Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : BAP için 4 kalem malzeme alımı yapılacaktır. (Prof.Dr.Bilal-i Habeş GÜMÜŞ'ün 2016-138 nolu projesi için)

  İhale Notu   : irtibat: 1055 mehlika EFE
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  19.09.2017
SAATİ :  00:00
YERİ :  
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  DEĞERLENDİLEN
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi - 1
TELEFON : 201 10 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58
DAHİLİ : -
FAKS : (0236) 201 14 47
E-POSTA : bap@cbu.edu.tr
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ
 
T.C.
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi
Teklif Mektubu
                                                                                                                                                                                      12/09/2017
                                                                                                                                            
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğümüzce desteklenen Prof.Dr.Bilal-i Habeş GÜMÜŞ 2016-138  nolu projesinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve miktarı yazılı  malzemeler, 4734 sayılı KİK:nun 3.Maddesinin (f) bendi uyarınca yapılacak alımlar için  2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu ekindeki esas ve usullerin  (21/d) maddesine göre doğrudan temin yoluyla satın alınacaktır. Son teklif verme süresi19/09/2017 saat 17.00'a kadardır.
TEL: (236) 201 00 00 Dahili : 1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058   FAX : (236) 201 14 47   e mail :  bap@cbu.edu.tr           
Ömer VAROL
BAP Şef
1- Teklif mektubuna firma adı, soyadı veya ticaret ünvanı yazılmalı ve yetkili kişilerce imzalanmalı ve kaşeli olmalıdır. Teklif mektubu ''Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi Muradiye Kampüsü, 45040 MANİSA''
adresine gönderilmelidir.Teklifler faksla gönderilebilir  ancak aslı mutlaka gönderilmelidir.
2- Teklif mektuplarında teklif edilen bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmalı, mektubun üzerinde kazıntı silinti bulunmamalıdır.Teklifler TL olarak verilmelidir.Toplam teklif tutarı KDV hariç olarak yazılmalı,ayrıca KDV oranı belirtilmelidir.
3-  Teklif edilen cihaz ise ; marka ve modelinin ayrıntılı olarak belirtilmesi ve teknik şartnameye uygunluk cevapları ile katalog ve resimler  gönderilmeli ve 2 yıl garanti, 10 yıl yedek parça temini, servisle ilgili taahhütname verilmelidir.
4-Kimyasal sarf malzemelerinde,teklifte belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (datasheet) teklif mektubuna eklenmeli veya bap@bayar.edu.tr adresine  mail edilmelidir. Belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri  ( teknik
şartnameye cevaplar, katalog ve resimler ) eklenmelidir.  
5-Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri, montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri, eğitim gerektiren durumlarda proje ekibine eğitim verilmesi yükleniciye aittir.
6- Alternatif teklif verilmeyecektir.İdare doğrudan temin alımını yapıp yapmamakta serbesttir. Yukarıdaki şartlara  ve teknik şartnameye uygun verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.Teklifin süresi en az 30 gün olmalıdır.  
7-Birimimiz malzemenin teslimine müteakip çok kısa sürede ilgili firmaya ödeme yapmaktadır.Teklif edilen fiyatlar bu hususu dikkate alarak düzenlemelidir.
8-Teklif mektubunda " Teknikşartnamede belirtilen maddeleri yerine getirmeyi taahhüt ediyorum " ibaresi yer almalıdır.
9-Firma teknikşartnamede belirtilen belgeleri teklif aşamasında faksla göndermelidir.
10- 4 Kalemin  tümüne teklif verilecektir. Alımlar kalem bazında değil toplam tutar üzerinden en düşük teklif verene göre değerlendirilecektir. 
Sıra  Malzemenin Cinsi Miktarı Ölçü Birim Fiyatı Tutarı TL Özellikleri (Markası,Kodu)
1 Kablosuz Fotosell Kapıları 2 Adet      
2 Dijital El ve Sırt Bacak Dinamometresi 1 Set      
3 Tansiyon Aleti 4 Adet      
4 Laktat Analizör Cihazı 1 Adet      
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            
21            
22            
Yazıyla toplam tutar KDV Hariç……………………………………………..… Toplam Tutar  
……………………………….Türk Lirasıdır. KDV %  
Genel Toplam  
Yukarıda adedi ve miktarı yazılı malzemeleri teknik şartnameye uygun olarak  yukarıda belirtilen bedelle vermeyi  tahahhüt ederim.Teslim süresi siparişe müteakip …....... takvim günüdür.

