Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : KALP DAMAR CERRAHİSİ A.B.D HASTA ADI : MEHMET UYGUN

  İhale Notu   : KALP DAMAR CERRAHİSİ A.B.D HASTA ADI : MEHMET UYGUN
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  08.11.2018
SAATİ :  23:59
YERİ :  
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  AKTİF
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ - 2
TELEFON : 2337068 - 69
DAHİLİ :
FAKS : 2337100
E-POSTA :
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ
 

TEKLİF MEKTUBU                  

 

                Hastanemiz KALP DAMAR CERRAHİSİ A.B.D İşine ait satın almanın yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Aşağıda cinsi, miktarı, evsafı, teknik ve idari şartları yazılı malzemeler, idaremizce 4734 sayılı Kamu İhale Yasasının 22. maddesine göre satın alınacak olup, fiyat teklifinizi (Kesin Fiyat) en geç 09.11.2018 e kadar idaremize vermenizi rica ederim.

 

**ÖNEMLİ NOT** :  (Saat 10:00’den sonra gelen fiyat teklifleri Dikkate Alınmayacaktır.)

MEHMET UYGUN

MAL / İŞE AİT TEKNİK VE İDARİ ŞARTLAR

1)- Teklif edilecek malzemenin lot ve UBB numaralarının mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

2)- Ödemeler malların tesliminden itibaren 360 (ÜÇYÜZ ALTMIŞ)gün içinde yapılacaktır.

3)- Teklifin geçerlilik süresi, idareye teslim tarihinden itibaren 30 Takvim günü olacaktır.

4)- En düşük fiyat ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirilerek birim fiyatlar üzerinden teklif esas alınacaktır.

5)- Teklif fiyatları KDV hariç olarak verilcektir.

6)- Mal / İş idareye 24 saat için de  teslim edilecektir.

7)- Mal / İş idarece denetim, muayene ve kabul işlemi yapıldıktan sonra teslim alınacaktır.

8)- İdare Mal / İşi alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.

9)- Teklif mektubu, okunup kabul edildiği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile yazılması, üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunmaması, Ad, Soyadı veya Ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır.

10)- İdare gerektiğinde numune isteyebilecektir.

11)- Teklif mektubu şartnamesinin uygulanmasından doğabilecek ihtilaflar Manisa Mahkemelerinde 4734 sayılı kanun hükümleri dâhilinde çözümlenir.

12)-SUT TAVAN FİYATLARI ÜZERİNDE KALAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

13)-FİRMALAR ÜZERİNDE MALZEME KALMASI HALİNDE KESİLEN FATURA EKİNDE HÜAP CD’SİNİ  TESLİM ETMELİDİRLER.

14)- SUT KODU VE SUT FİYATI BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER İLE SUT FİYATLARI ÜZERİNDE GELEN TEKLFİLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

              NOT:         İDARE KODU:    45764.38.41.00.01.330

                                 İDARE ADI:   Celal Bayar Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

 

15)-SİPARİŞ SATINALMA BİRİMİNDEN TESLİM ALINDIKTAN SONRA ASIL FATURANIN 3 (ÜÇ) GÜN İÇERİSİNDE DEPOYA TESLİM EDİLMESİ ZORUNLUDUR.

 

TEL: (236)  233 70 68 / 233 70 69

FAX: (236)  233 71 00

 

**ÖNEMLİ NOT: Malzeme kullanıldıktan sonra kesilecek olan FATURA nın bir nüshası depo tarafından istenilen malzemelerin ayrıntılı döküm belgesi ile birlikte aynı gün  AŞAĞIDA BELİRTİLEN  NUMARALARA FAX ÇEKİLMESİ GEREKMEKTEDİR.Aksi takdirde depo girişleri yapılamayacaktır.

DEPO  BİRİMİ FAX: 0236- 232 80 93

DÖNER SERMAYE İŞLET.MÜD. FAX: 0236 – 233 7100 DAHİLİ 216-217

 

 

**ÖNEMLİ:      FİYAT TEKLİFİ ATILAN MALZEMELER İÇİN PROFORMA FATURAYA İLGİLİ MALZEMELER İÇİN FİRMA BAYİ NO YAZILACAKTIR.

 

 

NOT: TEKNİK ŞARTNAME DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINA BİLİR.

NOT:Teklif verilmeden önce şartnamelerin firma tarafından mutlaka görülmesi gerekmektedir.

