Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : Üroloji Anabilim Dalı, 8225996 Protokol Numaralı Hasta İçin

  İhale Notu   : 8225996 Protokol Numaralı Hasta İçin
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  10.07.2018
SAATİ :  23:59
YERİ :  Dsim
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  AKTİF
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ - 3
TELEFON : 2337068 - 69
DAHİLİ :
FAKS : 2337100
E-POSTA :
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ

TEKLİF MEKTUBU                  

 

                Hastanemiz Üroloji Anabilim Dalı İşine ait satın almanın yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Aşağıda cinsi, miktarı, evsafı, teknik ve idari şartları yazılı malzemeler, idaremizce 4734 sayılı Kamu İhale Yasasının 22. maddesine göre satın alınacak olup, fiyat teklifinizi (Kesin Fiyat) en geç   11/07/2018’e kadar idaremize vermenizi rica ederim.

 **ÖNEMLİ NOT** :  (Saat 09:00’dan sonra gelen fiyat teklifleri Dikkate Alınmayacaktır.)

 

8225996 Protokol Numaralı Hasta İçin

MAL / İŞE AİT TEKNİK VE İDARİ ŞARTLAR

1)- Teklif edilecek malzemenin lot ve UBB numaralarının mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

2)- Ödemeler malların tesliminden itibaren 360 (üçyüzaltmış) gün içinde yapılacaktır.

3)- Teklifin geçerlilik süresi, idareye teslim tarihinden itibaren 30 Takvim günü olacaktır.

4)- En düşük fiyat ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirilerek birim fiyatlar üzerinden teklif esas alınacaktır.

5)- Teklif fiyatları KDV hariç olarak verilcektir.

6)- Mal / İş idareye 24 saat için de  teslim edilecektir.

7)- Mal / İş idarece denetim, muayene ve kabul işlemi yapıldıktan sonra teslim alınacaktır.

8)- İdare Mal / İşi alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.

9)- Teklif mektubu, okunup kabul edildiği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile yazılması, üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunmaması, Ad, Soyadı veya Ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır.

10)- İdare gerektiğinde numune isteyebilecektir.

11)- Teklif mektubu şartnamesinin uygulanmasından doğabilecek ihtilaflar Manisa Mahkemelerinde 4734 sayılı kanun hükümleri dâhilinde çözümlenir.

12)-SUT TAVAN FİYATLARI ÜZERİNDE KALAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

13)-FİRMALAR ÜZERİNDE MALZEME KALMASI HALİNDE KESİLEN FATURA EKİNDE HÜAP CD’SİNİ  TESLİM ETMELİDİRLER.

14)- SUT KODU VE SUT FİYATI BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER İLE SUT FİYATLARI ÜZERİNDE GELEN TEKLFİLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

              NOT:         İDARE KODU:    45764.38.41.00.01.330

                                 İDARE ADI:   Celal Bayar Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

 

15)-SİPARİŞ SATINALMA BİRİMİNDEN TESLİM ALINDIKTAN SONRA ASIL FATURANIN 3 (ÜÇ) GÜN İÇERİSİNDE DEPOYA TESLİM EDİLMESİ ZORUNLUDUR.

 

TEL: (236)  233 70 68 / 233 70 69

FAX: (236)  233 71 00

 

**ÖNEMLİ NOT: Malzeme kullanıldıktan sonra kesilecek olan FATURA nın bir nüshası depo tarafından istenilen malzemelerin ayrıntılı döküm belgesi ile birlikte aynı gün  AŞAĞIDA BELİRTİLEN  NUMARALARA FAX ÇEKİLMESİ GEREKMEKTEDİR.Aksi takdirde depo girişleri yapılamayacaktır.

DEPO  BİRİMİ FAX: 0236- 232 80 93

DÖNER SERMAYE İŞLET.MÜD. FAX: 0236 – 233 7100

**ÖNEMLİ:      FİYAT TEKLİFİ ATILAN MALZEMELER İÇİN PROFORMA FATURAYA İLGİLİ MALZEMELER İÇİN FİRMA BAYİ NO YAZILACAKTIR.

 

 

NOT: TEKNİK ŞARTNAME DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINA BİLİR.

NOT:Teklif verilmeden önce şartnamelerin firma tarafından mutlaka görülmesi gerekmektedir.

