Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : BAP için 25 kalem malzeme alımı yapılacaktır. (Yrd.Doç.Dr. Avni ASLAN'ın 2017-155 nolu projesi kapsamında)

  İhale Notu   : İrtibat : 1055 MEHLİKA EFE
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  17.01.2018
SAATİ :  00:00
YERİ :  
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  İPTAL
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi - 1
TELEFON : 201 10 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58
DAHİLİ : -
FAKS : (0236) 201 14 47
E-POSTA : bap@cbu.edu.tr
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ
 
T.C.
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi
Teklif Mektubu
                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                           10.01.2018
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğümüzce desteklenen Yrd.Doç.Dr.Avni ASLAN'ın 2017-155  nolu projesinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve miktarı yazılı  malzemeler, 4734 sayılı KİK:nun 3.Maddesinin (f) bendi uyarınca yapılacak alımlar için  2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu ekindeki esas ve usullerin  (21/d) maddesine göre doğrudan temin yoluyla satın alınacaktır. Son teklif verme süresi  17/01/2018 saat 17.00'a kadardır.
TEL: (236) 201 00 00 Dahili : 1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058   FAX : (236) 201 14 47   e mail :  bap@cbu.edu.tr           
Ömer VAROL
BAP Şef
1- Teklif mektubuna firma adı, soyadı veya ticaret ünvanı yazılmalı ve yetkili kişilerce imzalanmalı ve kaşeli olmalıdır. Teklif mektubu ''Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi Muradiye Kampüsü, 45040 MANİSA''
adresine gönderilmelidir.Teklifler faksla gönderilebilir  ancak aslı mutlaka gönderilmelidir.
2- Teklif mektuplarında teklif edilen bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmalı, mektubun üzerinde kazıntı silinti bulunmamalıdır.Teklifler TL olarak verilmelidir.Toplam teklif tutarı KDV hariç olarak yazılmalı,ayrıca KDV oranı belirtilmelidir.
3-  Teklif edilen cihaz ise ; marka ve modelinin ayrıntılı olarak belirtilmesi ve teknik şartnameye uygunluk cevapları ile katalog ve resimler  gönderilmeli ve 2 yıl garanti, 10 yıl yedek parça temini, servisle ilgili taahhütname verilmelidir.
4-Kimyasal sarf malzemelerinde,teklifte belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (datasheet) teklif mektubuna eklenmeli veya bap@bayar.edu.tr adresine  mail edilmelidir. Belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri  ( teknik
şartnameye cevaplar, katalog ve resimler ) eklenmelidir.  
5-Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri, montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri, eğitim gerektiren durumlarda proje ekibine eğitim verilmesi yükleniciye aittir.
6- Alternatif teklif verilmeyecektir.İdare doğrudan temin alımını yapıp yapmamakta serbesttir. Yukarıdaki şartlara  ve teknik şartnameye uygun verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.Teklifin süresi en az 30 gün olmalıdır.  
7-Birimimiz malzemenin teslimine müteakip çok kısa sürede ilgili firmaya ödeme yapmaktadır.Teklif edilen fiyatlar bu hususu dikkate alarak düzenlemelidir.
8-Teklif mektubunda " Teknikşartnamede belirtilen maddeleri yerine getirmeyi taahhüt ediyorum " ibaresi yer almalıdır.
9-Firma teknikşartnamede belirtilen belgeleri teklif aşamasında faksla göndermelidir.
10- 25 Kalemin  tümüne teklif verilecektir. Alımlar kalem bazında değil toplam tutar üzerinden en düşük teklif verene göre değerlendirilecektir. 
Sıra  Malzemenin Cinsi Miktarı Ölçü Birim Fiyatı Tutarı TL Özellikleri (Markası,Kodu)
1 BEHER, KISA FORM50 ML HACİM 3 adet      
2 BEHER, KISA FORM100 ML HACİM 10 adet      
3 BEHER, KISA FORM250 ML HACİM 10 adet      
4 Pipet cam dereceli 5 ml 5 adet      
5 Pipet cam dereceli 10 ml 5 adet      
6 Pipet cam dereceli 25 ml 5 adet      
7 PİPET - CAM - BULLU - AS KALİTE - GRUP SERTİFİKALI - MAVİ SKALA - 1 ML 5 adet      
8 PİPET - CAM - BULLU - AS KALİTE- GRUP SERTİFİKALI - MAVİ SKALA - 2 ML 5 adet      
9 PİPET - CAM - BULLU - AS KALİTE- GRUP SERTİFİKALI - MAVİ SKALA - 5 ML 5 adet      
10 PUAR 3 YOLLU 4 adet      
11 SPATÜL - PASLANMAZ ÇELİK - MAKRO KAŞIKLI - 150 MM 2 adet      
12 PARAFİLM 100*38 MM 3 adet      
13 MANYETİK BALIK 2,5 CM 10 adet      
14 MANYETİK BALIK 2 CM 10 adet      
15 MANYETİK BALIK 1 CM 10 adet      
16 ELDİVEN, PUDRASIZ 100 ad/pk 5 adet      
17 PİSET 250 ML 4 adet      
18 TEFLON BEHER 250 ML 2 adet      
19 VİALS, GLASS, ROLLED RİM, WİTH PLASTİC SNAP-CAP 3 ML, 19MM, 30MM 2 paket      
20 ISITICILI MANYETİK KARIŞTIRICI 20 LT/1500 RPM/310 DERECE KONTAKT TERMOMETRE DAHİLDİR. 4 adet      
21 SODIUM HYDROXIDE PELLETS GR FOR ANALYSİS EMSURE 1KG 1 adet      
22 NITRIC ACID % 65 EMPLURA2,5 LT 1 adet      
23 AMMONIA SOLUTION % 25 FOR ANALYSİS EMSURE 2,5 LT 1 adet      
24 LABORATUVAR ŞİŞESİ, MAVİ VİDA KAPAKLI (GL 45), OTOKLAVLANABİLİR, ŞEFFAF250 ML HACİM , 70 MM ÇAP ,143 MM BOY 10 adet      
25 LABORATUVAR ŞİŞESİ, MAVİ VİDA KAPAKLI (GL 45), OTOKLAVLANABİLİR, ŞEFFAF500 ML HACİM , 86 MM ÇAP ,182 MM BOY 10 adet      
Yazıyla toplam tutar KDV Hariç……………………………………………..… Toplam Tutar  
……………………………….Türk Lirasıdır. KDV %  
Genel Toplam  
Yukarıda adedi ve miktarı yazılı malzemeleri teknik şartnameye uygun olarak  yukarıda belirtilen bedelle vermeyi  tahahhüt ederim.Teslim süresi siparişe müteakip …....... takvim günüdür.

