Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : BAP için 61 kalem malzeme alınacaktır. ( Doç.Dr.Selma KATALAY'ın 2017-179 nolu projesi için)

  İhale Notu   : irtibat:1055 MEHLİKA EFE KUŞOĞLU
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  18.06.2018
SAATİ :  00:00
YERİ :  
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  SONUÇLANMIŞ
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi - 1
TELEFON : 201 10 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58
DAHİLİ : -
FAKS : (0236) 201 14 47
E-POSTA : bap@cbu.edu.tr
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ
 
T.C.
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi
Teklif Mektubu
                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                       11/06/2018
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğümüzce desteklenen Doç.Dr.Selam KATALAY'ın 2017-179 nolu projesinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve miktarı yazılı  malzemeler, 4734 sayılı KİK:nun 3.Maddesinin (f) bendi uyarınca yapılacak alımlar için  2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu ekindeki esas ve usullerin  (21/d) maddesine göre doğrudan temin yoluyla satın alınacaktır. Son teklif verme süresi  18/06/2018  saat 17.00'a kadardır.
TEL: (236) 201 00 00 Dahili : 1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058   FAX : (236) 201 14 47   e mail :  bap@cbu.edu.tr           
Samet KARABACAK
1- Teklif mektubuna firma adı, soyadı veya ticaret ünvanı yazılmalı ve yetkili kişilerce imzalanmalı ve kaşeli olmalıdır. Teklif mektubu ''Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi Muradiye Kampüsü, 45040 MANİSA''
adresine gönderilmelidir.Teklifler faksla gönderilebilir  ancak aslı mutlaka gönderilmelidir.
2- Teklif mektuplarında teklif edilen bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmalı, mektubun üzerinde kazıntı silinti bulunmamalıdır.Teklifler TL olarak verilmelidir.Toplam teklif tutarı KDV hariç olarak yazılmalı,ayrıca KDV oranı belirtilmelidir.
3-  Teklif edilen cihaz ise ; marka ve modelinin ayrıntılı olarak belirtilmesi ve teknik şartnameye uygunluk cevapları ile katalog ve resimler  gönderilmeli ve 2 yıl garanti, 10 yıl yedek parça temini, servisle ilgili taahhütname verilmelidir.
4-Kimyasal sarf malzemelerinde,teklifte belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (datasheet) teklif mektubuna eklenmeli veya bap@bayar.edu.tr adresine  mail edilmelidir. Belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri  ( teknik
şartnameye cevaplar, katalog ve resimler ) eklenmelidir.  
5-Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri, montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri, eğitim gerektiren durumlarda proje ekibine eğitim verilmesi yükleniciye aittir.
6- Alternatif teklif verilmeyecektir.İdare doğrudan temin alımını yapıp yapmamakta serbesttir. Yukarıdaki şartlara  ve teknik şartnameye uygun verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.Teklifin süresi en az 30 gün olmalıdır.  
7-Birimimiz malzemenin teslimine müteakip çok kısa sürede ilgili firmaya ödeme yapmaktadır.Teklif edilen fiyatlar bu hususu dikkate alarak düzenlemelidir.
