Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : Nöroşirurji Anabilim Dalı, Hasta Adı: Ayşe OKTAR

  İhale Notu   : Hasta Adı: Ayşe OKTAR
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  09.08.2018
SAATİ :  23:59
YERİ :  Dsim
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  AKTİF
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ - 3
TELEFON : 2337068 - 69
DAHİLİ :
FAKS : 2337100
E-POSTA :
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ
  TEKLİF MEKTUBU                   

 

                Hastanemiz Nöroşirurji Anabilim Dalı İşine ait satın almanın yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Aşağıda cinsi, miktarı, evsafı, teknik ve idari şartları yazılı malzemeler, idaremizce 4734 sayılı Kamu İhale Yasasının 22. maddesine göre satın alınacak olup, fiyat teklifinizi (Kesin Fiyat) en geç 09/08/2018’e kadar idaremize vermenizi rica ederim.

 

**ÖNEMLİ NOT** :  (Saat 16:00’dan sonra gelen fiyat teklifleri Dikkate Alınmayacaktır.)                                                                                                                                                     

Hasta Adı: Ayşe OKTAR

 

MAL / İŞE AİT TEKNİK VE İDARİ ŞARTLAR

1)- Teklif edilecek malzemenin lot ve UBB numaralarının mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. 

2)- Ödemeler malların tesliminden itibaren 360 (üçyüzaltmış) gün içinde yapılacaktır. 

3)- Teklifin geçerlilik süresi, idareye teslim tarihinden itibaren 30 Takvim günü olacaktır.

4)- En düşük fiyat ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirilerek birim fiyatlar üzerinden teklif esas alınacaktır.

5)- Teklif fiyatları KDV hariç olarak verilcektir.

6)- Mal / İş idareye 24 saat için de  teslim edilecektir.

7)- Mal / İş idarece denetim, muayene ve kabul işlemi yapıldıktan sonra teslim alınacaktır.

8)- İdare Mal / İşi alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.

9)- Teklif mektubu, okunup kabul edildiği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile yazılması, üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunmaması, Ad, Soyadı veya Ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır.

10)- İdare gerektiğinde numune isteyebilecektir.

11)- Teklif mektubu şartnamesinin uygulanmasından doğabilecek ihtilaflar Manisa Mahkemelerinde 4734 sayılı kanun hükümleri dâhilinde çözümlenir.

12)-SUT TAVAN FİYATLARI ÜZERİNDE KALAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

13)-FİRMALAR ÜZERİNDE MALZEME KALMASI HALİNDE KESİLEN FATURA EKİNDE HÜAP CD’SİNİ  TESLİM ETMELİDİRLER.

14)- SUT KODU VE SUT FİYATI BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER İLE SUT FİYATLARI ÜZERİNDE GELEN TEKLFİLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

              NOT:         İDARE KODU:    45764.38.41.00.01.330

                                 İDARE ADI:   Celal Bayar Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

 

15)-SİPARİŞ SATINALMA BİRİMİNDEN TESLİM ALINDIKTAN SONRA ASIL FATURANIN 3 (ÜÇ) GÜN İÇERİSİNDE DEPOYA TESLİM EDİLMESİ ZORUNLUDUR.

 

TEL: (236)  233 70 68 / 233 70 69

FAX: (236)  233 71 00 

 

**ÖNEMLİ NOT: Malzeme kullanıldıktan sonra kesilecek olan FATURA nın bir nüshası depo tarafından istenilen malzemelerin ayrıntılı döküm belgesi ile birlikte aynı gün  AŞAĞIDA BELİRTİLEN  NUMARALARA FAX ÇEKİLMESİ GEREKMEKTEDİR.Aksi takdirde depo girişleri yapılamayacaktır.

DEPO  BİRİMİ FAX: 0236- 232 80 93

DÖNER SERMAYE İŞLET.MÜD. FAX: 0236 – 233 7100

 

 

**ÖNEMLİ:      FİYAT TEKLİFİ ATILAN MALZEMELER İÇİN PROFORMA FATURAYA İLGİLİ MALZEMELER İÇİN FİRMA BAYİ NO YAZILACAKTIR.

 

 

NOT: TEKNİK ŞARTNAME DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINA BİLİR.

NOT:Teklif verilmeden önce şartnamelerin firma tarafından mutlaka görülmesi gerekmektedir.

