Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : BAP için 29 kalem malzeme alımı yapılacaktır. ( Doç.Dr.Tuğba ÇAVUŞOĞLUnun 2018-074 nolu projesi için)

  İhale Notu   : 1055 Mehlika EFE KUŞOĞLU
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  15.08.2018
SAATİ :  23:59
YERİ :  
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  DEĞERLENDİLEN
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi - 1
TELEFON : 201 10 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58
DAHİLİ : -
FAKS : (0236) 201 14 47
E-POSTA : bap@cbu.edu.tr
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ
 
T.C.
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi
Teklif Mektubu
                                                                                                                                                                                              
09.08.2018
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğümüzce desteklenen Doç.Dr.Tuğba ÇAVUŞOĞLU 2018-074 nolu projesinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve miktarı yazılı  malzemeler, 4734 sayılı KİK:nun 3.Maddesinin (f) bendi uyarınca yapılacak alımlar için  2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu ekindeki esas ve usullerin  (21/d) maddesine göre doğrudan temin yoluyla satın alınacaktır. Son teklif verme süresi  15/08/2018  saat 17.00'a kadardır.
TEL: (236) 201 00 00 Dahili : 1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058   FAX : (236) 201 14 47   e mail :  bap@cbu.edu.tr           
Samet KARABACAK
Şube Md. V.
1- Teklif mektubuna firma adı, soyadı veya ticaret ünvanı yazılmalı ve yetkili kişilerce imzalanmalı ve kaşeli olmalıdır. Teklif mektubu ''Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi Muradiye Kampüsü, 45040 MANİSA''
adresine gönderilmelidir.Teklifler faksla gönderilebilir  ancak aslı mutlaka gönderilmelidir.
2- Teklif mektuplarında teklif edilen bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmalı, mektubun üzerinde kazıntı silinti bulunmamalıdır.Teklifler TL olarak verilmelidir.Toplam teklif tutarı KDV hariç olarak yazılmalı,ayrıca KDV oranı belirtilmelidir.
3-  Teklif edilen cihaz ise ; marka ve modelinin ayrıntılı olarak belirtilmesi ve teknik şartnameye uygunluk cevapları ile katalog ve resimler  gönderilmeli ve 2 yıl garanti, 10 yıl yedek parça temini, servisle ilgili taahhütname verilmelidir.
4-Kimyasal sarf malzemelerinde,teklifte belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (datasheet) teklif mektubuna eklenmeli veya bap@bayar.edu.tr adresine  mail edilmelidir. Belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri  ( teknik
şartnameye cevaplar, katalog ve resimler ) eklenmelidir.  
5-Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri, montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri, eğitim gerektiren durumlarda proje ekibine eğitim verilmesi yükleniciye aittir.
6- Alternatif teklif verilmeyecektir.İdare doğrudan temin alımını yapıp yapmamakta serbesttir. Yukarıdaki şartlara  ve teknik şartnameye uygun verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.Teklifin süresi en az 30 gün olmalıdır.  
7-Birimimiz malzemenin teslimine müteakip çok kısa sürede ilgili firmaya ödeme yapmaktadır.Teklif edilen fiyatlar bu hususu dikkate alarak düzenlemelidir.
8-Teklif mektubunda " Teknikşartnamede belirtilen maddeleri yerine getirmeyi taahhüt ediyorum " ibaresi yer almalıdır.
9-Firma teknikşartnamede belirtilen belgeleri teklif aşamasında faksla göndermelidir.
10-29  Kalemin  tümüne teklif verilecektir. Alımlar kalem bazında değil toplam tutar üzerinden en düşük teklif verene göre değerlendirilecektir. 
Sıra  Malzemenin Cinsi Miktarı Ölçü Birim Fiyatı Tutarı TL Özellikleri (Markası,Kodu)
1 MEM Alpha D28:F63 5 Adet      
2 Trypsin 0.25 % 2 Adet      
3 "Fetal Bovine Serum, Collected in South America, Heat Inactivated, 100 ml" 3 Adet      
4 DMEMF12 3 Adet      
5 Trypsin-EDTA 1X (0.05%) 2 Adet      
6 Streptozotosin 1 Adet      
7 SODIUM CITRATE 1 Adet      
8 Mikrotom bıçağı 1 Adet      
9 Anti-PCNA antibody 1 Adet      
10 Anti-VEGF antibody 1 Adet      
11 Anti-TGF beta 1 antibody 1 Adet      
12 anti-eNOS antikor 1 Adet      
13 Kİ67 antikoru 1 Adet      
14 "Apoptag Plus Peroxidase In Situ Apoptosis Detection Kit" 1 Adet      
15 Histostain Plus Kit, (BS) - 110 ML pap pen 1 Pk      
16 PBS tablet 1 kutu      
17 DAB Chromogen/Substrate Bulk pack 1 Adet      
18 Tripsin KİT 1 Adet      
19 Hidrojen Peroksit 50,0 % Pur. Gr. 2.5 L 1 Adet      
20 Mayers Hematoksilen 1 Adet      
21 Entellan 1 Adet      
22 "Polypropylene Centrifuge Tube, 15mL, Sterile, 50 adet/pk " 5 pk      
23 "Polypropylene Centrifuge Tube, 50mL, Sterile, 25 adet/pk " 5 pk      
24 2 ml steril ,(Serolojik pipet) 150 adt/pkt 4 pk      
25 5 ml steril , (Serolojik pipet) 100 adt/pkt 5 pk      
26 10 ml steril ,(Serolojik pipet) 100 adt/pkt 5 Pk      
27      
28 "T.Culture,tek-tek sterile,clear, 6 well  Plate,  F bottom,with Lid, 50 adet/pk " 1 pk      
29 "T.Culture,tek-tek sterile,clear, 24 well  Plate, F bottom,with Lid, 50 adet/pk" 1 pk      
30            
Yazıyla toplam tutar KDV Hariç……………………………………………..… Toplam Tutar  
……………………………….Türk Lirasıdır. KDV %  
Genel Toplam  
Yukarıda adedi ve miktarı yazılı malzemeleri teknik şartnameye uygun olarak  yukarıda belirtilen bedelle vermeyi  tahahhüt ederim.Teslim süresi siparişe müteakip …....... takvim günüdür.

