Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Hasta Adı: Ayşe GÜNGÖR

  İhale Notu   : Hasta Adı: Ayşe GÜNGÖR
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  08.11.2018
SAATİ :  23:59
YERİ :  Dsim
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  AKTİF
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ - 3
TELEFON : 2337068 - 69
DAHİLİ :
FAKS : 2337100
E-POSTA :
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ

TEKLİF MEKTUBU                  

 

                Hastanemiz Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı İşine ait satın almanın yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Aşağıda cinsi, miktarı, evsafı, teknik ve idari şartları yazılı malzemeler, idaremizce 4734 sayılı Kamu İhale Yasasının 22. maddesine göre satın alınacak olup, fiyat teklifinizi (Kesin Fiyat) en geç 08/11/2018’e kadar idaremize vermenizi rica ederim.

 

**ÖNEMLİ NOT** :  (Saat 17:00’dan sonra gelen fiyat teklifleri Dikkate Alınmayacaktır.)                                                                                                                                                            

Hasta Adı : Ayşe GÜNGÖR

                                                   

MAL / İŞE AİT TEKNİK VE İDARİ ŞARTLAR

1)- Teklif edilecek malzemenin lot ve UBB numaralarının mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

2)- Ödemeler malların tesliminden itibaren 360 (üçyüzaltmış) gün içinde yapılacaktır.

3)- Teklifin geçerlilik süresi, idareye teslim tarihinden itibaren 30 Takvim günü olacaktır.

4)- En düşük fiyat ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirilerek birim fiyatlar üzerinden teklif esas alınacaktır.

5)- Teklif fiyatları KDV hariç olarak verilcektir.

6)- Mal / İş idareye 24 saat için de  teslim edilecektir.

7)- Mal / İş idarece denetim, muayene ve kabul işlemi yapıldıktan sonra teslim alınacaktır.

8)- İdare Mal / İşi alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.

9)- Teklif mektubu, okunup kabul edildiği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile yazılması, üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunmaması, Ad, Soyadı veya Ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır.

10)- İdare gerektiğinde numune isteyebilecektir.

11)- Teklif mektubu şartnamesinin uygulanmasından doğabilecek ihtilaflar Manisa Mahkemelerinde 4734 sayılı kanun hükümleri dâhilinde çözümlenir.

12)-SUT TAVAN FİYATLARI ÜZERİNDE KALAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

13)-FİRMALAR ÜZERİNDE MALZEME KALMASI HALİNDE KESİLEN FATURA EKİNDE HÜAP CD’SİNİ  TESLİM ETMELİDİRLER.

              NOT:         İDARE KODU:    45764.38.41.00.01.330

                                 İDARE ADI:   Celal Bayar Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

 

14)-SİPARİŞ SATINALMA BİRİMİNDEN TESLİM ALINDIKTAN SONRA ASIL FATURANIN 3 (ÜÇ) GÜN İÇERİSİNDE DEPOYA TESLİM EDİLMESİ ZORUNLUDUR.

 

TEL: (236)  233 70 68 / 233 70 69

FAX: (236)  233 71 00

 

**ÖNEMLİ NOT: Malzeme kullanıldıktan sonra kesilecek olan FATURA nın bir nüshası depo tarafından istenilen malzemelerin ayrıntılı döküm belgesi ile birlikte aynı gün  AŞAĞIDA BELİRTİLEN  NUMARALARA FAX ÇEKİLMESİ GEREKMEKTEDİR.Aksi takdirde depo girişleri yapılamayacaktır.

DEPO  BİRİMİ FAX: 0236- 232 80 93

DÖNER SERMAYE İŞLET.MÜD. FAX: 0236 – 233 7100

 

 

**ÖNEMLİ:      FİYAT TEKLİFİ ATILAN MALZEMELER İÇİN PROFORMA FATURAYA İLGİLİ MALZEMELER İÇİN FİRMA BAYİ NO YAZILACAKTIR.

 

 

NOT: TEKNİK ŞARTNAME DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINA BİLİR.

NOT:Teklif verilmeden önce şartnamelerin firma tarafından mutlaka görülmesi gerekmektedir.

