Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Hasta Adı: Efe BELER

  İhale Notu   : Hasta Adı: Efe BELER
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  08.11.2018
SAATİ :  23:59
YERİ :  Dsim
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  AKTİF
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ - 3
TELEFON : 2337068 - 69
DAHİLİ :
FAKS : 2337100
E-POSTA :
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ
TEKLİF MEKTUBU                  

 

                Hastanemiz Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı İşine ait satın almanın yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Aşağıda cinsi, miktarı, evsafı, teknik ve idari şartları yazılı malzemeler, idaremizce 4734 sayılı Kamu İhale Yasasının 22. maddesine göre satın alınacak olup, fiyat teklifinizi (Kesin Fiyat) en geç  08/11/2018’e kadar idaremize vermenizi rica ederim.

 

**ÖNEMLİ NOT** :  (Saat 17:00’den sonra gelen fiyat teklifleri Dikkate Alınmayacaktır.)

 

Hasta Adı: Efe BELER

MAL / İŞE AİT TEKNİK VE İDARİ ŞARTLAR

1)- Teklif edilecek malzemenin lot ve UBB numaralarının mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

2)- Ödemeler malların tesliminden itibaren 360 (üçyüzaltmış)gün içinde yapılacaktır.

3)- Teklifin geçerlilik süresi, idareye teslim tarihinden itibaren 30 Takvim günü olacaktır.

4)- En düşük fiyat ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirilerek birim fiyatlar üzerinden teklif esas alınacaktır.

5)- Teklif fiyatları KDV hariç olarak verilcektir.

6)- Mal / İş idareye 24 saat için de  teslim edilecektir.

7)- Mal / İş idarece denetim, muayene ve kabul işlemi yapıldıktan sonra teslim alınacaktır.

8)- İdare Mal / İşi alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.

9)- Teklif mektubu, okunup kabul edildiği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile yazılması, üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunmaması, Ad, Soyadı veya Ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır.

10)- İdare gerektiğinde numune isteyebilecektir.

11)- Teklif mektubu şartnamesinin uygulanmasından doğabilecek ihtilaflar Manisa Mahkemelerinde 4734 sayılı kanun hükümleri dâhilinde çözümlenir.

12)-SUT TAVAN FİYATLARI ÜZERİNDE KALAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

13)-FİRMALAR ÜZERİNDE MALZEME KALMASI HALİNDE KESİLEN FATURA EKİNDE HÜAP CD’SİNİ  TESLİM ETMELİDİRLER.

14)- SUT KODU VE SUT FİYATI BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER İLE SUT FİYATLARI ÜZERİNDE GELEN TEKLFİLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

              NOT:         İDARE KODU:    45764.38.41.00.01.330

                                 İDARE ADI:   Celal Bayar Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

 

15)-SİPARİŞ SATINALMA BİRİMİNDEN TESLİM ALINDIKTAN SONRA ASIL FATURANIN 3 (ÜÇ) GÜN İÇERİSİNDE DEPOYA TESLİM EDİLMESİ ZORUNLUDUR.

 

TEL: (236)  233 70 68 / 233 70 69

FAX: (236)  233 71 00

 

**ÖNEMLİ NOT: Malzeme kullanıldıktan sonra kesilecek olan FATURA nın bir nüshası depo tarafından istenilen malzemelerin ayrıntılı döküm belgesi ile birlikte aynı gün  AŞAĞIDA BELİRTİLEN  NUMARALARA FAX ÇEKİLMESİ GEREKMEKTEDİR.Aksi takdirde depo girişleri yapılamayacaktır.

DEPO  BİRİMİ FAX: 0236- 232 80 93

DÖNER SERMAYE İŞLET.MÜD. FAX: 0236 – 233 7100

 

 

**ÖNEMLİ:      FİYAT TEKLİFİ ATILAN MALZEMELER İÇİN PROFORMA FATURAYA İLGİLİ MALZEMELER İÇİN FİRMA BAYİ NO YAZILACAKTIR.

 

 

NOT: TEKNİK ŞARTNAME DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINA BİLİR.