 

SATIN ALINACAK MAL / İŞ LİSTESİ 

 

SIRA NO: CİNSİ VE NİTELİĞİ                                                          ADETİ

1.        PEEK CAGE 1 ADET

2.        ANTERİOR PLAK 1 ADET

3.        ANTERİOR PLAK VİDASI 6 ADET

BIÇAKLI SERVİKAL PEEK CAGE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Anterıor disk mesafesi implantı in-vivo uygulamalar için vücut uyumlu termoplastik bir çözüm olan,hiçbir artefact yaratmayan,MR uyumlu, PEEK materyalden yapılmış olmalıdır.

2. Anteriordan Smith-Robinson yaklaşımına uygun operatif tekniği olmalıdır.

3. Superior ve İnferior yüzeylere birebir tutunum sağlayabilecek dişli bir yapıda olmalıdır.

4. İmplantasyondan sonra sabitleme için servikal plak gibi, ne anteriordan ne de posteriordan ikinci bir implantasyona gerek olmamalıdır.

5. Kolay tanımlayabilmek ve pozisyonunu tayin edebilmek için titanyum veya tantalum işaret çubukları olmalıdır.

6. 4mm”den 8mm”ye kadar yükseklik ve 16 mm”ye kadar uzunluk alternatifi olmalıdır.

7. Tek el aleti ile yerleştirme ve sabitleme işlemleri yapılabilmelidir.

8. Set içerisinde ihtiyaç olan boyuta karar verebilmek için en az 4 çeşit deneme implantları olmalıdır.

9. CE onayı olmalıdır, idare tarafından istendiğinde gösterilebilmelidir.

10. Superıor ve inferior yüzeylere tutunumu sağlamak için sivri titanyum pimler olmalıdır. Superior yüzeyin daha iyi tutulum sağlayabilmesi için anatomik açıya sahip olmalıdır.

11. Anatomik yapıya uygun olarak 2 derece eğimli olmalıdır.

12. Geniş greft alanına sahip olmalıdır.

13. Süperior ve inferior yüzeylere sabitlemek için bıçak sistemli kilitleme özelliğine sahip olmalıdır.

14. İstenildiğinde enfeksiyon riskine karşılık sistemin parçaları titanyum üzeri antimikrobiyel gümüş iyonla kaplı olmalıdır.

Sut Kodu                             Sut Adı

102.720 S                SERVİKAL İNTERBODY KAFES, RİGİD, PEEK, TİTANYUM   BIÇAKLI

ANTERİOR SERVİKAL PLAK SİSTEM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.        Sistem malzemleri ASTM F136 standartlarına uygun Titanyumdan imal edilmiş olmalıdır.

2.        Anterior servikal plak kilitleme bir sistemdir ve plak üzerinde sabit bulunmalıdır.

3.        Plaklar üzerindeki kilit sistemi tek kilitlemeli sistem olmalıdır.

4.        Sistemde kullanılan vidalar self tapping olmalıdır.

5.        Vidalar primary 4.0mm olmalıdır. Ayrıca revizyon vidası da bulunmalıdır.

6.        Vida boylar 12-14-16-18-20mm uzunluklarında olmalıdır.

7.        Tüm vidalar unicortikal olmalıdır.

8.        Tüm vidalar destekli yiv öngüsüne sahip olmalıdır.

9.        Tüm vidalar sabit yiv dizaynına sahip olmalıdır.

10.     Tüm vidalar minör ve major çaplara sahip olmalıdır.

11.     Plak lordotik şekilde olmalıdır.

12.     Plak et kalınlıgı 4.0mm ve genişliği 18.8mm olmalıdır.

13.     Plak iç yüzeyi düz olup anatomik yapısı omurgaya uygun olmalıdır.

14.     Plak boyları çok seçenekli olmalıdır.(17-20-25-30-33-36-45-50-6070-80-90mm)

15.     Vidalar aşağı ve yukarı 15 dereceye kadar dış açık verebilmelidir.

16.     Vidalar 6 dereceye kadar iç açı verebilmelidir.

17.     Drill çapı 2.7mm olmalıdır.

18.     Plaklar gerekli eğimi verebilmek için plak bükücüsü olmalıdır.

19.     Ürünleri CE veya FDA kalite belgeleri olmalıdır. İstenildiğinde idareye sunulmalıdır.

20.     İstenidilğinde enfeksiyon riskine karşılık sistemin parçaları titanyum üzeri antimikrobiyel gümüş iyonla kaplı olmalıdır.

SUT KODU                                            SUT ADI

102.670                                  SERVİKAL ANTERİOR PLAK,TİTANYUM KİLİTLİ

102.650                                  SERVİKAL ANTERİOR VİDA, TİTANYUM KORTİKAL