Kaşe/ İmza

Alpha MEM Teknik Şartnamesi

1.      L-glutaminsiz olmalıdır.

2.      2 g/l NaHCOiçermelidir.

3.      500 ml olmalıdır.

4.      Laboratuvarımızda daha önce denemiş olmalıdır

Tripsin Teknik Şartname

1. %0,25 EDTA VE phenol red içermelidir.

2. 100 ml steril olmalıdır.

3. kuru buzla transferi sağlanmalıdır.

 

Fetal Bovine Serum Teknik Şartnamesi

 1. 100 ml’ lik ambalajda teslim edilecektir.
 2. Hücre kültür çalışmalarına uygun olmalıdır.  
 3.  Heat inactivated olmalıdır.

4.      Projede istenen tüm kalemler için teklif verilecektir. Alımlar kalem bazında değil toplam tutar üzerinden en düşük teklif verene göre değerlendirilecektir. 

5.      Laboratuvarımızda daha önce denemiş olmalıdır.

DMEM-F12 Teknik Şartname

1. steril olmalıdır.

2. 500 ml olmalıdır.

3. içeriğinde aşağıdaki bileşenler olmalıdır.

phenol red
NaHCO3
glucose: 3.15 g/L
HEPES: 15 mM
sodium pyruvate: 0.055 g/L

Trypsin EDTA teknik Şartnamesi

1. 500ML Steril ve donmuş halde olmalıdır.

2. kalsiyum ve magnezyum içermemelidir ,phenol red içermelidir.

Streptozosin Teknik Şartnamesi

1.100mg olmalıdır.

2. ≥98% (HPLC) grade olmalıdır .

3. Toz halde olmalıdır.

Mikrotom bıçağı Teknik Şartnamesi

1. 50 adet / ambalajda olmalıdır.

