Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : KALP DAMAR CERRAHİSİ B.D-Aterosklerotik Damar Hastalıklarıve Anevrizmaları tanısı ile yatırılan hastalara kullanılmak üzere Balon, Kateter, Stent ve İntradcera Alımı

  İhale Notu   : KALP DAMAR CERRAHİSİ B.D-Aterosklerotik Damar Hastalıklarıve Anevrizmaları tanısı ile yatırılan hastalara kullanılmak üzere Balon, Kateter, Stent ve İntradcera Alımı
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  13.09.2017
SAATİ :  00:00
YERİ :  DSİM
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  AKTİF
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ - 3
TELEFON : 2337068 - 69
DAHİLİ :
FAKS : 2337100
E-POSTA :
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ

TEKLİF MEKTUBU                  

 

                Hastanemiz KALP DAMAR CERRAHİSİ B.D İşine ait satın almanın yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Aşağıda cinsi, miktarı, evsafı, teknik ve idari şartları yazılı malzemeler, idaremizce 4734 sayılı Kamu İhale Yasasının 22. maddesine göre satın alınacak olup, fiyat teklifinizi (Kesin Fiyat) en geç 15/09/2017 kadar idaremize vermenizi rica ederim.

 

**ÖNEMLİ NOT** :  (Saat: 09:00’den sonra gelen fiyat teklifleri Dikkate Alınmayacaktır.)

 

Aterosklerotik Damar Hastalıklarıve Anevrizmaları tanısı ile yatırılan hastalara kullanılmak üzere Balon, Kateter, Stent ve İntradcera  Alımı

MAL / İŞE AİT TEKNİK VE İDARİ ŞARTLAR

1)- Teklif edilecek malzemenin lot ve UBB numaralarının mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

2)- Ödemeler malların tesliminden itibaren 750 (yediyüzelli) gün içinde yapılacaktır.

3)- Teklifin geçerlilik süresi, idareye teslim tarihinden itibaren 30 Takvim günü olacaktır.

4)- En düşük fiyat ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirilerek birim fiyatlar üzerinden teklif esas alınacaktır. 

5)- Teklif fiyatları KDV hariç olarak verilcektir.

6)- Mal / İş idareye 24 saat için de  teslim edilecektir.

7)- Mal / İş idarece denetim, muayene ve kabul işlemi yapıldıktan sonra teslim alınacaktır.

8)- İdare Mal / İşi alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.

9)- Teklif mektubu, okunup kabul edildiği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile yazılması, üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunmaması, Ad, Soyadı veya Ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır.

10)- İdare gerektiğinde numune isteyebilecektir.

11)- Teklif mektubu şartnamesinin uygulanmasından doğabilecek ihtilaflar Manisa Mahkemelerinde 4734 sayılı kanun hükümleri dâhilinde çözümlenir.

12)-SUT TAVAN FİYATLARI ÜZERİNDE KALAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

13)-FİRMALAR ÜZERİNDE MALZEME KALMASI HALİNDE KESİLEN FATURA EKİNDE HÜAP CD’SİNİ  TESLİM ETMELİDİRLER.

14)- SUT KODU VE SUT FİYATI BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER İLE SUT FİYATLARI ÜZERİNDE GELEN TEKLFİLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

              NOT:         İDARE KODU:    45764.38.41.00.01.330

                                 İDARE ADI:   Celal Bayar Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

 

15)-SİPARİŞ SATINALMA BİRİMİNDEN TESLİM ALINDIKTAN SONRA ASIL FATURANIN 3 (ÜÇ) GÜN İÇERİSİNDE DEPOYA TESLİM EDİLMESİ ZORUNLUDUR.

 

TEL: (236)  233 70 68 / 233 70 69

FAX: (236)  233 71 00

 

**ÖNEMLİ NOT: Malzeme kullanıldıktan sonra kesilecek olan FATURA nın bir nüshası depo tarafından istenilen malzemelerin ayrıntılı döküm belgesi ile birlikte aynı gün  AŞAĞIDA BELİRTİLEN  NUMARALARA FAX ÇEKİLMESİ GEREKMEKTEDİR.Aksi takdirde depo girişleri yapılamayacaktır.

