Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : BAP ( Yrd. Doç. Dr. Hayrunisa Yeşil'in 2017-216 nolu projesi ) için 27 kalem sarf malzeme alınacaktır.

  İhale Notu   : İrtibat Betül Uğumrlucan Tel : 0 236 201 10 52
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  16.03.2018
SAATİ :  00:00
YERİ :  Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  SONUÇLANMIŞ
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ
TELEFON : 201 1051
DAHİLİ : -
FAKS : 2011447
E-POSTA : bap@cbu.edu.tr
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ
 
T.C.
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Teklif Mektubu
Konu  :   Doğrudan Temin Yoluyla Malzeme Alımı                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                09 / 03 / 2018
    Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğümüzce desteklenen Yrd. Doç. Dr. Hayrunisa  Yeşil 'in 2017-216 nolu  projelerinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve  miktarı yazılı   malzemeler, 4734 sayılı KİK :nun 3.Maddesinin (f) bendi uyarınca
 yapılacak alımlar için  2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu ekindeki esas ve usullerin  ( 21/d ) maddesine göre doğrudan temin yoluyla satın alınacaktır.  Son teklif verme süresi  16 / 03 / 2018 saat  17.00  'a kadardır.
 
TEL: 0 236 201 10 52    FAX: 0 236 201 14 47  e mail:bap@cbu.edu.tr Ömer VAROL
BAP Şefi
1- Teklif mektubuna firma adı, soyadı veya ticaret ünvanı yazılmalı ve yetkili kişilerce imzalanmalı ve kaşeli olmalıdır. Teklif mektubu ''Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi Muradiye kampüsü A Blok 2 Kat 45040 MANİSA''adresine gönderilmelidir.Teklifler faksla gönderilebilir  ancak aslı mutlaka gönderilmelidir.
2- Teklif mektuplarında teklif edilen bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmalı, mektubun üzerinde kazıntı silinti bulunmamalıdır.Teklifler TL olarak verilmelidir.Toplam teklif tutarı KDV hariç olarak yazılmalı,ayrıca KDV oranı belirtilmelidir.
3-  Teklif edilen cihaz ise ; marka ve modelinin ayrıntılı olarak belirtilmesi ve teknik şartnameye uygunluk cevapları ile katalog ve resimler  gönderilmeli ve 2 yıl garanti, 10 yıl yedek parça temini, servisle ilgili taahhütname verilmelidir.
4-Kimyasal sarf malzemelerinde,teklifte belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (datasheet) teklif mektubuna eklenmeli veya bap@bayar.edu.tr adresine  mail edilmelidir. Belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri  ( teknik
şartnameye cevaplar, katalog ve resimler ) eklenmelidir.  
5-Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri, montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri, eğitim gerektiren durumlarda proje ekibine eğitim verilmesi yükleniciye aittir.
6- Alternatif teklif verilmeyecektir.İdare doğrudan temin alımını yapıp yapmamakta serbesttir. Yukarıdaki şartlara  ve teknik şartnameye uygun verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.Teklifin süresi en az 30 gün olmalıdır.
7-Birimimiz malzemenin teslimine müteakip çok kısa sürede ilgili firmaya ödeme yapmaktadır.Teklif edilen fiyatlar bu hususu dikkate alarak düzenlemelidir.
8-Teklif mektubunda " Teknikşartnamede belirtilen maddeleri yerine getirmeyi taahhüt ediyorum " ibaresi yer almalıdır.
9- 27 Kalemin  tümüne teklif verilecektir. Alımlar kalem bazında değil toplam tutar üzerinden en düşük teklif verene göre degerlendirilecektir. 
Sıra  Malzemenin Cinsi Miktarı Ölçü Birim Fiyatı Tutarı TL Özellikleri (Markası,Kodu)
1 Ependorf Tüp 2 Paket      
2 Pastör Pipeti plastik 3 ml 2 paket      
3 idrar Kabı 100 adet      
4 Rodajlı Lam 20 adet      
5 Lizinli Lam 20 adet      
6 lamel 24X60 20 adet      
7 Lam saklama kutusu 2 adet      
8 mikrotom bıçağı 2 paket      
9 ksilen ultra pure 4 2.5 lt      
10 PBS 1 100tablet      
11 formaldehit 2 2.5 lt      
12 boncuk parafin 1 10kg      
13 pap pen 1 adet      
14 kan alma tüpü 2 100adt/pkt      
15 Sitrat Buffer 1 500ml      
16 Tripsin 1 adet      
17 Hidrojen Peroksit 1 adet      
18 Anti Polivalent HRP Sekonder Kit 2 adet      
19 AEC kromojen 1 adet      
20 DAB kromojen 1 adet      
21 Mayers Hematoksilen 1 adet      
22 Mounting Medium 1 adet      
23 Antibody Diluent 1 adet      
24 IGF--I Antibody 2 adet      
25 Leptin Antibody 2 adet      
26 HPL antibody 1 adet      
27 sekabol %96 2 adet      
Yazıyla toplam tutar KDV Hariç……………………………………………..… Toplam Tutar  
……………………………….Türk Lirasıdır. KDV %  
Genel Toplam  
Yukarıda adedi ve miktarı yazılı malzemeleri teknik şarnameye uygun olarak  yukarıda belirtilen bedelle vermeyi  tahahhüt ederim.Teslim süresi siparişe müteakip …....... takvim günüdür.
Kaşe/ İmza