 

Anti PCNA antikoru Teknik Şartnamesi

 1. Antikor 100 mikrogram ambalajda olmalıdır.
 2. Antikor IHC-P, IP, WB, ICC/IF, IHC-Fr, Flow Cyt çalışmalarına uygun olmalıdır.
 3. Antikorun moleküler ağırlığı 30kDa olmalıdır.
 4. Monoklonal antikor olmalıdır.
 5. Antikor mouse, Rat, Chicken, Pigeon, Human, Pig, Drosophila melanogaster çalışmasına uygun olmalıdır.

 

VEGF antikoru Teknik Şartnamesi

1.      ELISA, IF, IHC, IP, WB çalışmalarına uygun olmalıdır.

2.      Antikor human, mouse, rat, türlerinde çalışmalıdır.

3.      Antikorun miktarı 150 mikrolitre olmalıdır.

4.      Antikorun saklanması ve taşınması -20 derecede olmalıdır.

5.       Antikor çalışmadığı takdirde firma yenisi ile değiştirmelidir.

6.      Antikorun moleküler ağırlığı 45kDa olmalıdır.

TGF beta1 antikoru Teknik Şartnamesi

1.      Antikor Human, Mouse, rat uyumlu olmalıdır.

2.      Antikor 200 mikrogr /ml olmalıdır.

3.      Antikor monoklonal antikor olmalıdır. İnsan kaynaklı antikor olmalıdır.

4.      Antikor +4 derecede saklanmalıdır ve soğuk zincir kurallarına uygun taşınmalıdır.

5.      Antikor çalışmadığı takdirde firma yenisi ile değiştirmelidir.

6.      Antikor immunostokimya parafin çalışmalarına uygun olmalıdır

Enos antikoru teknik şartnamesi

1. Antikor Human, Mouse, rat uyumlu olmalıdır.

2. Antikor 200 mikrogr /ml olmalıdır.

3. Antikor monoklonal antikor olmalıdır.

4. Antikor +4 derecede saklanmalıdır ve soğuk zincir kurallarına uygun taşınmalıdır.

5. Antikor çalışmadığı takdirde firma yenisi ile değiştirmelidir.

6. Antikor immunostokimya parafin çalışmalarına uygun olmalıdır.

Ki67 Antikoru Teknik Şartnamesi

1. Antikor 100 mikrogram ambalajda olmalıdır.

2. Antikor IHC-FoFrICC/IFFlow CytIHC-FrWBIHC-P çalışmalarına uygun olmalıdır.

3. Antikor 500 mikrolitre olmalıdır.

4. Monoklonal antikor olmalıdır.

5. Antikor mouse, Rat, Human, çalışmasına uygun olmalıdır.

 

Apoptosis Tunel kit Teknik Şartnamesi

1.Kit 40 testlik olmalıdır.

2.Kit indirekt TUNEL Metodu ile apoptotik hücrelerdeki DNA iplik kesimlerinin   işaretlenerek ayırt edilmesi temeline dayanmalıdır.

3.40 örneğin immunoperoxidase boyanması için gerekli  materyali, pozitif kontrol slide’larını   ve  DAB Buffer ve Substratını içermelidir.

4.Sonuçlar ışık mikroskobuyla değerlendirilebilmelidir.

5.Kit, formalin fiske ve parafine gömülü dokularda, hücre süspansiyonlarında ve hücre kültürlerinde, histokimyasal ve sitokimyasal boyamalar için geliştirilmiş olmalıdır.

6.Kitin içeriğinde; Equilibration Buffer (3,0 ml), Reaction Buffer (2,0ml), TdT Enzyme (0,672 ml), Stop/Wash Buffer (20 ml), Anti-Digoxigenin-Peroxidase (3,0 ml), Plastic Coverslips (100 a), Control Slides (2 a), DAB Substrate (130µl),  DAB Dilution Buffer (6,5 ml), bulunmalıdır.

7. Kit ilk kullanıma kadar -15°C ile -25°C arasında, ilk kullanımdan sonra TdT -15°C ile -25°C diğer komponentler 2°C ile 8°C arasında muhafaza edilmelidir.

8.Kit saklama koşullarına uygun teslim edilmelidir.

9.Kit en az 6 ay miyadlı olmalıdır

10.Kit soğuk zincir ile ulaştırılmalıdır.     

