanan değerlerin dışına çıkmamalıdır.

·          Bladeler seçim ve kullanım kolaylığı açısından değişik renklerde olmalı ( color coded) ve takılan blade için hız aralığı ve aktif dakikadaki devir hızı ( RPM ) kontrol ünitesi üzerindeki ekrandan izlenebilmelidir.

·          Büyük eklemlerde kullanılmak üzere, yumuşak doku ve kıkırdak dokuların rezeksiyonu, düzeltilmesi için çokçeşitli kesici bladeleri olmalıdır. Kesici bladelerin çapları 3,5 mm, 4,5 mm ve 5,5 mm olmalıdır.

·          Steril ve kullanıma hazır olmalıdır.

·          Shaver uçların sterilizasyonları radyasyon ile yapılmış olmalı ve 5 yıl raf ömrü olmalıdır.

 

·          Shaver uçlarını temin edecek olan firma shaver cihazını konsinye olarak hastane ameliyathanesine bırakmak zorundadır.

·          Alımı yapılan shaver uçları depoda bitene kadar cihaz desteği ve cihazda oluşabilecek sıkıntılar için aynı günü 
kapsayacak şekilde teknik destek verilmesi zorunludur.

·          Shaver uçlarını hastanemize verecek olan firma yukarıdaki maddeleri taahhüt etmesi gerekmektedir.

 

6. Shaver Ucu ( Burr) Teknik Özellikleri

 

        •      Blade'ler aşağıdaki türlerde olmalıdır.

 

o Oyucu blade (Shaver Burr )

 

·          Bladelerin keskinliği elektropolishing metodu ile yapılmış olmalıdır.

 

·         Bladeler için asgari ve azami hız değerleri digital ekrandan izlenebilmelidir. Aktif RPM cihaz tarafından 
tanımlanan değerlerin dışına çıkmamalıdır.

·          Bladeler seçim ve kullanım kolaylığı açısından değişik renklerde olmalı ( color coded) ve takılan blade için hız 
aralığı ve aktif dakikadaki devir hızı ( RPM ) kontrol ünitesi üzerindeki ekrandan izlenebilmelidir.

·          Büyük eklemlerde kemik dokunun oyulması ve temizlenmesi için ise oyu cu bladeleri olmalıdır. Oyucu

bladelerin çapı 4,5 mm ve 5.5 mm olmalıdır.

·          Steril ve kullanıma hazır olmalıdır.

·          Shaver uçların sterilizasyonları radyasyon ile yapılmış olmalı ve 5 yıl raf ömrü olmalıdır.

 

·          Shaver uçlarını temin edecek olan firma shaver cihazını konsinye olarak hastane ameliyathanesine bırakmak 
zorundadır.

·          Alımı yapılan shaver uçları depoda bitene kadar cihaz desteği ve cihazda oluşabilecek sıkıntılar için aynı günü 
kapsayacak şekilde teknik destek verilmesi zorunludur.

·          Shaver uçlarını hastanemize verecek olan firma yukarıdaki maddeleri taahhüt etmesi gerekmektedir.

 

7. Graft Passing Pin 2,4 mm Teknik Özellikleri

 

·          Çapı 2,4mm olmalı

·          Uzunluk 43,5 cm olmalı

·          Ucu yivli dril tip veya trokar tip olmalı

·          Yiv uzunluğu 1,4 mm olmalıdır

·          Paslamaz çelik olmalı

·          Arkası 7 mm uzunluğunda ip geçirmek için delikli olmalı.

 

8. Felksible Nitinol Guide Teli Teknik Özellikleri

 

·          Ön çapraz bağ ameliyatlarında interferans vidalarının kemik içi tünele emniyetli şekilde yerleştirilmesi için

kullanılmalıdır.

·          Flexible özellikte olmalıdır.

·          Boyu maksimum 36 cm olmalıdır.

·          Çapı 0,9 mm olmalıdır.

