Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : NÖROŞİRURJİ B.D- Muhammet AKAY

  İhale Notu   : NÖROŞİRURJİ B.D- Muhammet AKAY
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  12.01.2018
SAATİ :  00:00
YERİ :  DSİM
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  AKTİF
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ - 3
TELEFON : 2337068 - 69
DAHİLİ :
FAKS : 2337100
E-POSTA :
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ
 TEKLİF MEKTUBU                  

 

                        Hastanemiz  NÖROŞİRURJİ B.D İşine ait satın almanın yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Aşağıda cinsi, miktarı, evsafı, teknik ve idari şartları yazılı malzemeler, idaremizce 4734 sayılı Kamu İhale Yasasının 22. maddesine göre satın alınacak olup, fiyat teklifinizi (Kesin Fiyat) en geç  12/01/2018 kadar idaremize vermenizi rica ederim.

 

**ÖNEMLİ NOT** :  (Saat 13.30”den sonra gelen fiyat teklifleri Dikkate Alınmayacaktır.)

 

HASTA ADI : Muhammet AKAY

 

MAL / İŞE AİT TEKNİK VE İDARİ ŞARTLAR

1)- Teklif edilecek malzemenin lot ve UBB numaralarının mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

2)- Ödemeler malların tesliminden itibaren 750 (yediyüzelli)gün içinde yapılacaktır.

3)- Teklifin geçerlilik süresi, idareye teslim tarihinden itibaren 30 Takvim günü olacaktır.

4)- En düşük fiyat ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirilerek birim fiyatlar üzerinden teklif esas alınacaktır.

5)- Teklif fiyatları KDV hariç olarak verilcektir.

6)- Mal / İş idareye 24 saat için de  teslim edilecektir.

7)- Mal / İş idarece denetim, muayene ve kabul işlemi yapıldıktan sonra teslim alınacaktır.

8)- İdare Mal / İşi alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.

9)- Teklif mektubu, okunup kabul edildiği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile yazılması, üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunmaması, Ad, Soyadı veya Ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır.

10)- İdare gerektiğinde numune isteyebilecektir.

11)- Teklif mektubu şartnamesinin uygulanmasından doğabilecek ihtilaflar Manisa Mahkemelerinde 4734 sayılı kanun hükümleri dâhilinde çözümlenir.

12)-SUT TAVAN FİYATLARI ÜZERİNDE KALAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

13)-FİRMALAR ÜZERİNDE MALZEME KALMASI HALİNDE KESİLEN FATURA EKİNDE HÜAP CD’SİNİ  TESLİM ETMELİDİRLER.

14)- SUT KODU VE SUT FİYATI BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER İLE SUT FİYATLARI ÜZERİNDE GELEN TEKLFİLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

              NOT:         İDARE KODU:    45764.38.41.00.01.330

                                 İDARE ADI:   Celal Bayar Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

 

15)-SİPARİŞ SATINALMA BİRİMİNDEN TESLİM ALINDIKTAN SONRA ASIL FATURANIN 3 (ÜÇ) GÜN İÇERİSİNDE DEPOYA TESLİM EDİLMESİ ZORUNLUDUR.

 

TEL: (236)  233 70 68 / 233 70 69

FAX: (236)  233 71 00

 

**ÖNEMLİ NOT: Malzeme kullanıldıktan sonra kesilecek olan FATURA nın bir nüshası depo tarafından istenilen malzemelerin ayrıntılı döküm belgesi ile birlikte aynı gün  AŞAĞIDA BELİRTİLEN  NUMARALARA FAX ÇEKİLMESİ GEREKMEKTEDİR.Aksi takdirde depo girişleri yapılamayacaktır.

DEPO  BİRİMİ FAX: 0236- 232 80 93

DÖNER SERMAYE İŞLET.MÜD. FAX: 0236 – 233 7100

 

 

**ÖNEMLİ:      FİYAT TEKLİFİ ATILAN MALZEMELER İÇİN PROFORMA FATURAYA İLGİLİ MALZEMELER İÇİN FİRMA BAYİ NO YAZILACAKTIR.

 

 

NOT: TEKNİK ŞARTNAME DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINA BİLİR.

