Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Hasta Adı : Selim AKABİK

  İhale Notu   : Hasta Adı : Selim AKABİK
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  08.11.2018
SAATİ :  23:59
YERİ :  Dsim
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  AKTİF
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ - 3
TELEFON : 2337068 - 69
DAHİLİ :
FAKS : 2337100
E-POSTA :
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ

TEKLİF MEKTUBU                  

 

                Hastanemiz  Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı İşine ait satın almanın yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Aşağıda cinsi, miktarı, evsafı, teknik ve idari şartları yazılı malzemeler, idaremizce 4734 sayılı Kamu İhale Yasasının 22. maddesine göre satın alınacak olup, fiyat teklifinizi (Kesin Fiyat) en geç 08/11/2018’e kadar idaremize vermenizi rica ederim.

 

**ÖNEMLİ NOT** :  (Saat 17:00’den sonra gelen fiyat teklifleri Dikkate Alınmayacaktır.)

 

Hasta Adı : Selim AKABİK

 

MAL / İŞE AİT TEKNİK VE İDARİ ŞARTLAR

1)- Teklif edilecek malzemenin lot ve UBB numaralarının mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

2)- Ödemeler malların tesliminden itibaren 360 (üçyüzaltmış) gün içinde yapılacaktır.

3)- Teklifin geçerlilik süresi, idareye teslim tarihinden itibaren 30 Takvim günü olacaktır.

4)- En düşük fiyat ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirilerek birim fiyatlar üzerinden teklif esas alınacaktır.

5)- Teklif fiyatları KDV hariç olarak verilcektir.

6)- Mal / İş idareye 24 saat için de  teslim edilecektir.

7)- Mal / İş idarece denetim, muayene ve kabul işlemi yapıldıktan sonra teslim alınacaktır.

8)- İdare Mal / İşi alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.

9)- Teklif mektubu, okunup kabul edildiği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile yazılması, üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunmaması, Ad, Soyadı veya Ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır.

10)- İdare gerektiğinde numune isteyebilecektir.

11)- Teklif mektubu şartnamesinin uygulanmasından doğabilecek ihtilaflar Manisa Mahkemelerinde 4734 sayılı kanun hükümleri dâhilinde çözümlenir.

12)-SUT TAVAN FİYATLARI ÜZERİNDE KALAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

13)-FİRMALAR ÜZERİNDE MALZEME KALMASI HALİNDE KESİLEN FATURA EKİNDE HÜAP CD’SİNİ  TESLİM ETMELİDİRLER.

14)- SUT KODU VE SUT FİYATI BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER İLE SUT FİYATLARI ÜZERİNDE GELEN TEKLFİLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

              NOT:         İDARE KODU:    45764.38.41.00.01.330

                                 İDARE ADI:   Celal Bayar Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

 

15)-SİPARİŞ SATINALMA BİRİMİNDEN TESLİM ALINDIKTAN SONRA ASIL FATURANIN 3 (ÜÇ) GÜN İÇERİSİNDE DEPOYA TESLİM EDİLMESİ ZORUNLUDUR.

 

TEL: (236)  233 70 68 / 233 70 69

FAX: (236)  233 71 00

 

**ÖNEMLİ NOT: Malzeme kullanıldıktan sonra kesilecek olan FATURA nın bir nüshası depo tarafından istenilen malzemelerin ayrıntılı döküm belgesi ile birlikte aynı gün  AŞAĞIDA BELİRTİLEN  NUMARALARA FAX ÇEKİLMESİ GEREKMEKTEDİR.Aksi takdirde depo girişleri yapılamayacaktır.

DEPO  BİRİMİ FAX: 0236- 232 80 93

DÖNER SERMAYE İŞLET.MÜD. FAX: 0236 – 233 7100

 

 

**ÖNEMLİ:      FİYAT TEKLİFİ ATILAN MALZEMELER İÇİN PROFORMA FATURAYA İLGİLİ MALZEMELER İÇİN FİRMA BAYİ NO YAZILACAKTIR.

 

 

NOT: TEKNİK ŞARTNAME DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINA BİLİR.

