Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ B.D-PERİŞAN CAMGÖZ

  İhale Notu   : ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ B.D-PERİŞAN CAMGÖZ
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  12.07.2018
SAATİ :  23:59
YERİ :  DSİM
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  İPTAL
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ - 3
TELEFON : 2337068 - 69
DAHİLİ :
FAKS : 2337100
E-POSTA :
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ
 

TEKLİF MEKTUBU                  

 

                Hastanemiz ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ B.D İşine ait satın almanın yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Aşağıda cinsi, miktarı, evsafı, teknik ve idari şartları yazılı malzemeler, idaremizce 4734 sayılı Kamu İhale Yasasının 22. maddesine göre satın alınacak olup, fiyat teklifinizi (Kesin Fiyat) en 12/07/2018’e kadar idaremize vermenizi rica ederim.

 

**ÖNEMLİ NOT** :  (Saat: 12:00’den sonra gelen fiyat teklifleri Dikkate Alınmayacaktır.)

 

HASTA ADI : PERİŞAN CAMGÖZ

MAL / İŞE AİT TEKNİK VE İDARİ ŞARTLAR

1)- Teklif edilecek malzemenin lot ve UBB numaralarının mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

2)- Ödemeler malların tesliminden itibaren 360 ( ÜÇYÜZALTMIŞ ) gün içinde yapılacaktır.

3)- Teklifin geçerlilik süresi, idareye teslim tarihinden itibaren 30 Takvim günü olacaktır.

4)- En düşük fiyat ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirilerek birim fiyatlar üzerinden teklif esas alınacaktır. 

5)- Teklif fiyatları KDV hariç olarak verilcektir.

6)- Mal / İş idareye 24 saat için de  teslim edilecektir.

7)- Mal / İş idarece denetim, muayene ve kabul işlemi yapıldıktan sonra teslim alınacaktır.

8)- İdare Mal / İşi alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.

9)- Teklif mektubu, okunup kabul edildiği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile yazılması, üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunmaması, Ad, Soyadı veya Ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır.

10)- İdare gerektiğinde numune isteyebilecektir.

11)- Teklif mektubu şartnamesinin uygulanmasından doğabilecek ihtilaflar Manisa Mahkemelerinde 4734 sayılı kanun hükümleri dâhilinde çözümlenir.

12)-SUT TAVAN FİYATLARI ÜZERİNDE KALAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

13)-FİRMALAR ÜZERİNDE MALZEME KALMASI HALİNDE KESİLEN FATURA EKİNDE HÜAP CD’SİNİ  TESLİM ETMELİDİRLER.

14)- SUT KODU VE SUT FİYATI BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER İLE SUT FİYATLARI ÜZERİNDE GELEN TEKLFİLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

              NOT:         İDARE KODU:    45764.38.41.00.01.330

                                 İDARE ADI:   Celal Bayar Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

 

15)-SİPARİŞ SATINALMA BİRİMİNDEN TESLİM ALINDIKTAN SONRA ASIL FATURANIN 3 (ÜÇ) GÜN İÇERİSİNDE DEPOYA TESLİM EDİLMESİ ZORUNLUDUR.

 

TEL: (236)  233 70 68 / 233 70 69

FAX: (236)  233 71 00

 

**ÖNEMLİ NOT: Malzeme kullanıldıktan sonra kesilecek olan FATURA nın bir nüshası depo tarafından istenilen malzemelerin ayrıntılı döküm belgesi ile birlikte aynı gün  AŞAĞIDA BELİRTİLEN  NUMARALARA FAX ÇEKİLMESİ GEREKMEKTEDİR.Aksi takdirde depo girişleri yapılamayacaktır.

DEPO  BİRİMİ FAX: 0236- 232 80 93

DÖNER SERMAYE İŞLET.MÜD. FAX: 0236 – 233 7100

 

 

**ÖNEMLİ:      FİYAT TEKLİFİ ATILAN MALZEMELER İÇİN PROFORMA FATURAYA İLGİLİ MALZEMELER İÇİN FİRMA BAYİ NO YAZILACAKTIR.

 

 

NOT: TEKNİK ŞARTNAME DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINA BİLİR.

