Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : Yaklaşık Maliyet Fiyat Tespiti ( Taşınabilir Renkli Dopller) Demet AYDIN

  İhale Notu   : İrtibat: S. KARABACAK Dahili: 10 58
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  16.10.2018
SAATİ :  23:59
YERİ :  
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  SONUÇLANMIŞ
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi - 1
TELEFON : 201 10 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58
DAHİLİ : -
FAKS : (0236) 201 14 47
E-POSTA : bap@cbu.edu.tr
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ
 

T.C.

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

 

Sayı    : 75602888.604.01.05-

Konu  : Yaklaşık Maliyetle İlgili  Fiyat Talebi.                                                                    11 / 10 / 2018

                                                                                                                                         

                                                                      

 

 

 

Üniversitemiz Öğretim Üyesi Prof. Dr. Demet AYDIN’ın 2018-165 nolu alt yapı projesi için aşağıda cinsi ve miktarları belirtilen malzeme 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi f bendi uyarınca yapılacak alımlar için 2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu ekindeki esas ve usullerin 20. maddesine göre ihalesi yapılarak satın alınacaktır.

Aşağıda belirtilen malzemenin KDV Hariç TL cinsinden fiyatlarını yazarak veya fiyatları belirten proforma faturaların en geç 16.10.2018 tarihi mesai saati sonuna kadar Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine ya da 0 236 201 14 47 numaraya faks gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim.

 

 

Satın Alınacak Malzemeler: 

Teslim Süresi: İhale onayına takiben yapılacak sözleşme tarihinden itibaren ... gün içinde

Nakliye: Satıcı Firmaya aittir.

Sigorta: Satıcı Firma tarafından yapılacaktır.

Teslim Yeri: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon A. D.

Teklifin Geçerlilik Süresi: ... Gün olacaktır.

  

 

                                                                                                                               Ömer VAROL

                                                                                                                          BAP Şube Müdürü

                                                                                                                                                                      

 

Mal / Hizmetin

Adı

Mal / Hizmetin

Miktarı

Ölçü

Birimi

Fiyatı

Tutarı

Özellikleri (Marka, Kod)

Taşınabilir Renkli Doppler Ultrason Cihazı

1

Adet

 

 

 

 

Not: Vereceğiniz Teklif veya Proformaların aslının tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADRES   : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü  - Rektörlük Binası A Blok 2. Kat Oda:203     Muradiye /  MANİSA

TEL         : (236) 201 10 58  FAX : (236) 201 14 47         Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

 

 

 

TAŞINABİLİR RENKLİ DOPPLER ULTRASON CİHAZI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KONU

Celal Bayar Üniversitesi Anestezi Yoğun Bakım Ünitesinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan Taşınabilir Renkli Doppler Ultrason cihazının temini için hazırlanan Teknik şartnamedir.

2.ÜRÜNÜN ÜNİTE VE PARÇA BİLGİLERİ

a) Taşınabilir Renkli Doppler Ultrason cihazı                                                                      1 adet

3.ÜRÜN VEYA PARÇANIN TEKNİK-TIBBİ ÖZELLİKLERİ İLE ÇEVRE VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

a) Teklif edilecek sistem ile abdominal,kardiyak,obstetrik,jinekolojik,pediatrik,kas-iskelet,yüzeyel doku,meme, neonatal ultrasonografisi yapılabilmelidir.

b) Teklif edilecek sistem %100 tam dijital yapıda olacaktır.

c) Cihazda en iyi görüntü çözünürlüğü ve görüntü bütünlüğü sağlayan patentli Agile Acoustic Amplifier veya Siestream Core veya Nsıght veya UltraBE veya Paralel Quad Beam Prosesing teknolojisi bulunmalıdır.

d) Sistem; en az 32.000 ( otuzikibin ) işlemci kanal üzerinden tarama yapmalıdır.

e) Sistemin B-Mod görüntülemesi en az 256 gri skalaya veya B Mod çizgi sayısı en az 500 çizgiye sahip olacaktır.

f) Cihazda en az; Real-time B Mod, B+B Mod; B+M Mod; M-Mod; PW ( Pulse Wave ) Doppler, Sürekli dalga (‘’continous wave’’, CW) Doppler , Renkli Doppler , Eş Zamanlı Tripleks Mod(B+PW+Color),Power Doppler,Doku Harmonik Görüntüleme bulunacaktır.

g) Sistemde B modda tek tuşla görüntüyü en uygun ayarlara getirme(tek tuşla görüntü optimizasyon işlemi)yapılabilmelidir(iScan ,HI Support,TEQ,ATO,Quickscan gibi).

h) Sistem, görüntülenen dokuya farklı açılarda ve sayılarda ses sinyali göndererek,dokuya ait ayrıntıları daha net elde etmeyi sağlayan görüntüleme teknolojisine sahip olmalıdır(HI Compound,SonoCT,CrossXbeam,Advanced SieClear,Aplipure gibi.)

i) Cihazda artefaktları azaltarak B-mod rezolüsyonunu arttıran gelişmiş görüntü işleme teknolojisi bulunmalıdır(HI Rez, XRESS,DTCE,SRI-HD,XView gibi) veya görüntüyü oluşturan bitişik hatlar üzerindeki artefaktları elimine ederek dokuların kenar keskinliğini arttıran ve görüntünün daha homojen olmasını sağlayan sinyal işleme tekniği(Precision Imaging gibi) olmalıdır.