DEPO  BİRİMİ FAX: 0236- 232 80 93

DÖNER SERMAYE İŞLET.MÜD. FAX: 0236 – 233 7100

 

 

**ÖNEMLİ:      FİYAT TEKLİFİ ATILAN MALZEMELER İÇİN PROFORMA FATURAYA İLGİLİ MALZEMELER İÇİN FİRMA BAYİ NO YAZILACAKTIR.

 

 

NOT: TEKNİK ŞARTNAME DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINA BİLİR.

NOT:Teklif verilmeden önce şartnamelerin firma tarafından mutlaka görülmesi gerekmektedir.

SATIN ALINACAK MAL / İŞ LİSTESİ

 

SIRA NO:               CİNSİ VE NİTELİĞİ                                                                                            ADETİ

 http://uygulama2.cbu.edu.tr/ihaleilanlari/Dosyalar/MALZEME FORMU-1.doc 

http://uygulama2.cbu.edu.tr/ihaleilanlari/Dosyalar/İSTEM FORMU-2.pdf

 

 

0,014 - 0,018 REKANALİZASYON AMAÇLI KILAVUZ TEL TEKNIK SARTNAMESI

1) Kılavuz tel, periferik girişimlerde ve gerektıgınde kateter degısımı yapılabılmesı ıcın ozel

olarak uretılmıs olmalıdır.

2) Kılavuz tel uc kısmı, damara zarar vermemesı ıcın yumusak ve atravmatık yapıda olmalıdır.

3) Klavuz tel 0,014 ve 0,018’’ 190cm ve 300 cm olmalıdır.

4) Kılavuz tel, lezyona ulasmayı kolaylastırmak amacıyla nitinol den ımal edılmıs olmalıdır.

5) Kılavuz telin taşıyıcığı yüksek olmalıdır

6) Kılavuz tel, fda ve ce onayına sahıp olmalıdır.

7) Kılavuz tel, sterıl ve teklı ambalaj ıcınde, ambalaj uzerınde sterıl seklı ve son kullanma

tarıhı belırtılmıs sekılde teslım edılmelıdır.

13)Teklif veren fırma teklif ettiği ürünle ilgili numuneyi veya broşürü istem yapan kliniğe

teslim ederek onay almalıdır.

14) Teklif veren fırma teklif ettiği malzemelerin UBB, LOT numarası, SUT kodu ve barkod

numaralarını faturayla birlikte teslim etmelidir.

KV 1311

 

Prof.Dr.MustafaCERRAHOĞLU

Kalp Damar Cerrahisi ABD

Başkanı

 

INFLATÖR (BALON ŞİŞİRME AMAÇLI) DEFLATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Görülebilir enjektör haznesi ve pistonu olmalı, piston kilitlenme ve boşaltma

mekanizması rahat ve çabuk çalışmalıdır.

2. 20ml sıvı alabilmelidir.

3. Basınç gösteren manometresi olmalıdır ve 30atm’ye dayanıklı olmalıdır.

4. Basınca dayanıklı uzatma hattı ve basınca dayanıklı üçlü musluk ile birlikte

verilmelidir.

5. Ambalajların üzerinde sterilizasyon yöntemi ve son kullanım tarihi belirtilmiş

olmalıdır.

6. Teklif veren fırma teklif ettiği ürünle ilgili numuneyi veya broşürü istem yapan

kliniğe teslim ederek onay almalıdır.

7. Teklif veren fırma teklif ettiği malzemelerin UBB, LOT numarası, SUT kodu

ve barkod numaralarını faturayla birlikte teslim etmelidir.

8. KV 1211

Prof.Dr. Mustafa CERRAHOĞLU

Kalp Damar Cerrahisi ABD

Başkanı

 

KATETER, BALON, ANJİYOPLASTİ, İLAÇ SALINIMLI, 014", OTW TEKNİK

ŞARTNAMESİ

1. Balon kateterler femoral, politeal ve infrapopliteal arterlerde kullanıma uygun

olmalıdır.