NOT:Teklif verilmeden önce şartnamelerin firma tarafından mutlaka görülmesi gerekmektedir.

SATIN ALINACAK MAL / İŞ LİSTESİ

 

SIRA NO:               CİNSİ VE NİTELİĞİ                                                                                            ADETİ

 

1-ARTROSKOPİK ŞEFAF KANÜL- 2 ADET

2-İRRİGASYON POMPA IN FLOW- 1 ADET

3-İRRİGASYON POMPA OUT FLOW-1 ADET

4-RF ELEKTRODU- 1 ADET

5- SHAVER UCU- 1 ADET

6-BURR UCU- 1 ADET

7- SÜTUR GEÇİRİCİ İĞNE-1 ADET

8- VERSOLAK DÜĞÜMSÜZ ANCHOR- 2 ADET

9- TİTANYUM VİDALI 5,5 MM ANCHOR- 3 ADET

10- EMİLEBİLİR 3.0 MM DÜĞÜMSÜZ ANCHOR PROKNOOT-3 ADET

11- SÜTUR TAŞIYICI LOOPLU TEL SOL- 1 ADET

12- SÜTUR TAŞIYICI LOOPLU TEL SAĞ- 1 ADET

13 TRANSTEND 2.9 MM ANCHOR- 4 ADET

13- BİO UYUMLU SKAFFOLD- 2 ADET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTROSKOPİK ŞEFFAF KANÜL

Malzeme artroskopik omuz ameliyatlarında kullanıma uygundur.

Kanüllerin boyutları 5,5mm – 8. 5 mm x 55 mm & 5,5 mm-7.0mm-8,5 mm x 75 mm & ,5.5mm-8.5mm

x 90 mm yivli ‘dir.

Kanüllerin boyutları 5,5mm-7.0 mm x75 mm düzdür.

Operasyon sırasında hekime kolaylık sağlaması için, kanüllerin boyutları renk kodları ile belirtilmiştir.

Kanüllerin her biri ayrı paketlerde ve kılavuzları( obturator) ile birlikte sterildir.

Kanüller, içlerinin görünebilmesi için şeffaftir.

Suyun rahat boşaltılabilmesi için, kanüllerin hem üstte, hem yanda delikleri vardır.

Yandaki deliğin, istenildiği zaman kapatmak için vidalanabilen tıpası bulunmaktadır ve bu tıpa

kaybolmaması için plastik bir ip ile gövdeye tutturulmuştur.

Üstteki deliğin ağzında sıvı kaybını önlemek için açılabilen bir zar bulunmaktadır.

Kanülün dokuda tutunabilmesi için vida gibi yivleri bulunmaktadır.

IRRIGASYON POMPA SETİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Setler artroskopi ameliyatlarında kullanılacak olan irrigasyon pompa sistemi olan Fms duo cihazına uyumludur.

2. Günlük set ve hasta seti olmak üzere ayrı ayrı paketlenmiş iki kısımdan oluşmaktadır.

3. Günlük setin üzerinde kontaminasyonu önleyici tek yönlü valf, oto-kilitleme aparatı, basınç odacığı, transduser

bağlantısı, serum y hattı, basınç odacığının altında bir adet, iki serum hattında da birer adet olmak üzere toplam 3

(üç) adet klemp bulunmaktadır.Elektrodlar uçtan ve yandan etkilidir.

4. Hasta setinin üzerinde bir adet atık torbası, bir adet oto kilitleme aparatı, bir adet emme kanül giriş hattı bir adet

de shaver giriş hattı bulunmaktadır.

5. Set cihazının en az 100cc/dak akım hızında problemsiz çalışabilmektedir.

6. Setler dış akış emişini ve shaver emişini sağlayabilecek tasarımdadır.

7. Bu setlerin kullanımı ile ameliyathane duvarında aspiratör tedarik etmeye gerek duyulmamaktadır.

8. Aspirasyon yapabilen çeşitleri bulunduğu gibi, istendiği taktirde elektroda dışarıdan aspirasyon kılıfı

takılabilmektedir.