NOT:Teklif verilmeden önce şartnamelerin firma tarafından mutlaka görülmesi gerekmektedir.

SATIN ALINACAK MAL / İŞ LİSTESİ

 

SIRA NO:   CİNSİ VE NİTELİĞİ                                                                                            ADETİ

1-AYARLANABİLİR ŞANT VALFİ-1 ADET

2- VENTRİKÜLER KATETER-1 ADET

3- PERİTONEAL KATETER- 1 ADET

 

AYARLANABİLİR ŞANT VALFİ TEKNiK ŞARTNAMESİ

1. Şant dairesel gövdeli ve contoured tabanlı olmalıdır. Gövdesi tıkanma, yapışma, deform

enfeksiyon riskini en aza indirgeyen malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

2. Şant sistemi 1,5 Tesla MRI ve CT uyumlu olmalıdır.

3. Şant ayrı basınç seviyelerinde en az 8 ayrı kademede çalışmalıdır (30-200 mmH2O). Fazla

basınç düzeyleri tercih sebebidir.

4. Şant gövdesi üzerinde basınç seviyesini gösteren radyopak işaretler ve akış yönünü gösteren

ok işareti olmalıdır. Valf üzerinde sütur atmak için 2 adet delik bulunmalıdır.

5. Şant'ın proximal uç girişinde ani boşalmayı önleyen düzenek yarım daire şeklinde yaylı valf

mekanizma bulunmalıdır.

6. Ayar mekanizması manyetik alanlardan asgari etkilenecek şekilde çift taraflı mıknatıslı

olmalıdır.

7. Şant'ın iç mekanizması tıkanma riskini en aza indirgeyen yapıda olmalı.

8. Şant'ın en fazla 16mm çapında dairesl yan yüzeyi bulunmalıdır.Şant'ın gövde uzunluğu en çok

19mm, yüksekliği en çok 4.6mm olmalıdır.

9. Şant çift steril ambalajda ve koruyucu karton kutu içinde olmalıdır.

10. UBB kaydı ve Uluslararası Kalite Belgeleri olmalıdır.

 

 

 

VENTRİKÜLER KATETER

1. Ventriküler Kateter silikondan imal edilmiş olmalı, yuvarlatılmış radyo opak madde emdirilmiş

ucu olmalıdır.

2. Kateter şeffaf olmalı, üzerinde silikon yüzey içine gömülmüş baryum radyo opak çigili olmalıdır.

3. Kateter üzerinde mesafe tayinini sağlayan, uçtan başlayarak her 5 cm aralıkta radyo opak

işaret bulunmalıdır.

4. Kateter ucunda 16mm mesafeye kadar 4 sıralı, çapraz yerleştirlmiş 20 delikten oluşmalıdır.

5. Kateterin kolay yerleştirmeyi sağlayan paslanmaz çelikten stilesi olmalıdır.

6. Kateterin kafatası deliğinin üstünde tam kapanan, kateterin katlanmasını engelleyen üzerinde

iki adet sütur deliği olan dik açılı parçası bulunmalıdır.

7. Kateterin dış çapı en fazla 2.5mm dik, iç çapı en az 1.3mm, boyu en az 230mm olmalıdır.

 

PERİTONEAL KATETER

1. Peritoneal katater silikondan imal edilmiş olmalı ve kesik uçlu olmalıdır.

2. Kateter'in baryum emdirilmiş silikon elastomer radyo opak dokusu olmalıdır.

3. Kateter ucundan 4 sıralı, çapraz yerleştirilmiş delikleri olmalıdır.

4. Kateter'in dış çapı en fazla 2.5mm, iç çapı en az 1.1mm, uzunluğu 110cm ±15 cm olmalıdır.

5.Kateter'çift steril poşette, koruyucu karton kutu içinde olmalıdır.