Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : BAP için 1 kalem malzeme satın alınacaktır. (Prof.Dr.Süheyla SÜRÜCÜOĞLU'nun 2017-203 nolu Projesi için)

  İhale Notu   : İrtibat: Zeynep ZEHİR TEL. NO : 0 (236) 201 1057
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  21.03.2018
SAATİ :  00:00
YERİ :  
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  SONUÇLANMIŞ
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ
TELEFON : 201 1051
DAHİLİ : -
FAKS : 2011447
E-POSTA : bap@cbu.edu.tr
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ
 
T.C.
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi
Teklif Mektubu
Sayı    :  75602888.604.01.05-                                                                                                                                      14/03/ 2018
Konu  :   Doğrudan Temin Yoluyla Malzeme Alımı                                                                                                                                                  
   Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen Prof.Dr.Süheyla SÜRÜCÜOĞLU'nun 2017-203  nolu    projesinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemeler, 4734 sayılı KİK.nun 3.Maddesinin (f) bendi uyarınca yapılacak alımlar için  2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu ekindeki esas ve usullerin (21/d)
 maddesine göre doğrudan temin yoluyla satın alınacaktır. Son teklif verme süresi 21/03/2018 saat 17.00'a kadardır.
TEL: (236)  201 00 00   1057  Dahili    FAX : (236) 201 14 47   e mail :  bap@cbu.edu.tr           
Ömer VAROL
ŞEF
1- Teklif mektubuna firma adı, soyadı veya ticaret ünvanı yazılmalı ve yetkili kişilerce imzalanmalı ve kaşeli olmalıdır. Teklif mektubu ''Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi  Prof.Dr.İlhan Varank Yerleşkesi, 45040 MANİSA''
adresine gönderilmelidir.Teklifler faksla gönderilebilir  ancak aslı 3(üç) gün içinde mutlaka gönderilmelidir.
2- Teklif mektuplarında teklif edilen  bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmalı, mektubun üzerinde  kazıntı silinti bulunmamalıdır.Teklifler TL  olarak verilmelidir. Toplam teklif tutarı KDV hariç olarak yazılmalı, oranı belirtilmelidir.
3-  Teklif edilen cihaz ise ; marka ve modelinin ayrıntılı olarak belirtilmesi ve teknik şartnameye uygunluk cevapları ile katalog ve resimler  gönderilmeli ve 2 yıl garanti, 10 yıl yedek parça temini, servisle ilgili taahhütname verilmelidir.
4- Kimyasal sarf malzemelerinde, teklifte belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (datasheet) teklif mektubuna eklenmeli veya bap@cbu.edu.tr adresine  mail edilmelidir. Belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik
 veri bilgileri (teknik şartnameye cevaplar, katalog ve resimler ) eklenmelidir.  
5-Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri, montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri, eğitim gerektiren durumlarda proje ekibine eğitim verilmesi yükleniciye aittir.
6- Alternatif teklif verilmeyecektir.İdare doğrudan temin alımını yapıp yapmamakta serbesttir. Yukarıdaki şartlara  ve teknik şartnameye uygun verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.Teklifin süresi en az 30 gün olmalıdır.
7- Birimimiz malzemenin teslimine müteakip çok kısa sürede ilgili firmaya ödeme yapmaktadır.Teklif edilen fiyatlar bu hususu dikkate alarak düzenlemelidir.
8- Teklif mektuplarında "Teknikşartnamede belirtilen maddeleri yerine getirmeyi taahhüt ediyorum." ibaresi yer almalıdır.
9-  
Sıra  Malzemenin Cinsi Miktarı Ölçü Birim Fiyatı Tutarı TL Özellikleri (Markası,Kodu)
1 LED FLORESAN ATAÇMANLI TRİNOKÜLER MİKROSKOP 1 adet      
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
Yazıyla toplam tutar KDV Hariç………………………………………………  Toplam Tutar  
…………………………………..Türk Lirasıdır. KDV %  
Genel Toplam

 

LED FLORESAN ATAÇMANLI TRİNOKÜLER MİKROSKOP TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

1.       Mikroskop sonsuza düzeltmeli optik sisteme sahip olmalı, eğimi 30º olan Trinoküler başlığı bulunmalıdır. Başlıkta alın ve gözler arası mesafe 48-75mm arasında ayarlanabilmelidir.

