Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : KALP DAMAR CERRAHİSİ B.D-ALİ ADAK

  İhale Notu   : KALP DAMAR CERRAHİSİ B.D-ALİ ADAK
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  13.09.2017
SAATİ :  00:00
YERİ :  DSİM
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  AKTİF
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ - 3
TELEFON : 2337068 - 69
DAHİLİ :
FAKS : 2337100
E-POSTA :
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ

TEKLİF MEKTUBU                  

 

                Hastanemiz KALP DAMAR CERRAHİSİ B.D İşine ait satın almanın yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Aşağıda cinsi, miktarı, evsafı, teknik ve idari şartları yazılı malzemeler, idaremizce 4734 sayılı Kamu İhale Yasasının 22. maddesine göre satın alınacak olup, fiyat teklifinizi (Kesin Fiyat) en geç 14/09/2017 kadar idaremize vermenizi rica ederim.

 

**ÖNEMLİ NOT** :  (Saat: 09:00’den sonra gelen fiyat teklifleri Dikkate Alınmayacaktır.)

 

HASTA ADI : ALİ ADAK

 

MAL / İŞE AİT TEKNİK VE İDARİ ŞARTLAR

1)- Teklif edilecek malzemenin lot ve UBB numaralarının mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

2)- Ödemeler malların tesliminden itibaren 750 (yediyüzelli) gün içinde yapılacaktır.

3)- Teklifin geçerlilik süresi, idareye teslim tarihinden itibaren 30 Takvim günü olacaktır.

4)- En düşük fiyat ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirilerek birim fiyatlar üzerinden teklif esas alınacaktır. 

5)- Teklif fiyatları KDV hariç olarak verilcektir.

6)- Mal / İş idareye 24 saat için de  teslim edilecektir.

7)- Mal / İş idarece denetim, muayene ve kabul işlemi yapıldıktan sonra teslim alınacaktır.

8)- İdare Mal / İşi alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.

9)- Teklif mektubu, okunup kabul edildiği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile yazılması, üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunmaması, Ad, Soyadı veya Ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır.

10)- İdare gerektiğinde numune isteyebilecektir.

11)- Teklif mektubu şartnamesinin uygulanmasından doğabilecek ihtilaflar Manisa Mahkemelerinde 4734 sayılı kanun hükümleri dâhilinde çözümlenir.

12)-SUT TAVAN FİYATLARI ÜZERİNDE KALAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

13)-FİRMALAR ÜZERİNDE MALZEME KALMASI HALİNDE KESİLEN FATURA EKİNDE HÜAP CD’SİNİ  TESLİM ETMELİDİRLER.

14)- SUT KODU VE SUT FİYATI BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER İLE SUT FİYATLARI ÜZERİNDE GELEN TEKLFİLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

              NOT:         İDARE KODU:    45764.38.41.00.01.330

                                 İDARE ADI:   Celal Bayar Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

 

15)-SİPARİŞ SATINALMA BİRİMİNDEN TESLİM ALINDIKTAN SONRA ASIL FATURANIN 3 (ÜÇ) GÜN İÇERİSİNDE DEPOYA TESLİM EDİLMESİ ZORUNLUDUR.

 

TEL: (236)  233 70 68 / 233 70 69

FAX: (236)  233 71 00

 

**ÖNEMLİ NOT: Malzeme kullanıldıktan sonra kesilecek olan FATURA nın bir nüshası depo tarafından istenilen malzemelerin ayrıntılı döküm belgesi ile birlikte aynı gün  AŞAĞIDA BELİRTİLEN  NUMARALARA FAX ÇEKİLMESİ GEREKMEKTEDİR.Aksi takdirde depo girişleri yapılamayacaktır.

DEPO  BİRİMİ FAX: 0236- 232 80 93

DÖNER SERMAYE İŞLET.MÜD. FAX: 0236 – 233 7100

 

 

**ÖNEMLİ:      FİYAT TEKLİFİ ATILAN MALZEMELER İÇİN PROFORMA FATURAYA İLGİLİ MALZEMELER İÇİN FİRMA BAYİ NO YAZILACAKTIR.

 

 

NOT: TEKNİK ŞARTNAME DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINA BİLİR.

