Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı HASTA ADI : Pınar AKGÜN

  İhale Notu   : HASTA ADI : Pınar AKGÜN
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  12.01.2018
SAATİ :  00:00
YERİ :  Dsim
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  AKTİF
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ - 3
TELEFON : 2337068 - 69
DAHİLİ :
FAKS : 2337100
E-POSTA :
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ
 TEKLİF MEKTUBU                  

 

                Hastanemiz Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı İşine ait satın almanın yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Aşağıda cinsi, miktarı, evsafı, teknik ve idari şartları yazılı malzemeler, idaremizce 4734 sayılı Kamu İhale Yasasının 22. maddesine göre satın alınacak olup, fiyat teklifinizi (Kesin Fiyat) en geç 12/01/2018 kadar idaremize vermenizi rica ederim.

 

**ÖNEMLİ NOT** :  (Saat 14:00’den sonra gelen fiyat teklifleri Dikkate Alınmayacaktır.)

 

HASTA ADI : Pınar AKGÜN

 

MAL / İŞE AİT TEKNİK VE İDARİ ŞARTLAR

1)- Teklif edilecek malzemenin lot ve UBB numaralarının mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

2)- Ödemeler malların tesliminden itibaren 750 (yediyüzelli)gün içinde yapılacaktır.

3)- Teklifin geçerlilik süresi, idareye teslim tarihinden itibaren 30 Takvim günü olacaktır.

4)- En düşük fiyat ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirilerek birim fiyatlar üzerinden teklif esas alınacaktır.

5)- Teklif fiyatları KDV hariç olarak verilcektir.

6)- Mal / İş idareye 24 saat için de  teslim edilecektir.

7)- Mal / İş idarece denetim, muayene ve kabul işlemi yapıldıktan sonra teslim alınacaktır.

8)- İdare Mal / İşi alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.

9)- Teklif mektubu, okunup kabul edildiği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile yazılması, üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunmaması, Ad, Soyadı veya Ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır.

10)- İdare gerektiğinde numune isteyebilecektir.

11)- Teklif mektubu şartnamesinin uygulanmasından doğabilecek ihtilaflar Manisa Mahkemelerinde 4734 sayılı kanun hükümleri dâhilinde çözümlenir.

12)-SUT TAVAN FİYATLARI ÜZERİNDE KALAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

13)-FİRMALAR ÜZERİNDE MALZEME KALMASI HALİNDE KESİLEN FATURA EKİNDE HÜAP CD’SİNİ  TESLİM ETMELİDİRLER.

14)- SUT KODU VE SUT FİYATI BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER İLE SUT FİYATLARI ÜZERİNDE GELEN TEKLFİLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

              NOT:         İDARE KODU:    45764.38.41.00.01.330

                                 İDARE ADI:   Celal Bayar Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

 

15)-SİPARİŞ SATINALMA BİRİMİNDEN TESLİM ALINDIKTAN SONRA ASIL FATURANIN 3 (ÜÇ) GÜN İÇERİSİNDE DEPOYA TESLİM EDİLMESİ ZORUNLUDUR.

 

TEL: (236)  233 70 68 / 233 70 69

FAX: (236)  233 71 00

 

**ÖNEMLİ NOT: Malzeme kullanıldıktan sonra kesilecek olan FATURA nın bir nüshası depo tarafından istenilen malzemelerin ayrıntılı döküm belgesi ile birlikte aynı gün  AŞAĞIDA BELİRTİLEN  NUMARALARA FAX ÇEKİLMESİ GEREKMEKTEDİR.Aksi takdirde depo girişleri yapılamayacaktır.

DEPO  BİRİMİ FAX: 0236- 232 80 93

DÖNER SERMAYE İŞLET.MÜD. FAX: 0236 – 233 7100

 

 

**ÖNEMLİ:      FİYAT TEKLİFİ ATILAN MALZEMELER İÇİN PROFORMA FATURAYA İLGİLİ MALZEMELER İÇİN FİRMA BAYİ NO YAZILACAKTIR.

 

 

NOT: TEKNİK ŞARTNAME DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINA BİLİR.