9. Günlük setkontaminasyona izin vermeden birden fazla hastaya aynı gün içerisinde ameliyathanede lullanım

olanağı sağlamaktadır.

10. Setler renk kodlarıyla farklılaştırılmıştır.

11. Setler latex ihtiva etmemektedir.

12. Setler sterildir ve tekli ambalajlardadır.

RADYOFREKANS ELEKTRODLARI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Elektrodların çapı 4.0 mm, 3.5 mm veya 2.3 mm’ dir.

2. Elektrodun aktif kısmının uzunluğu 160 mm’ dir.

3. Elektrodun gövdesi plastiktir. İstenildiğinde eğilebilmektedir.

4. Elektrodlar uçtan ve yandan etkilidir.

5. Plastik gövde üzerinden çıkan kanül sayesinde, suyu ve dokuları emme özelliğine sahiptir.

6. Aspirasyon yapabilen çeşitleri bulunduğu gibi, istendiği taktirde elektroda dışarıdan aspirasyon kılıfı

takılabilmektedir.

7. Elektrodlar bipolardır, böylece hastaya ayrıca plak konulmasına gerek kalmamaktadır.

8. Elektrodun uç kısmında yalıtkanlığı sağlamak için beyaz porselen vardır.

9. Elektrod kullanılırken metallerle temas ettiği zaman, zarar vermemesi için otomatik olarak durma özelliğine

sahiptir.

10. Elektrod herhangi bir nedenden dolayı durduğu durumlarda bağlı olduğu cihazın ekranında, hata kodunu

gösterme özelliğine sahiptir. Böylece kod, hata listesinden bulunarak kolayca giderilebilmektedir.

11. Elektrod sıvı ortamda çalışabilme özelliğine sahiptir.

12. Elektrod, cihaz tarafından kendisine aktarılan enerji ile artroskopik olarak yumuşak dokuları temizleme özelliğine

sahiptir.

13. Elektrodun ucunda dokuları temizleyen bölümü sarmal yapıdadır.

14. Elektrod, kanamaları durdurabilme özelliğine sahiptir.

15. Elektrod paketinde steril olarak bulunmaktadır

16. Uçlar Vapr cihazı ile kullanılabilmektedir.

SHAVER VE BURR UCU TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Full redius, agresif,ultra agresif shaver uç çeşitleri vardır.

2. Shaver uç çapları 3.5 mm, 4 mm ve 5.0 mm’dir.

3. Round ve barrel burr uç çeşitleri vardır.

4. Burr uç çapları 2mm, 3mm, 4mm ve 5.5 mm’dir.

5. Kemik, kıkırdak ve osteokondroş debridman ve osteofitler için round burr, akromiyoplasti ve noçplasti sırasında

kemik ve kıkırdak rezeksiyonu için barrel burr kullanıma uygunudur.

6. Akromiyoplasti ve nöçplasti sırasında kemik rezeksiyonu için ultra agresif shaver ucu kullanılmaktadır.

7. Full radius, agresif, ultraagresif kesicileri (3,5, 4, 5 mm) ve meniscus kesicileri mevcuttur.(3-5 mm)

8. Çeşitleri renk kodlarıyla tanımlanmıştır..

9. Uçlar Fms-duo cihazına uygundur.

Sutur Geçirici İğne

Expressew el aletine uygundur.

Ucu ince ve çentiklidir.

Arka ucu çentiklidir.

Çentikler sütur yüklemesine uygundur.

Düğümsüz Anchor

1. Paket içerisinde; implant, suture yükleyici, ortocord suture(2 ayrı paket) ve arka çakma tıpası

bulunmaktadır.

2. Ankor, titanium ve peek polietilenden üretilmiştir

3. Sivriltilmiş ucu sayesinde kortikal yüzeye kolay giriş sağlar

4. Ankor özel bir metal göndericiye sabitlenmiş halde bulunmaktadır.

5. Çeşitli tekniklerde düğüm atmaya elverişlidir.

