Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : 1 Kalem 3.26*2.32 Fotoselli Kapı Net Açılır Alan 166 cm alımı

  İhale Notu   : GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  19.09.2017
SAATİ :  00:00
YERİ :  Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  SONUÇLANMIŞ
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : ALAŞEHİR MESLEK YÜKSEK OKULU
TELEFON : 6541201
DAHİLİ : 116
FAKS :
E-POSTA : alasehirmyo.ilan@bayar.edu.tr
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ

1- Birim fiyatlar, KDV hariç belirtilecektir.

2- Teklif mektubu yetkili kişilerce imzalanacaktır.

3- Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça ve OKUNAKLI olarak yazılacaktır.

4- Teklif üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmayacaktır.

5- Kısmi Teklif Verilmeyecektir.

6- Ulaşım, sigorta, nakliye, vergi, resmi harç giderleri firmaya ait olacaktır.

7- Alınan Malzeme Yüksekokulumuza ilgili firma tarafından teslim edilecektir.

8- 4734 sayılı Kanunun 17/d maddesi gereğince söz konusu iş için kendiniz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten veya vekâleten birden fazla teklif verilmeyecektir.

9- Yüklenici firmaya yapılacak ödeme malın teslimine müteakip ve muayene komisyonunun kabulü, taşınır kaydının yapılması ve düzenlenecek olan ödeme emri belgesinin Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na teslimine müteakip ön incelemesi sonucunda ilgili banka hesabına aktarılacak olup, malzemenin teslimiyle PEŞİN ödeme kesinlikle yapılmayacaktır.

10-Teklifler, Alaşehir M.Y.O’lundan temin edilecek formlara yazılacaktır.

11-Söz konusu malzeme ve ürünler TSE Standartlarına uygun olmalıdır.

12-Orijinal Malzeme olacak (Muadil olmayacak)

13-Malzemeler için marka belirtilmeyecek.

14-Aldığımız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığımız kabul edilecektir.

15-Teklif Mektubu kargo, posta veya elden de getirilebilir. Fax ile gönderilen teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

SIRA

MALZEMENİN CİNSİ-ÖZELLİĞİ-MARKASI

MİKTARI

1

3.26*2.32 Fotoselli Kapı Net Açılır Alan 166 cm

1

adet