NOT:Teklif verilmeden önce şartnamelerin firma tarafından mutlaka görülmesi gerekmektedir.

SATIN ALINACAK MAL / İŞ LİSTESİ

 

SIRA NO:               CİNSİ VE NİTELİĞİ                                                                                            ADETİ

1.        VAKUM YARDIMLI KÜÇÜKBOY YIKAMALI KAPAMA SETİ 15 ADET

2.        VAKUM YARDIMLI TOPLAMA SETİ 15 ADET

 

VAKUM YARDIMLI SPiRAL FORMDA KÜÇÜK BOY KAPAMA VE YIKAMASETi

1. Vakum yardımlı spiral formda küçük boy kapama ve yıkama seti ile sistemde kullanılacak diğer sarflar ve vakum yardımlı yara kapama ve yıkama ünitesi aynı markadır ve tedavi sürekliliğini sağlamalıdır.
2. Vakum yard
ımlı spiral formda küçük boy kapama ve yıkama seti içindeki kapama ve yıkama seti, topikal yara solüsyonlarının yara yatağına eşit dağılımını ve çekilebilmesini sağlamalıdır. Aynı zamanda yaranın ebatlarındaki küçülmeyi takip edip data verebilen ve yara fotoğrafını gösterme özelliği olan cihazlarla sürekli ve/veya fasılalı çalıştırıldığında yara iyileşmesinden en iyi sonuç alınabilme olanağı sağlamalıdır.

3. Vakum yardımlı spiral formda küçük boy kapama ve yıkama seti içindeki kapamanın hammaddesi poliüretan ester veya benzer özellikte olan materyalden imal edilmiş olmalıdır .. Bu materyal sıvı iletimini kolaylaştırma özelliğinde olmalıdır.

4. Vakum yardımlı spiral formda küçük boy kapama ve yıkama seti içindeki kapama çok eksudalı, infekte ve kaviteli yaralarda, yara boşluğunu doldurarak kapamaya olanak tarumahdır.

5. Vakum yardımlı spiral formda küçük boy kapama ve yıkama setinin birincil hedefi, etkin yara hidrasyonu, yıkama ve temizlemenin yanı sıra, granülasyonun oluşturulma olmaldır.

6. Vakum yardımlı spiral formda küçük boy kapama ve yıkama seti içindeki kapamanın, yırtınmaya ve gerilmeye karşı dayanıklılığı yüksek özellikte olmaldır.Kapama yaradan kaldırıldıktan sonra yarada kapama partikülü kalma riskini azaltmaya yardımcı olmalıdır.

7. Vakum yardımlı spiral formda küçük boy kapama ve yıkama seti içindeki kapamanın gözenek büyüklüğü en az 400-600 ikron olmalıdır.

8. Vakum yardımlı spiral formda küçük boy kapama ve yıkama seti içindeki kapama istenilen şekilde kullanılabilmek için kesilebilir özelliğe sahip olmalıdır.

9. Vakum yardımlı spiral formda küçük boy kapama ve yıkama seti içindeki kapama süngerinin ölçüleri en az 1 cm ± 7J x 11,4 x 1,8 cm olmalıdır.

10. Vakum yardımlı yara kapama ve yıkama ünitesi tarafından verilen basışiddeti ayarlanabilir ve vakum yardımlı spiral formda küçük boy kapama ve yıkama seti hasta güvenliği için ayarlanan basınca göre çalışabilecek yeteneğe sahip olmalıdır.

11. Vakum yardımlı yara kapama ve yıkama ünitesi ile bağlantıyı sağlayacak düzenek, vakum yardımlı spiral setin içinde bulunmalıdır.Set içinden çıkan bağlantı hortum u topikal yara solüsyonlarının yara yatağına iletilmesini, solüsyonun istenen süre yara yatağında bekledikten sonra eksuda ile birlikte yara yatağından uzaklaştırılmasını sağlamalıdır.