Kaşe/ İmza

 

STETESKOPLU TANSİYON ALETİ TEKNİKŞARTNAMESİ

 

1. Steteskoplu yapışkanlı tansiyon aleti,manometresi 56 mm çapındadır.
2.Manometrenin çalışmasını sağlamak için 2 kanallı(bir giriş ve bir çıkış)'dır.(birinci kanaldan aldığı havayı iç lastiğe verir,ikinci kanal ise iç lastikteki havayı boşaltıp ölçümü gerçekleştirir.
3.Manometre kadranı hassas bir şekilde sıfıra ayarlanmıştır.
4.Cihaz hem sağ hem sol elle kullanıma uygundur.
5.Manşet dış bezi yapışkanlıdır.
6.Manşet dış bezi kumaş ve iplikten dikilmiştir.
7.Manşet dış bez ölçüleri 14x47 cm'dir.manşet üzerinde ölçülebilir kol çapı 27-35 cm'dir.manşet üzerinde steteskop giriş yerini gösteren bir işaret bulunur.
8.İç lastik tazyik kesesi hava verilmesi sırasında şişer ve gevşemez.
9.Manşet iç lastiği vulkanize kauçuktan üretilmiştir.
10.Manşet iç lastik hortumu teklidir.katlanmaya dayanıklı çok iyi cinsten vulkanize kauçuktan üretilmiştir.
11.Puar vulkanize kauçuktan imal edilmiştir.
12.Puar iç lastiği kolayca şişirir ve puar dip kısmında filtresi bulunmaktadır.

 KABLOSUZ TELEMETRİK FOTOSEL KAPISI SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.      1.Sistem ithal menşeli ve literatür çalışmaları sahip olacak ve Labarotuverdaki sistem ile çalışacaktır.

Sistem ile birlikte;

·         2 Adet Reaksiyon Kapısı (Kablosuz sistem, saklama kılıflarıyla birlikte)

·         2 Adet Reflektör(Reaksiyon kapısının karşısına konulan)

·         4 Adet Tripod (Reaksiyon kapılarını ve reflektörleri yerleştirmek için

·         Şarj Ünitesi

2.      Sistem çok sayıda sporcunun içinde yer aldığı gelişmiş taktik antremanlar yapılmasına imkan verir özellikte olacaktır.

3.      Sistem gerçek zamanlı geri bilgi akışı sunma özelliğine sahip olacaktır.Bu sayede antrenörlere/koçlara anlık performans göstergeleri ve sonuçları verme özelliği olacaktır.

4.      Sistem Kapıları hub ünitesi sayesinde Anroid, İphone  ve İpad uyumlu olacaktır.

5.      Sistem tüm saha egzersizlerinde ve indoor ortamda kullanılabilir ve sporcuların performanslarının hassaslık gerektirdiği hız,çeviklik,beceri ve dayanıklılık, takım koordinasyonu ,yarışma temposu tepkisel zaman ve karar verme gibi özelliklerin geliştirilmesinde kullanılır özellikte olacaktır.

6.      Sistem tamamen otomatik çalışma özelliğine sahip olacaktır.

7.      Sistem, ısınma, sürat ve çeviklik antrenmanları, kondüsyon yükleyici çalışmalar, beceri geliştirici egzersizler, çok kulvarlı zamana karşı koşular, slalom çalışmaları, reaksiyon çalışmaları, reaksiyon katları, dayanıklılık idmanları, tekli ve çoklu oyunculu takım çalışması egzersizleri, ofansif ve defansif müsabaka simulasyonları ile her yaş ve kabiliyetten sporculara uygulanabilir özellikte olacaktır.

8.      Sistem de hazır olarak Straight Timing,Free Timing ,Reactive Starts/Tests,Reaction Time Measurement, İn- Beam Starts ,Pro Agility,L-Drill, Programmable Repeated Speed(Phosphate Decrement, İntermittent Shuttle Tests) Endurance Timing, (Finish Chute Protocol), Fully Automated Pacing, Beep Tests, Yoyo Tests, Multistage Fitness Tests, Custimizable Reactive Tests protokolleri gibi hız, dayanıklılık, aerobik ve anaerobik test protokolleri otomatik olarak hazır biçimde yüklenmiş olacaktır.

9.      Sistem 0,001/sec (saniye) hata payı ile güvenilir ölçüm ve zamanlama sağlar özellikte olacaktır.

10.  Sistem suya, kötü hava koşullarına ve darbelere karşı dayanıklı özellikte olacaktır.

11.  Sistem 400m ye kadar telemetrik kablosuz görüş alanı ve aktarım özelliğine sahip olacak ve her bir kapının şerit genişliği 7m ye kadar arttırılabilir özellikte olacaktır.

12.  Sistem 16 kapıya kadar eklenebilir ve arttırılabilir özellikte olacak ve renkli ledli (yeşil-kırmızı) zamanlama kapılarına sahip olacaktır.

13.  Sistemin kapılar arası iletişimi özel 2.4 Ghz Zigbee bluetooth olacaktır.

14.  Sistemin Hub üzerinden zamanlama kapılarının şarj durumları görülebilecektir.

15.  Sistem, Hub üzerinden elle komut vererek ya da otomatik olarak testi/çalışmayı başlatabilme imkanına sahip olacaktır.

16.  Sistemin güvenli veri saklama belleği olacak ve masaüstü ya da diz üstü bilgisayarlara USB bağlantısı ve USB kablosu ile tüm bilgileri aktarım özelliği olacaktır.

17.  Sistem 1 adet Hub ile 16 Reaksiyon kapısı kullanılabilir özellikte olacaktır.

18.  Sistem test protokollerinde hazır interval programı (30 sn dinlenmeli) ve sürat testlerinde Velocity’i verebilecektir.

