Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ B.D- HATUN YEŞİLTEPE

  İhale Notu   : ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ B.D- HATUN YEŞİLTEPE
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  10.08.2018
SAATİ :  23:59
YERİ :  DSİM
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  İPTAL
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ - 3
TELEFON : 2337068 - 69
DAHİLİ :
FAKS : 2337100
E-POSTA :
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ

 

 Hastanemiz ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ B.D İşine ait satın almanın yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Aşağıda cinsi, miktarı, evsafı, teknik ve idari şartları yazılı malzemeler, idaremizce 4734 sayılı Kamu İhale Yasasının 22. maddesine göre satın alınacak olup, fiyat teklifinizi (Kesin Fiyat) en geç  10/08/2018  kadar idaremize vermenizi rica ederim.

 

**ÖNEMLİ NOT** :  (Saat: 17:00’den sonra gelen fiyat teklifleri Dikkate Alınmayacaktır.)

 

HASTA ADI : HATUN YEŞİLTEPE

 

MAL / İŞE AİT TEKNİK VE İDARİ ŞARTLAR

1)- Teklif edilecek malzemenin lot ve UBB numaralarının mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

2)- Ödemeler malların tesliminden itibaren 360 ( ÜÇYÜZALTMIŞ ) gün içinde yapılacaktır.

3)- Teklifin geçerlilik süresi, idareye teslim tarihinden itibaren 30 Takvim günü olacaktır.

4)- En düşük fiyat ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirilerek birim fiyatlar üzerinden teklif esas alınacaktır. 

5)- Teklif fiyatları KDV hariç olarak verilcektir.

6)- Mal / İş idareye 24 saat için de  teslim edilecektir.

7)- Mal / İş idarece denetim, muayene ve kabul işlemi yapıldıktan sonra teslim alınacaktır.

8)- İdare Mal / İşi alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.

9)- Teklif mektubu, okunup kabul edildiği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile yazılması, üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunmaması, Ad, Soyadı veya Ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır.

10)- İdare gerektiğinde numune isteyebilecektir.

11)- Teklif mektubu şartnamesinin uygulanmasından doğabilecek ihtilaflar Manisa Mahkemelerinde 4734 sayılı kanun hükümleri dâhilinde çözümlenir.

12)-SUT TAVAN FİYATLARI ÜZERİNDE KALAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

13)-FİRMALAR ÜZERİNDE MALZEME KALMASI HALİNDE KESİLEN FATURA EKİNDE HÜAP CD’SİNİ  TESLİM ETMELİDİRLER.

14)- SUT KODU VE SUT FİYATI BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER İLE SUT FİYATLARI ÜZERİNDE GELEN TEKLFİLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

              NOT:         İDARE KODU:    45764.38.41.00.01.330

                                 İDARE ADI:   Celal Bayar Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

 

15)-SİPARİŞ SATINALMA BİRİMİNDEN TESLİM ALINDIKTAN SONRA ASIL FATURANIN 3 (ÜÇ) GÜN İÇERİSİNDE DEPOYA TESLİM EDİLMESİ ZORUNLUDUR.

 

TEL: (236)  233 70 68 / 233 70 69

FAX: (236)  233 71 00

 

**ÖNEMLİ NOT: Malzeme kullanıldıktan sonra kesilecek olan FATURA nın bir nüshası depo tarafından istenilen malzemelerin ayrıntılı döküm belgesi ile birlikte aynı gün  AŞAĞIDA BELİRTİLEN  NUMARALARA FAX ÇEKİLMESİ GEREKMEKTEDİR.Aksi takdirde depo girişleri yapılamayacaktır.

DEPO  BİRİMİ FAX: 0236- 232 80 93

DÖNER SERMAYE İŞLET.MÜD. FAX: 0236 – 233 7100

 

 

**ÖNEMLİ:      FİYAT TEKLİFİ ATILAN MALZEMELER İÇİN PROFORMA FATURAYA İLGİLİ MALZEMELER İÇİN FİRMA BAYİ NO YAZILACAKTIR.

 

 

NOT: TEKNİK ŞARTNAME DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINA BİLİR.

NOT:Teklif verilmeden önce şartnamelerin firma tarafından mutlaka görülmesi gerekmektedir.