12. Vakum yardımlı yara kapama ve yıkama ünitesi ile bağlantıyı sağlayacak düzenek, vakum yardımlı spiral seti n içinde bulunmalıdır. Set içinden çıkan bağlantı hortumunun, yara bölgesine uygulanan kapamayı kaldırmadan, hastayı belirli bir süre vakum yardımlı yara kapama ve yıkama ünitesinden ayırmaya olanak tanıyacak biçimde bağlantı yeri ve klempleri bulunmalıdır. Bu sayede, istendiği taktirde hastanın tedavisine ara verilebilmelidir.

13. Vakum yardımlı spiral formda küçük boy kapama ve yıkama setinde bulunan bağlantı hortumunun içinde, tedavi esnasında uygulanan negatif basıncı algılayarak yaraya uygulanan negatif basınçta değişiklik olması halinde vakum yardımlı yara kapama ve yıkama ünitesi tarafından algılanıp uyarı vermesine olanak tanıyacak düzenek bulunmalıdır.

14. Vakum yardımlı spiral formda küçük boy kapama ve yıkama seti içerisinde bulunan drape şeffaf, steril ve hava sızdırmaz nitelikte olmalıdır.Ayrıca drape içerdiği akrilik bant sayesinde deriye güçlü bir şekilde yapışır ve iyi nem teması sağlayacak özellikte olmalıdır.

15. Vakum yardımlı spiral formda küçük boy kapama ve yıkama seti içerisinde yara cetveli bulunmalıdır. Set içinden çıkan yara cetveli yara boyutunun istenen günlerde ölçülerek vakum yardımlı yara kapama ve yıkama ünitesine kayıtlanmasını ve böylece yara boyutunun tedavi süresince izlenmesine olnaka sağlamalıdır.

16. Vakum yardımlı spiral formda küçük boy kapama ve yıkama seti içerisinde sünger miktar etiketi bulunmalıdır. Sünger miktar etiketi tedavi süresince yarada kullanılan kapama adetlerinin ve kullanılan diğer sarf malzemelerinin adetlerinin yazılmasına olanak sağlamalıdır. Böylece sünger miktar etiketi sayesinde yarada kullanılan kapama adetleri kayıtlanarak yara içinde unutulması engellenir.

17. Vakum yardımlı spiral formda küçük boy kapama ve yıkama seti içerisinde cildi koruma amaçlı acısız film bariyeri bulunmalıdır. Acısız film bariyeri yara çevresine uygulanarak cilt üzerinde hava aldıran şeffaf bir örtü oluşturmalıdır. Hızlıca kuruyan örtü tabakası sağlam deriyi vücut sıvıları, adezif travma, sürtünme ve inkontinanstan korumalrdır.

18. Vakum yardımlı spiral formda küçük boy kapama ve yıkama setinin yara yatağında bahsedilen etkilerinin hepsi, istenildiğinde firma tarafından teknik dökümanlar ile kanıtlanabilmelidir.

19.           Vakum yardımlı spiral formda küçük boy kapama ve yıkama seti tek kullanımlık ve steril olmalıdır.

 

20.Vakum yardımlı spiral formda küçük boy kapama ve yıkama setleri tükenineeye kadar hastane kliniklerinde kalmak ve kullanılmak üzere firma tarafından hastanenin ihtiyacı kadar vakum yardımlı yara kapama ve yıkama ünitesi ücretsiz olarak sağlanacaktır. Verilecek vakum yardımlı yara kapama ve yıkama ünitesi hasta güvenliği ve sağlığı ısından T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.

21. Mevcut cihazlarda arıza olması halinde veya ihtiyaç duyulduğunda firma tarafından daha fazla cihaz desteği 24 saat içinde sağlanacaktır.