NOT:Teklif verilmeden önce şartnamelerin firma tarafından mutlaka görülmesi gerekmektedir. 

 

 

SATIN ALINACAK MAL / İŞ LİSTESİ

 

SIRA NO:             CİNSİ VE NİTELİĞİ                                                                                            ADETİ

1.        VAKUM YARDIMLI TOPLAMA SETİ 10 ADET

2.        VAKUM YARDIMLI YIKAMALI KÜÇÜK BOY KAPAMA SETİ 10 ADET

 

SUT KODU: OR2200

 

İNSTİLASYON TEDAVİSİNE UYGUN SPİRAL ŞEKİLDE VAKUM YARDIMLI KÜÇÜK KAPAMA SETİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1.             İnstlasyon tedavisine uygun spiral şekilde vakum yardımlı küçük kapama seti ile sistemde kullanılacak diğer sarflar ve instilasyon yapabilen vakum yardımlı yara kapama ünitesi aynı marka olmalı ve tedavi sürekliliğini sağlamalıdır.

2.             İnsitlasyon tedavisine uygun spiral şekilde vakum yardımlı küçük kapama seti içindeki özel olarak üretilmiş köpük pansuman topikal yara solüsyonlarının yara yatağına eşit dağılımını ve çekilebilmesini sağlmalaıdır. Kapama setleri ile uyumlu çalışan ciazlarla sürekli ve/veya fasılalı çalıştırıldığında yara iytileşmesinde en iyi sonucu alabilme olanağı sağlamalıdır.

3.             İnstilasyon tedavisine uygun spiral şekilde vakum yardımlı küçük kapama seti instilasyon yapabilen vakum yardımlı yara kapama ünitesi ile uyumlu çalışabilecek özellikte olmalıdır.

4.             İnstilasyon tedavisine uygun spiral şekilde vakum yardımlı küçük kapama setine solüsyon bir kaset(kartuş) yardımı ile otomatize ve volumetrik şekilde iletilmelidir. Kontaminasyon riskini önlemek iiçin bu iletim sırasında solsyon kapalı bir sistemden steriltesi bozulmadan pansumana ve yara yatagına iletilmelidir.

5.             İnstilasyon tedavisine uygun spiral şekilde vakum yardımlu küçük kpama seti ile çalışan vakum yardımlı yara kpama üniitesi tedavinin hangi fazında kacıncı dakikada oldugunu hastanınn tedavisinin yakından takibi için anlık olarak belirtecek özelliğie sahip olmalıdır.

6.             İnstilasyon sıvısı iletiminde kullanılan kaset(kartuş) instilasyon tedavisine uygun spiral şekilde vakum yardımlı orta kapama seti ile uyumlu çalışmalı ve vakum yardımlı yara kapama ünitesinden cıkarıldıgında iletilen solüsyon ttükendiğinde ve baglantı hortumunda herhangi bir iletim problemi veya tıkanıklıgı oldugunda vakum yardımlı yara kapa ünitesinin sesli uyarı verebilme özelliğine sahip olmalıdır.

7.             İletilen solüsyonun yara yatagına bekletilme süresi kullanıcı tarafından verilen sıvı miktarından bagımsız olarak ayarlanabilmelidir. Bu özelliik sayesinde tedavinin amacı olan instilasyon işlemi sorunsu geröekleştirilebilmelidir.

8.             İnstilasyon tedavisine uygun spiral şekilde vakum yardımlı orta kapama seti ile çalışan vakum yardımlı kapama ünitesinde ayarlanan solüsyonun tamamının yara yatagına iletilmesicihaz ğzerinden kontrol edilebilmelidir. Bu özellik sayeside yıkama solüsyonunu ileten bağlantı horumundaki sıvı miktarını da hesap ederek kullanı yara yatagına iletilmesini istedigi solüsyonun tamamını pansumana iletilmesinin kontrolü sağalanabilmelidir.

