Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : BAP için 14 kalem malzeme alımı yapılacaktır. (Prof.Dr.Seda VATANSEVER'in 2018-043 nolu projesi için)

  İhale Notu   : İrtibat: 1055 MEHLİKA EFE KUŞOĞLU
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  18.06.2018
SAATİ :  00:00
YERİ :  
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  SONUÇLANMIŞ
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi - 1
TELEFON : 201 10 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58
DAHİLİ : -
FAKS : (0236) 201 14 47
E-POSTA : bap@cbu.edu.tr
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ
 
T.C.
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi
Teklif Mektubu
                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                       11/06/2018
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğümüzce desteklenen Prof.Dr.Seda VATANSEVER'in 2018-043 nolu projesinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve miktarı yazılı  malzemeler, 4734 sayılı KİK:nun 3.Maddesinin (f) bendi uyarınca yapılacak alımlar için  2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu ekindeki esas ve usullerin  (21/d) maddesine göre doğrudan temin yoluyla satın alınacaktır. Son teklif verme süresi  18/06/2018  saat 17.00'a kadardır.
TEL: (236) 201 00 00 Dahili : 1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058   FAX : (236) 201 14 47   e mail :  bap@cbu.edu.tr           
Samet KARABACAK
1- Teklif mektubuna firma adı, soyadı veya ticaret ünvanı yazılmalı ve yetkili kişilerce imzalanmalı ve kaşeli olmalıdır. Teklif mektubu ''Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi Muradiye Kampüsü, 45040 MANİSA''
adresine gönderilmelidir.Teklifler faksla gönderilebilir  ancak aslı mutlaka gönderilmelidir.
2- Teklif mektuplarında teklif edilen bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmalı, mektubun üzerinde kazıntı silinti bulunmamalıdır.Teklifler TL olarak verilmelidir.Toplam teklif tutarı KDV hariç olarak yazılmalı,ayrıca KDV oranı belirtilmelidir.
3-  Teklif edilen cihaz ise ; marka ve modelinin ayrıntılı olarak belirtilmesi ve teknik şartnameye uygunluk cevapları ile katalog ve resimler  gönderilmeli ve 2 yıl garanti, 10 yıl yedek parça temini, servisle ilgili taahhütname verilmelidir.
4-Kimyasal sarf malzemelerinde,teklifte belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (datasheet) teklif mektubuna eklenmeli veya bap@bayar.edu.tr adresine  mail edilmelidir. Belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri  ( teknik
şartnameye cevaplar, katalog ve resimler ) eklenmelidir.  
5-Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri, montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri, eğitim gerektiren durumlarda proje ekibine eğitim verilmesi yükleniciye aittir.
6- Alternatif teklif verilmeyecektir.İdare doğrudan temin alımını yapıp yapmamakta serbesttir. Yukarıdaki şartlara  ve teknik şartnameye uygun verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.Teklifin süresi en az 30 gün olmalıdır.  
7-Birimimiz malzemenin teslimine müteakip çok kısa sürede ilgili firmaya ödeme yapmaktadır.Teklif edilen fiyatlar bu hususu dikkate alarak düzenlemelidir.
8-Teklif mektubunda " Teknikşartnamede belirtilen maddeleri yerine getirmeyi taahhüt ediyorum " ibaresi yer almalıdır.
9-Firma teknikşartnamede belirtilen belgeleri teklif aşamasında faksla göndermelidir.
10-14   Kalemin  tümüne teklif verilecektir. Alımlar kalem bazında değil toplam tutar üzerinden en düşük teklif verene göre değerlendirilecektir. 
Sıra  Malzemenin Cinsi Miktarı Ölçü Birim Fiyatı Tutarı TL Özellikleri (Markası,Kodu)
1 DMEM F12 5 adet      
2 Hams F10 5 adet      
3 Fetal Bovine Serum 5 adet      
4 Penicillin-streptomycin 1 adet      
5 HRP sekonder kit 1 adet      
6 Aurora B antikoru 1 adet      
7 Aurora C antikoru 1 adet      
8 Acrosin antikoru 1 adet      
9 CD-90 antikoru 1 adet      
10 JMJD1A antikoru 1 adet      
11 DAB 1 adet      
12 Genipin 125 mg      
13 1.1.1.3.3.3-Hexofluoro-2-propanol  25 mg      
14 Gen ekspresyon kiti 1 kit      
15            
16            
17            
18            
19            
20            
21            
22            
23            
24            
25            
Yazıyla toplam tutar KDV Hariç……………………………………………..… Toplam Tutar  
……………………………….Türk Lirasıdır. KDV %  
Genel Toplam  
Yukarıda adedi ve miktarı yazılı malzemeleri teknik şartnameye uygun olarak  yukarıda belirtilen bedelle vermeyi  tahahhüt ederim.Teslim süresi siparişe müteakip …....... takvim günüdür.

