Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : BAP İÇİN 19 kalem malzeme alımı yapılacaktır. ( Yrd.Doç.Dr.Avni ASLAN'ın 2017-155 nolu proje kapsamında)

  İhale Notu   : İrtibat : 1055 MEHLİKA EFE
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  17.01.2018
SAATİ :  00:00
YERİ :  
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  İPTAL
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi - 1
TELEFON : 201 10 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58
DAHİLİ : -
FAKS : (0236) 201 14 47
E-POSTA : bap@cbu.edu.tr
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ
 
T.C.
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi
Teklif Mektubu
                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                           10.01.2018
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğümüzce desteklenen Yrd.Doç.Dr.Avni ASLAN'ın 2017-155  nolu projesinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve miktarı yazılı  malzemeler, 4734 sayılı KİK:nun 3.Maddesinin (f) bendi uyarınca yapılacak alımlar için  2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu ekindeki esas ve usullerin  (21/d) maddesine göre doğrudan temin yoluyla satın alınacaktır. Son teklif verme süresi  17/01/2018 saat 17.00'a kadardır.
TEL: (236) 201 00 00 Dahili : 1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058   FAX : (236) 201 14 47   e mail :  bap@cbu.edu.tr           
Ömer VAROL
BAP Şef
1- Teklif mektubuna firma adı, soyadı veya ticaret ünvanı yazılmalı ve yetkili kişilerce imzalanmalı ve kaşeli olmalıdır. Teklif mektubu ''Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi Muradiye Kampüsü, 45040 MANİSA''
adresine gönderilmelidir.Teklifler faksla gönderilebilir  ancak aslı mutlaka gönderilmelidir.
2- Teklif mektuplarında teklif edilen bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmalı, mektubun üzerinde kazıntı silinti bulunmamalıdır.Teklifler TL olarak verilmelidir.Toplam teklif tutarı KDV hariç olarak yazılmalı,ayrıca KDV oranı belirtilmelidir.
3-  Teklif edilen cihaz ise ; marka ve modelinin ayrıntılı olarak belirtilmesi ve teknik şartnameye uygunluk cevapları ile katalog ve resimler  gönderilmeli ve 2 yıl garanti, 10 yıl yedek parça temini, servisle ilgili taahhütname verilmelidir.
4-Kimyasal sarf malzemelerinde,teklifte belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (datasheet) teklif mektubuna eklenmeli veya bap@bayar.edu.tr adresine  mail edilmelidir. Belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri  ( teknik
şartnameye cevaplar, katalog ve resimler ) eklenmelidir.  
5-Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri, montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri, eğitim gerektiren durumlarda proje ekibine eğitim verilmesi yükleniciye aittir.
6- Alternatif teklif verilmeyecektir.İdare doğrudan temin alımını yapıp yapmamakta serbesttir. Yukarıdaki şartlara  ve teknik şartnameye uygun verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.Teklifin süresi en az 30 gün olmalıdır.  
7-Birimimiz malzemenin teslimine müteakip çok kısa sürede ilgili firmaya ödeme yapmaktadır.Teklif edilen fiyatlar bu hususu dikkate alarak düzenlemelidir.
8-Teklif mektubunda " Teknikşartnamede belirtilen maddeleri yerine getirmeyi taahhüt ediyorum " ibaresi yer almalıdır.
9-Firma teknikşartnamede belirtilen belgeleri teklif aşamasında faksla göndermelidir.
10- 19 Kalemin  tümüne teklif verilecektir. Alımlar kalem bazında değil toplam tutar üzerinden en düşük teklif verene göre değerlendirilecektir. 
Sıra  Malzemenin Cinsi Miktarı Ölçü Birim Fiyatı Tutarı TL Özellikleri (Markası,Kodu)
1 HYDROCHLORIC ACID 37 % GR FOR ANALYSİS EMSURE(2501) 2,5 LT 1 adet      
2 O-PHOSPHORIC ACID % 85 GR FOR ANALYSİS EMSURE2,5 LT 1 adet      
3 N-HEXANE EMPLURA (ÖTV DAHİL) PLASTİK ŞİŞE2,5 LT 1 adet      
4 2-PROPANOL GR FOR ANALYSİS EMSURE (2511) 2,5 LT 10 adet      
5 ETHANOL ABSOLUTE GR FOR ANALYSİS(2511) 2,5 LT 5 adet      
6 METHANOL GRAD.GRADE FOR LİQUİD CHROMATOG. 2,5 LT 5 adet      
7 N-HEGZAN  EXTRA PURE5 LT PLS(COEX) 10 litre      
8 İZOPROPİL ALKOL (2-PROPANOL) EXTRA PURE5 LT PLS (HDPE) 10 litre      
9 ETHANOL 5 LT 10 litre      
10 METANOL  EXTRA PURE5 LT PLS 2 adet      
11 ASETON (TEKNIK) 5 LT 10 adet      
12 TRİ-SODIUM CITRATE DIHYDRATE FOR ANALYSIS EMSURE1 KG 1 adet      
13 Aluminum sec-Butoxide 500 g 3 adet      
14 Tetrachlorosilane 500 g 1 adet      
15 Sodium L-Ascorbate 500 g 1 adet      
16 Ethyl Acetoacetate 500 g 2 adet      
17 Quartz Küvet 3,5 ml 10 mm 2 adet      
18 Tetraisopropyl Orthotitanate 500 g 2 adet      
19 UV Lamp 2 adet      
20            
21            
22            
23            
24            
25            
Yazıyla toplam tutar KDV Hariç……………………………………………..… Toplam Tutar  
……………………………….Türk Lirasıdır. KDV %  
Genel Toplam  