8-Teklif mektubunda " Teknikşartnamede belirtilen maddeleri yerine getirmeyi taahhüt ediyorum " ibaresi yer almalıdır.
9-Firma teknikşartnamede belirtilen belgeleri teklif aşamasında faksla göndermelidir.
10- 61   Kalemin  tümüne teklif verilecektir. Alımlar kalem bazında değil toplam tutar üzerinden en düşük teklif verene göre değerlendirilecektir. 
Sıra  Malzemenin Cinsi Miktarı Ölçü Birim Fiyatı Tutarı TL Özellikleri (Markası,Kodu)
1 Nitrik asit (Merck) 2.5 Litre 1 adet      
2 Kromik asit  1 adet      
3 Giemsa-500ml  1 adet      
4 Falkon Tüp 50ml Steril  50ad/pk 5 Paket      
5 Superfrost Lamel  24mmx60mm 25 adet      
6 Safsu piseti-500ml 10 adet      
7 dental enjekör 1 Paket      
8 ependorf  tüp  1000ad/pk Safety-Cap 5 Paket      
9 balon joje 1000ml 5 adet      
10 Mezur 100ml 10 adet      
11 Mezur 500ml 10 adet      
12 Pipet, Cam, dereceli AS 20ml 10 adet      
13 Pipet, Cam, dereceli AS 2ml 10 adet      
14 Pipet, Cam, dereceli AS 5ml 10 adet      
15 Pipet, Cam, dereceli AS 10ml 10 adet      
16 Kaba Filtre Kağıdı  250ad/pk 5 Paket      
17 Erlen 100ml 10 adet      
18 Erlen 250ml 10 adet      
19 Erlen 500ml 10 adet      
20 Süper Frost Lam  50ad/ kutu 10 Paket      
21 İnsülin Enjektörü 100ad/pk 5 Paket      
22 Pipet ucu, steril filtreli, 96 'lı kutu 100-1000ul 15 Kutu      
23 Pipet ucu filtresiz, 1000ad/pk 1000 ul, XL 10 Kutu      
24 pipet ucu, steril filtreli, 96'lı kutu, 10-200ul 15 Kutu      
25 Pipet ucu filtresiz, 1000ad/pk 200ul 10 Paket      
26 Santrifüj Tüpü 15 ml (falkon) Steril 10 Paket      
27 Falkon Tüp Sporu 10 adet      
28 Saklama Kutusu 1,5ml/2ml tüpler için 100gözlü 10 adet      
29 Pudrasız Nitril Eldiven 200ad/pk 10 Paket      
30 Balon Joje 100ml amber 5 adet      
31 Balon joje 50ml amber 5 adet      
32 Pipet Tepsisi 1 adet      
33 Pi-Pump Pipet Pompası 10ml 2 adet      
34 Pi-Pump Pipet Pompası 25ml 2 adet      
35 Dispenser Tips 1 Paket      
36 Cam Huniler 10 adet      
37 Huni Standı 1 adet      
38 Kantitatif Filtre Kağıdı 125mm yavaş 2 Paket      
39 Kantitatif Filtre Kağıdı 125mm orta 2 Paket      
40 Kalitatif Filtre Kağıdı 125 mm yavaş 2 Paket      
41 Kalitatif Filtre Kağıdı 125 mm orta 2 Paket      
42 Cryo Tüp  5 Paket      
43 Spatül  2 adet      
44 Pens 1 adet      
45 Tartım Kabı 30ml steril 10 Paket      
46 Saat camı 5 adet      
47 Parafilm 50x100 1 adet      
48 Parafilm Dispenseri 1 adet      
49 Alüminyum Folyo  1 adet      
50 Etiket 2 Paket      
51 Lens Silme Kağıdı 1 adet      
52 joplin tip cam şale  8 adet      
53 Lam Taşıma Kabı (transfer) 3'li 10 adet      
54 Lam Taşıma Kabı (transfer) 5'lü 10 adet      
55 Nageotte Lamı  1 adet      
56 Pastör Pipeti 1 adet      
57 Asetik Asit 2.5L 1 adet      
58 Xylene-5L 1 adet      
59 Entellan-500ml 1 adet      
60 Wright'S Eosin Methylene Blue 1 adet      
61 Differential Quick Staining Kit (Modified Giemsa ) 1 adet      
62            
Yazıyla toplam tutar KDV Hariç……………………………………………..… Toplam Tutar  
……………………………….Türk Lirasıdır. KDV %  
Genel Toplam  
Yukarıda adedi ve miktarı yazılı malzemeleri teknik şartnameye uygun olarak  yukarıda belirtilen bedelle vermeyi  tahahhüt ederim.Teslim süresi siparişe müteakip …....... takvim günüdür.