Kaşe/ İmza

 

İstenilen cihazın, kırtasiyenin vd. adı

Teknik Özellikleri

DMEM F12 Teknik Şartnamesi

 

1.     Hücre kültürüne uyumlu olmalıdır.

2.     Steril olmalıdır.

3.     En az 500 ml olmalıdır.

4.     Mikoplazma ve bakteri içermemelidir.

5.     Soğuk zincir ile taşınmalıdır.

6.     Yüksek oranda glukoz içermelidir.

7.     25 mM HEPES içermelidir.

Hams F10 Teknik Şartnamesi

1.     Hücre kültürüne uyumlu olmalıdır.

2.     Steril olmalıdır.

3.     En az 500 ml olmalıdır.

4.     Mikoplazma ve bakteri içermemelidir.

5.     Soğuk zincir ile taşınmalıdır.

6.     Yüksek oranda glukoz içermelidir.

Fetal bovine serum Teknik Şartnamesi

 

 1. Hücre kültürüne uyumlu olmalıdır.
 2. Steril olmalıdır.
 3. En az 100 ml olmalıdır.
 4. Mikoplazma ve bakteri içermemelidir.
 5. Soğuk zincir ile taşınmalıdır.
 6. Isı ile inaktive edilmiş olmalıdır.
 7. Çalışmadığı takdirde firma yenisi ile değiştirilmelidir.

Penicillin-Streptomycin Solution  Teknik Şartnamesi

 1. Hücre kültürüne uyumlu olmalıdır.
 2. Steril olmalıdır.
 3. Penicillin-Streptomycin (10,000 U/mL) konsantrasyona sahip olmalıdır.
 4. En az 100 ml olmalıdır.
 5. Mikoplazma ve bakteri içermemelidir.
 6. Soğuk zincir ile taşınmalıdır.
 7. Ağzı açık gelen veya kırık olan malzemeler üretici firma tarafından değiştirilmelidir.
 8. Teklif veren firma teklif verdiği ürüne ait yetkili satıcı belgesine sahip olmalıdır.
 9. Teklif edilen ürünler bölüm laboratuvarlarında daha önce denenmiş olmalıdır.
 10. Teklif edilen ürün FDA onaylı ve ISO 13485 standartlarına uygun laboratuvarlarda üretilmiş olmalıdır.

 

HRP sekonder kit Teknik Şartnamesi

 

1.     Primer antikorlara uyumlu olmalı.

2.     Teklif veren firma teklif verdiği ürüne ait yetkili satıcı belgesine sahip olmalıdır.

3.     En az 100 testlik olmalı.

4.     Tripsin içermeli.

5.     Kromojen AEC veya DAB olmalı.

6.     Bloking solusyonu içermeli.

7.     Biotinlenmiş sekonder antikor içermeli.

8.     Streptavidin+HRP içermeli.

9.     Frozen kesitlere uygun olmalı.

10.  Soğuk zincir ile teslim edilmelidir.

 

Aurora B antikoruTeknik Şartnamesi

 

1.     İnsan örneklerine uyumlu olmalıdır.