2. OTW sistem üzerinde 0.014 kılavuz tel ile kullanıma uygun olmalıdır.

3. 1.5mm - 4.0mm arası çap seçenekleri ve 40mm-200mm arası uzunluk seçeneklerine ve

100cm-150cm shaft seçeneklerine sahip olmalıdır.

4. Paclitaxel konsantrasyonu 3 μg/mm2 olmalıdır. İlaç, daha iyi partikül salınımı sağlayan,

damara daha iyi ilaç aktarımı ve ilaç tutunumu sağlayan kristal morfolojiye sahip olmalıdır.

Pacliataxel’in yanı sıra liphophilic özellikte non-ionic esther içermelidir.

5. Balon materyali nylon/pebax olmalıdır.

6. Nominal basıncı 7 atm olmalı , rated burst basıncı 16atm ve ortalama patlama basıncı

22atm’den az olmamalıdır.

7. Tüm ölçüler 4F sheath ile kullanıma uyumlu olmalıdır.

8. İtilebilirliği artıran konik kateter yapısına sahip olmalıdır.

9. Giriş profili maksimum 0.017” olmalıdır.

10. Geçiş profili ölçülere göre değişkenlik göstermekle birlikte 1,5mm çap için 2,0F, 4mm çap

için 3,2F’den yüksek olmamalıdır.

11. Kateterlerin iç ve dış yüzeyleri, kılavuz tel kontrolü ve lezyondan geçiş kolaylığı için hareketi

arttırıcı kaygan madde ile kaplanmış olmalıdır.

12. Pozisyonlandırma için balon üzerinde proximal ve distalinde tungsten/polimer alaşımlı 2 adet

marker bulunmalıdır.

13. Distal şaft kalınlığı 2,6F, proksimal şaft kalınlığı ise 3,9F’den yüksek olmamalıdır.

14. Balonunun uç profili tortuous damar ve dar lezyonlardan geçiş rahatlığı için tapered ve

atravmatik tipte dizayn edilmiş olmalıdır.

15. Kullanıcıya daha rahat ve güvenli bir çalışma imkanı sağlamak ve hastanın rahatlığı ve

emniyeti için balonun şişme/inme süresi hızlı olmalıdır. Balonun sönme süresi

maksimum 10 saniye olmalıdır.

16. Teklif veren fırma teklif ettiği ürünle ilgili numuneyi veya broşürü istem yapan

kliniğe teslim ederek onay almalıdır.

17. Teklif veren fırma teklif ettiği malzemelerin UBB, LOT numarası, SUT kodu

ve barkod numaralarını faturayla birlikte teslim etmelidir.

KV 2038

Prof.Dr. Mustafa CERRAHOĞLU

Kalp Damar Cerrahisi ABD

Başkanı

 

KATETER, OKLÜZYON, TEKRAR LÜMENE GİRİM, GERÇEK LÜMENDEN GEÇİŞ, MİKRO KATETER TEKNİK

ŞARTNAMESİ

1. Periferal uygulamalar için geliştirilmiş olmalıdır.

2. 014” kılavuz tel ile kullanıma uygun olmalıdır.

3. 65cm, 135cm ve 150cm katater uzunluğu seçenekleri olmalıdır.

4. Maksimum dış çapı 2,7 F’den yüksek olmamalıdır.

5. 035” Geçiş kateteri ile birlikte kullanılarak subintimal geçişe imkan sağlamalıdır

6. Kateterin ucunda lezyon geçişini ve kanal açmayı kolaylaştıracak altından yapılmış 5mm’ye

kadar uzatılıp geri çekilebilen ve aynı zamanda döndürülebilen bir iğne olmalıdır.

7. Kateter üzerinde ve uç kısmında fluoroskopi altında görünebilirlik imkanı tanıyan radyopak

markırlar olmalıdır.

8. En sert lezyonlarda dahi yumuşak şekilde mikro kanal geçişi sağlayacak ultra düşük profil

dizaynına sahip olmalıdır.