SIRA NO:             CİNSİ VE NİTELİĞİ                                                                                   ADETİ

 

1.        VAKUM YARDIMLI YIKAMALI BÜYÜK BOY KAPAMA SETİ 15 ADET

2.        VAKUM YARDIMLI TOPLAMA SETİ 25 ADET

SUT KODU: OR2190 

İNSTİLASYON TEDAVİSİNE UYGUN OVAL BLOK ŞEKLİNDE VAKUM YARDIMLI BÜYÜK KAPAMA SETİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

 1. instilasyon tedavisine uygun oval blok şekilde vakum yardımlı büyük kapama seti ile sistemde kullanılacak diğer sarflar ve instilasyon yapabilen vakum yardımlı yara kapama ünitesi aynı marka olmalı ve tedavi sürekliliğini sağlamalıdır.

2. instilasyon tedavisine uygun oval blok şekilde vakum yardımlı büyük kapama seti içindeki özelolarak üretilmiş köpük pansuman, topikal yara solüsyonlarının yara yatağına eşit dağılımını ve çekilebilmesini sağlamalıdır. Kapama setleri ile uyumlu çalışan cihazlarla sürekli ve/veya fasilah çalıştırıldığında yara iyileşmesinde en iyi sonucu alabilme olanağı sağlamalıdır.

3. instilasyon tedavisine uygun oval blok şekilde vakum yardımlı büyük kapama seti, instilasyon yapabilen vakum yardımlı yara kapama ünitesi ile uyumlu çalışabilecek özellikte olmalıdır. 

4. instilasyon tedavisine uygun oval blok şekilde vakum yardımlı büyük kapama setine solüsyon bir kaset(kartuş) yardımı ile otomatize ve volumetrik şekilde iletilmelidir.Kontaminasyon riskini önlemek için bu iletim sırasında solüsyon kapalı bir sistemden sterilitesi bozulmadan pansumana ve yara yatağına iletilmelidir.

5. instilasyon tedavisine uygun ova i blok şekilde vakum yardımlı büyük kapama seti ıle çalışan vakum yardımlı yara kapama ünitesi tedavinin hangi fazında kaçıncı dakikada olduğunu hastanın tedavisinin yakından takibi için anlık olarak belirtecek özelliğe sahip olmalıdır. 

6. instilasyon sıvısı iletiminde kullanılan kaset(kartuş) instilasyon tedavisine uygun oval blok şekilde vakum yardımlı büyük kapama seti ile uyumlu çalışabilmeli ve vakum yardımlı yara kapama ünitesinden çıkarıldığında, iletilen solüsyon tükendiğinde ve bağlantı hortumunda herhangi bir iletim problemi veya tıkanıklığı olduğunda vakum yardımlı yara kapama ünitesi tedavinin etkinliği açısından uyarı verebilme özelliğine sahip olmalıdır 

7. iletilen solüsyonun yara yatağında bekletilme süresi kullanıcı tarafından verilen sıvı miktarından bağımsız olarak ayarlanabilmelidir.Bu özellik sayesinde tedavinin amacı olan instilasyon işlemi sorunsuz gerçekleştirilebilmelidir. 

8. instilasyon tedavisine uygun oval blok şekilde vakum yardımlı büyük kapama seti ile çalışan vakum yardımlı kapama ünitesinde ayarlanan solüsyonun tamamının yara yatağına iletilmesini cihaz üzerinden kontrol edilebilmelidir.Bu özellik sayesinde yıkama solüsyonunu ileten bağlantı hortumundaki sıvı miktarını da hesap ederek, kullanıcının yara yatağına iletilmesini istediği solüsyonun tamamının pansumana iletilmesinin kontrolü sağlanabilmelidir. 

9. instilasyon tedavisine uygun oval blok şekilde vakum yardımlı büyük kapama seti içindeki 2 kapamanın hammaddesi poliüretan ester veya dengi materyalden olmalıdır. Bu sayede tedavi sırasında daha homojen bir solüsyon dağılımı gerçekleştirilebilmelidir. 

10. instilasyon tedavisine uygun ova i blok şekilde vakum yardımlı büyük kapama seti pansuman değişimlerinde hastaya zarar vermemesi ve yara yüzeyinde partikül bırakmaması için yırtılmaya ve gerilmeye daha dayanıklı yapıda olmalıdıristenildiği takdirde bu özellik çalışmalar ile kanıtlanabilmelidir. 