 

 

 

YRD.DOÇ.DR.HAYRUNNİSA YEŞİL PROJE ÖNERİSİ TEKNİK ŞARTNAMELER

 

 

1- Lam kutusu Teknik Şartnamesi

 

 1. Plastik olmalıdır
 2. En az 100 lam almalıdır
 3. Kapaklı olmalıdır.
 4. Kapağında kilit sistemi olmalıdır.

 

 

2- Rodajlı lam Teknik Şartnamesi

 

 1. Bir kenarı doku ismi yazılmak üzere rodajlı olmalı
 2. En az 50 adet içeren kutular halinde olmalı
 3. 25x75x1mm ebatlarında olmalı
 4. Histokimya çalışmalarında dokunun alınmasına uygun olmalı
 5. Histokimya boyamalarına uygun olmalı

 

3- Lamel Teknik Şartnamesi

 

 1. Lam üzerine kapatmaya uygun olmalı
 2. 24x60 mm çapında olmalı
 3. 100 adet içeren paketler halinde olmalı
 4. Kutu kapaklı olmalı

 

4- Formalin Solüsyonu İçin Teknik Şartname

 

1.      Kuru ve oda sıcaklığında taşınmalı

2.      Kırılmayacak ve koyu renkli şişelerde taşınmalı

3.      Ağızları hiç açılmamış olmalı

4.      Kırılmış ve ağzı açık gelen malzemeler üretici firma tarafından değiştirilmeli

5.      % 37–40 konsantrasyonda olmalı

6.      Alınan doku örneklerinin fiksasyonu için uygun olmalı

 

5- PBS TABLET Teknik Şartnamesi

 

1.      Ürün içerisinde toplam 100 adet tablet olmalıdır.

2.      Her bir tablet sulandırılarak 1000 ml ürün elde edilebilmelidir.

3.      Ürün saklama koşullarına uyun şekilde teslim edilmelidir

4.      pH’ı 7.2 ile 7.4 arasında olmalıdır

5.      Nemli ve ağzı açık gelen malzemeler üretici firma tarafından değiştirilmelidir

 

6- Ethanol İçin Teknik Şartname

 

1.      Kuru ve oda sıcaklığında taşınmalı

2.      Kırılmayacak ve koyu renkli şişelerde taşınmalı

3.      Ağızları hiç açılmamış olmalı

4.      Kırılmış ve ağzı açık gelen malzemeler üretici firma tarafından değiştirilmeli

5.      Solüsyonlar ekstra pure olmalı

6.      2,5 lt orijinal ambalajında olmalı

 

7- Ksilen İçin Teknik Şartname

 

1.      Kuru ve oda sıcaklığında taşınmalı

2.      Kırılmayacak ve koyu renkli şişelerde taşınmalı

3.      Ağızları hiç açılmamış olmalı

4.      Kırılmış ve ağzı açık gelen malzemeler üretici firma tarafından değiştirilmeli

5.      Solüsyonlar ekstra pure olmalı

6.      2,5 lt orijinal ambalajında olmalı

 