19.  Sistem  kapılarında tek kapıdan çoklu geçiş yapabilecektir.

20.  Sistem tek işletim sisteminde “track” komutu ile iki sporcuya aynı anda test yapabilme ve veri alabilme imkanına sahip olacaktır.

21.  Sistemin iki farklı çıkış modu; kapı kesilince süre tutmaya başlayabilme ya da sesli/ışıklı uyarı ile birlikte süre tutmaya başlayabilme özelliği olacaktır.

22.  Sistemin veriyi işletim sisteminin hafızasına ya da SD karta kaydedebilme özelliği olacaktır.

23.  Sistem ile birlikte dizüstü ya da masa üstü bilgisayara USB kablosu ile bağlanan veriyi el bilgisayarı (işletim sistemine) ile aynı zamanda veren aparat ve bu aparat için hazırlanmış excel tabanlı skoru gösteren yazılım verilecektir.

24.  Ürün distribütör firmaca 2 yıl garantili, ücreti mukabilinde 10 yıl yedek parça temini olacaktır. Sistem distribütör firmanın resmi ithalatıyla direkt üretici sanayiden ithal edilmiş olacak; aracı firmalardan garanti dışı ithal edilmiş ürün olmayacaktır. Söz konusu husus teklifle beraber sunulacak üretici sanayi kaşeli distribütörlük yetki belgesiyle ispatlanacaktır.

 

 

 

 LAKTAT ANALİZÖR  CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

 

1-  Cihaz bataryayla çalışacaktır.

2-  Cihaz LCD ekranlı olacaktır.

3-  Cihaz bataryayla beraber 90 gr ağırlıkta olacaktır.

4-  Cihazın ölçüm aralığı 0.3-25 mmol/I olacaktır.

5-  Laktat Ölçümü için 0.5 μl lik kan örneği yetecektir.

6-  Cihaz ölçüm sonuçlarını 13 saniyeye kadar verecektir.

7-  Cihazın verileri kaydedebilecek hafıza kapasitesi olacaktır.

8-  Cihaz tekli ölçüm yapabildiği gibi protokol uygulamaları uygun olacaktır.

9-  Cihazla beraber şu parçalar gelecektir.

·         1 kutu lancet ve iğneleri

·         5 Kutu 25'lik Strip

·         Temizleme Spreyi

·         30 adet alkollü temizleme pedi

·         Taşıma Çantası

·         Kullanım Talimatı

1 adet batarya

10-Alet fabrikasyon arızalara karşı 2 yıl ücretsiz servis, 10 yıl ücreti mukabilinde parça ve servis garantili olacaktır.

 

 

 dijital ayak- sırt ve el  dinamometresi seti teknik

şartnamesi

 

1-     Alet ithal menşeli olacaktır.

2-   Alet yaylı tipte üretilmiş olacak geri kas grupları kuvvet testinde
kullanılabilecektir.

3-     Ölçüm sınırlan 20 ila 300 kg arası olacaktır.

4-   Minimum ölçüm ünitesi 0,5 kg kuvvet olacaktır.

5-   Doğruluğu + - 6 kg kuvvet olacaktır.

6-   Ekran 4 digital LCD olacaktır.

7-     Alet son kullanımdan 1 dakika sonra otomatik olarak kapanacaktı

8-     Güç kaynağı lityum pilli olacaktır.

9-     Enerji tüketimi 0.00036 watt olacaktır.

10-Pil ömrü yaklaşık 6000 saat olacaktır.

11-Elektronik parça ömrü yaklaşık 1 milyon kez olacaktır.

12-Alet nem ölçüm değeriyle en yüksek değeri verecektir.

13-Alet paslanmaz özel dayanıklı alüminyum malzemeden yapılmış olacaktır.

14-Ölçüm sınırları 5,0 ila 100 kg kuvvet arası olacaktır.

15-Minimum ölçme birimi 0,1 kg kuvvet olacaktır.

16-Doğruluğu + - 2,0 kg kuvvet olacaktır.

17-Alette son ölçümden 1 dakika sonra otomatik kapatma sistemi bulunacaktır.

18-Güç kaynağı lityum pilli olacaktır.

19-Yaklaşık enerji tüketimi yaklaşık 0,00036 watt olacaktır.

20-Pil ömrü yaklaşık 6000 saat olacaktır.

21-Elektronik parçaların ömrü yaklaşık 1 milyon kez olacaktır.

22--Aletin yaklaşık boyutları 154 x 235 x 62 mm. Ağırlığı 0.66 kg olacaktır.

23-Alet kademeli kavrama yapabilecektir.

24-Alet ithal malı ve grip tipi olacaktır.

25-Alet Fabrikasyon arızlara karşı 2 Yıl ücretsiz 10 yılda ücreti mukabilinde yedek parça ve servis garantili olacaktır.

26-Aletin Boyutları yaklaşık 315x315x328 mm Ağırlık tutma yaklaşık 3,7 kg (kolu dahil) olacaktır.

27- Alet fabrikasyon arızalara karşı 2 Yıl ücretsiz servis müteakip yıllar servis garantili olacaktır.