SATIN ALINACAK MAL / İŞ LİSTESİ

 

SIRA NO:             CİNSİ VE NİTELİĞİ                                                                                            ADETİ

 

1- EVAR PAKET              1 ADET

2-AORTİK BALON          1 ADET

3-İLİYAK OCCLUDER  1 ADET

4-AORTİK STENT GREFT İÇİN INTRODUCER SET 1ADET

 

 

 

 

 

KISA            VE       AÇILI BOYUNLU ABDOMİNAL            AORT ANEVRİZMASI İÇİN ENDOVASKÜLER STENT GREFT ANA GÖVDE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.     Stent materyali nitinol, greft materyali poliesterdir.

2.     10mm’lik infrarenal boyun uzunluguna uygundur.

3.     75 derece’lik infrarenal boyun açısına uygulanabilir.

4.     Stent kendiliğinden genişleyebilir (self-expandable) cinstendir.

5.     Sistem ana gövde ve kontralateral bacak olmak üzere iki parçadan oluşmaktadir.

6.     Abdominal greftlerde 23mm’den 36mm’e kadar değişen proximal çap ölçüleri bulunmaktadir.

7.     Taşıyıcı sistem kalınlığı en fazla 20F’dir.

8.     Dar, açılı ve kalsifik lesyonlardan geçişi kolaylaştırmak için taşıyıcı sistem hidrofilik kaplıdır.

9.     Greftler supra-renal fiksasyona sahiptir.

10.Supra-renal çıplak stentlerde migrasyonu engellemek amaçlı kancalar bulunmaktadır.

11.Stent greftin pozisyonunu ayarlamak amaçlı supra-renal kısmı istenildiğinde açmak üzere ayri bir mekanizmasi mevcuttur.

        

Prof.Dr. Mustafa CERRAHOĞLU

Kalp Damar Cerrahisi ABD

Başkanı

 

 

 

 

 

 

AORTİK BALON TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.     Abdominal      veya   torakal          aort    anevrizmaları         tamirinde    kullanılan endovasküler stent greftler için özel olarak üretilmiştir.

2.     Compliant bir balon türüdür.

3.     46mm’ye kadar genişleyebilmektedir.

4.     Balonun proksimal ve distal noktalarını gösteren radiopaque markerları bulunmaktadır.

5.     Paketinde, dış ortam ile istenmeyen irtibata neden olmasını engelleyecek ve steriliteyi koruyacak ambalaj bulunmaktadır.

KV1198

Prof.Dr. Mustafa CERRAHOĞLU

Kalp Damar Cerrahisi ABD

Başkanı

ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMASI İÇİN ENDOVASKÜLER STENT  GREFT,

AORTİK UZATMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.     Stent materyali nitinol, greft materyali poliesterdir

2.     10mm’lik infrarenal boyun uzunluguna uygundur.

3.     75 derece’lik infrarenal boyun açısına uygundur.

4.     Stent kendiliğinden genişleyebilir (self-expandable) cinstendir.

5.     23mm’den 36mm’e kadar değişen proxımal çaplara sahiptir.

6.     Kullanılacak ana gövdeye uygunluk göstermektedir.

7.     Taşıyıcı sistem kalınlığı en fazla 20F’dir.

8.     Dar, tortuöz, açılı ve kalsifik lesyonlardan geçişi kolaylaştırmak için taşıyıcı sistem hidrofilik kaplıdır.

9.     Greftler supra-renal fiksasyona sahiptir.

10.Supra-renal çıplak stentlerde migrasyonu engellemek amaçli kancalar bulunmaktadır.

11.Stent greftin pozisyonunu ayarlamak amaçlı supra-renal kısmı istenildiğinde açmak üzere ayri bir mekanizmasi mevcuttur.  Prof.Dr. Mustafa CERRAHOĞLU

Kalp Damar Cerrahisi ABD

Başkanı


ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMASI İÇİN ENDOVASKÜLER STENT – GREFT, OCCLUDER

1.     Stent materyali nitinol, greft materyali poliester olmalıdır.

2.     Stent kendiliğinden genişleyebilir (self-expandable) olmalıdır.

3.     Kan akışını engellemek amaçlı her iki tarafıda kapalı olmalıdır.

4.     8mm’den 24mm’e kadar değişen çaplarda olmalıdır.

5.     Paketinde, dış ortam ile istenmeyen irtibata neden olacak ve steriliteyi bozacak delik ve/veya yırtık bulunmamalıdır.

6.     Paket üzerinde sterilizasyon ve son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

7.     Tedarikçi firma ürün tesliminden sonra gerektiği taktirde teslim edilmiş malzemeyi değişik ölçülerdeki malzemelerle en kısa sürede (3 gün içerisinde) değiştirmeyi taahüt etmelidir.