·          Hammaddesi nitionalolmalıdır.

·          iki ucuda yada ucunun birisi künt olmalıdır.

 

9. Titanyum Interferans Vidası Teknik Özellikleri

 

·          Önçapraz ve arkaçapraz bağ tamirlerinde bağın kemiğe tespitinde kullanılmalıdır.

·          iç kısmı kanüllü olmalı ve delik çapı 2 mm olmalıdır.

·          Üretim maddesi titanyum alloy olmalıdır.

·          Uca doğru daralan konik şeklinde olmalıdır.

·          Dış çaplar 5 6, 7, 8, 9, 10 ve l1mm, boyları 15, 20, 25, ve 30mm uzunluklarında olmalıdır.

·          Vida arkası tam yuvarlatılmış ve tamamı yivli seçenekleri olmalıdır.

·          Yivler yarı künt olmalıdır.

·          Yiv uzunluğu 1 mm olmalıdır.

·          Yivler aralığı 2 mm olmalıdır.

·          Kullanıma hazır ve sterile paketlerde olmalıdır.

·          Sterilizasyon süreleri minumum 5 yılolmalıdır.

10. Femoral Askı Sistemi Düğme implantı Teknik Özellikleri

 

·          Femoral tünel hamstring tespitinde kortekse asılarak tespit edilebilmelidir.

·          implantın titanyum kısmında 2 adet delik bulunmalıdır ( çekme sutur deliği ve loop askı deliği )

·          implantın alt kısmında hamstring graftin asılabilmesi için gövdeye geçirilmiş olan loop şeklinde ( ek ve dikişi

bulunmayan) askısı olmalıdır.

·          Hammaddesi titanyum alloy olmalıdır.

·          Loop boyları 15 mm den başlayıp 5 şer size aralıklarla 60 mm ye kadar olmalıdır.

·          Sistemin üzerinde tendonu ve implantı tünele yerleştirebilmek için askısı ve suturu hazır olarak bulunmalıdır.

·          Kullanıma hazır ve sterile paketlerde olmalıdır.

·          Sterilizasyon süreleri minumum 5 yılolmalıdır.

 

11. Tamamı içeride Menisküs Tamir Dikişi Teknik Özellikleri ( All inside & All suture )

 

·          Cerrahi uygulamalar için tasarlanmış bir tabanca üzerine yüklenmiş, tamamen suture teknolojisiyle yapılmış

olmalıdır.

·           2.0 numara özel güçlendirilmiş maxbraid suturden yapılmış olmalıdır.

·          Tek elle, kolay kullanımı olan tetik mekanizması ile iletimi teslim etmelidir.

·          Cihaz üzerinde derinlik göstergesi olmalıdır; bu gösterge menisküsün içine iğnenin ne kadar penetre olduğunu

göstermeyi sağlamalıdır.

·          Cihazın arkasında bir tekerlek bulunmalı, bu tekerlek iğnenin penetrasyonunu kontrol etmek için kullanılmalıdır.

·          Cihaz tetik teknolojisine sahip olmalı, bu tetik dağıtımı sağlamalıdır.

 

·         Cihaz iki tane suture barı yükleme teknolojisine sahip olmalı; ilk tetiğe basılıp ilk suture bar hedefe 
gönderildiğinde, tetik bırakıldığında aynı anda yan hedefte kullanılacak ikinci suture barı cihaz içinde hazır hale 
getirebilmelidir.

·          iki suture bar ve ters yöne dirençli örgü teknolojisine sahip olmalıdır.

·          Tabancanın iğnesinin düz ve yukarı açı lı iki seçeneği bulunmalıdır.

·          Kullanıma hazır ve tekli steril paketlerde olmalıdır.

 

12. All inside & All suture Menisküs Dikişi Teknik Özellikleri

 

·          Tamamen suture teknolojisiyle yapılmış olmalıdır.