Kaşe/ İmza

 

BEHER, KISA FORM50 ML HACİM 3 adet 50 ml
BEHER, KISA FORM100 ML HACİM 10 adet 100 ml
BEHER, KISA FORM250 ML HACİM 10 adet 250 ml
Pipet cam dereceli 5 ml 5 adet 5 ml
Pipet cam dereceli 10 ml 5 adet 10 ml
Pipet cam dereceli 25 ml 5 adet 25 ml
PİPET - CAM - BULLU - AS KALİTE - GRUP SERTİFİKALI - MAVİ SKALA - 1 ML 5 adet 1 ml
PİPET - CAM - BULLU - AS KALİTE- GRUP SERTİFİKALI - MAVİ SKALA - 2 ML 5 adet 2 ml
PİPET - CAM - BULLU - AS KALİTE- GRUP SERTİFİKALI - MAVİ SKALA - 5 ML 5 adet 5 ml
PUAR 3 YOLLU 4 adet  
SPATÜL - PASLANMAZ ÇELİK - MAKRO KAŞIKLI - 150 MM 2 adet  
PARAFİLM 100*38 MM 3 adet  
MANYETİK BALIK 2,5 CM 10 adet  
MANYETİK BALIK 2 CM 10 adet  
MANYETİK BALIK 1 CM 10 adet  
ELDİVEN, PUDRASIZ 100 ad/pk 5 adet  
PİSET 250 ML 4 adet 250 ml
TEFLON BEHER 250 ML 2 adet 250 ml
VİALS, GLASS, ROLLED RİM, WİTH PLASTİC SNAP-CAP 3 ML, 19MM, 30MM 2 paket  
ISITICILI MANYETİK KARIŞTIRICI 20 LT/1500 RPM/310 DERECE KONTAKT TERMOMETRE DAHİLDİR. 4 adet  
SODIUM HYDROXIDE PELLETS GR FOR ANALYSİS EMSURE 1KG 1 adet 1 kg
NITRIC ACID % 65 EMPLURA2,5 LT 1 adet 2,5 l
AMMONIA SOLUTION % 25 FOR ANALYSİS EMSURE 2,5 LT 1 adet 2,5 lt
LABORATUVAR ŞİŞESİ, MAVİ VİDA KAPAKLI (GL 45), OTOKLAVLANABİLİR, ŞEFFAF250 ML HACİM , 70 MM ÇAP ,143 MM BOY 10 adet  
LABORATUVAR ŞİŞESİ, MAVİ VİDA KAPAKLI (GL 45), OTOKLAVLANABİLİR, ŞEFFAF500 ML HACİM , 86 MM ÇAP ,182 MM BOY 10 adet