8.     Son kullanma tarihi teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır ve firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

9.     Uluslararası kabul görmüş kalite standartlarının en az birine sahip olmalıdır

Prof.Dr. Mustafa CERRAHOĞLU

Kalp Damar Cerrahisi ABD

Başkanı


KISA VE AÇILI ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMASI İÇİN ENDOVASKÜLER STENT  GREFT, İLİAK UZATMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.     Stent materyali nitinol, greft materyali poliesterdir.

2.     Stent kendiliğinden genişleyebilir (self-expandable) cinstendir.

3.     Sistem ana gövde ve kontralateral bacak olmak üzere iki parçadan oluşmaktadır.

4.     10mm’den 28mm’e kadar değişen distal çaplara sahiptir.

5.     Taşıyıcı sistem kalınlığı en fazla 18F’dir.

6.     Dar, tortuöz, açili ve kalsifik lesyonlardan geçişi kolaylaştırmak için taşıyıcı sistem hidrofilik kaplıdır.

7.     Kullanılacak             ana     gövdeye       veya   kontralateral           bacağa          uygunluk göstermektedir.

Prof.Dr. Mustafa CERRAHOĞLU

Kalp Damar Cerrahisi ABD

Başkanı

 

AORTIK STENT GREFT ICIN INTRODUCER SET  TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.       Abdominal veya torakal aort anevrizmaları tamirinde kullanılan endovasküler stent greftler için özel olarak üretilmiştir.

2.       Kanama kontrollüdür.

3.       Esnek ve kırılmaya karşı engelli yapıya sahiptir

4.       28cm ve 64cm iki boya sahiptir

5.       Hirofilik kaplamalıdır

6.       12F-26F arası ölçülere sahiptir

7.       Paketinde, dış ortam ile istenmeyen irtibata neden olmasını engelleyecek ve steriliteyi koruyacak ambalaj bulunmaktadır.

8.       KV 1200

Prof.Dr. Mustafa CERRAHOĞLU

Kalp Damar Cerrahisi ABD

Başkanı

KISA VE AÇILI ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMASI İÇİN ENDOVASKÜLER STENT GREFT, KONTRALATERAL BACAK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.     Stent materyali nitinol, greft materyali poliesterdir.

2.     Stent kendiliğinden genişleyebilir (self-expandable) cinstendir.

3.     Sistem ana gövde ve kontralateral bacak olmak üzere iki parçadan oluşmaktadır.

4.     10mm’den 28mm’e        kadar             değişen         distal çaplarda       ve       çeşitli uzunluklardadır.

5.     Taşıyıcı sistem kalınlığı en fazla 16F’dir.

6.     Dar, tortuöz, açili ve kalsifik lesyonlardan geçişi kolaylaştırmak için taşıyıcı sistem hidrofilik kaplıdır.

7.     Kullanılacak bacak ana gövdeyle uyumludur.

  

Prof.Dr. Mustafa CERRAHOĞLU

Kalp Damar Cerrahisi ABD

Başkanı


KISA         VE    AÇILI ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMASI İÇİN ENDOVASKÜLER STENT GREFT AORTA-UNİ-İLİYAK SİSTEM ANA GÖVDE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.     Stent materyali nitinol, greft materyali poliesterdir.

2.     10mm’lik infrarenal boyun uzunluguna uygundur.

3.     75 derece’lik infrarenal boyun açısına uygulanabilir.

4.     Stent kendiliğinden genişleyebilir (self-expandable) cinstendir.

5.     Sistem ana gövde ve kontralateral bacak olmak üzere iki parçadan oluşmaktadir.

6.     Abdominal greftlerde 23mm’den 36mm’e kadar değişen proximal çap ölçüleri bulunmaktadir.

7.     Taşıyıcı sistem kalınlığı en fazla 20F’dir.

8.     Dar, açılı ve kalsifik lesyonlardan geçişi kolaylaştırmak için taşıyıcı sistem hidrofilik kaplıdır.

9.     Greftler supra-renal fiksasyona sahiptir.

10.Supra-renal çıplak stentlerde migrasyonu engellemek amaçlı kancalar bulunmaktadır.

11.Stent greftin pozisyonunu ayarlamak amaçlı supra-renal kısmı istenildiğinde açmak üzere ayri bir mekanizmasi mevcuttur.

Prof.Dr. Mustafa CERRAHOĞLU

Kalp Damar Cerrahisi ABD

Başkanı