SATIN ALINACAK MAL / İŞ LİSTESİ

 

SIRA NO:               CİNSİ VE NİTELİĞİ                                                                                            ADETİ

BİYOLOJİK COLLAGEN- 2 ADET

 

BİYOLOJİK COLLAGEN DOKU TAMİR MATERYALİ

SUT KODU:HG1150

1- Collogen, en küçük collogen birimi olan tropokollajen den oluşmalıdır; Bu yapı ardışık glukoz/galaktoz birimlerinden

ve 4 amino asitten (prolin, hidroksiprolin, glisin ve lizin) oluşmalıdır. Üçlü bir sarmaldan oluşan tropokollajen; olgun

kollajenin temelini oluşturmalıdır ve bu ilkel kollajen daha sonrasında lifli yapıya organize olup, doku ve ECM

oluşumunda yer almalıdır.

2- Ürünün, collogen yapısının ve ihtiva ettiği yapı taşlarının herhangibir yan etkisi olmadığını kanıtlayacak, yurtdışı

yayınları ve biyomekanik testleri olmalıdır.

3- Hasar gören anatomik yapıları onaran ve sağlamlaştıran, hareket ve fonksiyon kapasitesini artırıp, ağrı üzerinde

direkt etki göstermelidir.

4- Collogen, üç farklı üretim işleminin (yüzeysel filtrasyon, sterilizasyon ve moleküler ağırlık kontrolü) sonucu elde

edilmelidir.

5- Collogen, hasar görmüş dokunun onarımında son derece önemli bir yeri olan onarım ve yeniden yapılanma sürecine

katkı sağlamalıdır.

6- Eklem kıkırdağının onarılması, ligamentlerin onarılması, tendonların onarılması, yara iyileşmesini sağlamalıdır.

7- Collogen, liflerinin uygun yapılanması ve dizilimi sadece dokunun ve hareketin yapısal bütünlüğünü değil, aynı

zamanda gerilim kuvvetlerinin matriks içerisinde yayılmış olan FİBROBLAST lara iletilmesinde (İNTEGRİN adı verilen

özel transmembran reseptörlerinin etkileşmesi vasıtasıyla) temel bir rol oynamalı, kendi kollajen yığınlarının

oluşumunda görev almalıdır.

8- Collogen ile yapılan implante sonrasında; hasarlı bölgede yeni sentezlenmiş collagen liflerinin kümelenmesine,

hasarlı dokunun biyomekanik etkinliğinde belirgin bir artış meydana getirmesinde etkin olmalıdır.

9- Medikal collogen, ana etki maddesinin (collogen) etkinliğinin önüne geçmeyecek şekilde kullanım amacına uygun

olarak farmakolojik, immunolojik ya da metabolik etki gösteren bir veya daha fazla yardımcı madde tarafından

desteklenmelidir

10- Ortopedi ve travmatoloji alanında görülen aşırı zorlamaya bağlı patolojiler, kemik dokusu, tendonlar, ligamentler,

kas dokusu gibi mesoderm kökenli dokuları ve genel olarak ekstraselülermatriksi etkileyen yaşlanma süreci;

travmatik kökenli kronik enflamatuar sürece bağlı gelişen dejeneratif olaylara karşı ideal tedavi desteği sunmalıdır.

11- Ürünün, collogen yapısının ve ihtiva ettiği yapı taşlarının herhangibir yan etkisi olmadığını kanıtlayacak, yurtdışı

yayınlar ve biyomekanik testleri olmalıdır.

12- CE sertifikası olmalıdır

13- UBB kaydı olmalıdır

GARANTİ ŞARTLARI VE SORUMLULUKLARI:

1.Teklif veren firma, bu ürünün satışı ile yetkili olduğuna dair belge vermeli ve satış sonrası sorumlulukları

yüklenmelidir.

2.Ürün teslim edildiğinde, bu ürün ile ilgili kullanım talimatı (ürün tanıtımı, endikasyon, kontrendikasyon, ameliyat

sonrası olabilecek aksaklıklar ve firmanın sorumluluklarını kapsayan bilgiler) orijinal ve türkçe tercümesi ile birlikte

verilmelidir.

3.Firma malzemenin kullanıldığı ( eğer kullanılırsa ) hasta adını da belirterek faturasını kesecektir. Faturada

mutlaka UBB kodları ve Ek 5-E de belirtilen SUT ve GMDN kodları yazılacak ve fatura en geç 24 saat içinde

hastanenin tıbbi malzeme birimine elden teslim edilecektir