Kaşe/ İmza

1-Nitrik asit (Merck) 2.5 Litre

-  Teklif edilen ürün %65 'lik olamalı ve ekstra pure grade olmalıdır.

-Ürünün yoğunluğu 1.39 g/cm³ (20 °C) olmalıdır.

- Ürün 2.5 litrelik amber cam şişede teslim edilmelidir.

 

2-Kromik asit 250g

-Ürünün cas numarası 1333-82-0 olmalıdır.  Moleküler ağırlığı 99,99 g/mol olmalıdır.

-Ürünün saflığı en az %99 olmalıdır.

-Ürün en az 250 gramlık cam şişede teslim edilmelidir.

 

3-Giemsa-500ml

- Teklif edilen ürün mikroskopide, kan, doku, biyopsi, klinik, histolojik ve sitolojik preparatların boyamasında kullanılabilir nitelikte ve standartta olmalıdır.

- Teklif edilen ürün "Giemsa's azur eosin methylene blue solution" olmalıdır. 

- Stok solüsyon halinde 500 ml’lik sızdırmaz vidalı kapaklı cam orijinal ambalajlarda olmalıdır.

- Teklifte malzemenin markası mutlaka belirtilmelidir

 

4-falkon tüp-50ml

- Teklif edilen ürün tek tek poşette steril olarak toplamda 1000 adet teslim edilmelidir.

-Teklif edilen ürün poliproplenden imal edilmiş olmalı, vidalı kapakları ise  yüksek yoğunluklu poliproplenden (HDPP) yapılmış olamalı.

-Ürünün üzerinde miktarı belirlemek amacıyla skalalar olmalıdır.

-Ürün DNase, RNase, DNA ve pirojen içermemelidir.

Safsu piseti-500ml

- Genel laboratuvar kullanımına uygun olmalıdır.

-500ml sıvı kapasiteli olmalıdır.

 

dental enjekör

- Tek kullanımlık ve steril olmalıdır.

-27Gx50mm olmalıdır

ependorf  tüp  500ad/pk

- Ürünün her bir paketi 500 adet 1,5 ml kapasiteli mikrosantrifüj tüpü içermelidir.

- Teklif edilen ürünün üzerinde miktar skalaları bulunmalıdır.

- Ürünün kapağı kilitli tipte olmalıdır, sızdırma yapmamalıdır.

-Teklif edilen ürün DNase, RNase, DNA ve pirojen içermemelidir. 

 1lt’lik balon joje

-Hacımsal kalibrasyonun güvenilirliği açısından TÜRKAK veya benzer uluslar arası bir kuruluş tarafından akredite edilmiş bir üreticinin üretimi olmalıdır. Tercih olarak akredite olan kuruluş üretici adresinde konuşlanmalıdır ve teklif edilen marka ile aynı ticari isme sahip olmalıdır.

-DIN 12664 standartlarına göre üretilmiş “A” sınıfı olmalıdır. Yüzeysel yazılarda mavi boya kullanılmış olmalıdır. 2 ürün 1 kutuda paketlenmiş olmalıdır.

-Yıkama periyodlarında kalıcı olması açısından menisküs çizgisi boya yerine elmas ile yüzey çizdirimi yöntemi ile oluşturulmuş olmalıdır. Kolay gözlenebilirlik amacı ile yüzey çizgisi “mavi efektli” bir boya tekniği ile belirginleştirilmiş olmalıdır.

-Küçük hacimlarda dar taban alanı devrilme riskini arttırdığından 50 ml hacme kadar olan balon jojeler geniş taban alanına sahip “trapezoidal” gövde yapısına sahip olmalıdır.

-Ambalaj üzerinde kutunun ilk defa müşteri tarafından açıldığını belgeleyen kalite kontrol bandrolü olmalıdır.

1000ML hacminde olmalıdır.

Mezur 100ml

-Borosilikat camdan DIN EN ISO 4788 ve DIN 12680 standartlarına uygun üretilmiş olmalıdır.

-DIN/ISO Class A standartlarına göre kalibre edilmiş olmalıdır.

-Altıgen cam tabanlı, derecelendirmeler ve işaretlemeler kimyasallara dayanıklı mavi boya ile yapılmış olmalıdır.

-100 ml hacminde olmalıdır.

 

14-Mezur 500ml
-Borosilikat camdan DIN EN ISO 4788 ve DIN 12680 standartlarına uygun üretilmiş olmalıdır.

-DIN/ISO Class A standartlarına göre kalibre edilmiş olmalıdır.

-Altıgen cam tabanlı, derecelendirmeler ve işaretlemeler kimyasallara dayanıklı mavi boya ile yapılmış olmalıdır.

-500 ml hacminde olmalıdır.

 

15-Pipet, Cam, dereceli AS Kalite 20ml, 10ml, 5ml, 1ml
- pipetin toleransı uluslar arası standartlarda olmalıdır.

- Pipetler teorik akış hızını garanti eden yapısal forma sahip olmalıdır.

-Pipetler sınıflandırmayı ve çalışmayı kolaylaştıran renkli ağız baskılarına sahip olmalıdır.

Ürün dereceli ve 20ml, 10ml, 5ml 1ml hacimlerinde olmalıdır.

 

16-Pipet, Cam, dereceli AS Kalite 2ml
pipetin toleransı uluslar arası standartlarda olmalıdır.

- Pipetler teorik akış hızını garanti eden yapısal forma sahip olmalıdır.