9.             İnstilayon tedavisine uygun spiral şekilde vakum yardımlu küçük kapama seti içinde 2 kapamanın hammadesi poliüretan ester veya dengi materyalden olmalıdır. Bu sayede teadvi sırasında daha homojen bi solüsyon dağılımı gerçekleştirilebilmelidir.

10.           İnstilasyon tedavisine uygun spiral şekilde vakum yardımlı küçük kapama seti pansuman değişimlerinde hastaya zarar vermemesi ve yara yüzeyinde partikül bırakmaması için yırtılmaya ve gerilmeye daha dayanaıklı yapıda olmalıdır. İstenildiği takdirde bu özellik çalışmalar ile kanıtlanabilmelidir.

11.           instilasyon tedavisine uygun spiral şekilde vakum yardımlı küçü kapama seti pansuman değişimlerinde hastaya zarar vermemesi ve yara yüzeyinde partikül bırakmaması için yırtılmaya ve gerilmeye daha dayanııklı yapıda olmalıdır. İstenildiği takdirde bu özellik çalışmalar ile kanıtlanabilmelidir.

12.           İnstilasyon tedavisine uygun spiral şekilde vakum yardımlı küçük kapama seti içindeki kapama pansumanın ölçüleri 7,7x11,4x1,8 + 2cm ve kesilebilir özelliğe sahip olmalıdır.

13.           İnstilasyon yapabilen vakum yardımlı yara kapama ünitesi ile bağlantıyı sağlayacak düzenek instilayon tedavisine uygun spiral şekilde vakum yardımlı küçük kapama setinin içinden çıkmalıdır. Set içinden çıkan bağlantı hortumu topikal yara solüsyonlarının yara yatagına iletilmeisin solüsyonun istenen süre yara yatagında bekledikten sonra eksude ile birlikte yara yatagından uzaklastırılmasını saglamalıdır.

14.           İnstilasyon tedavisine uygun spiral şekilde vakum yardımlı küçük kapama setinin içinden cıkan baglantı horumunun yara bölgesine uygulanan kapamayı kaldırmadan hastayı belirli bir süre instilasyon yapabilen vakum yardımlı yara kapama ünitesinden yaırmaya olanak tanıyacak biçimde bağlantı yeri ve klempleri bulunmalıdır. Bu sayede istendiği taktirde hastanın tedavisine ara verilebilmelidir.

15.           İnstilasyon yapabilen vakum yardımlı yara kapama ünitesi ile bağlantıyı saaglacak düzenek tek bir ped kullanılarak hem negatif basncın hemde solüsyonun iletilebilecegi yapıda olmalıdır.

16.           İnstilasyon tedavisine uygun spiral şekilde vakum yardımlı küçü kapama seti dogru kesin negatif basınc temini saglayan hedef negatif basıncı yara yatagında izleme ve koruma yetenegine sahip olmalıdır ve tedavinin etkinliğ için sürekli dogru gerbildirim saglamalıdır.

17.           İnstilasyon tedavisine uygun spiral şekilde vakum yardımlı küçük kapama seti hasta tedavisinin sürekliliğini sağlamak adına sızıntı tıkanıklı alarmı verebilecek düzeneklere sahip olmalıdır.

18.           İnstilasyon tedavisine uygun spiral şekilde vakum yardımlı küçük kapama seti bağlı oldugu sistemden yapılan pansumanın kontrolünü ve sızdırmazlıgını tedavi etkinliği için görsel olarak kontrol edebilecek özellikte olmalıdır.

19.           İnstilasyon tedavisine uygun spiral şekilde vakum yardımlı küçük kapama setinin bağlı oldugu sistem elektril kaynagına baglanmadan dolu sarj ile en az 4 saat calısabilecek özellikte olmalı ve elektrik kablosu cihazdan ayrılabilmelidir. Tedavinin sürekliliği için sistemin sarj seviyesi azaldıgında düşük pil/ batarya alarmı verebilmelidir.