 

SATIN ALINACAK MAL / İŞ LİSTESİ

 

SIRA NO:               CİNSİ VE NİTELİĞİ                                                                      ADETİ

 

 

1.        120 DERECE AÇILI PLAK 1 ADET

2.        4.5MM KORTİKAL VİDA 15 ADET

 

AÇILl PLAKLAR VE KULLANMA SETi TEKNiK ŞARTNAMESi

GENEL TEKNiK HÜKÜMLER

1- Tedarikçi firma, talep edildiğinde malzemeye ait kalite belgelerini ibraz etmek zorundadır.

2- Hasta ve ürün güvenirliliğini sağlamak amacıyla tüm malzemelerin üzerinde lot numarası bulunması ürün boyutsal özellikleri bulunması zorunludur.

3- Tedarikçi firma, herhangi bir problem vukuunda imal edilen malzeme üzerinde bulunan lot numarasından hareket ederek izlenebilirliğe ait kayıtları belgelemek zorundadır.

4- Tedarikçi firma, talep edildiğinde imal edilmiş ürünün kullanıma uygun olup olmadığını, yapılan test ve deney sonuçlarını daha önceden yapılmış olan uygulama sonuçlarını ve uygulayan hekimin onayını içeren ana kayıtları göstermek zorundadır.

5- Ameliyata uygulama seti sevk eden firma setin tam ve kullanıma hazır olduğunu belirten set kontrol formu ile kullanıma hazır ve güvenli olduğunu belgelemek zorundadır. Formun içeriği sarf malzemelerini ve el aletlerinin kullanıma uygunluğunu kapsar.

6- Üretici firma iSO 9001, ürün ise CE belgelerine sahip olmalıdır.

7 - Sarf ve el aletleri, taşıma ve sterilizasyon emniyetini sağlayacak şekilde taşıma tavaları ve set kutuları ile 
tedarikçi firma tarafından hastaneye teslim edilecektir.

8-Malzemelerin sosyal güvenlik güvenlik kurumuna fatura edilebilmesi amacıyla bir bütünü oluşturan tüm parçaların her birinin ayrı ayrı ulusal bilgi bankası ( UBB ) kod numarası ve ayrıca barkod numarası olması zorunludur.

9-ihale sonrasında, ihalenin uhdesinde kaldığı firma hastanın ameliyat olduğu gün faturasını "UBB kodlarını da belirterek" kesecektir. Kesilen fatura en geç 24 saat içinde hastanemiz ayniyat ve tıbbi malzeme birimine elden teslim edilmek zorundadır.

ÜRÜN ÖZELliKLERi

1.        Sarf ürünlerin malzemesi ASTM F 138 veya iSO 5832-1 standardına uygun paslanmaz çelik olacaktır.

2.        Tüm plak yüzeyi polisaj işlemi uygulanmış ve parlak yüzeye sahip olmalıdır. Plak SUT EK 3F-4 KODU TV 2720 olmalıdır.

3.        Tüm plaklarda lot numarası, tedarikçi firma ismi, plak boyu ve plak açısı markalanmış gibi ürünü tanımlayıcı bilgiler olmalıdır.

4.        Plaklar üzerinde mutlaka kalite belgesinin amblemi olan CE yazılı olmalıdır.

5.        Plak setinde bulunması gerekenler;

          Açı Ölçme saçları : Set içinde kullanılacak olan plakların açılarına göre saç ölçme gaydları bulunmalıdır.

          Plak Çakıcı : Açılı plaklar üzerinde bulunan çakıcı deliğine oturacak set içinde bir adet düz çakıcı bulunmalıdır.

          Plak Tutucular : Set içinde bebek plak için bir, çocuk ve gençler için bir ve diğer açılı plaklar içinde bir tane olmak üzere toplam üç adet plak tutucu bulunmalıdır.

          Plak klavuzları : Set içinde bebek plak için bir, çocuk ve gençler için bir ve diğer açılı plaklar içinde bir tane olmak üzere toplam üç adet plak kılavuzu bulunmalıdır.

          Açı ölçme Gaydı : Set içinde kullanılacak olan plakların açılarına göre ayarlanabilen ve içerisinden k.teli geçmesine izin veren bir adet açı ölçer olmalıdır.

          Diyapozom çekiç : Set içerisinde kılavuzlar ve plak tutucularla uyumlu çalışabilen bir adet diyapozom çekiç bulunmalıdır

          Ayrıca tüm boyların bulunduğu 4.5 mm kortikal vida setide olmalıdır. Vida SUT KODU TV 1040 olmalıdır.