·          Çift iğne driver her bir düğümü bir iğnesinin üzerinde takılı kalacak şekilde kulanıma hazır bulunmalıdır.

·          2.0 numara özel güçlendirilmiş maxbraid suturden yapılmış olmalıdır.

·          Ziploop ( asansör sistemi & ters yöne dirençli örgü sistemi) teknolojisiyle üretilmiş olmalıdır.

·          Calibreli probu ve menisküs raspası olamalıdır.

·          Güvenli tespit sistemi sayesinde tek bir çekimle loop yerine oturrnahdır.

·          Menisküs dikişinin 3 çeşit kılavuz kanülü bulunmalıdır. Düz,yukarı açılı,yana açıh ( sağa ve sola eğimli) olarak.

·          10,12,14 mm'lik barrel için ve 16,18 mm'lik barreller için 2 çeşit obturatorü olmalıdır.

·          10,12,14,16 ve 18 mm'lik kanül barrelleri olmalıdır.

·          Kullanıma hazır ve tekli steril paketlerde olmalıdır.

 

13- Femoral Fiksasyon ğme Implant Asansör Askı Sistemi BTB (SUT, 1070)

 

 

 

implant femoral tünel patellar tendon ( BTB ) tespitinde kortekse asılarak tespit edilebilmelidir. 
implant
ın alt kısmında gövdeye geçirilmiş bir loop ( asansör loopu ) şeklinde askısı olmalıdır.

Asansör lopunun içerisinden geçen Patellar tendonu ( BTB ) taşımaya yarayacak olan eksiz ( düğümsüz 
) bir lopu olmal
ıdır.

Eksiz loop tendonun kemik bloğuna açılan delikten geçerek tespitini ( asılmasım ) sağlamalıdır.

loop şeklindeki askı özel zıt yönlü kayan bir kilitleme sistemi sayesinde, loop kısmı daraltarak. tendonu 
yukar
ı doğru çekerek asansör özelliği taşımalıdır.

Başka bir implanta ihtiyaç duymamalı ve 360 derece kemik - kemik temasını sağlayarak tendonun 
tutunma sürecini minumuma indirmelidir.

Zıt yönlü kayan kilitleme sistemi ilerleyen zamanda kesinlikle gevşememeli ve test sonuçları mevcut 
olmal
ıdır.

ğme irnplantın hammaddesi titanyum olmalı ve üzerinde iki adet sütur deliği olmalıdır. 
implant
ın loop askı suturu hammaddesi özel güçlendirilmiş #7 UHMWPE ( Ultra High Molecular 
Weight Polyethylene ) olmal
ıdır.

implantın tüneli set içerisinde mevcut olan 4,5 mm bir drill ile açılabilmelidir.

Sistemin üzerinde tendonu ve implantı tünele verleştirebilrnek için loop askısı ve çekme suturu hazı
olarak bulunmal
ıdır.

Cerrahi uygulama süresini minumuma indirmelidir.

Kullanıma hazır ve sterile paketlerde olmalıdır. Sterilizasyon süreleri minumum 5 yılolmalıdır.

 

GARANTİ ŞARTLARI VE SORUMLULUKLAR:

1.      Teklif veren firma bu ürünün satışı ile yetkili olduğuna dair belge vermeil ve satış sonrası sorumlulukları yüklenmelidir.

2.      Ürün teslim edildiğinde bu ürün ile ilgili kullanım takimatı (ürün tanıtımı endikasyon kontrendikasyon ameliyat sonrası olabilecek aksaklıklar ve firmanın sorumluluklarını kapsayan bilgiler) orjinal ve türkçe tercümesi ile birlikte verilmelidir.

3.      Firma malzemenin kullanıldığı (eğer kullanılırsa) hasta adını da belirterek faturasını kesecektir. Faturada mutlaka UBB kodları ve Ek 5-E SUT ve GMDN kodları yazılacak ve fatura en geç 24 saat içinde hastanenin tıbbi malzeme birimine elden teslim edilecektir.