Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : KALP DAMAR CERRAHİSİ B.D-ERKAN ÇELİK

  İhale Notu   : KALP DAMAR CERRAHİSİ B.D-ERKAN ÇELİK
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  13.09.2017
SAATİ :  00:00
YERİ :  DSİM
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  AKTİF
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ - 3
TELEFON : 2337068 - 69
DAHİLİ :
FAKS : 2337100
E-POSTA :
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ

TEKLİF MEKTUBU                  

 

                Hastanemiz KALP DAMAR CERRAHİSİ B.D İşine ait satın almanın yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Aşağıda cinsi, miktarı, evsafı, teknik ve idari şartları yazılı malzemeler, idaremizce 4734 sayılı Kamu İhale Yasasının 22. maddesine göre satın alınacak olup, fiyat teklifinizi (Kesin Fiyat) en geç 14/09/2017 kadar idaremize vermenizi rica ederim.

 

**ÖNEMLİ NOT** :  (Saat: 09:00’den sonra gelen fiyat teklifleri Dikkate Alınmayacaktır.)

 

HASTA ADI : ERKAN ÇELİK

 

MAL / İŞE AİT TEKNİK VE İDARİ ŞARTLAR

1)- Teklif edilecek malzemenin lot ve UBB numaralarının mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

2)- Ödemeler malların tesliminden itibaren 750 (yediyüzelli) gün içinde yapılacaktır.

3)- Teklifin geçerlilik süresi, idareye teslim tarihinden itibaren 30 Takvim günü olacaktır.

4)- En düşük fiyat ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirilerek birim fiyatlar üzerinden teklif esas alınacaktır. 

5)- Teklif fiyatları KDV hariç olarak verilcektir.

6)- Mal / İş idareye 24 saat için de  teslim edilecektir.

7)- Mal / İş idarece denetim, muayene ve kabul işlemi yapıldıktan sonra teslim alınacaktır.

8)- İdare Mal / İşi alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.

9)- Teklif mektubu, okunup kabul edildiği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile yazılması, üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunmaması, Ad, Soyadı veya Ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır.

10)- İdare gerektiğinde numune isteyebilecektir.

11)- Teklif mektubu şartnamesinin uygulanmasından doğabilecek ihtilaflar Manisa Mahkemelerinde 4734 sayılı kanun hükümleri dâhilinde çözümlenir.

12)-SUT TAVAN FİYATLARI ÜZERİNDE KALAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

13)-FİRMALAR ÜZERİNDE MALZEME KALMASI HALİNDE KESİLEN FATURA EKİNDE HÜAP CD’SİNİ  TESLİM ETMELİDİRLER.

14)- SUT KODU VE SUT FİYATI BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER İLE SUT FİYATLARI ÜZERİNDE GELEN TEKLFİLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

              NOT:         İDARE KODU:    45764.38.41.00.01.330

                                 İDARE ADI:   Celal Bayar Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

 

15)-SİPARİŞ SATINALMA BİRİMİNDEN TESLİM ALINDIKTAN SONRA ASIL FATURANIN 3 (ÜÇ) GÜN İÇERİSİNDE DEPOYA TESLİM EDİLMESİ ZORUNLUDUR.

 

TEL: (236)  233 70 68 / 233 70 69

FAX: (236)  233 71 00

 

**ÖNEMLİ NOT: Malzeme kullanıldıktan sonra kesilecek olan FATURA nın bir nüshası depo tarafından istenilen malzemelerin ayrıntılı döküm belgesi ile birlikte aynı gün  AŞAĞIDA BELİRTİLEN  NUMARALARA FAX ÇEKİLMESİ GEREKMEKTEDİR.Aksi takdirde depo girişleri yapılamayacaktır.

DEPO  BİRİMİ FAX: 0236- 232 80 93

DÖNER SERMAYE İŞLET.MÜD. FAX: 0236 – 233 7100

 

 

**ÖNEMLİ:      FİYAT TEKLİFİ ATILAN MALZEMELER İÇİN PROFORMA FATURAYA İLGİLİ MALZEMELER İÇİN FİRMA BAYİ NO YAZILACAKTIR.

 

 

NOT: TEKNİK ŞARTNAME DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINA BİLİR.

NOT:Teklif verilmeden önce şartnamelerin firma tarafından mutlaka görülmesi gerekmektedir.

SATIN ALINACAK MAL / İŞ LİSTESİ

 

SIRA NO:               CİNSİ VE NİTELİĞİ                                                                                            ADETİ

1- SUPERFİCİAL VASKÜLER EMBOLİZASYON AJAN-5 ADET

 

1-SUPERFİCİAL VASKÜLER EMBOLİZASYON AJAN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1) Superficial vasküler embolizasyon ajan; superficial venlerde kullanılmak üzere

üretilmiş olmalıdır.

2) Superficial vasküler embolizasyon ajan; superficial vasküler dilate lezyonları

oblitere edebilecek polimer yapıda olmalıdır.

3) Superficial vasküler embolizasyon ajan superficial vasküler dilate lezyonlarda tam

penetrasyon ve total oklüzyon sağlayabilecek kopolimer yapıda olmalıdır.

4) Superficial vasküler embolizasyon ajan disposable ve steril olarak teslim

edilmelidir.

5) Superficial vasküler embolizasyon ajan 1 cc lik flakonlarda teslim edilmelidir.

6) Superficial vasküler embolizasyon ajan yüksek yoğunluk formülünde olmalıdır.

7) Superficial vasküler embolizasyon ajan 20.40.60 olmak üzere farklı uygulamalar

için farklı CPS’lerde olmalıdır.

8) Superficial vasküler embolizasyon ajan karbonizasyona neden olmamalı ve yüksek

ısı açığa çıkarmamalıdır.

9) Superficial vasküler embolizasyon ajan, kendi iletilebilir yapışmaz mikroteslim

ucunda 18G iğne bulunan aplikatörü ve 1 cc lik uygulama enjektörü ile uyumlu

olmalıdır.

10) Steril olmalı, sızdırmaz olmalıdır.

11) Ürün en az 12 ay miatlı olmalıdır.

12) Distribütör firmanın teknik ekip kadrosunda Tıp doktoru ve/veya biyomedikal

mühendisi bulunmalıdır.

13) İhaleye girecek firmalar distribütör firma tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.

Bunu yetki belgesiyle göstermelidir ve bu belge ihale dokümanlarında

sunulmalıdır.

14) İlgili şartname maddelerine bire bir uymayan firmaların teklifleri klinik tarafından

değerlendirmeye alınmayacaktır.

15) İhaleye girecek firmalar en az 2 gün önceden kullanılacak malzemeyi ilgili klinikte

denetip uygunluk belgesi almalıdır.

16) GR1126

Prof.Dr. Mustafa CERRAHOĞLU

Kalp Damar Cerrahisi ABD

Başkanı