11. instilasyon tedavisine uygun ova i blok şekilde vakum yardımlı büyük kapama seti içindeki kapama çok eksudalı, infekte ve kaviteli yaralarda, yara boşluğunu doldurarak kapamaya olanak tarumalıdrr. 

12. instilasyon tedavisine uygun oval blok şekilde vakum yardımlı büyük kapama seti içindeki kapama pansumanının ölçüleri 25 x 15 x 1,6 ± 2 cm ve kesilebilir özelliğe sahip olmalıdır.

 13. instilasyon yapabilen vakum yardımlı yara kapama ünitesi ile bağlantıyı sağlayacak düzenek, instilasyon tedavisine uygun ova i blok şekilde vakum yardımlı büyük kapama setinin içinden çıkmalıdır. Set içinden çıkan bağlantı hortum u topikal yara solüsyonlarının yara yatağına iletilmesini, solüsyonun istenen süre yara yatağında bekledikten sonra eksuda ile birlikte yara yatağından uzaklaştırılmasını sağlamalıdır.

 14. instilasyon tedavisine uygun ova i blok şekilde vakum yardımlı büyük kapama setinin içinden çıkan bağlantı hortumunun, yara bölgesine uygulanan kapamayı kaldırmadan, hastayı belirli bir süre instilasyon yapabilen vakum yardımlı yara kapama ünitesinden ayırmaya olanak tanıyacak biçimde bağlantı yeri ve klempleri bulunmalıdır.Bu sayede, istendiği taktirde hastanın tedavisine ara verilebilmelidir.

15. instilasyon tedavisine uygun oval blok şekilde vakum yardımlı büyük kapama seti, doğru ve kesin negatif basınç temini sağlayan hedef negatif basıncı yara yatağında izleme ve koruma yeteneğine sahip olmalıdır ve tedavinin etkinliği için sürekli doğru geribildirim sağlamalıdır.

16. instilasyon tedavisine uygun ova i blok şekilde vakum yardımlı büyük kapama seti hasta tedavisinin sürekliliğini sağlamak adına sızıntı, tıkanıklık alarmı verebilecek düzeneklere sahip olmalıdır.

17. instilasyon tedavisine uygun oval blok şekilde vakum yardımlı büyük kapama seti bağlı olduğu sistemden yapılan pansumanın kontrolünü ve sızdırmazlığını tedavi etkinliği için görsel olarak kontrol edebilecek özellikte olmalıdır.

18. instilasyon tedavisine uygun oval blok şekilde vakum yardımlı büyük kapama setinin bağlı olduğu sistem elektrik kaynağına bağlanmadan, dolu şarj ile en az 4 saat çalışabilecek özellikte olmalı ve elektrik kablosu cihazdan ayrılabilmelidir.Tedavinin sürekliliği için sistemin şarj seviyesi azaldığında düşük pil/batarya alarmı verebilmelidir.

19. instilasyon tedavisine uygun oval blok şekilde vakum yardımlı büyük kapama seti içerisinde bulunan drape şeffaf, steril ve hava sızdırmaz nitelikte olmalıdır.

20. instilasyon tedavisine uygun oval blok şekilde vakum yardımlı büyük kapama setinin yara yatağında bahsedilen etkilerinin hepsi, istenildiğinde firma tarafından teknik dökümanlar ile kanıtlanabilmelidir

21. instilasyon tedavisine uygun ova i blok şekilde vakum yardımlı büyük kapama setleri tükenineeye kadar hastane kliniklerinde kalmak ve kullanılmak üzere firma tarafından hastanenin ihtiyacı kadar instilasyon yapabilen vakum yardımlı yara kapama ünitesi ücretsiz olarak sağlanmalıdır. Verilecek instilasyon yapabilen vakum yardımlı yara kapama ünitesi hasta güvenliği ve sağlığı açısından T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.

22. Mevcut cihazlarda arıza olması halinde veya ihtiyaç duyulduğunda firma tarafından daha fazla cihaz desteği 24 saat içinde sağlanmalıdır.

23. Ürün tekli orijinal ambalajlarda bulunman.tek kullanımlık ve steril olmalıdır. Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi, markası, teknik özellikleri, lot numarası, T.C.Sosyal Güvenlik Kurulu kontrolünden geçmiş ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Ulusal Bilgi Bankası kodu belirtilmiş olmalıdır.