NOT:Teklif verilmeden önce şartnamelerin firma tarafından mutlaka görülmesi gerekmektedir.

SATIN ALINACAK MAL / İŞ LİSTESİ

 

SIRA NO:  CİNSİ VE NİTELİĞİ                           ADETİ

1.     Vakum Yardımlı Yıkamalı Orta Boy Kapama Seti 15 Adet

2.     Vakum Yardımlı Toplama Seti 15 Adet

3.     Polivinil Alkol Emdirilmiş Büyük Beyaz Sünger 15 Adet                                                                 

 

 

SUT KODU: OR2180

İnstilasyon Tedavisine Uygun Spiral Şekilde Vakum Yardımlı Orta Kapama Seti Teknik Özellikleri

1. instilasyon tedavisine uygun spiral şekilde vakum yardımlıorta kapama seti ile sistemde kullanılacak diğer sarflar ve instilasyon yapabilen vakum yardımlı yara kapama ünitesi aynı marka olmalı ve tedavi sürekliliğini sağlamalıdır

2. instilasyon tedavisine uygun spiral şekilde vakum yardımlıorta kapama seti içindeki özel olarak üretilmiş köpük pansuman, topikal yara solüsyonlarının yara yatağına eşit dağılımını ve çekilebilmesini sağlamalıdır. Kapama setleri ile uyumlu çalışan cihazlarla sürekli ve/veya fasilah çalıştırıldığında yara iyileşmesinde en iyi sonucu alabilme olanağı sağlamalıdır.

3. instilasyon tedavisine uygun spiral şekilde vakum yardımlıorta kapama seti, instilasyon yapabilen vakum yardımlı yara kapama ünitesi ile uyumlu çalışabilecek özellikte olmalıdır.

4. instilasyon tedavisine uygun spiral şekilde vakum yardımlıorta kapama setine solüsyon bir kaset(kartuş) yardımı ile otomatize ve volumetrik şekilde iletilmelidir. Kontaminasyon riskini önlemek için bu iletim sırasında solüsyon kapalı bir sistemden sterilitesi bozulmadan pansumana ve yara yatağına iletilmelidir.

5. instilasyon tedavisine uygun spiral şekilde vakum yardımlıorta kapama seti ile çalışan vakum yardımlı yara kapama ünitesi tedavinin hangi fazmda kaçıncı dakikada olduğunu hastanın tedavisinin yakından takibi için anlık olarak belirtecek özelliğe sahip olmalıdır.

6. instilasyon sıvısı iletiminde kullanılan kaset(kartuş) instilasyon tedavisine uygun spiral şekilde vakum yardımlıorta kapama seti ile uyumlu çalışmalı ve vakum yardımlı yara kapama ünitesinden çıkarıldığında, iletilen solusyon tükendiğinde ve bağlantı hortumunda herhangi bir iletim problemi veya tıkanıklığı olduğunda vakum yardımlı yara kapama ünitesinin sesli uyarı
verebilme özelliğine sahip olmalıdır.

7 . iletilen solüsyonun yara yatağında bekletilme süresi kullanıcı tarafından verilen sıvı miktarından bağımsız olarak ayarlanabilmelidir.Bu özellik sayesinde tedavinin amacı olan instilasyon işlemi sorunsuz gerçekleştirilebilmelidir

8. instilasyon tedavisine uygun spiral şekilde vakum yardımlıorta kapama seti ile çalışan vakum yardrmlı kapama ünitesinde ayarlanan solüsyonun tamamının yara yatağına iletilmesi cihaz üzerinden kontrol edilebilmelidir. Bu özellik sayesinde yıkama solüsyonunu ileten bağlantı hortumundakl sıvı miktarını da hesap ederek, kullanıcının yara yatağına iletilmesini istediği
solüsyonun tamamının pansumana iletilmesinin kontrolü sağlanabilmelidir.

