Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : BAP ( Doç Dr. Osman Çulha 'nın 2018-138 nolu projesi ) için 2 kalem malzeme alınacaktır.

  İhale Notu   : İrtibat Betül Uğurlucan Tel : 0 236 201 10 52
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  13.08.2018
SAATİ :  23:59
YERİ :  Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  SONUÇLANMIŞ
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ
TELEFON : 201 1051
DAHİLİ : -
FAKS : 2011447
E-POSTA : bap@cbu.edu.tr
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ
 
T.C.
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Teklif Mektubu
Konu  :   Doğrudan Temin Yoluyla Malzeme Alımı                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                              07 / 08 / 2018
    Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğümüzce desteklenen Doç. Dr. Osman Çulha 'nın 2018-138 nolu  projelerinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve  miktarı yazılı   malzemeler, 4734 sayılı KİK :nun 3.Maddesinin (f) bendi uyarınca
 yapılacak alımlar için  2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu ekindeki esas ve usullerin  ( 21/d ) maddesine göre doğrudan temin yoluyla satın alınacaktır.  Son teklif verme süresi 13 / 08 / 2018 saat  17.00  'a kadardır.
 
TEL: 0 236 201 10 52    FAX: 0 236 201 14 47  e mail:bap@cbu.edu.tr Samet KARABACAK
BAP Şube Müdürü V.
1- Teklif mektubuna firma adı, soyadı veya ticaret ünvanı yazılmalı ve yetkili kişilerce imzalanmalı ve kaşeli olmalıdır. Teklif mektubu ''Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi Muradiye kampüsü A Blok 2 Kat 45040 MANİSA''adresine gönderilmelidir.Teklifler faksla gönderilebilir  ancak aslı mutlaka gönderilmelidir.
2- Teklif mektuplarında teklif edilen bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmalı, mektubun üzerinde kazıntı silinti bulunmamalıdır.Teklifler TL olarak verilmelidir.Toplam teklif tutarı KDV hariç olarak yazılmalı,ayrıca KDV oranı belirtilmelidir.
3-  Teklif edilen cihaz ise ; marka ve modelinin ayrıntılı olarak belirtilmesi ve teknik şartnameye uygunluk cevapları ile katalog ve resimler  gönderilmeli ve 2 yıl garanti, 10 yıl yedek parça temini, servisle ilgili taahhütname verilmelidir.
4-Kimyasal sarf malzemelerinde,teklifte belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (datasheet) teklif mektubuna eklenmeli veya bap@bayar.edu.tr adresine  mail edilmelidir. Belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri  ( teknik
şartnameye cevaplar, katalog ve resimler ) eklenmelidir.  
5-Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri, montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri, eğitim gerektiren durumlarda proje ekibine eğitim verilmesi yükleniciye aittir.
6- Alternatif teklif verilmeyecektir.İdare doğrudan temin alımını yapıp yapmamakta serbesttir. Yukarıdaki şartlara  ve teknik şartnameye uygun verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.Teklifin süresi en az 30 gün olmalıdır.
7-Birimimiz malzemenin teslimine müteakip çok kısa sürede ilgili firmaya ödeme yapmaktadır.Teklif edilen fiyatlar bu hususu dikkate alarak düzenlemelidir.
8-Teklif mektubunda " Teknikşartnamede belirtilen maddeleri yerine getirmeyi taahhüt ediyorum " ibaresi yer almalıdır.
9- 2 Kalemin  tümüne teklif verilecektir. Alımlar kalem bazında değil toplam tutar üzerinden en düşük teklif verene göre degerlendirilecektir. 
Sıra  Malzemenin Cinsi Miktarı Ölçü Birim Fiyatı Tutarı TL Özellikleri (Markası,Kodu)
1 Simülasyon Yazılımı Jmatpro ( Karakterizasyon ) 8 Adet      
2 Simulasyon Yazılımı Simufact.forming 1 Adet      
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            
Yazıyla toplam tutar KDV Hariç……………………………………………..… Toplam Tutar  
……………………………….Türk Lirasıdır. KDV %  
Genel Toplam  
Yukarıda adedi ve miktarı yazılı malzemeleri teknik şarnameye uygun olarak  yukarıda belirtilen bedelle vermeyi  tahahhüt ederim.Teslim süresi siparişe müteakip …....... takvim günüdür.
Kaşe/ İmza

 

1. Şekillendirme Simülasyonu:

 

imalat sektörü için özel olarak geliştirilmiş bir sayısal simülasyon yazılımından aşağıdaki proseslerin simüle edebilmesi gereklidir:

 

Soğuk, ılık ve sıcak dövme

Sıcak profile haddeleme

Rekvals ve çapraz kamalı haddeleme

Sac şekillendirme

Yüzük haddeleme

Elektro şişirme

Açık kalıpta dövme

Profil ekstrüzyonu

Mekanik birleştirme

Perçinleme

Kenetleme

Kaynaklı birleştirme

Direnç punta kaynağı

Sürtünme karıştırma punta kaynağı

Sürtünme kaynağı

Statik yükleme

Isıl işlem

 

Ayrıca bu proseslere ait aşağıdaki parametrelerin elde edilmesi beklenmektedir:

 

Şekillendirme kuvveti ve torkları

Parça üzerindeki:

Malzeme akışı

Katlanma

Kalıp doldurma / doldurmama

Çapak / fire

Akız çizgileri (lif yapısı)

Sıcaklık dağılımı

Geri yaylanma

Kalınlık değişimi

Artık gerilme

Sünek kırılma / çatlama

Faz dönüşümleri

Sertlik

Tane boyutu

Kalıp üzerindeki:

Gerilme ve deformasyon dağılımı

Sıcaklık dağılımı

Aşınma dağılımı

 

2. Malzeme datası oluşturma simülasyonu:

 

Oluşacak fazların ve çökeltilerin Mekanik özellikleri,

Termo-fiziksel ve fiziksel özellikleri, Faz dönüşümleri, Kararlı ve yarı kararlı faz denge diyagramları, katılaşma davranışları ve özellikleri,

Kimyasal özellikleri, TTT-CCT diyagramları ve soğuma eğrileri, transformation plasticity özellikleri, M(C,N) yapıların TTP (Temperature-Time-Precipitation (TTP) diyagramları) ile

Ayrıntılı alaşım dizaynı çalışmaları için

Kararlı ve yarı kararlı heterojen faz denklemlerinin hesaplamaları,

 Faz oranları ve % kompozisyon miktarları,

entalpi, ısıl kapasite ve termal dönüşümler gibi termokimyasal hesaplamalar,

dönüşüm sıcaklıkları: sıvılaşma – katılaşma,

Faz dönüşümlerine neden olan major parametreleri incelenmesi