NOT:Teklif verilmeden önce şartnamelerin firma tarafından mutlaka görülmesi gerekmektedir.

SATIN ALINACAK MAL / İŞ LİSTESİ

 

SIRA NO:               CİNSİ VE NİTELİĞİ                                                                                            ADETİ

1-TEVAR PAKET 1 Adet

2-AORTİK BALON 1 Adet

3-AORTIK STENT GREFT ICIN INTRODUCER SET-1 Adet

 

KONTROLLÜ AÇILABİLİR TORASİK STENT 20CM GREFT

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Stent materyali nitinol, greft materyali poliester olmalıdır.

2. Stent kendiliğinden genişleyebilir (self-expandable) olmalıdır.

3. Torasik greftlerde 30mm’den 46mm’e kadar değişen proximal çap

ölçüleri bulunmalıdır.

4. Stent greftin pozisyonunu ayarlamak, tam ve doğru yerleşim yapmak

amaçlı çıplak metal kısmı istenildiğinde açmak üzere ayri bir mekanizmasi

olmalıdır.

5. Dar, açılı ve kalsifik lesyonlardan geçişi kolaylaştırmak için taşıyıcı sistem

hidrofilik kaplı olmalıdır.

6. Taşıyıcı sistemin fleksibilitesini arttırmak için balon sistemden ayrı

olmalıdır.

7. Taşıyıcı sistem kalınlığı 25F’den fazla olmamalıdır.

8. Greftler supra-subclavien fiksasyona uygun olmalıdır.

9. Paketinde, dış ortam ile istenmeyen irtibata neden olacak ve steriliteyi

bozacak delik ve/veya yırtık bulunmamalıdır.

10.Paket üzerinde sterilizasyon ve son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

11.Tedarikçi firma ürün tesliminden sonra gerektiği taktirde teslim edilmiş

malzemeyi değişik ölçülerdeki malzemelerle en kısa sürede (3 gün

içerisinde) değiştirmeyi taahüt etmelidir.

12.Son kullanma tarihi teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır.

13.Uluslararası kabul görmüş kalite standartlarının en az birine sahip

olmalıdır (ISO, FDA,CE).

KV 1191

Prof.Dr. Mustafa CERRAHOĞLU

Kalp Damar Cerrahisi ABD

Başkanı

KONTROLLÜ AÇILABİLİR TORASİK STENT 10CM GREFT TEKNİK

ŞARTNAMESİ

1. Stent materyali nitinol, greft materyali poliester olmalıdır.

2. Stent kendiliğinden genişleyebilir (self-expandable) olmalıdır.

3. Torasik greftlerde 22mm’den 46mm’e kadar değişen proximal çap

ölçüleri bulunmalıdır.

4. Dar, açılı ve kalsifik lezyonlardan geçişi kolaylaştırmak için taşıyıcı sistem

hidrofilik kaplı olmalıdır.

5. Taşıyıcı sistemin fleksibilitesini arttırmak için balon sistemden ayrı

olmalıdır.

6. Greftin supra-subklavyen fiksasyon sağlayabilmesi için proksimal uçu

veya supra-çöliyak fiksasyon için distal ucu çıplak metal olmalıdır.

7. Stent greftin pozisyonunu ayarlamak, tam ve doğru yerleşim yapmak

amaçlı çıplak metal kısmı istenildiğinde açmak üzere ayri bir mekanizmasi

olmalıdır.

8. Taşıyıcı sistem kalınlığı 25F’den fazla olmamalıdır.

9. Paketinde, dış ortam ile istenmeyen irtibata neden olacak ve steriliteyi

bozacak delik ve/veya yırtık bulunmamalıdır.