9. instilasyon tedavisine uygun spiral şekilde vakum yardımlıorta kapama seti içindeki 2 kapamanın hammaddesi poliüretan ester veya dengi materyalden olmalıdır. Bu sayede tedavi sırasında daha homojen bir solüsyon dağılımı gerçekleştirilebilmelidir.

10.instilasyon tedavisine uygun spiral şekilde vakum yardımlıorta kapama seti pansuman değişimlerinde hastaya zarar vermemesi ve yara yüzeyinde partikül bırakmaması için yırtılmaya ve gerilmeye daha dayanıklı yapıda lmalıdıristenildiği takdirde bu özellik çalışmalar ile kanıtlanabilmelidir.

11. instilasyon tedavisine uygun spiral şekilde va kum yardımlıorta kapama seti içindeki kapama çok eksudalı, infekte ve kaviteli yaralarda, yara boşluğunu doldurarak kapamaya olanak tanımahdır.

12. instilasyon tedavisine uygun spiral şekilde vakum yardımlıorta kapama seti içindeki kapama- pansumanının ölçüleri 15,2 x 17,7 x 1,8 ± 2 cm ve keslebilir özelliğe sahip oımaıılttv

3.            

13. instilasyon yapabilen vakum yardımlı yara kapama ünitesi ile bağlantıyı sağlayacak düzenek, instilasyon tedavisine uygun spiral şekilde vakum yardımlıorta kapama setinin içinden çıkmalıdır. Set içinden çıkan bağlantı hortumu topikal yara solüsyonlarının yara yatağına iletilmesini, solüsyonun istenen süre yara yatağında bekledikten sonra eksuda ile birlikte yara yatağından uzaklaştırılmasını sağlamalıdır.

14 . instilasyon tedavisine uygun spiral şekilde vakum yardımlıorta kapama setinin içinden çıkan bağlantı hortumunun, yara bölgesine uygulanan kapamayı kaldırmadan, hastayı belirli bir süre instilasyon yapabilen vakum yardımlı yara kapama ünitesinden ayırmaya olanak tanıyacak biçimde bağlantı yeri ve klempleri bulunmalıdır. Bu sayede, istendiği taktirde
hastanın tedavisine ara verilebilmelidir.

15. instilasyon yapabilen vakum yardımlı yara kapama ünitesi ile bağlantıyı sağlayacak düzenek, tek bir ped kullanılarak hem negatif basıncın hem de solüsyanun iletilebileceği yapıda olmalıdır.

16. instilasyon tedavisine uygun spiral şekilde vakum yardımlıorta kapama seti, doğru ve kesin negatif basınç temini sağlayan hedef negatif basıncı yara yatağında izleme ve koruma yeteneğine sahip olmalıdır ve tedavinin etkinliği için sürekli doğru geribildirim sağlamalıdır

17. instilasyon tedavisine uygun spiral şekilde vakum yardımlıorta kapama seti hasta tedavisinin sürekliliğini sağlamak adına sızıntı, tıkanıklık alarmı verebilecek düzeneklere sahip olmalıdır.

18. instilasyon tedavisine uygun spiral şekilde vakum yardımlıorta kapama seti bağlı olduğu sistemden yapılan pansumanın kontrolünü ve sızdırmazlığını tedavi etkinliği için görselolarak kontrol edebilecek özellikte olmalıdır.

19. instilasyon tedavisine uygun spıral şekilde vakum yardımlıorta kapama setinın bağlı olduğu sistem elektrik kaynağına bağlanmadan, dolu şarj ile en az 4 saat çalışabilecek özellikte olmalı ve elektrik kablosu cihazdan ayrılabilmelidir. Tedavinin sürekliliği için sistemin şarj seviyesi azaldığında düşük pillbatarya alarmı verebilmelidir.

20. lnstilasyon tedavisine uygun spiral şekilde vakum yardımlıorta kapama seti içerisinde bulunan drape şeffaf, steril ve hava sızdırmaz nitelikte olmalıdır.

21. irıstilasyon tedavisine uygun spiral şekilde vakum yardımlıorta kapama setinin yara
yatağında bahsedilen etkilerinin hepsi, istenildiğinde firma tarafından teknik dökümanlar ile
kanıtlanabilmelidir.

