Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : NÖROŞİRURJİ B.D- YAĞMUR TOPRAK

  İhale Notu   : NÖROŞİRURJİ B.D- YAĞMUR TOPRAK
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  12.01.2018
SAATİ :  00:00
YERİ :  DSİM
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  AKTİF
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ - 3
TELEFON : 2337068 - 69
DAHİLİ :
FAKS : 2337100
E-POSTA :
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ

TEKLİF MEKTUBU                  

 

                Hastanemiz NÖROŞİRURJİ A.D İşine ait satın almanın yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Aşağıda cinsi, miktarı, evsafı, teknik ve idari şartları yazılı malzemeler, idaremizce 4734 sayılı Kamu İhale Yasasının 22. maddesine göre satın alınacak olup, fiyat teklifinizi (Kesin Fiyat) en geç 12/01/2018 kadar idaremize vermenizi rica ederim.

 

**ÖNEMLİ NOT** :  (Saat: 13:30’den sonra gelen fiyat teklifleri Dikkate Alınmayacaktır.)

 

HASTA ADI : YAĞMUR TOPRAK

 

MAL / İŞE AİT TEKNİK VE İDARİ ŞARTLAR

1)- Teklif edilecek malzemenin lot ve UBB numaralarının mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

2)- Ödemeler malların tesliminden itibaren 750 (yediyüzelli) gün içinde yapılacaktır.

3)- Teklifin geçerlilik süresi, idareye teslim tarihinden itibaren 30 Takvim günü olacaktır.

4)- En düşük fiyat ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirilerek birim fiyatlar üzerinden teklif esas alınacaktır. 

5)- Teklif fiyatları KDV hariç olarak verilcektir.

6)- Mal / İş idareye 24 saat için de  teslim edilecektir.

7)- Mal / İş idarece denetim, muayene ve kabul işlemi yapıldıktan sonra teslim alınacaktır.

8)- İdare Mal / İşi alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.

9)- Teklif mektubu, okunup kabul edildiği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile yazılması, üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunmaması, Ad, Soyadı veya Ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır.

10)- İdare gerektiğinde numune isteyebilecektir.

11)- Teklif mektubu şartnamesinin uygulanmasından doğabilecek ihtilaflar Manisa Mahkemelerinde 4734 sayılı kanun hükümleri dâhilinde çözümlenir.

12)-SUT TAVAN FİYATLARI ÜZERİNDE KALAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

13)-FİRMALAR ÜZERİNDE MALZEME KALMASI HALİNDE KESİLEN FATURA EKİNDE HÜAP CD’SİNİ  TESLİM ETMELİDİRLER.

14)- SUT KODU VE SUT FİYATI BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER İLE SUT FİYATLARI ÜZERİNDE GELEN TEKLFİLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

              NOT:         İDARE KODU:    45764.38.41.00.01.330

                                 İDARE ADI:   Celal Bayar Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

 

15)-SİPARİŞ SATINALMA BİRİMİNDEN TESLİM ALINDIKTAN SONRA ASIL FATURANIN 3 (ÜÇ) GÜN İÇERİSİNDE DEPOYA TESLİM EDİLMESİ ZORUNLUDUR.

 

TEL: (236)  233 70 68 / 233 70 69

FAX: (236)  233 71 00

 

**ÖNEMLİ NOT: Malzeme kullanıldıktan sonra kesilecek olan FATURA nın bir nüshası depo tarafından istenilen malzemelerin ayrıntılı döküm belgesi ile birlikte aynı gün  AŞAĞIDA BELİRTİLEN  NUMARALARA FAX ÇEKİLMESİ GEREKMEKTEDİR.Aksi takdirde depo girişleri yapılamayacaktır.

DEPO  BİRİMİ FAX: 0236- 232 80 93

DÖNER SERMAYE İŞLET.MÜD. FAX: 0236 – 233 7100

 

 

**ÖNEMLİ:      FİYAT TEKLİFİ ATILAN MALZEMELER İÇİN PROFORMA FATURAYA İLGİLİ MALZEMELER İÇİN FİRMA BAYİ NO YAZILACAKTIR.

 

 

NOT: TEKNİK ŞARTNAME DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINA BİLİR.