Sekonder  kit Teknik Şartnamesi

1.  HRP içermelidir. IHCP çalışmalara uygun olmalı.

2.  Biotin içermelidir. 1000 reaksiyonluk olmalı.

3.  Streptavin içermelidir.

4.  Blocking medyum içermelidir.

5. Dab chromogen ile birlikte teslim edilmelidir.

6.  İndirektimmunohistokimyada kullanılmalıdır.

7.  Soğuk zincir ile teslim edilmelidir.

8.  Antikor çalışmadığı takdirde firma yenisi ile değiştirmelidir.

PAP PEN İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

1-      İmmunohistokimya için uygun olmalı

2-      Oda sıcaklığında erimemeli

3-      Kapaklı olmalı

4-      En az 1000 kesit için yeterli olmalı

PBS TABLET TEKNIK SARTNAMESİ

1. 100 adet tablet olmalıdır.

2.Steril ve Hücre Kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır.

DAB Chromogen Teknik Şartnamesi

1.      İçerisinde 30 ml dab chromogen, 500 ml dab substrate olmalıdır.

2.      DAB: 2-8°C arasında 18 ay depolanmalıdır.

3.       In Vitro Diagnostic kullanım için uygun olmalıdır.

TRİPSİN KİT TEKNIK SATNAMESİ

1.      Tripsin stabilize edilmiş 2 farklı komponentten oluşan 1 kit olarak teslim edilmelidir.

2.      60 ml konsantrat ve 250 ml bufferdan oluşmalıdır.

3.      1:3 oranında sulandırılarak;  0.125% lik trypsin solüsyonu elde edilmelidir.

4.      İmmunohistokimya çalışmalarına uygun olmalıdır.

HİDROJEN PEROKSİT TEKNIK ŞARTNAMESİ

1. 1 kg ambalajda olmalıdır

Mayers Hematoxylin Teknik Şartnamesi

 1. Formalin ile tespit edilmiş dokularda çalışabilmeli
 2. Mayer’s hematoksilen olmalı
 3. Parafin gömme materyali kullanılmış kesitlerde çalışabilmeli
 4. İndirek immunohistokimya çalışmalarında artalan boyaması için kullanılmalı
 5. Kırılmayacak ve koyu renkli şişelerde taşınmalı
 6. Ağızları hiç açılmamış olmalı
 7. Kırılmış ve ağzı açık gelen malzemeler üretici firma tarafından değiştirilmeli

 

Santrifüj Tüpleri Teknik Şartnamesi

15 ml ve 50 ml ambalajlı 50 şer adet santrifüj tüpü olmalıdır.

Serolojik Pipet Teknık Sartnamesi

 1. 2 ml.’lik ve 10 ml lik olmalıdır.
 2. Tek kullanımlık olmalıdır.
 3. Ölçülendirilmiş olmalıdır.
 4. Steril olmalıdır.
 5. Hücre kültüründe kullanılmaya uygun olmalıdır
 6.  Pipet tabancasında kullanılabilmelidir

6 well-24 well plate Teknik Sartnamesi

1.      Ürün hücre kültürü çalışmaları için uygun olmalıdır.

2.      Ürün yüksek kalitede plastikten üretilmiş olmalıdır.

3.      Ürün Heavy metal free özelliğinde olmalıdır.

4.      Ürün şeffaf olmalıdır.

5.      Ürün non-pryogenic olmalıdır.

6.      Ürün 50 adetlik ambalajlarda olmalıdır, istenildiğinde adet olarak da temin edilmelidir.

7.      Herhangi bir dökülme durumunda çapraz kontaminasyonu engellemek için kuyucuklar arası derin boşluklar bulunmalıdır.

8.      6 kuyucuklu olmalıdır.

9.      Tek tek steril poşetlerde olmalıdır.

10.  DNase RNase  free olmalıdır.

11.  Ürün  non-cytotoxic  olmalıdır.

12.  Kapaklı olmalıdır

25cm2 Cell Culture Flask Teknik Şartnamesi

1. Filtreli olmalıdır.

2. 200 adet/pk olmalıdır.