22. instilasyon tedavisine uygun spiral şekilde vakum yardımlıorta kapama setleri tükenineeye kadar hastane kliniklerinde kalmak ve kullanılmak üzere firma tarafından hastanenin ihtiyacı kadar instilasyon yapabilen vakum yardımlı yara kapama ünitesi ücretsiz olarak sağlanmalıdırVerilecek instilasyon yapabilen vakum yardımlı yara kapama ünitesi hasta guve'nliği ve sağlığı açısından T.c. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır

23. Mevcut cihazlarda arıza olması halinde veya ihtiyaç duyulduğunda firma tarafından daha fazla cihaz

desteği 2~ saat içinde sağlanmalıdır.

24.Urürı tekli orijinal ambalajlarda bulunrnalı.tek kullanımlık ve steril olmalıdır. Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi, markası, teknik özellikleri, lot numarası, T.C.Sosyal Güvenlik Kurulu kontrolünden geçmiş ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Ulusal Bilgi Bankası kodu belirtilmiş olmalıdır.

25.     Malzemenin raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 ( iki) yılolmalıdır.

26.     Firma bozuk ve hatalı çıkan ürünleri yenisi ile değiştirmelidir.

 

4.            

SUT KODU: OR2200

VAKUM YARDIMLI TOPLAMA SETi TEKNiK ÖZELLiKLERi

1. Vakum yardımlı toplama seti ile sistemde kullanılacak diğer sarf malzemeler ve vakum yardımlı yara kapama

ünitesi aynı marka olmalı ve tedavi sürekliliğini sağlamalıdır.

2.  Vakum yardımlı toplama seti steril ve tek kullanımlık olmalıdır.

3.Vakum yardımlı toplama setinin vakum yardımlı yara kapama ünitesine bağlantı yerinde; dışarıya koku, bakteri ve sıvı geçişini engelleyen hidrofobik ve karbon filtreler bulunmalıdır.

4. Vakum yardımlı toplama seti içerisinde bulunan toplama kabı hiçbir şekilde açılamamalı, içerisine ek düzenek ilave edilememeli, açık bir ucu bulunmamalı ve tamamen tek kullanımlık olmalıdır.

5. Vakum yardımlı toplama seti, hastanın ve sağlık personelinin güvenliği ve sağlığı göz önünde ulundurularak açılamamalı ve delinemez özellikte üretilmiş olmalıdır.

6. Vakum yardımlı toplama seti en az 500ml sıvı toplama kapasitesine sahip olmalıdır.

8.   Vakum yardımlı toplama seti, içinde toplanan sıvıyı jelleştirecek özellikte olmalıdır.

9.Vakum yardımlı toplama seti, kapama setinden gelen bağlantı hortumu ile tamamen uyumlu, kolay bir
şekilde birleştirilir ve dişli yapısı sayesinde tedavinin sürekliliğini koruyacak özellikte olmalıdır Bağlantı
hortum u içinde, tedavi esnasında uygulanan negatif basıncın algılanmasına yardımcı olacak ve yara
yatağındaki negatif basınçta değişiklik olması halinde bunu vakum yardımlı yara kapama ünitesine ileterek
uyarı vermesine olanak tanıyacak düzenek bulunmalıdır.

10. Vakum yardırnh toplama seti, vakum yardımlı yara kapama ünitesinde bulunan hassas basınç sensörleri ile
uyumlu çalışabilecek bir teknolojiye sahip olmalıdır. Hassas basınç sensörleri, hedef negatif basıncı yara
yatağında izleme ve koruma yeteneğine sahip ve sürekli doğru geribildirim sağlayabilecek özellikte olmalıdır.
11. Vakum yardımlı toplama setinin bağlı olduğu vakum yardımlı yara kapama ünitesinde toplama kabının
yerinde olup olmadığını algılayarak,toplama kabı yerinden çıkarıldığında sesli uyarı verebilecek yapıda olmalıdır.