 

 

8- PAP PEN İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

 

 1. İmmunohistokimya için uygun olmalı
 2. Oda sıcaklığında erimemeli
 3. Kapaklı olmalı
 4. En az 1000 kesit için yeterli olmalı

 

 

 

9- Anti-HPL Primer Antikoru için Teknik Şartname

 

 1. Antikor paraformaldehit ve formalin ile tespit edilmiş dokularda çalışabilmeli
 2. Parafin gömme materyali kullanılmış kesitlerde çalışabilmeli
 3. En az 0.01 ml olmalı
 4. Dilue edilebilir formda olmalı
 5. Indirekt immunohistokimyada, immunofleurosensda kullanılabilmeli
 6. Soğuk zincir ile teslim edilmeli
 7. Antikor çalışmadığı taktirde yetkili firma antikoru yenisi ile değiştirebilmeli

 

10- Anti- IGF Primer Antikoru için Teknik Şartname

 

 1. Antikor paraformaldehit ve formalin ile tespit edilmiş dokularda çalışabilmeli
 2. Parafin gömme materyali kullanılmış kesitlerde çalışabilmeli
 3. En az 0.01 ml olmalı
 4. Dilue edilebilir formda olmalı
 5. Indirekt immunohistokimyada, immunofleurosensda kullanılabilmeli
 6. Soğuk zincir ile teslim edilmeli
 7. Antikor çalışmadığı taktirde yetkili firma antikoru yenisi ile değiştirebilmeli

 

 

11- Anti- Leptin Primer Antikoru için Teknik Şartname

 

 1. Antikor paraformaldehit ve formalin ile tespit edilmiş dokularda çalışabilmeli
 2. Parafin gömme materyali kullanılmış kesitlerde çalışabilmeli
 3. En az 0.01 ml olmalı
 4. Dilue edilebilir formda olmalı
 5. Indirekt immunohistokimyada, immunofleurosensda kullanılabilmeli
 6. Soğuk zincir ile teslim edilmeli
 7. Antikor çalışmadığı taktirde yetkili firma antikoru yenisi ile değiştirebilmeli

 

 

 

12- Histostain (İHC) Plus Kit İçin Teknik Şartname

 

 1. Antirabbit ve anti Mouse için uygun olmalıdır
 2. HRP içermelidir
 3. Biotin içermelidir
 4. Streptavin içermelidir
 5. Bloking medum içermelidir
 6. İndirekt immunohistokimyada kullanılmalıdır
 7. Soğuk zincir ile teslim edilmelidir
 8. Antikor çalışmadığı takdirde firma yenisi ile değiştirmelidir.

 

13- TRİPSİN İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

 

1-      Dilüe edilebilir sıvı formda olmalıdır

2-      Indirekt immunohistokimyada kullanılabilmeli

3-      Soğuk zincir ile teslim edilmeli

4-      Buffer çalışmadığı taktirde yetkili firma yenisi ile değiştirebilmeli

 

 

14-CİTRATE BUFFER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

 

1.      Dilüe edilebilir sıvı formda olmalıdır

2.      Indirekt immunohistokimyada kullanılabilmeli

3.      Soğuk zincir ile teslim edilmeli

4.      PH’ı 6.0 olmalı

5.      Buffer çalışmadığı taktirde yetkili firma yenisi ile değiştirebilmeli

 

 

15- Ependorf Tüp için Teknik Şartname

 

1-      Kapaklı olmalıdır

2-      Non steril olmalı

3-      Her Tüp 1,5 ml olmalıdır

4-      Plastik olmalıdır

5-      Her bir tüp 1,5 ml olmalıdır

6-      500 adet olmalıdır

 

 

16- Mounting Medium için Teknik Şartname

 

1-      Steril olmalıdır.

2-      Miktarı 50 ml olmalı

3-      İmmunohistokimya boyamada  kullanılabilmeli

4-      Soğuk zincir ile teslim edilmeli

5-      Kit çalışmadığı taktirde yetkili firma yenisi ile değiştirebilmeli

6-      Son kullanma tarihi en az 3 yıl kullanıma uygun olmalı

 

17- KAN TÜPLERİ İÇİN GEREKLİ TEKNİK ŞARTNAME

 

1-      Kırmızı kapaklı olmalıdır

2-      Steril olmalıdır.