9. Örgülü ve güçlendirilmiş kateter gövdesine sahip olmalıdır.

10. Teklif veren fırma teklif ettiği ürünle ilgili numuneyi veya broşürü istem yapan kliniğe

teslim ederek onay almalıdır.

11. Teklif veren fırma teklif ettiği malzemelerin UBB, LOT numarası, SUT kodu ve barkod

numaralarını faturayla birlikte teslim etmelidir.

12. KV 1279

Prof.Dr. Mustafa CERRAHOĞLU

Kalp Damar Cerrahisi ABD

Başkanı

 

PINACLE DESTINATION GUIDING SHEATH 65 CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Guiding Sheath 65 cm olmalıdır.

2. Guiding Sheath 6F ve 7F olmalıdır.

3. Guiding Sheath, 0,038 inch guidewire ile uyumlu olmalıdır.

4. Guiding Sheath’in iç çapı 6F için 0,087 inç, 7F için 0,100 inç olmalıdır.

5. Guiding Sheath Straight uç şekilli olmalıdır.

6. Guiding Sheath’in en iç kısmı PTFE, orta tabakası paslanmaz çelik ve en dış kısmı

naylon ve hidrofilik kaplı olmalıdır (distalden 35 cm lik kısmı hidrofilik, geri kalan 30

cm’lik kısmı naylon olmalıdır)

7. Guiding Sheath’in distal kısmında görünürlüğü arttırmak için altın bir marker

bulunmalıdır.

8. Guiding Sheath’in düşük penetrasyon direnci ve kolay girişi ___________için telden dilatöre ve

dilatörden sheathe düzgün bir geçiş olmalıdır.

9. Guiding Sheath, tübüler yapıda olmalı ve bu yapıdan dolayı kink yapmamalı ve esnek

olmalıdır.

10. Guiding Sheath, yapısından dolayı güçlü bir back up desteğine sahip olmalıdır.

11. Renal Guiding Sheath’in özel olarak dizayn edilmiş uç kısmı damar travmasını

minimalize etmelidir.

12. Guiding Sheath’in valf kısmında bulunan crosscut dizaynı aletlerin kolay geçişine izin

vermelidir ve girişim sırasında kanın geri kaçışını engellemelidir.

13. Guiding Sheath’in dilatörü yerine kilitlenmelidir. Guiding Sheath’in valfi şeffaf olmalı

ve olası hava kabarcıklarını görmeyi sağlamalıdır.

14. Guiding Sheath, tekli paketler haline olup, son kullanma tarihi kutunun üzerinde

belirtilmelidir.

15. Teklif veren fırma teklif ettiği ürünle ilgili numuneyi veya broşürü istem yapan

kliniğe teslim ederek onay almalıdır.

16. Teklif veren fırma teklif ettiği malzemelerin UBB, LOT numarası, SUT kodu

ve barkod numaralarını faturayla birlikte teslim etmelidir.

Prof.Dr. Mustafa CERRAHOĞLU

Kalp Damar Cerrahisi ABD

Başkanı

GR1066

 

SET, İNTRODUSER, PERİFERİK, 15 CM VE ALTI, ÖRGÜSÜZ TEKNİK

ŞARTNAMESİ

1. Dilatör, sheath ve guidewire’dan oluşmalıdır.

2. Damara girişi kolaylaştıracak konik uca sahip olmalıdır.

3. Kateter performansını düşürmeden, kan sızıntısını engelleyecek hemostatik valfi

olmalıdır.

4. Yüksek kırılma rezistansına sahip olmalıdır.

5. 6f,7F ve 8F seçenekleri olmalı ve yaklaşık 11 cm uzunluğunda olmalıdır.

6. Ambalajların üzerinde sterilizasyon yöntemi ve son kullanım tarihi belirtilmiş

olmalıdır.

7. Teklif veren fırma teklif ettiği ürünle ilgili numuneyi veya broşürü istem yapan

kliniğe teslim ederek onay almalıdır.

8. Teklif veren fırma teklif ettiği malzemelerin UBB, LOT numarası, SUT kodu

ve barkod numaralarını faturayla birlikte teslim etmelidir.