22. Ürün tekli orijinal ambalajlarda bulunmalı ve tek kullanımlık olmalıdır. Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi, markası, teknik özellikleri, lot numarası, T.C.Sosyal Güvenlik Kurulu kontrolünden geçmiş ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Ulusal Bilgi Bankası kodu belirtilmelidir.

23.           Malzemenin raf ömrü üretim tarihinden itibaren en az 2 ( iki) yıldır.

24.           Firma bozuk ve hatalı çıkan ürünleri yenisi ile değiştirir.

 

 

 

VAKUM YARDIMLI TOPLAMA SETi TEKNiK ÖZELliKLERi

1. Vakum yardımlı toplama seti ile sistemde kullanılacak diğer sarf malzemeler ve vakum yardımlı yara kapama ünitesi aynı marka olmalı ve tedavi sürekliliğini sağlamalıdır.

2.             Vakum yardımlı toplama seti steril ve tek kullanımlık olmalıdır.

3.Vakum yardımlı toplama setinin vakum yardımlı yara kapama ünitesine bağlantı yerinde; dışarıya koku, bakteri ve sıvı geçişini engelleyen hidrofobik ve karbon filtreler bulunmalıdır.

4. Vakum yardımlı toplama seti içerisinde bulunan toplama kabı kontaminasyon riskini ortadan kaldırmak için hiçbir şekilde açılmamalı, içerisine ek düzenek ilave edilememeli, açık bir ucu bulunmamalı ve tamamen tek kullanımlık olmalıdır.

5. Vakum yardımlı toplama seti, instilasyon ve/veya dijital görüntüleme özelliğine sahip (yaranın ebatlarındaki küçülmeyi takip edip, data verebilen ve yara fotoğrafını gösterme özelliği olan) cihazlarla uyumlu çalışabilmelidir.

6.             Vakum yardımlı toplama seti 500ml sıvı toplama kapasitesine sahip olmalıdır.

7.             Vakum yardımlı toplama seti, içinde toplanan sıvıyı jelleştirecek özellikte olmalıdır.

8.Vakum yardımlı toplama seti, kapama setinden gelen bağlantı hortum u ile tamamen uyumlu olmalı, kolay bir şekilde birleştirilip ve dişli yapısı sayesinde tedavinin sürekliliğini koruyacak özellikte olmalıdır. Bağlantı hortum u içinde, tedavi esnasında uygulanan negatif basıncı algılayarak yaraya uygulanan negatif basınçta değişiklik olması halinde vakum yardımlı yara kapama ünitesi tarafından algılanıp uyarı vermesine olanak tanıyacak özellikte olmalıdır.

9. Vakum yardımlı toplama seti bağlantı hortum u tedavinin sürekliliği ve etkinliği açısından hedef negatif basıncı yara yatağında izleme ve koruma yeteneğine sahip ve sürekli doğru geribildirim sağlamalıdır.
10. Vakum yard
ımlı toplama setleri tükenineeye kadar hastane kliniklerinde kalmak ve kullanılmak üzere firma tarafından hastanenin ihtiyacı kadar vakum yardımlı yara kapama ünitesi ücretsiz olarak sağlanmalıdır.verilecek vakum yardımlı yara kapama ünitesi hasta güvenliği ve sağlığı ısından TC. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.

11. Mevcut cihazlarda arıza olması halinde veya ihtiyaç duyulduğunda firma tarafından daha fazla cihaz desteği 24 saat içinde sağlamakla yükümlüdür.

12. Ürün tekli orijinal ambalajlarda ve tek kullanımlık olmalıdır. Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi, markası, teknik özellikleri, lot numarası, TC.Sosyal Güvenlik Kurulu kontrolünden geçmiş ve TC. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Ulusal Bilgi Bankası kodu belirtilmiş olmalıdır.

13.     Firma bozuk ve hatalı çıkan ürünleri yenisi ile değiştirmelidir.