Yukarıda adedi ve miktarı yazılı malzemeleri teknik şartnameye uygun olarak  yukarıda belirtilen bedelle vermeyi  tahahhüt ederim.Teslim süresi siparişe müteakip …....... takvim günüdür.

Kaşe/ İmza

 


HYDROCHLORIC ACID 37 % GR FOR ANALYSİS EMSURE(2501) 2,5 LT 1 adet 2, 5L
O-PHOSPHORIC ACID % 85 GR FOR ANALYSİS EMSURE2,5 LT 1 adet 2, 5L
N-HEXANE EMPLURA (ÖTV DAHİL) PLASTİK ŞİŞE2,5 LT 1 adet 2, 5L
2-PROPANOL GR FOR ANALYSİS EMSURE (2511) 2,5 LT 10 adet 2, 5L
ETHANOL ABSOLUTE GR FOR ANALYSİS(2511) 2,5 LT 5 adet 2, 5L
METHANOL GRAD.GRADE FOR LİQUİD CHROMATOG. 2,5 LT 5 adet 2, 5L
N-HEGZAN  EXTRA PURE5 LT PLS(COEX) 10 litre 10 lt
İZOPROPİL ALKOL (2-PROPANOL) EXTRA PURE5 LT PLS (HDPE) 10 litre 10 lt
ETHANOL 5 LT 10 litre 10 lt
METANOL  EXTRA PURE5 LT PLS 2 adet 5 lt
ASETON (TEKNIK) 5 LT 10 adet 5 lt
TRİ-SODIUM CITRATE DIHYDRATE FOR ANALYSIS EMSURE1 KG 1 adet 1 kg
Aluminum sec-Butoxide 500 g 3 adet 500 g
Tetrachlorosilane 500 g 1 adet 500 g
Sodium L-Ascorbate 500 g 1 adet 500 g
Ethyl Acetoacetate 500 g 2 adet 500 g
Quartz Küvet 3,5 ml 10 mm 2 adet 500 g
Tetraisopropyl Orthotitanate 500 g 2 adet 500 g
UV Lamp 2 adet