-Pipetler sınıflandırmayı ve çalışmayı kolaylaştıran renkli ağız baskılarına sahip olmalıdır.

-Ürün dereceli ve 2 ml hacimde olmalıdır.

 

17-Pipet, Cam, dereceli AS Kalite 5ml
-5 ml cam pipet tolerans: +,- 0.030ml ;  taksimat: 0.050 ml   boy: 360 mm

Pipetler teorik akış hızını garanti eden yapısal forma sahip olmalıdır.

-Pipetler sınıflandırmayı ve çalışmayı kolaylaştıran renkli ağız baskılarına sahip olmalıdır.

-Ürün dereceli ve 5 ml hacimde olmalıdır.

 

18-Pipet, Cam, dereceli AS Kalite 10ml

- 10 ml cam pipet tolerans: +,- 0.050ml;  taksimat: 0.100 ml  boy: 360 mm

- Pipetler teorik akış hızını garanti eden yapısal forma sahip olmalıdır.

-Pipetler sınıflandırmayı ve çalışmayı kolaylaştıran renkli ağız baskılarına sahip olmalıdır.

 

19-Kaba Filtre Kağıdı  250ad/pk

-Teklif edilen ürününün her bir paketinde en az 250adet filtre kağıdı olmalıdır.

-Ürün 40cmx40cm ebatlarında 73 gr/m2 olmalıdır.

 

20-Erlen 100ml
Isıya dayanıklı Borosilikat 3.3 camdan üretilmiş olmalıdır.

ISO1773 ve DIN 12380 standartlarında olmalıdır.

Derecelendirilmiş ve beyaz boya ile işaretlemeleri yapılmış olmalıdır.

Kalın ağız kenarları ile kırılmaları engelleyici özellikte olmalıdır.

100 ml hacminde olmalıdır.

 

21-Erlen 200ml

Isıya dayanıklı Borosilikat 3.3 camdan üretilmiş olmalıdır.

ISO1773 ve DIN 12380 standartlarında olmalıdır.

Derecelendirilmiş ve beyaz boya ile işaretlemeleri yapılmış olmalıdır.

Kalın ağız kenarları ile kırılmaları engelleyici özellikte olmalıdır.

200 ml hacminde olmalıdır.

 

22-Erlen 500ml

Isıya dayanıklı Borosilikat 3.3 camdan üretilmiş olmalıdır.

ISO1773 ve DIN 12380 standartlarında olmalıdır.

Derecelendirilmiş ve beyaz boya ile işaretlemeleri yapılmış olmalıdır.

Kalın ağız kenarları ile kırılmaları engelleyici özellikte olmalıdır.

500 ml hacminde olmalıdır.

 

23-Süper Frost Lam 50ad/ kutu

-50 tane içeren karton kutularda olmalı kutunun içindeki lamlar tozdan kirden korunması için şeffaf plastik ile kaplanmış olmalı

-76x26 mm boyutlarında olmalı

-lamların bir yüz ve kenarında da isim yazmaya uygun mavi renkli işaretleyici alan olmalıdır.

-kutu üzerinde ıso numarası ve ce işareti bulunmalı

 

24-İnsülin Enjektörü 100ad/pk

- Steril tek tek poşetli ve iğnesi ile beraber bir pakette en az 100 adet enjektör bulunmalıdır.

 

25-Pipet ucu, steril filtreli, 96 'lı kutu 100-1000ul

- DNA, RNA, Pyrogen free ve uçlar filtreli olmalıdır.

-Yüksek moleküler ağırlıklı polietilenden yapılmış olmalıdır.

-DNA/RNA çalışmaları için özel üretilmiş olmalıdır.

-Her bir rackta 96 adet filtreli pipet ucu bulunmalı, kutu ambalajında teslim edilmelidir.

-Ürünün IVD ve CE işaretleri olmalıdır.

Pipet ucu, steril filtreli, 96 'lı kutu 100-1000ul

- DNA, RNA, Pyrogen free ve uçlar filtreli olmalıdır.

-Yüksek moleküler ağırlıklı polietilenden yapılmış olmalıdır.

-DNA/RNA çalışmaları için özel üretilmiş olmalıdır.

-Her bir rackta 96 adet filtreli pipet ucu bulunmalı, kutu ambalajında teslim edilmelidir.

-Ürünün IVD ve CE işaretleri olmalıdır.

 

26-Pipet ucu filtresiz, 1000ad/pk 1000 ul, XL

- DNA, RNA, Pyrogen free olamalıdır.