3-      100 adet olmalıdır.

 

18- Mikrotom Bıçağı Teknik Şartnamesi

 

1.      1 kutuda 50 adet low profil, disposable mikrotom bıçağı bulunmalıdır.

2.      1 bıçakla en az 20 parafin blok kesilebilmelidir.

3.      Bıçak ağzının çabuk deforme olmaması için teflon bantla kaplı olması gerekir.

4.      Bıçak üzerinde üretici firma markası yazılı olmalıdır.

5.      IVD ve CE belgeli olmalıdır.

 

 

19-Antibody diluent 125 ml Teknik Şartnamesi

1.      İmmünhistokimya yönteminde uyum ve standardın yakalanması için aşağıdaki tüm malzemeler aynı üreticiden olmalıdır.

2.      125 ml , kullanıma hazır formda olmalıdır.

3.      Monoclonal , polyclonal antikorları dilue için kullanılacaktır.Antikorlarla aynı marka olması gereklidir.

4.      IVD ve CE belgeli olmalıdır.

5.      Son kullanma tarihi en az 3 yıl kullanıma uygun olmalı

 

 

20-AEC Chromogen 125 ml Teknik Şartnamesi

1.      İmmünhistokimya yönteminde uyum ve standardın yakalanması için aşağıdaki tüm malzemeler aynı üreticiden olmalıdır.

2.      Mikro polymer teknoloji ile üretilmiş, Rat dokusunda kullanımına uygun olmalıdır.

3.      125 ml , kullanıma hazır formda olmalıdır.

4.      Monoclonal + polyclonal mix antikorlarla uyumlu çalışabilmelidir.

5.      Kit içerisinde: Chromogen:15 ml, Substrate:125 ml solüsyonları bulunmalıdır.

6.      İmmunhistokimyasal boyama yönteminde kullanılacaktır.

7.      IVD ve CE belgeli olmalıdır.

8.      Teslim tarihi itibariyle en az 1 yıl miatlı olmalıdır.

9.      İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır

 

21-DAB Chromogen 125 ml Teknik Şartnamesi

1.      İmmünhistokimya yönteminde uyum ve standardın yakalanması için aşağıdaki tüm malzemeler aynı üreticiden olmalıdır.

2.      Mikro polymer teknoloji ile üretilmiş, Rat dokusunda kullanımına uygun olmalıdır.

3.      125 ml , kullanıma hazır formda olmalıdır.

4.      Monoclonal + polyclonal mix antikorlarla uyumlu çalışabilmelidir.

5.      Kit içerisinde: Chromogen:15 ml, Substrate:125 ml solüsyonları bulunmalıdır.

6.      İmmunhistokimyasal boyama yönteminde kullanılacaktır.

7.      IVD ve CE belgeli olmalıdır.

8.      Teslim tarihi itibariyle en az 1 yıl miatlı olmalıdır.

9.      İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır

 

 

22. Hydrogen Peroxide % 3 aqueous,125ml Teknik Şartnamesi

 

1.      İmmünhistokimya yönteminde uyum ve standardın yakalanması için aşağıdaki tüm malzemeler aynı üreticiden olmalıdır.

2.      Rat dokusunda, endogen peroxidase aktivitesini inhibe etmek için uygun olmalıdır.

3.      125 ml (TA-125-HP) kullanıma hazır formda olmalıdır.

4.      Monoclonal + polyclonal mix antikorlarla uyumlu çalışabilmelidir.

5.      %3 Aqueous özellikte olmalıdır.

6.      IVD ve CE belgeli olmalıdır.

7.      Teslim tarihi itibariyle en az 1 yıl miatlı olmalıdır.

8.      İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

23. Boncuk Parafin, Teknik Şartnamesi

1.      Histolojik çalışmalarda kullanıma uygun olmalıdır.

2.      Beyaz renkli pul şeklinde olmalıdır.

3.      Erime sıcaklığı 55-56 C olmalıdır.

4.      5 kg'lık toz ve nemden koruyan orijinal ambalajlarda olmalıdır.

