Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : BAP için 1 kalem malzeme alımı (Doç. Dr. Fatih SELİMEFENDİGİL - 2017-010)

  İhale Notu   : İrtibat: S. KARABACAK Dahili: 10 58
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  21.07.2017
SAATİ :  00:00
YERİ :  
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  SONUÇLANMIŞ
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi - 1
TELEFON : 201 10 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58
DAHİLİ : -
FAKS : (0236) 201 14 47
E-POSTA : bap@cbu.edu.tr
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ
 
T.C.
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi
Teklif Mektubu
Sayı    :  75602888.604.01.05-  14.07.2017
Konu  :   Doğrudan Temin Yoluyla Malzeme Alımı                                                                                                                                                  
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen Doç. Dr. Fatih SELİMEFENDİGİL'in 2017-010  nolu projesinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemeler, 4734 sayılı KİK.nun 3.Maddesinin (f) bendi uyarınca yapılacak alımlar için  2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu ekindeki esas ve usullerin (21/d)  maddesine göre doğrudan temin yoluyla satın alınacaktır. Son teklif verme süresi 21.07.2017 saat 17.00'a kadardır.
TEL: (236) 237 28 86 - 201 00 00   1058  Dahili    FAX : (236) 201 14 47   e mail :  bap@cbu.edu.tr           
Ömer VAROL
Şef
1- Teklif mektubuna firma adı, soyadı veya ticaret ünvanı yazılmalı ve yetkili kişilerce imzalanmalı ve kaşeli olmalıdır. Teklif mektubu ''Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi Şehit Prof. Dr. İlhan VARANK Yerleşkesi -  Yunusemre / MANİSA'' adresine gönderilmelidir. Teklifler faksla gönderilebilir  ancak aslı 3(üç) gün içinde mutlaka gönderilmelidir.
2- Teklif mektuplarında teklif edilen  bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmalı, mektubun üzerinde  kazıntı silinti bulunmamalıdır. Teklifler TL  olarak verilmelidir. Toplam teklif tutarı KDV hariç olarak yazılmalı, oranı belirtilmelidir.
3-  Teklif edilen cihaz ise ; marka ve modelinin ayrıntılı olarak belirtilmesi ve teknik şartnameye uygunluk cevapları ile katalog ve resimler  gönderilmeli ve 2 yıl garanti, 10 yıl yedek parça temini, servisle ilgili taahhütname verilmelidir.
4- Kimyasal sarf malzemelerinde, teklifte belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (datasheet) teklif mektubuna eklenmeli veya bap@cbu.edu.tr adresine  mail edilmelidir. Belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (teknik şartnameye cevaplar, katalog ve resimler ) eklenmelidir.
5- Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri, montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri, eğitim gerektiren durumlarda proje ekibine eğitim verilmesi yükleniciye aittir.
6- Alternatif teklif verilmeyecektir.İdare doğrudan temin alımını yapıp yapmamakta serbesttir. Yukarıdaki şartlara  ve teknik şartnameye uygun verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.Teklifin süresi en az 30 gün olmalıdır.
7- Birimimiz malzemenin teslimine müteakip çok kısa sürede ilgili firmaya ödeme yapmaktadır.Teklif edilen fiyatlar bu hususu dikkate alarak düzenlemelidir.
8- Teklif mektuplarında "Teknik şartnamede belirtilen maddeleri yerine getirmeyi taahhüt ediyorum." ibaresi yer almalıdır.
Sıra  Malzemenin Cinsi Miktarı Ölçü Birim Fiyatı Tutarı TL Özellikleri (Markası,Kodu)
1 Isı değiştirici deney seti (ısı değiştiricisi dahil) 1 Adet      
             
             
             
             
Yazıyla toplam tutar KDV Hariç……………………………………………..… Toplam Tutar  
……………………………….Türk Lirasıdır. KDV %  
Genel Toplam  
Yukarıda adedi ve miktarı yazılı malzemeleri teknik şartnameye uygun olarak  yukarıda belirtilen bedelle vermeyi  taahhüt ederim.Teslim süresi siparişe müteakip …....... takvim günüdür.

Kaşe/ İmza

Isı değiştirici deney seti (ısı değiştiricisi dahil)

1.       Deney düzeneği ana ünite ve farklı deneyler için değiştirilebilir ısı değiştirici modüllerden oluşmalıdır.

2.       Ana ünite aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır;

a)        tüm verilerin aynı anda okunabildiği dijital ekran

b)       ısı kontrol cihazı

c)        sıcak ve soğuk su terminalleri

d)        pompa kontrol modülü,

e)        ceketli tip ısı değiştirici için karıştırıcı kontrol modülü,

f)         harici soğuk su girişi çıkış terminali

g)       En az 20 lt paslanmaz çelik sıcak su kazanı

h)       Devir daim pompası

i)        Acil stop butonu ve ana şalter

3.       Deney setinde boru tipi ısı değiştirici kullanılmalıdır. Boru tipi ısı değiştiricinin iç borusu çapı 12mm ve et kalınlığı 1mm olmalıdır. İç boru 304 kalite paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.

4.       Boru tipi ısı değiştirici dış boru çapı 30mm ve et kalınlığı 5mm olmalıdır. Dış boru şeffaf polikarbon malzemeden yapılmış ve boyu en az 500mm olmalıdır.

5.       Isı değiştiriciye giren sıcak ve soğuk suyun debileri hassas dijital türbin tip debimetre ile ölçülmelidir.

6.       Deney düzeneğinde en az dört noktadan sıcaklık ölçülmeli (ölçüm aralığı -25 - +150 °C ) ve dijital olarak okunabilmelidir.

7.       Sıcak ve soğuk suların akış yönleri değiştirilebilir olmalıdır.

8.       Sıcak su tankında gücü en az 2.5KW rezistans kullanılmalı ve sıcaklık istenen değere PID olarak ayarlanabilmelidir.

9.       Eğitim seti ölçüleri yaklaşık 1200X1600X650 mm olmalıdır.

10.    Deney düzeneği tüm donanımlarıyla birlikte çalışır vaziyette teslim edilmelidir.

11.    Deney düzeneği ile ilgili kurulum ve eğitim ücretsiz sağlanmalıdır.

12.    Teklif veren firmaların TÜRKAK onaylı ISO 9001-2008 belgesi bulunmalıdır.

13.    Teklif veren firmaların TSE-HYB hizmet yeterlilik belgesi bulunmalıdır.

14.    Deney düzeneği tüm donanımlarıyla her türlü imalat, malzeme ve montaj hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl garantili olmalıdır. Garanti süresi içinde her türlü arıza ve yedek parça ihtiyacı yerinde ve ücretsiz karşılanmalıdır. Her hangi bir nedenle ücret talep edilmemelidir.