12. Vakum yardımlı toplama setinin bağlı olduğu vakum yardımlı yara kapama ünitesinde toplama kabının
dolduğunda uyarı verecek ve hastanın tedavisinin kesintisiz devam etmesine olanak sağlayacak yapıda olmalıdır ve toplama kabı dolduğunda sesli uyarı verebilmelidir.

13. Vakum yardımlı toplama setleri tükenineeye kadar hastane kliniklerinde kalmak ve kullanılmak üzere firma tarafından hastanenin ihtiyacı kadar vakum yardımlı yara kapama ünitesi ücretsiz olarak sağlanmalıdır. Verilecek vakum yardımlı yara kapama ünitesi hasta güvenliği ve sağlığı açısından TC. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.

14. Mevcut cihazlarda arıza olması halinde veya ihtiyaç duyulduğunda firma tarafından daha fazla cihaz
desteği 24 saat içinde sağlanmalıdır.

15. Ürün tekli orijinal ambalajlarda bulunmalı ve tek kullanımlık olmalıdır.Ambalaj üzerinde üretim ve son
kullanma tarihi, markası, teknik özellikleri, lot numarası, TCSosyal Güvenlik Kurulu kontrolünden geçmiş ve
TC. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Ulusal Bilgi Bankası kodu belirtilmiş olmalıdır.

16. Malzemenin raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 ( iki) yılalmalıdır.

17. Firma hatalı ve bozuk çıkan malzeleri yenisi ile değiştirmelidir.

GARANTi ŞARTLARI VE SORUMLULUKLARI:

1.        Teklif veren firma, bu ürünün satışı ile yetkili olduğuna dair belge vermeli ve satış sonrası sorumlulukları yüklenmelidir.

2.        Ürün teslim edildiğinde, bu ürün ile ilgili kullanım talimatı (ürün tanıtımı, endikasyon, kontrendikasvon, ameliyat sonrası olabilecek aksaklıklar ve firmanın sorumluluklarını kapsayan bilgiler) orijinal ve türkçe tercümesi ile birlikte verilmelidir.

3.        Firma· malzemenin kullanıldığı ( eğer kullanılırsa) hasta adını da belirterek faturasını kesecektir.

Faturada mutlaka UBB kodları ve Ek 5-E de belirtilen SUT ve GMDN kodları yazılacak ve fatura en geç 24 saat içinde hastanenin tıbbi malzeme birimine elden teslim edilecektir.

 

 

SUT KODU: OR2160

VAKUM YARDIMLI POLİVİNİL ALKOL EMDİRİLMİŞ BÜYÜK KAPAMA SETİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1.        Vakum yardımlı Polivinilalkol emdrilmiş büyük kapama seti ile sistemde kullanılacak deiğer sarflar ve Vakum Yardımlı Yara Kapama Ünitesi aynı markadır ve tedavi sürekliliği sağlamalıdır.

2.        Vakum Yardımlı Polivinilalkol emdrilmiş büyük boy Yara Kapama seti içindeki kapama seti yara tedavisinden en etkin sonucu alabilmek için negatif basıncı tüm yara yüzeyine homojen dağıtabilecek mikro gözenekli elastikiyeti yüksek ve yoğunluğu artırılmış özellikte, hidrofilik veya dengi özellikte olmalıdır. Aynı zamanda kapama setlerinin normal ve/veya gümüşlü formları da olup, hepsi birlikte kullanıldığında VYYK setleri, yıkama ve/veya görüntüleme yapabilen(yaranın ebatlarındaki küçülmeyi takip edip data verebilen ve yara fotoğrafını gösterme özelliği olan) cihazlarla sürekli ve/veya fasılalı çalıştırılabildiğinde yara iyileşmesinden en iyi sonuç alabilme özelliği sağlamalıdır.

3.        vakum yardımlı polivinilalkol emdirilmiş büyük boy kapama seti arada sağlıklı doku bulunan birden çok yarayı ekstra düzeneğe gerek kalmadan negatif basıncı iletebilecek özelliğe sahip olmalıdır.