5.      60 ay raf ömrü olmalıdır.

6.      Yoğunluğu 0.77 g/cm3 (80 °C), buhar basıncı < - 0.1 hPa (20 °C) , kinematik vizkositesi 4.2mm2/s (100 °C) olmalıdır.

7.      Doku penetrasyonunun artması için DMSO (Dimetil sulfoxide) içermelidir.

8.      Üretici tarafından verilen analiz sertifikası teslim edilmelidir.

9.      Orijinal etiket üzerinde üretim ve son kullanma tarihi olmalıdır.

10.  İhale tarihinden önce numune mutlaka getirilmelidir.

11.  Uygunluğu laboratuarımızca saptanmış olmalıdır.

12.  Doku takibinde iyi netice vermeli ve doku takip cihazlarının tıkamamalıdır.

13.  Parafin blokları mikrotomda keserken seri şekilde hiç kopmadan şerit şeklinde halde kesilebilmelidir.

14.  Bloklama ve kesme işlemlerinde çatlayıp kırılmamalıdır.

15.  Dokuları mikrotom ile keserken iyi kesilmesini sağlamalı ve ele yapışmaması gerekmektedir.

16.  Blok makinasıda kullanırken Parafin blok yapılan makinanın pompasını tıkamamalıdır.

17.  Maddenin öncelikle varsa UBB kaydı, yoksa CE, TSE, FDA ya da ISO belgesinin verilmesi zorunludur.

 

 

 

24. LİZİNLİ LAM İÇİN GEREKLİ TEKNİK ŞARTNAME

 

1.      lamlar poly-I-lysine ile kaplı olmalıdır.

2.      lamlar tortusuz, tozsuz, pürüzsüz olmalıdır.

3.      Ürün kullanıma hazır en az 50 adetlik kutular halinde olmalıdır.

4.      İmmünohistokimya çalışmalarında dokunun alınmasına uygun olmalıdır.

5.      Lam üzerinde lizinli olduğunu belirten işaret olmalıdır.

6.      Boyalı etiket kısmına kurşun kalemle okunaklı şekilde yazı yazılabilmelidir.

7.      Birbirine yapışmayan iyi kaliteli ve temiz, şeffaf camdan yapılmış olmalıdır.

 

25-MAYER HEMATOKSiLEN BOYASI İÇİN GEREKLİ TEKNiK ŞARTNAME

 

1.      Histolojik ve immünohistokimyasal hemataksilen boyamalannda kullanıma uygun

olmalıdır.

2.      1000 ml.lik ambalajlarda olmalıdır.

3.      Kullanıma hazır sıvı halde olmalıdır.

4.      Kapağından boyayı sızdırmayan sağlam ambalaja sahip olmalıdır.

5.      Üzerinde orijinal fabrika etiketi bulunmalıdır ve bu etiket üzerinde içindeki malzemenin özellikleri, üretim ve son kullanma tarihi olmalıdır.

6.      Ürünün teslim tarihinden itibaren en az 12 ay miadı olmalıdır.

7.      Uygunluğuna laboratuvarımızca test edildikten sonra karar verilecektir.

8.      İhale sonunda ürünün kullanımı için katalog mutlaka getirilmelidir.

9.      Ürüne ait CE belgesi belgesi bulunmalıdır.

 

 

26-PLASTİK PASTÖR PİPETİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

 

1.      Plastik pastör pipeti 15 cm uzunluğunda, taksimatlı olmalıdır.

2.      Hacim 3 ml olmalıdır.

3.      Ambalajlar 500 adet lik olmalıdır.

 

27-İDRAR KABI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

 

1.      Plastik yapıda, steril, en az 100 militre örnek taşımaya uygun hacimde tekli poşetler halinde olmalıdır.

2.      Plastiğin üzerinde kalem ile yazmaya uygun rodajlı kısım bulunmalıdır.

3.      Son kullanma tarihi paket üzerinde yazılmış olmalıdır.

4.      Kullanım süresi teslim tarihinde itibaren en az 1 yıl olmalıdır.