20.           İnstilasyon tedavisine uygun spiral şekilde vakum yardımlı küçük kapama seti içerisinde bulunan drape seffaf steril ve hava sızdırmaz nitelikte olmalıdır.

21.           İnstilasyon tedavisine uygun spiral şekilde vakum yardımlı küçük kapama setinin yara yatagında bahsedilen etkilerinin hepsi istenildiğinde firma tarafından teknik dökümanlar ile kanıtlanabilmelidir.

22.           İnstilasyon tedavisine uygun spiral şekilde vakum yardımlı küçük kapama setleri tükeninceye kadar hastane kliniklerinde kalma ve kullanılmak üzere firma tarafından hastanenin ihtiyacı kadar hastane klinikleriinde kalmak ve kullanılmak üzere firma tarafından hastanenin ihtiyacı kadar instilasyon yapabilen vakum yardımlı yara kapama ünitesi ücretsiz olarak saglanmalıdır. Verilecek instilasyon yapabilen vakum yardımlı yara kapama ünitesi hasta güvenliği ve sağlığı acısından T.C. Sağlık Bakanllığı tarafından onaylı olmalıdır.

23.           Mevcut cihazlarda arıza olması halinde veya ihtiyac duyuldugunda firma tarafından daha fazla cihaz desteği 24 saat içinde sağlanmalıdır.

24.           Ürün tekli orjinal ambajlarda bulunmalı tek kullanımlık ve steril olmalıdır. Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma taraihi markası teknik özellikleri lot numarası T.C Sosyal Güvenlik Kurulu kontrolünden geçmiş ve T.C Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Ulusal Bilgi Bankası kodu belirtilmiş olmalıdır.

25.           Malzemenin raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2(iki) yıl olmalıdır.

26.           Firma bozuk ve hatalı cıkan ürünleri yenisi ile değiştirmelidir.

GARANTİ ŞARTLARI VE SORUMLULUKLARI:

1.             Teklif veren firma bu ürünün satışı ile yetkili olduguna dair belge vermeli ve satıs sonrası sorumlulukları yüklenmelidir.

2.             Ürün teslim edildiğinde bu ürün ile ilgili kullanım talimatı (ürün tanıtımı endikasyon kontrendikasyon ameliyat sonrası olabilecek aksaklıklar ve firmanın sorumluluklarını kapsayan bilgiler) orjinal ve türkçe tercümesi ile birlikte verilmelidir.

3.             Firma malzemenin kullanıldığı (eğer kullanılırsa) hasta adını da belirterek faturasını kesecektir. Faturada mutlaka UBB kodları ve Ek 5-E de belirtilen SUT ve GMDN kodları yazılacak ve fatura engeç 24 saat içinde hastanenin tıbbi malzeme birimine elden teslim edilecektir.

VAKUM YARDIMLI TOPLAMA SETi TEKNiK ÖZELLiKLERi

1. Vakum yardırrtlı toplama seti ile sistemde kullanılacak diğer sarf malzemeler ve vakum yardımlı yara kapama  ünitesi aynı marka olmalı ve tedavi sürekliliğini sağlamalıdır.

2.Vakum yardımhtoptarna seti steril ve tek kullanımlık olmalıdır.

3.Vakum yardrmutoplama setinin vakum yardımlı yara kapama ünitesine bağlantı yerinde; dışarıya koku, bakteri ve sıvı geçişini engelleyen hidrofobik ve karbon filtreler bulunmalıdır.

 4. Vakum yardımlı toplama seti içerisinde bulunan toplama kabı hiçbir şekilde açılamamalı, içerisine ek düzenek ilave edilememeli, açık bir ucu bulunmamalı ve tamamen tek kullanımlık olmalıdır.

5. Vakum yardımlıtaplama seti, hastanın ve sağlık personelinin güvenliği ve sağlığı göz önünde bulundurularak açtıamamalı ve delinemez özellikte üretilmiş olmalıdır.