KV 1285

Prof.Dr. Mustafa CERRAHOĞLU

Kalp Damar Cerrahisi ABD

Başkanı

 

STENT, VASKÜLER, PERİFERİK, BALONA YÜKLENMEMİŞ TEKNİK

ŞARTNAMESİ

1. Stent, popliteal bölge de dahil olmak üzere periferal uygulamalarda kullanılmak için

üretilmiş olmalıdır.

2. Stent nikel titanyum alaşımlı malzemeden üretilmiş olmalı ve balona yüklenmemiş

olmalıdır.

3. Stent üzerinde, platelet ve fibrin birikimini azaltan, inflamasyonu azaltan, yeniden

endotelizasyonu hızlandıran ve trombuz oluşumu azaltan Titanyum Nitride Oxide’dan

yapılmış bioaktif kaplama olmalıdır.

4. Stent üstün esneklik özelliği sağlayan, kırılmayı engelleyen ve damara uyumunu

artıran Helicoidal dizayna sahip olmalıdır. Stent kink olmadan 180 derece açıda

bükülebilecek kadar ve çift kat düğüm atılabilecek oranda esnek olmalıdır.

5. Radiopasitesi ve radial gücü yüksek olmalıdır.

6. Stent 0.018” ve 0.035” kılavuz teller ile kullanıma uygun olmalıdır.

7. Stent ölçülerine göre 5F ve 6F sheath ile kullanıma uygun olmalıdır.

8. Optimal görünürlük sağlamak ve stent pozisyonlandırmasını tam olarak yapabilmek

için 4mm ve 5mm çaplarda 6 adet, 6mm ve üzeri çaplarda 10 adet tantalumdan imal

edilmiş markırları olmalıdır.

9. Stentin 4mm-10mm arası çap seçenekleri ve 30mm-200mm arası uzunluk seçenekleri

olmalıdır.

10. Stentin 80cm ve 140cm kateter uzunluğu seçenekleri olmalıdır.

11. Teklif veren fırma teklif ettiği ürünle ilgili numuneyi veya broşürü istem yapan

kliniğe teslim ederek onay almalıdır.

12. Teklif veren fırma teklif ettiği malzemelerin UBB, LOT numarası, SUT kodu

ve barkod numaralarını faturayla birlikte teslim etmelidir.

13. KV 1166

Prof.Dr. Mustafa CERRAHOĞLU

Kalp Damar Cerrahisi ABD

Başkanı

 

WALL STENT UNİ-BLUE BOX ( MAVİ KUTU ) VASKÜLER STENT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Wallstent Uni, periferal vasküler uygulamalarda kullanılmak üzere self-expanding

(kendi kendine açılan) özellikte olmalıdır.

2. Wallstent Uni, girişimsel işlem sırasında %87’ye kadar açıldıktan sonra bile

kapatılarak (reconstrainability) yeniden konumlandırılabilmedir.

3. Wallstent Uni, TIPS, trankebroşial ve bilier stent uygulamları için tercih edilmelidir.

4. Wallstent Uni’nin kullanılabilr şaft uzunluğu 75 cm ve 135cm alternatiflerinde

olmalıdır

5. Wallstent Uni, 0.035 inç kılavuz tel üzerinden taşınabilmelidir.

6. Wallstent Uni’nin stent tasarımı örgülü tel yapıda olmalı ve örgü açısı 135-145

olmalıdır.

7. Bu sayede stent, yerleştirildikten sonra sürekli yüksek radyal güç sağlamalıdır.

8. Wallstent Uni, 3 adet marker’a sahip olmalıdır.

9. Wallstent Uni tamamen açıldığında 5mm’den 24mm’e kadar çap alternatiflerine

sahip olacak geniş bir yelpazeye sahip olmalıdır:

5 mm çap için, 20mm, 40mm, 55mm ve 80 mm uzunluk;

6 mm çap için, 20mm, 45mm, 60mm ve 90 mm uzunluk;

7 mm, 12mm, 14mm ve 16mm çap için 20mm, 40mm, 60mm ve 90mm

uzunluk;

8 mm çap için, 20mm, 40mm, 60mm ve 80mm uzunluk;

10 mm çap için, 20mm, 42mm, 68mm ve 94mm uzunluk;

18 mm çap için, 40mm, 60mm ve 90mm uzunluk;

20 mm çap için, 40mm, 55mm ve 80mm uzunluk;

22 mm ve 24 mm çap için, 35mm, 45mm ve 70mm uzunluk; ölçülerine

sahip olmalıdır.