 1. Hücre, Parafin ve Frozen kesitlerde kullanılabilmelidir.
 2. En az 0.5 ml’lik sıvı formda olmalıdır.
 3. Dilue edilebilir olmalıdır.
 4. Antikor çalışmadığı takdirde firma yenisi ile değiştirmelidir.
 5. Teklif veren firma teklif verdiği ürüne ait yetkili satıcı belgesine sahip olmalıdır.
 6. Soğuk zincir ile teslim edilmelidir.

Aurora C AntikoruTeknik Şartnamesi

 

1.     İnsan örneklerine uyumlu olmalıdır.

 1. Hücre, Parafin ve Frozen kesitlerde kullanılabilmelidir.
 2. En az 0.5 ml’lik sıvı formda olmalıdır.
 3. Dilue edilebilir olmalıdır.
 4. Antikor çalışmadığı takdirde firma yenisi ile değiştirmelidir.
 5. Teklif veren firma teklif verdiği ürüne ait yetkili satıcı belgesine sahip olmalıdır.
 6. Soğuk zincir ile teslim edilmelidir.

Acrosin Antikoru Teknik Şartnamesi

 

1.     İnsan örneklerine uyumlu olmalıdır.

 1. Hücre, Parafin ve Frozen kesitlerde kullanılabilmelidir.
 2. En az 0.5 ml’lik sıvı formda olmalıdır.
 3. Dilue edilebilir olmalıdır.
 4. Antikor çalışmadığı takdirde firma yenisi ile değiştirmelidir.
 5. Teklif veren firma teklif verdiği ürüne ait yetkili satıcı belgesine sahip olmalıdır.
 6. Soğuk zincir ile teslim edilmelidir.

CD-90 Antikoru Teknik Şartnamesi

 

1.     İnsan örneklerine uyumlu olmalıdır.

 1. MiniMACS için uyumlu olmalıdır
 2. En az 0.5 ml’lik sıvı formda olmalıdır.
 3. Antikor çalışmadığı takdirde firma yenisi ile değiştirmelidir.
 4. Teklif veren firma teklif verdiği ürüne ait yetkili satıcı belgesine sahip olmalıdır.
 5. Soğuk zincir ile teslim edilmelidir.

JMJD1A AntikoruTeknik Şartnamesi

1.     İnsan örneklerine uyumlu olmalıdır.

 1. Hücre, Parafin ve Frozen kesitlerde kullanılabilmelidir.
 2. En az 0.5 ml’lik sıvı formda olmalıdır.
 3. Dilue edilebilir olmalıdır.
 4. Antikor çalışmadığı takdirde firma yenisi ile değiştirmelidir.
 5. Teklif veren firma teklif verdiği ürüne ait yetkili satıcı belgesine sahip olmalıdır.
 6. Soğuk zincir ile teslim edilmelidir.

DAB Teknik Şartnamesi

1.     İmmunositokimya ve immunohistokimya yetniklerine uyumlu olmalıdır

2.     En az 2 ml olmalıdır

3.     Dilüe edilebilir formda olmalıdır

4.     Teklif veren firma teklif verdiği ürüne ait yetkili satıcı belgesine sahip olmalıdır.

5.     Soğuk zincir ile teslim edilmelidir.

Genipin teknik şartnemesi

1.     Toz halde olmalıdır

2.     En az 125 mg olmalıdır

3.     Teklif veren firma teklif verdiği ürüne ait yetkili satıcı belgesine sahip olmalıdır

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol Teknik şartnamesi

 

1.     Toz halde olmalıdır

2.     En az 25 mg olmalıdır

3.     Teklif veren firma teklif verdiği ürüne ait yetkili satıcı belgesine sahip olmalıdır

Gen expresyon kiti

1.     Steril olmalıdır.

2.     Soğuk zincir ile taşınmalıdır.

İstenilen genlere (PIK3CA, PIK3R1, PIK3R2, AKT1, AKT2, AKT3, CyclinB1) spesifik olmalıdır