2.       Mikroskop Led kaynaklı floresan ataçmana sahip olmalıdır. Bu ataçmanda (blue excitation) B filtresi bulunmalıdır.

3.       Mikroskobun sonsuz dönüşlü ve her objektif yuvası stoperli olan en az 5 adet objektif takılmaya müsait revolveri olmalıdır. Çalışma yapılan objektifler dışındaki objektifler iç tarafa (gövdeye doğru) bakar pozisyonda olmalıdır.

4.       Mikroskop üzerine Floresan ataçman, çoklu gözlem ataçmanı, Çizim ataçmanı, Polarize ataçman eklenebilecektir. 

5.       Mikroskoba 2X optik büyütme değiştirici eklenebilecektir.

6.       Mikroskobun aşağıda özellikleri belirtilen " PLAN AKROMAT " objektifleri bulunmalı, hem objektiflerin kırılıp deforme olmasını hem de preparata zarar verilmesini önlemek açısından objektiflerin çalışma mesafeleri  (W.D.) aşağıda belirtilen değerlerden ( mm)  düşük olmamalıdır. Objektiflerde anti-fungal koruma bulunmalıdır.

1 ad.              Plan   Akromat  4X                                            N.A 0.10               W.D. 18.5

1 ad.              Plan  Akromat     10X                                       N.A 0.25               W.D. 10.6

1 ad.              Plan  Akromat     20X                                       N.A 0.40               W.D. 1.2

1 ad.              Plan  Akromat     40X (yaylı)                          N.A 0.65               W.D. 0.6

1 ad.              Plan  Akromat     100X (yaylı, yağlı)             N.A 1.25               W.D. 0.13

7.       Mikroskobun 1 çift geniş saha 10X değerinde oküleri olmalıdır. Bu okülerin F.N değeri 20'den düşük olmamalıdır. 

8.       Mikroskopta objektiflerin preparata çarpma ve deformasyonunu önlemek için şaryo tablasını istenen seviyelerde kilitleyen sistem olmalıdır.

9.       Mikroskobun tek elle preparat yükleme ve almaya imkan verecek şekilde dizayn edilmiş numune tutuculu şaryosu olacaktır.

10.    Mikroskobun 0.1mm hassasiyetli, milimetrik taksimatlı sağ el tipli en az 76x52mm hareket edebilen ve bu hareketleri aynı eksen bulunan knoblarla sağlayabilen en az 211mm x 154mm ebatlarında mekanik tablası olmalıdır.

11.    Mikroskopta taret tipinde N.A. değeri en az 1.25 olan tipinde iris diyaframlı kondanseri olmalıdır.

12.    Mikroskopta karanlık alan çalışması yapılabilecektir.

13.    Kondanser universal kullanıma uygun olmalı 2X ile 100X arasındaki tüm objektif büyütmelerini destekleyecek yapıda olmalıdır.

14.    Kondanser üzerinde; Aydınık alan, Karanlık alan Faz kontrast ve Floresan çalışmalara uygun seçenekler bulunmalıdır.

15.    Mikroksopta 2X büyütmeli makro objektif ile çalışabilecek kondanser bulunmalı veya kondanser üzerinde 2X objektif için seçeneği bulunacaktır.  

16.    Mikroskopta kaba ve ince ayar knobları gövdenin her iki tarafında da bulunmalıdır.

17.    Mikroskop kaba fokus tork hassasiyeti ayarlanabilmelidir.

18.    Mikroksopta ince ayar en fazla 2,5µ aralıklar ile taksimatlandırılmış olmalıdır.

19.    Mikroskopta aydınlatma, kohler sistemli ve en az 2,4W gücünde LED sistemli olacaktır.

20.    Mikroskopta lamba ömrü en az 60.000saat olacak veya en az bu süreyi kapsayacak yedek lamba veya LED modül verilecektir. 

21.    Firmalar, teklif ettikleri cihazın özellikleri hususunda  "Teknik Şartnameye Madde Madde " cevap vereceklerdir, verdikleri cevaplar katalog veya Orijinal teknik doküman üzerinde görünmeyen firmaların verdikleri teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.