10. Wallstent Uni’nin kateter ucu uzun ve inceltilmiş bir tasarıma sahip olmalı; bu

sayede atraumatic bir uç sağlanmalıdır.

11. Stent, dış çekirdeği Elgiloy ve iç çekirdeği Tantalum malzemesinden üretilmiş çelik

olmalıdır.

12. Wallstent Uni, dispoable ve kullanıma hazır steril ambalajında sunulmalıdır

13. Teklif veren fırma teklif ettiği ürünle ilgili numuneyi istem yapan kliniğe

teslim ederek onay almalıdır.

14. Teslim edilecek malzemenin son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 3

yıl olmalıdır.

15. Teklif veren fırma teklif ettiği malzemelerin UBB, Lot numarası, SUT kodu ve barkod

numaralarını faturayla birlikte teslim etmelidir.

16. KV 1166

Prof.Dr. Mustafa CERRAHOĞLU

Kalp Damar Cerrahisi ABD

Başkanı

 

BALONLA AÇILAN ePTFE KAPLI OTW STENT TEKNİK ŞARTNAMESİ

Stent bir balona yüklü olarak paketlenmiş (balon expandable) olmalıdır.

Stentin yüklendiği balon latex free ve non-compliant olmalıdır.

Stentin taşıma sistemi 0,035” over the wire olmalıdır.

Stent 316L paslanmaz çelik'den mamül olmalıdır.

Stent Film-Cast teknolojisi ile tamamen tek parca halinde ePTFE ile kaplı olmalıdır ve dokuya

(kan akısı yönünde ya da damara) metal teması olmamalıdır.

Sistemin Kateter yapısı “dog bone” olarak açılabilmesi icin üç lümenli olmalıdır.

Stentin çapları 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm olmalıdır.

Stent boyları;16mm,22mm,38mm,59mm seçenekleri olmalıdır.

Sistemin kateter uzunluğu seçenekleri 80cm veya 120 cm olmalıdır.

5-10 mm stent icin kullanılacak introducer sheath 7FR den fazla olmamalıdır.

ePTFE’nin porozitesi 100-120 mikron olmalıdır.

Stentin balonu nominal çapına 8 ATM’de ulaşmalıdır. Stent balonunun rated burst pressure’ı

12 ATM olmalıdır.

Balon kateteri sisteminin her iki ucunda da stentin floroskopi altında görünmesini sağlayan altın

kaplama radyo opak işaretler olmalıdır.

Stent, etilenoksit ile steril edilmiş olmalıdır.

Stent open cell (acık hücre) yapısına sahip olmalıdır.

Stent post dilatasyon özelliğe sahip olmalıdır. Konik, daralan ve flare (yayılan) sekillerini

alabilmedir.

Sistemin ilyak ve renal arter uygulamaları için CE onayı olmalıdır.

Sistemin en az 1 tane Randomize Kontrollu calısma ile kanıtlanmış klinik takibi olmalıdır.

Teslim edilecek malzemenin son kullanma tarihi malzemenin tesliminden

İtibaren en az 3±1 yıl miadlı olmalıdır.

Teklif veren firma teklif ettiği ürünle ilgili numuneyi istem yapan kliniğe teslim ederek onay

almalıdır.

Teklif veren firma teklif ettiği malzemelerin UBB, Lod numarası, SUT kodu ve

barkod numaralarını faturayla birlikte teslim etmelidir.

SUT KODU: KV 1176

 

Prof.Dr.Mustafa CERRAHOĞLU

Kalp Damar Cerrahisi ABD

Başkanı