10.Paket üzerinde sterilizasyon ve son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

11. Tedarikçi firma ürün tesliminden sonra gerektiği taktirde teslim edilmiş

malzemeyi değişik ölçülerdeki malzemelerle en kısa sürede (3 gün

içerisinde) değiştirmeyi taahüt etmelidir.

12.Son kullanma tarihi teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır.

13.Uluslararası kabul görmüş kalite standartlarının en az birine sahip

olmalıdır (ISO, FDA,CE).

KV 1189

Prof.Dr. Mustafa CERRAHOĞLU

Kalp Damar Cerrahisi ABD

Başkanı

 

KONTROLLÜ AÇILABİLİR TORASİK STENT GREFT 15CM

Stent materyali nitinol, greft materyali poliester olmalıdır.

Stent kendiliğinden genişleyebilir (self-expandable) olmalıdır.

Torasik greftlerde 22mm’den 46mm’e kadar değişen proximal çap

ölçüleri bulunmalıdır.

Dar, açılı ve kalsifik lesyonlardan geçişi kolaylaştırmak için taşıyıcı sistem

hidrofilik kaplı olmalıdır.

Taşıyıcı sistemin fleksibilitesini arttırmak için balon sistemden ayrı

olmalıdır.

Stent greftin pozisyonunu ayarlamak, tam ve doğru yerleşim yapmak

amaçlı çıplak metal kısmı istenildiğinde açmak üzere ayri bir mekanizmasi

olmalıdır.

Taşıyıcı sistem kalınlığı 25F’den fazla olmamalıdır.

Greftler supra-subclavien fiksasyona uygun olmalıdır.

Paketinde, dış ortam ile istenmeyen irtibata neden olacak ve steriliteyi

bozacak delik ve/veya yırtık bulunmamalıdır.

Paket üzerinde sterilizasyon ve son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

Tedarikçi firma ürün tesliminden sonra gerektiği taktirde teslim edilmiş

malzemeyi değişik ölçülerdeki malzemelerle en kısa sürede (3 gün

içerisinde) değiştirmeyi taahüt etmelidir.

Son kullanma tarihi teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır.

Uluslararası kabul görmüş kalite standartlarının en az birine sahip

olmalıdır (ISO, FDA,CE).

KV1190

Prof.Dr. Mustafa CERRAHOĞLU

Kalp Damar Cerrahisi ABD

Başkanı

AORTİK BALON TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Abdominal veya torakal aort anevrizmaları tamirinde kullanılan

endovasküler stent greftlere uyumlu olmalıdır.

2. Compliant bir balon olmalıdır.

3. 46mm’ye kadar genişleyebilmelidir.

4. Balonun proksimal ve distal noktalarını gösteren radiopaque markerlar

bulunmalıdır.

5. Paketinde, dış ortam ile istenmeyen irtibata neden olacak ve steriliteyi

bozacak delik ve/veya yırtık bulunmamalıdır.

6. Paket üzerinde sterilizasyon ve son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

7. Son kullanma tarihi teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır

ve firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

8. Uluslararası kabul görmüş kalite standartlarının en az birine sahip

olmalıdır (ISO, FDA,CE).

KV 1198

Prof.Dr. Mustafa CERRAHOĞLU

Kalp Damar Cerrahisi ABD

Başkanı

AORTIK STENT GREFT ICIN INTRODUCER SET TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Abdominal veya torakal aort anevrizmaları tamirinde kullanılan

endovasküler stent greftler için özel olarak üretilmiştir.

2. Kanama kontrollüdür.

3. Esnek ve kırılmaya karşı engelli yapıya sahiptir

4. 28cm ve 64cm iki boya sahiptir

5. Hirofilik kaplamalıdır

6. 12F-26F arası ölçülere sahiptir

7. Paketinde, dış ortam ile istenmeyen irtibata neden olmasını

engelleyecek ve steriliteyi koruyacak ambalaj bulunmaktadır.

8. KV 1200

Prof.Dr. Mustafa CERRAHOĞLU

Kalp Damar Cerrahisi ABD

Başkanı