-Teklif edilen ürünün her bir paketinde 1000 adet filtresiz uç bulunmalıdır.

-Teklif edilen ürünle beraber 96 adet 1000ul uç kapasiteli otoklavlanabilir 5 adet boş rack verilmelidir.

-Teklif edilen ürün ekstra uzun olmalı ve maximum 1250ml hacimli olmalıdır.

-Ürünün IVD ve CE işaretleri olmalıdır.

 

27-pipet ucu, steril filtreli, 96'lı kutu, 10-200ul

DNA, RNA, Pyrogen free ve uçlar filtreli olmalıdır.

-Yüksek moleküler ağırlıklı polietilenden yapılmış olmalıdır.

-DNA/RNA çalışmaları için özel üretilmiş olmalıdır.

-Her bir rackta 96 adet filtreli pipet ucu bulunmalı, kutu ambalajında teslim edilmelidir.

- Ürünün IVD ve CE işaretleri olmalıdır.

 

28-Pipet ucu filtresiz, 1000ad/pk 200ul

DNA, RNA, Pyrogen free olamalıdır.

-Teklif edilen ürünün her bir paketinde 1000 adet filtresiz uç bulunmalıdır.

-Teklif edilen ürünle beraber 96 adet 200ul uç kapasiteli otoklavlanabilir 5 adet boş rack verilmelidir.

 

 

29-Santrifüj Tüpü 15 ml (falkon)

Teklif edilen ürünün her bir paketi 25adet 15 ml tüp içermelidir.

Ürünün ambalajı kontimanasyonu engellemek için kilitli poşet şeklilinde olmalıdır.

Teklif edilen ürün poliproplenden imal edilmiş olmalı, vidalı kapakları ise  yüksek yoğunluklu poliproplenden (HDPP) yapılmış olamalı.

-Ürünün üzerinde miktarı belirlemek amacıyla skalalar olmalıdır.

-Ürün DNase, RNase, DNA ve pirojen içermemelidir.

-Toplam 200 adet tüp teslim edilmelidir.

Falkon Tüp Sporu

-Teklif edilen ürün poliproplen özellikte olmalıdır.

-Ürün otoklavlanabili nitelikte olamalıdır.

-Teklif edilen tüp sporunun aşağıdaki tüpler ile kullanılabilmelidir;
12 x 25 ml tubes (27 mm)

20 x 20 mm diam. tubes (21 mm)

24 x 15 ml tubes (17 mm)

40 x 12/13 mm diam tubes (13 mm)

 

36-Saklama Kutusu 1,5ml/2ml tüpler için 100gözlü

-100 adet 1,5/2 ml tüp kapasiteli olmalıdır.

- Teklif edilen ürün -86 C ve +121 C ye dayanıklı olmalıdır.

-Teklif edilen ürün üzerinde sayı ve harf kodları bulunmalıdır.

-Teklif edilen ürün kilitli kapaklı olamlıdır.

-Ürün otoklavlanabilmelidir.

Pudrasız eldiven

- Teklif edilen ürün nitril  muayene eldiveni olmalıdır.

- Her bir paket 200 adet pudrasız eldiven içermelidir.

-2 paketi Small, 8 paketi Medium teslim edilmelidir.

 

 

39.Balon Joje

 

-          Isıya hemen hemen tüm kimyasallara dayanıklı boroksilat 3.3 camdan üretilmiş olmalıdır.

-          100 ml 5 adet amber şişe

-          50ml 5 adet amber şişe

Pipet Tepsisi

-          Polipropilenden üretilmiş olup kimsayallara dayanıklı olmalıdır.

-          12 adet pipet taşıma kapastesine sahip olmalıdır.

-          1 adet teslim edilmelidir.

 

42- Pi-Pump Pipet Pompası

-          10ml 1 adet

25ml 1 adet teslim edilmelidir.

Dispenser Tips-25ml

-          Bir paketinde 100 adet ürün olmalıdır.

-          Ürün steril tek tek ambalaj için de olmalıdır.

-          Ürün 50 μl 100 μl 150 μl 200 μl 250μl değerlerine ayarlanabilmelidir.

-           

45- Cam Huniler

 

-          Isıya ve kimyasallara dayanıklı borosilikat 3.3 camdan üretilmiş olmalıdır.

-          Huni gövdesi 60 derece açılı olup huni sapı kısa formludur.

-          40mm-5 Adet- 70 mm 5 adet ,  80 mm-5 Adet- 140mm 5  adet teslim edilmelidir.