j) Cihaz yeni gelişen teknolojiler ile donatılabilmelidir. Firmalar satın alınmış yazılımların güncellemelerini en az 2(iki) yıl boyunca ücretsiz olarak yapacaklardır.

k) Sistemin frekans band genişliği en az 1,3-16 MHz aralığını kapsamalıdır.

l) Sistemde ekranda seçilen herhangi bir bölgenin gerçek zamanlı (‘’real-time’’),ekran gösterim hızında (‘’frame rate’’) ve rezolüsyonunda herhangi bir değişikliğe neden olmadan büyütülmesini sağlayan ‘’zoom’’ özelliği bulunmalıdır.

m) Sistemin ‘’cineloop’’hafızası en az 7000 çerçeve görüntü veya 190 MB’lık RAM hafıza olmalıdır.                  

n) Sistemin konveks probu ile en az 30 cm.e kadar derinlikte B-mod, Renkli Doppler ve PW Doppler modlarda görüntüleme yapılabilmelidir.

o) Cihazın ‘’pulse wave’’ Doppler puls tekrarlama sıklığı (PRF) en az 1-19,5 kHz aralığında olmalıdır.

p) Sistemin mevcut tüm probları(transduser),tarama işlemini tam elektronik olarak gerçekleştirmeli,üstün görüntü kaltiesi veren multi-frekans ve/veya geniş bant(‘’broad-band’’) teknolojisine sahip olmalı ve sistemle beraber yeni teknolojiye sahip problar verilmelidir.

q) Sisteme ileride istenildiği takdirde ücreti mukabili laparoskopik prob bağlanabilmeli ve kullanılabilmelidir veya sisteme kardiyak uygulamalarda kullanılabilecek 2D, M Mod, Spektral dopler modlarında çalışan yarı otomatik ölçümler ile workflow protokolleri eklenebilmelidir.

r) Sistemde kullanılan tüm problar (CW problar), B-Mod,Renkli Doppler ve Spektral Doppler ultrasonografi incelemeleri aynı anda gerçek zamanlı gösterebilen tripleks modu ile çalışabilmelidir.

s)  Cihazda kullanılan lineer problar ile B-Mod ile çalışırken ultrason dalgasına açı verilebilmelidir. (trapezoidal,’’virtual’’/ sanal konveks görüntüleme özelliği). Bu gereklilik varsa intraoperatif problar için gerekli değildir.

t) Sistem monitörü yüksek rezolüsyonlu LCD veya TFT tipte en az 15’’(onbeş inç) boyutunda olmalıdır.              

u) Teklif edilen cihazda görüntü kaydı yapılabilmesi için entegre sabit disk(‘’hard-disk’’) bulunmalıdır. Sabit disk kapasitesi en az 30 GB olmalıdır

v) Dışa görüntü transferi amacıyla sistemde entegre USB çıkışı olmalı ve görüntüler buradan dışarı aktarılabilmelidir.

w) Sistemin dinamik aralık (‘’dynamic range’’) değeri en az 180 Db olmalıdır.

x) Sistemde en az 4 adet odak noktası ya da bölgesi olmalı ve kullanıcı tarafından yerleri değiştirilebilmelidir.

y) Cihazda farklı derinliklerinden alınan yankı şiddetlerini kontrol edip, görüntü homojenizasyonunu sağlamak amacıyla en az 6 (altı) kademeli zaman-kazanç kontrol (‘’time-gain control’’) veya derinlik kazanç (dept gain compesation) ayarı bulunmalıdır.

z) Ana ünitenin ağırlığı problar, taşıyıcı araba ve batarya hariç, on (10) kg’ın altında olmalıdır.

aa) Teklif edilen sistem ile birlikte bir adet orijinal taşıyıcı araba verilecektir.

bb) Cihaz elektrik bağlantısı olmadan en az 25 dakika çalışabilme kapasitede olmalıdır.

cc) Cihazla beraber temel özellikleri aşağıda belirtilen problar verilecektir. Cihazla birlikte aktif olarak aynı anda 3 adet prob bağlanabilecek ataçman verilecektir.

                Elektroik konveks prob: En az 1,4-5 MHz bant aralığında, multifrekans veya broadband özellikli, doku harmonik görüntüleme yapabilen, abdominal görüntüleme amaçlı ve matrix, x matrix, dynamic micro slice, micro piezo-composite veya IQ prob gibi özel çok sıralı kristallere sahip teknolojide veya Hanafy Lens teknolojisinde olacak.

Elektronik lineer prob: En az 3-7 MHz bant aralığına sahip, doku harmonik görüntüleme kapasitesinde ve vasküler görüntüleme amaçlı ve matrix, xmatrix, dynamic micro slice, micro piezo-composite veya IQ prob gibi özel çok sıralı kristallerle sahip teknolojide veya en az 4-11 MHz bant aralığına sahip, en az 3 farklı Doku Harmonik frekansında ve en az 3 farklı dopler frekansında görüntüleme yapabilen lineer prob olacak.