NOT:Teklif verilmeden önce şartnamelerin firma tarafından mutlaka görülmesi gerekmektedir.

SATIN ALINACAK MAL / İŞ LİSTESİ

 

SIRA NO:               CİNSİ VE NİTELİĞİ                                                                                            ADETİ

1-     Orta Basınçlı Şant- 1 ADET

 

 

 

ÇİFT BASINÇ KONTROLLÜ SHUNT KİTİ

(DUO – YETİŞKİN VE PEDİATRİK - YATIK DİZAYN)

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Çift Basınç Kontrollü Shunt Kiti, MRI ve CT uyumlu olmalıdır.

2. Çift Basınç Kontrollü Shunt Kiti, beynin lateral ventrikülerinden peritoneal boşluğa serebrospinal sıvının shunt

edilmesinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

3. Çift Basınç Kontrollü Shunt Kiti, tek pakette bir adet Çift Basınç Kontrollü Valf, bir adet ventriküler kateter, bir adet

peritoneal kateter içermelidir.

4. Valf, silikon ve polysulphone’dan imal edilmiş olmalı, latex ve metal içermemelidir.

5. Valf’in basınç kontrolünü sağlaması için ventriküler kateter girişinde ve peritoneal kateter çıkışında olmak üzere 2

adet yakut top ve yay sistemli mekanizması olmalıdır.

6. Valf’in mekanizmaları Polysulphone’dan imal edilmiş gövde içerisinde, biri proksimal uç konnektörü ile tek parça

halinde, diğeri ise distal uç konnektörü ile tek parça halinde olmalıdır.

7. Valf’in Yetişkin ve Pediatrik ebatlarda tercih yapılabilmelidir.

8. Valf’in extra low, low, medium, ve high basınç olarak tercih yapılabilmelidir.

9. Valf’in saatte 21cc sıvı akışında extra low 10-30mmH20, low 30-70mmH20, medium 70-110mmH20 ve high 110-

140mmH20 basınç aralıklarında kontrollü çalışmalıdır.

10. Valf yatık dizayn olmalı, üzerinde başınç düzeyini ve akış yönünü gösteren radyopak işaretler bulunmalıdır.

11. Valf’in Yetişkin ebatta gövde boyu 31.5mm ve yüksekliği 7mm olmalıdır. Valf’in Pediatrik ebatta gövde boyu 28mm

ve yüksekliği 6.2mm olmalıdır.

12. Valfin giriş çıkış konnektörlerinde oluklar bulunmalı ve bu oluklar kataterin sağlam bağlanmasını sağlamalıdır.

13. Valf’in BOS örneği almak veya enjeksiyon yapabilmek için bir rezervuar haznesi ve bir iğne muhafazası içermelidir.

Rezervuar, valf gövdesi üzerinde olmalı, ayrı olmamalıdır.

14. Valf’in parça yapışmasını ve deformasyonu engellemek için birbirinden farklı materyallerin beraber çalıştığı şekilde

tasarlanmış olmalıdır.

15. Ventriküler kateter’in silikondan yapılmış ve radyopak olmalıdır. Yerleştirmeye yardımcı olacak paslanmaz çelikten

kılavuz teli olmalıdır.

16. Ventriküler kateter’in Yetişkin ebatta iç çapı 1,4mm, dış çapı 3mm ve uzunluğu en az 15cm olmalıdır. Pediatrik

ebatta iç çapı 1,2mm, dış çapı 2.5mm ve uzunluğu en az 15cm olmalıdır. Kataterin kırılmadan bükülmesini sağlayan

sağ açılı konnektörü bulunmalıdır.

17. Ventriküler kateter’in yuvarlatılmış ucunda giriş delikleri bulunmalı ve mesafe tayini için her 1 (bir) cm’de işaretler

olmalıdır.

18. Peritoneal kateter’in silikondan yapılmış ve radyopak olmalıdır.

19. Peritoneal kateter’in ucu açık olmalı ve mesafe tayini için her 10 cm’de işaretler olmalıdır.

20. Peritoneal kateter’in Yetişkin ebatta iç çapı 1,2mm, dış çapı 2,5mm ve uzunluğu 102cm olmalıdır. Pediatrik ebatta iç

çapı 1mm, dış çapı 2mm ve uzunluğu 90cm olmalıdır.