 

46- Huni Standı

-Korozyona dayanıklı en iyi kalite paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.

-Boy ayarlı olmalıdır.

- 1Adet teslim edilmelidir.

- Kalitatif ve Kantitatif Filtre Kağıdı

-          Beyaz fiksasyon hızı yavaş 125 mm çapında 1 paket kantitatif

-          Beyaz fiksasyon hızı orta 125mm çapında 1 paket kantitatif

-          125mm 1 paket yavaş fiksasyon hzız  kalitatif filtre kağıdı

-          125mm 1 paket orta fiksasyon hızı 1 paket kalitatif filtre kağıdı

 

Differential Quick Staining Kit (Modified Giemsa)

 

-Teklif edilen ürün EMS 26096-75 nolu ürün veya muadili olmalıdır.

- Ürün uygun saklama şartları altında teslim edilmelidir.

-Teklif edilen ürün aşağıdaki solüsyonları içermelidir.

  • Solution A - Fixative
  • Solution B - Blue
  • Solution C - Red

-Teklif edilen ürün sitoloji, histoloji, kan yayması, bone marrow biopsileri gibi materyaller ile çalışmaya uygun olmalıdır.

-Ürün 1 gal (yaklaşık 3,75L) orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

 

Asetik Asit

-ürün 2.5litrelik ambalajda teslim edilmelidir.

-Ürün ACS,ISO,Reag. Ph Eur grade olmalıdır.

-Moleküler ağırlığı 60.05 g/mol olmalıdır.

-anhydrous formda olmalıdır.

Spatül

-          Makro kaşıklı 150-5 mm 1 adet

-          Makra kaşıklı 250-10 mm 1 adet teslim edilmelidir.

50- Pensler

-          AISI kalite paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.

 

51- Tartım Kapları

 30ml, elips şeklilli ve steril olmalıdır.

10ad/pk lik ambalaj içinde olmalıdır.

 

52- Saat camı

-          200mm çapında 5 adet teslim edilmelidir.

 

53- Parafilm

-          50 x 75 mm genişliğinde olmalıdır.

 

54- Parafilm Dispenseri

 

parafilm dispenseri için yedek bıçakla beraber teslim edilmelidir.

 

55- Alüminyum Folyo

 

-          5 adet teslim edilmelidir.

56- Etiket

-          şerit - rulo - 6 değişik renk içermeli

 

 

 

58- Lens Silme Kağıdı

-          3 kutu teslim edilmelidir.

Şaleler

 

-          Joplin tip cam şale olmalıdır.

-          PP vida kapağı olmalıdır.

-          Paketinde 4 Adet şale bulunmalıdır.

-          EMS 70315 ürün veya muadili olmalıdır.

 

60- Lam Dosyası

-          Polistrenden üretilmiş olmalı 20 lam taşıma kapasitesine sahip olmalıdır.

-          10 adet teslim edilmelidir.

61- Lam Kutusu

-          Çelik mandallı olmalıdır.

-          . 100 lam taşıma kapasitesinde olmalıdır.

-          Tahta olmalı üzeri siyah karton ile kapı olmalıdır.

-          İç kısmı mantar kaplı olmalı ve numara çizelgesi olmalıdır.

 

62- Lam Taşıma Kabı

-          5’li ve 3’lü 10 adet teslim edilmelidir.

Nageotte Lamı

 

-          1 Adet teslim edilmelidir.

 

 

 

69- Pastör Pipeti

- Bir pakettinde 500 adet pipet Bu

Entellan-500ml

Teklif edilen ürün 500ml amber cam şişede olmalıdır.

Teklif edilen ürün mikroskbide kullanıma uygun olmalıdır.lunmalıdır.

-3 ml hcimde olmalıdır.

             Wright'S Eosin Methylene Blue

-Teklif edilen ürün 25g lık orijinal ambalajında olmalıdır.

-Teklif edilen ürün mikroskobide kullanıma uygun olmalıdır.

-Ürün IVD ve CE işaretlerini içermelidir.

Ürünün absorbans değerleri aşağıdaki gibi olmalıdır;

Absorption maximum λ 1 (Methanol)           648 - 651 nm

Absorption maximum λ 2 (Methanol)           521 - 524 nm

Spec. Absorptivity A 1%/1cm- λ1max; 0.0005 %; methanol; calculated on dried substance        1200 - 1400

- λ2max; 0.0005 %; methanol; calculated on dried substance         650 - 850