Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : BAP için 6 kalem malzeme satın alınacaktır. (Doç.Dr.Hülya DURMUŞ' un 2018-022 nolu projesi için)

  İhale Notu   : İrtibat Zeynep ZEHİR TEL 0 236 201 10 57
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  18.06.2018
SAATİ :  00:00
YERİ :  
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  SONUÇLANMIŞ
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ
TELEFON : 201 1051
DAHİLİ : -
FAKS : 2011447
E-POSTA : bap@cbu.edu.tr
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ
 
T.C.
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi
Teklif Mektubu
Sayı    :  75602888.604.01.05-                                                                                                                                      07/06/ 2018
Konu  :   Doğrudan Temin Yoluyla Malzeme Alımı                                                                                                                                                  
   Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen Doç.Dr.Hülya DURMUŞ'un 2018-022 nolu    projesinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemeler, 4734 sayılı KİK.nun 3.Maddesinin (f) bendi uyarınca yapılacak alımlar için  2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu ekindeki esas ve usullerin (21/d)
 maddesine göre doğrudan temin yoluyla satın alınacaktır. Son teklif verme süresi 18/06/2018 saat 17.00'a kadardır.
TEL: (236)  201 00 00   1057  Dahili    FAX : (236) 201 14 47   e mail :  bap@cbu.edu.tr           
Ömer VAROL
ŞEF
1- Teklif mektubuna firma adı, soyadı veya ticaret ünvanı yazılmalı ve yetkili kişilerce imzalanmalı ve kaşeli olmalıdır. Teklif mektubu ''Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi  Prof.Dr.İlhan Varank Yerleşkesi, 45040 MANİSA''
adresine gönderilmelidir.Teklifler faksla gönderilebilir  ancak aslı 3(üç) gün içinde mutlaka gönderilmelidir.
2- Teklif mektuplarında teklif edilen  bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmalı, mektubun üzerinde  kazıntı silinti bulunmamalıdır.Teklifler TL  olarak verilmelidir. Toplam teklif tutarı KDV hariç olarak yazılmalı, oranı belirtilmelidir.
3-  Teklif edilen cihaz ise ; marka ve modelinin ayrıntılı olarak belirtilmesi ve teknik şartnameye uygunluk cevapları ile katalog ve resimler  gönderilmeli ve 2 yıl garanti, 10 yıl yedek parça temini, servisle ilgili taahhütname verilmelidir.
4- Kimyasal sarf malzemelerinde, teklifte belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (datasheet) teklif mektubuna eklenmeli veya bap@cbu.edu.tr adresine  mail edilmelidir. Belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik
 veri bilgileri (teknik şartnameye cevaplar, katalog ve resimler ) eklenmelidir.  
5-Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri, montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri, eğitim gerektiren durumlarda proje ekibine eğitim verilmesi yükleniciye aittir.
6- Alternatif teklif verilmeyecektir.İdare doğrudan temin alımını yapıp yapmamakta serbesttir. Yukarıdaki şartlara  ve teknik şartnameye uygun verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.Teklifin süresi en az 30 gün olmalıdır.
7- Birimimiz malzemenin teslimine müteakip çok kısa sürede ilgili firmaya ödeme yapmaktadır.Teklif edilen fiyatlar bu hususu dikkate alarak düzenlemelidir.
8- Teklif mektuplarında "Teknikşartnamede belirtilen maddeleri yerine getirmeyi taahhüt ediyorum." ibaresi yer almalıdır.
9-  6 kalemin tümüne teklif verilecektir. Alımlar kalem bazında değil toplam tutar üzerinden en düşük teklif verene göre değerlendirilecektir.
Sıra  Malzemenin Cinsi Miktarı Ölçü Birim Fiyatı Tutarı TL Özellikleri (Markası,Kodu)
1 Penetran test blok 1 adet      
2 Siyah Manyetik Sprey 500 ml 12 adet      
3 Beyaz Zemin Boyası 500 ml 12 adet      
4 Developer Sprey 500 ml 12 adet      
5 Kırmızı Penetrant Sprey 500 ml 12 adet      
6 Temizleyici /Solvent Sprey 500 ml 12 adet      
             
             
             
             
             
             
             
             
             
Yazıyla toplam tutar KDV Hariç………………………………………………  Toplam Tutar  
…………………………………..Türk Lirasıdır. KDV %  
Genel Toplam

 

 

Siyah Manyetik Sprey TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

        1 paket içinde  12 kutu siyah sprey olmalıdır.

        Her bir sprey 500 ml olmalıdır.

         içeriğinde  İzoparafinik karbonhidroksitlerin karışımı,

        katkı maddeleri ve pigmentler

        partikül boyutu: 4 μm dan küçük olmalıdır.

        Çalışma Sıcaklık Aralığı: +5 - +50 ° C olmalıdır.

 

Beyaz Zemin Boyası TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

        Hızlı bir şekilde kurumalıdır.

        İnce bir film oluşturmalıdır.

        1 paket içinde  12 kutu beyaz sprey olmalıdır.

        Her bir sprey 500 ml olmalıdır.

        Çalışma Sıcaklık Aralığı: +5 - +50 ° C olmalıdır.

 

Kırmızı Penetrant Sprey TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

        su ve çözücüler ile Çıkarılabilir olmalıdır.

         Koyu kırmızı renge sahip olmalıdır.

         Sıcaklık Aralığı: +10 ila +50 ° C olmalıdır.

        Cilt ile temasında kolay çıkarılabilmelidir.

        1 paket içinde  12 kutu sprey olmalıdır.

        Her bir sprey 500 ml olmalıdır.

 

 

Developer Sprey TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

        Kırmızı penetran sıvısını görünür hale getirebilir özellikte olmalıdır. 

        Hızlı kurumalıdır.

        Çalışma Sıcaklık Aralığı: -30 ila +50 ° C

        1 paket içinde  12 kutu sprey olmalıdır.

        Her bir sprey 500 ml olmalıdır.

 

 

 

Temizleyici /Solvent Sprey TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

         Alkol bazlı solventlerin karışımından oluşmalıdır.

         Hızlı kurumamalıdır.

         Tüm metaller için uygun olmalıdır.

         Sıcaklık Aralığı: -30 ila +50 ° C olmalıdır.

        1 paket içinde  12 kutu sprey olmalıdır.

        Her bir sprey 500 ml olmalıdır.

 

Penetran test blok TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

        EN 3452-3 standartına göre penetran testinde kullanılabilir olmalıdır.

        Koruma kutusu içerisinde teslim edilmelidir.