24.    Malzemenin raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 ( iki) yılalmalıdır.

25.    Firma bozuk ve hatalı çıkan ürünleri yenisi ile değiştirir. 

SUT KODU: OR2200 

VAKUM YARDlMLI TOPLAMA SETi TEKNiK ÖZELLiKLERi

 

1. Vakum yardımlı toplama seti ile sistemde kullanılacak diğer sarf malzemeler ve vakum yardımlı yara kapamaünitesi aynı marka olmalı ve tedavi sürekliliğini sağlamalıdır.

2.  Vakum yardımlı toplama seti steril ve tek kullanımlık olmalıdır.

 3.Vakum yardımlı toplama setinin vakum yardımlı yara kapama ünitesine bağlantı yerinde; dışarıya koku, bakteri ve sıvı geçişini engelleyen hidrofobik ve karbon filtreler bulunmalıdır.

 4. Vakum yardımlı toplama seti içerisinde bulunan toplama kabı hiçbir şekilde açılamamalı, içerisine ek düzenek ilave edilememeli, açık bir ucu bulunmamalı ve tamamen tek kullanımlık olmalıdır.

 5. Vakum yardımlı toplama seti, hastanın ve sağlık personelinin güvenliği ve sağlığı göz önünde bulundurularak açılamamalı ve delinemez özellikte üretilmiş olmalıdır.

6 Vakum yardımlı toplama seti en az 500ml sıvı toplama kapasitesine sahip olmalıdır.

8.  Vakum yardımlı toplama seti, içinde toplanan sıvı yı jelleştirecek özellikte olmalıdır. 

9.Vakum yardımlı toplama seti, kapama setinden gelen bağlantı hortum u ile tamamen uyumlu, kolay bir şekilde birleştirilir ve dişli yapısı sayesinde tedavinin sürekliliğini koruyacak özellikte olmalıdır. Bağlantı hortumu içinde, tedavi esnasında uygulanan negatif basıncın algılanmasına yardımcı olacak ve yara yatağındaki negatif basınçta değişiklik olması halinde bunu vakum yardımlı yara kapama ünitesine ileterek uyarı vermesine olanak tanıyacak düzenek bulunmalıdır. 

10. Vakum yardımlı toplama seti, vakum yardımlı yara kapama ünitesinde bulunan hassas basınç sensörleri ile uyumlu çalışabilecek bir teknolojiye sahip olmalıdır. Hassas basınç sensörleri, hedef negatif basıncı yara yatağında izleme ve koruma yeteneğine sahip ve sürekli doğru geribildirim sağlayabilecek özellikte olmalıdır. 

11. Vakum yardımlı toplama setinin bağlı olduğu vakum yardımlı yara kapama ünitesinde toplama kabının yerinde olup olmadığını algılayarak,toplama kabı yerinden çıkarıldığında sesli uyarı verebilecek yapıda olmalıdır. 

12. Vakum yardımlı toplama setinin bağlı olduğu vakum yardımlı yara kapama ünitesinde toplama kabının dolduğunda uyarı verecek ve hastanın tedavisinin kesintisiz devam etmesine olanak sağlayacak yapıda olmalıdır ve toplama kabı dolduğunda sesli uyarı verebilmelidir. 

13. Vakum yardımlı toplama setleri tükenineeye kadar hastane kliniklerinde kalmak ve kullanılmak üzere firma tarafından hastanenin ihtiyacı kadar vakum yardımlı yara kapama ünitesi ücretsiz olarak sağlanmalıdır. Verilecek vakum yardımlı yara kapama ünitesi hasta güvenliği ve sağlığı açısından T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.

 14. Mevcut cihazlarda arıza olması halinde veya ihtiyaç duyulduğunda firma tarafından daha fazla cihaz desteği 24 saat içinde sağlanmalıdır. 

15. Ürün tekli orijinal ambalajlarda bulunmalı ve tek kullanımlık olmalıdır.Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi, markası, teknik özellikleri, lot numarası, T.C.Sosyal Güvenlik Kurulu kontrolünden geçmiş ve T.c. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Ulusal Bilgi Bankası kodu belirtilmiş olmalıdır. 

16. Malzemenin raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 ( iki) yılalmalıdır. 

17. Firma hatalı ve bozuk çıkan malzeleri yenisi ile değiştirmelidir.