6. Vakum yardımlı toplama seti en az 500ml sıvı toplama kapasitesine sahip olmalıdır.

8.   Vakum yardımlı toplama seti, içinde toplanan sıvıyı jelleştirecek özellikte olmalıdır. 

9.Vakum yardımlı toplama seti, kapama setinden gelen bağlantı hortumu ile tamamen uyumlu, kolay bir şekilde birleştirilir ve dişli yapısı sayesinde tedavinin sürekliliğini koruyacak özellikte olmalıdır. Bağlantı hortum u içinde, tedavi esnasmda uygulanan negatif basıncın algılanmasına yardımcı olacak ve yara 

yatağındaki negatif basınçta değişiklik olması halinde bunu vakum yardımlı yara kapama ünitesine ileterek uyarı vermesine olanak tanıyacak düzenek bulunmalıdır.

10. vakürrı •Yardımıı toplama seti, vakum yardımlı yara kapama ünitesinde bulunan hassas basınç sensörleri ile uyurnluçahşabilecek bir teknolojiye sahip olmalıdır. Hassas basınç sensörleri, hedef negatif basıncı yara yataqmdaizlerne ve koruma yeteneğine sahip ve sürekli doğru geribildirim sağlayabilecek özellikte olmalıdır. 

11. Vakum yardımlı toplama setinin bağlı olduğu vakum yardımlı yara kapama ünitesinde toplama kabının yerinde olup olmadığını algılayarak,toplama kabı yerinden çıkarıldığında sesli uyarı verebilecek yapıdaolmalıdır. 

12. Vakurn yardrrnh toplama setinin bağlı olduğu vakum yardımlı yara kapama ünitesinde toplama kabının dolduğunda uyarı Verecek ve hastanın tedavisinin kesintisiz devam etmesine olanak sağlayacak yapıda olmalıdır ve toplama kabı dolduğunda sesli uyarı verebilmelidir. 

13. Vakum yardımlı toplama setleri tükenineeye kadar hastane kliniklerinde kalmak ve kullanılmak üzere firma tarafından hastanenin ihtiyacı kadar vakum yardımlı yara kapama ünitesi ücretsiz olarak sağlanmalıdır. 

Verilecek vakurn yardıml'ı yara kapama ünitesi hasta güvenliği ve sağlığı açısından T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylr olmalıdır.

14. Mevcut cihazlarda arıza olması halinde veya ihtiyaç duyulduğunda firma tarafından daha fazla cihaz desteği 24 saat içinde sağlanmalıdır. 

151• Ürün tekliorijinal ambalajlarda bulunmalı ve tek kullanımlık olmalıdır.Ambalaj üzerinde üretim ve son 

kullanma tarihi, markast. teknik özellikleri, lot numarası, T.CSosyal Güvenlik Kurulu kontrolünden geçmiş ve T.C. Sağlı~ Ba'kanlığı tar'afından onaylanmış Ulusal Bilgi Bankası kodu belirtilmiş olmalıdır. 

 

16. Malzemeninraf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 ( iki) yılalmalıdır .,         .

17. Firma hatalı ve bozuk çıkan malzeleri yenisi ile değiştirmelidir.

 

 GARANTi ŞARTLARI VE'SORUMLULUKLARI:

 

1. Teklif veren firma, bu ürünün satışı ile yetkili olduğuna dair belge vermeli ve satış sonrası sorumlulukları vüklenrnelidir. .'

 

2.       Ürü~ 'tesı,im edildiğinde, bu ürün ile ilgili kullanım talimatı (ürün tanıtımı, endikasyon, kontrendlkasvon, ameliyat sonrası olabilecek aksaklıklar ve firmanın sorumluluklarını kapsayan bilgiler) orijinal ve türkçe tercümesi ile birlikte verilmelidir.

3.       Firma malzemenin kullanıldığı ( eğer kullanılırsa) hasta adını da belirterek faturasını kesecektir.Faturadamutlaka UBB kodları ve Ek S-E de belirtilen SUT ve GMDN kodları yazılacak ve fatura en geç 24 saat içinde hastanenin tıbbi malzeme birimine elden teslim edilecektir.