6. 79 lbs çekme kuvveti vardır

7. Özel tabancası ile suture gerginliğini kontrol etmeyi sağlar

8. Subkortikal pressfit tutulum sağlar

9. Yüklenmemiş çapı 4,9 mm, kemik içerisindeki çapı 6,3 mm dir

10. Kemik içerisindeki 17 mm uzunluğu vardır.

Titanyum Vidalı 4.5-5.5 ve 6.5mm Anchor

Gövdesi silindirik ve vida şeklindedir.

Daha güçlü fiksasyon için 10 yivlidir.

5 yiv kortikal kemikle, 5 yiv spongioz kemikle temas halindedir.

Gövde Titanyum malzemeden üretilmiştir.

Gövde çapları 4.5 mm,5.5 mm ve 6.5 mm’dir.

Vidanın uzunluğu 18 mm’dir.

Ankor, kendi tornavidasının ucunda olmalı ve sütür ankora takılıdır.

Sütürler, dayanıklı-kopmayan sütürden üretilmiştir.

5.5 mm ve 6.5 mm li ankorların iğneli çeşidi de vardır.

Çift iplidir.

Sütür ayrımının kolay olması için, sütürler farklı iki renktedir.

Artroskopik ve açık ameliyatlarda kullanıma uygundur.

Ankor tekli steril paketler içinde kullanıma hazır durumdadır.

4,5mm,5,5mm ve 6,5 mm awl/tap ihtiyacı yoktur.

Emilebilir 3 mm Düğümsüz Proknot Anchor

Gövdesi silindirik ve dübel şeklindedir.

Daha güçlü fiksasyon için gövde dübel şeklindedir

Gövde Biocryl Rapide (%30 TCP ve %70 PLGA ) emilebilir kemikleşen malzemeden üretilmiştir.

Gövde çapları 3 mm’dir.

Uzunluğu 10.8 mm’dir.

Kancalı tasarımı ankorun iterek yerleşmesini kolaylaştırmaktadır.

Ankor, kendi handle’nın ucundadır ve sütür ankora takılıdır.

Sütürler, dayanıklı-kopmayan sütürden üretilmiştir.

Tek ve çift ipli seçenekleri vardır.

Sütür ayrımının kolay olması için, sütürler farklı iki renktedir

Artroskopik ve açık ameliyatlarda kullanıma uygundur.

Ankor tekli steril paketler içinde kullanıma hazır durumdadır.

Drill bit’i 2.4 mm x 17.8 mm’dir.

Sutur Taşıyıcı Looplu Tel

Süturun doku içerisinden geçmesini sağlar.

Ergonomik olarak tasarlanmıştır.

Ergonomik olarak tasarlanması süturun daha sıkı tutulmasını ve kullanıcı tarafından hissedilmesini

sağlar

25 sağ -sol,45 sağ-sol, 90 yukarı, yarım ay düz ve çengelli düz olmak üzere 7 farklı uç çeşidi vardır.

Uçlar farklı renklerde kodlanmış olmalıdır.

Dönebilir takoz olduğu için kullanımı kolaydır.

Takoz hassaslığı ve hissedilebilirliği sağladığı için daha dayanıklı, emniyetli ve güvenlidir.

Sütur ve iğnesi steril tek paket içerisinden çıkar.(ayrı ayrı da kullanılabilinir)

Artroskopik kullanıma uygun olmalıdır.

Vidalı Transtend Anchor Teknik Özellikleri

Gövdesi silindirik ve vida şeklinde yivlidir.

Daha güçlü fiksasyon için 10 yivlidir.

5 yiv kortikal kemikle, 5 yiv spongioz kemikle temas halindedir.

Gövde Titanyum malzemesinden üretilmiştir.

Gövde çapi 2,9 mm,.

Vidanın uzunluğu 13,8 mm’dir.

Ankor, kendi tornavidasının ucunda olmalı ve sütür ankora takılıdır.