4.        Vakum yardımlı polivinilalkol emdirilmiş byük boy kapama seti arada sağlıklı doku bulunan birden infekte yüzeyel tünelleşmiş yaralarda yara boşluğunu doldurarak kapamaya olanak tanımalıdır. Greft ve mesh üzerine yapışmamalıdır.

5.        Ünite tarafından verilen basınç şiddeti ayarlanır ve hasta güvenliği için set ayarlanan basınca göre çalışabilecek düzeneğe sahip olmalıdır.

6.        Vakum yardımlı polivinilalkol emdirilmiş büyük boy kapama seti içindeki kapama seti içindeki kapama enaz enaz 75cm2  olmalıdır.

7.        Vakum yardımlı yara kapama ünitesi ile bağlantıyı sağlayacak düenek vakum yardımlı polivinialkol emdirilmiş büyük boy kapama seti içinde bulunmalıdır. Set içinden çıkan bağlantı hortumunun vakum yardımlı polivinilalkol emdirilmiş büyük boy kapama seti içindeki kapama süngerini uygulanan yara bölgesinden kaldırmadan hasttayı belirli bir süre vakum yardımlı yara kapama ünitesinden ayırmaya olanak tanıyacak biçimde bağlantı yeri ve klempleri bulunmalıdır.

8.        Vakum yardımlı polivinilalkol emdirilmiş büyük boy kapama setinden bulunan bağlatı hortumu içinde tedavi enasında uygulanan negatif basıncı algılayarak yaraya uygulanan negatif basınçta değişiklik olması halinde vakum yardımlı yara kapama ünitesi tarafından algılanıp uyarı vermesine olanak tanıyacak düzenek bulunmalıdır.

9.        Vakum yardımlı yara kapama setinin yara tağından bahsedilen etkilerinin hepsi istenildiğinde firma tarafından teknik dökümanlar ile ispatlanmalıdır.

10.     vakum yardımlı polivinialkol emdirilmiş büyük boy kapama setleri tükeninceya kadar hastaneiz kliniklerinde kalmak ve kullanılmak üzere firma tarafından hastanenin ihtiyacı kadar vakum yardımlı yara kapama ünitesi ücretsiz olarak sağlanacak ve  verilecek VYYK Ünitesinin hasta güvenliği ve sağlığı açısından T.C Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.

11.     vakum yardımlı polivinilalkol emdirilmiş büyük boy kapama seti tek kullanımlı ve steril olmalıdır.

12.     Mevcut cihazlarda arıza olması halinde veya ihtiyaç duyulduğunda firma tarafından daha fazla cihaz desteği 24 saat içinde sağlanacaktır.

13.     Ürün tekli orjinal ambaljlarda ve tek kullanımlı olmalıdır. Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi markası teknik özellikleri lot numarası T.C Sosyal Güvenlik Kurulu kontrolnden geçmiş ve T.C. Sağlık Bakanlığı Tarafından onaylanmış Ulusal Bilgi Bankası kodu belirtilmiş olmalıdır.

14.     Firma bozuk hatalı çıkan ürünleri yenisi ile değiştirir.

GARANTİ ŞARTLARI VE SORUMLULUKLARI:

1.        Teklif veren firma bu ürünün satışı ile yetkili olduğuna dair belge vermeli ve satış sonrası sorumlulukları yüklenmelidir.

2.        Ürün teslim edilidğinde bu ürün ile ilgili kullanım talimatı (ürün tanıtımı endikasyon kontrendikasyon ameliyat sonrası olabilecek aksaklıklar ve firmanın sorumluluklarını kapsayan bilgiler) orjinal ve türkçe tercümesi ile birlikte verilmelidir.

3.        Firma kullanıldığı(eğer kullanılırsa) hasta adını da belirterek faturasını kesecektir. Faturada mutlaka UBB kodları ve Ek 5-E de belirtilen SUT ve GMDN kodları yazılacak ve fatura engeç 24 saat içinde hastanenin tıbbi malzeme birime elden teslim edilecektir.