Sütürler, dayanıklı-kopmayan sütürden üretilmiştir.

Artroskopik ve açık ameliyatlarda kullanıma uygun olmalıdır.

Ankor tekli steril paketler içinde kullanıma hazır durumdadır.

Sert Kemiklerde 2,2mm Drill Bit ile birlikte kullanılmaktadır.

GARANTİ ŞARTLARI VE SORUMLULUKLARI:

1. Teklif veren firma, bu ürünün satışı ile yetkili olduğuna dair belge vermeli ve satış sonrası

sorumlulukları yüklenmelidir.

2. Ürün teslim edildiğinde, bu ürün ile ilgili kullanım talimatı (ürün tanıtımı, endikasyon,

kontrendikasyon, ameliyat sonrası olabilecek aksaklıklar ve firmanın sorumluluklarını kapsayan

bilgiler) orijinal ve türkçe tercümesi ile birlikte verilmelidir.

3. Firma malzemenin kullanıldığı ( eğer kullanılırsa ) hasta adını da belirterek faturasını kesecektir.

Faturada mutlaka UBB kodları ve Ek 5-E de belirtilen SUT ve GMDN kodları yazılacak ve fatura en geç

24 saat içinde hastanenin tıbbi malzeme birimine elden teslim edilecektir.

 

BİYOUYUMLU (SKAFFOLD ) YAPI İSKELESİ İMPLANTI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün kondral ve osteokondral lezyonlarda kullanılabilme özelliğine sahip olmalıdır.

2. Ürün steril olmalıdır.

3.Ürün 3 flakondan oluşmalıdır.

4.Ürünün sahip olduğu her flakon farklı yapıda ve/veya oransal içerikte olmalıdır.

5. İçeriğinde hücresel matriksin doğal bileşeni olan kolajen içermelidir.

6. Ürün farkı flakonlarında Mg-HA içeriğe sahip olabilmelidir

7. Ürün uygulandıkan sonra vücudun doğal yapısnı kopyalayabilme özelliğine sahip olmalıdır.

8.Enjekte edilebilir yapıya sahip olmalıdır.

9.Jel bir formda olmalıdır

10. Ürün lezyonun üzerine enjekte edildiğinde mezenşim hücrelerinin tutunmasını , fibroblastların ve

Hücrelerin migrasyonunu arttırarak kıkırdağın ve kemiğin yeniden yapılandırılmasına katkıda

bulunmalıdır.

11. Lezyonla temas yüzeyi hücresel matriks komponentlerinin düzenli birikimini sağlamak üzere üç

boyutlu bir yapıda olmalıdır.

12. Ürün üç adet flakon içerinde steril olmalıdır. Böylelikle kullanım anına kadar sterillik garanti

edilebilmelidir.

13. Ürün lezyon üzerinde tutunum sağlayabilmelidir.

14. Ürün doku tarafından tamamen emilebilmeli ve dokuya entegre olabilmelidir.

15. Ürün tek kullanımlık olmalıdır.

16. Ürüne ait CE belgeleri olmalıdır.

SUT KODU:AE1960

GARANTİ ŞARTLARI VE SORUMLULUKLARI:

1. Teklif veren firma, bu ürünün satışı ile yetkili olduğuna dair belge vermeli ve satış sonrası

sorumlulukları yüklenmelidir.

2. Ürün teslim edildiğinde, bu ürün ile ilgili kullanım talimatı (ürün tanıtımı, endikasyon,

kontrendikasyon, ameliyat sonrası olabilecek aksaklıklar ve firmanın sorumluluklarını kapsayan

bilgiler) orijinal ve türkçe tercümesi ile birlikte verilmelidir.

3. Firma malzemenin kullanıldığı ( eğer kullanılırsa ) hasta adını da belirterek faturasını kesecektir.

Faturada mutlaka UBB kodları ve Ek 5-E de belirtilen SUT ve GMDN kodları yazılacak ve fatura en geç

24 saat içinde hastanenin tıbbi malzeme birimine elden teslim edilecektir